wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Raczki Elbląskie w chmurze punktów
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Wydanie map szeregu skalowego od 1:10 000 do 1:500 000


Na podstawie nowych zdjęć topograficznych w skali 1:10 000 od 1966 r. Służba Topograficzna WP rozpoczęła wydawanie map topograficznych szeregu skalowego od 1:10 000 do 1:500 000. Mapy w skali 1:10 000 zostały wydane tylko jako plany miast oraz na tereny poligonów, mapy w skali 1:25 000 jako plany wielkich miast oraz na wybrane rejony, głównie przygraniczne, wybrzeża morskiego oraz ważniejsze rubieże wodne; mapy w skali 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000 i 1:500 000 na cały kraj. Edycja ta nosi nazwę Wydanie pierwsze PRL.

Bezpośrednio po opracowaniu na obszar Polski zdjęcia topograficznego w skali 1:10 000 oddziały topograficzne przystąpiły do aktualizacji map. Pod koniec lat 70. początkowo aktualizowano mapy w skali 1:25 000, następnie w latach 1981-
-85 zdjęcia topograficzne w skali 1:10 000 i 1:25 000. Łącznie wojsko przeprowadziło aktualizację 980 arkuszy, a przedsiębiorstwa cywilne ponad 7500. Cywilna służba podczas aktualizacji mapy w skali 1:10 000 musiała jednocześnie przechodzić na układ 1965, dopiero kolejną aktualizację, prowadzoną na początku lat 90., wykonano w układzie 1942.

Na podstawie zaktualizowanych materiałów służba topograficzna rozpoczęła opracowanie i druk kolejnego wydania map wg nowych wzorów w skalach 1:50 000, 1:100 000 i 1:200 000. W związku z tym wydaniem zostało podpisane we wrześniu 1973 r. dwustronne porozumienie między Sztabem Generalnym WP i Sztabem Generalnym Sił Zbrojnych ZSRR, na mocy którego Służba Topograficzna WP była zobowiązana do aktualizacji map topograficznych Polski w skalach 1:50 000, 1:100 000 i 1:200 000 z terminem całkowitego zakończenia tych prac do końca 1976 r., a Służba Topograficzna ZSRR aktualizowała mapy z obszaru Polski w skalach 1:500 000 i 1:1 000 000. W porozumieniu zapisano też, że Służba Topograficzna WP ma obowiązek przekazywania Armii Radzieckiej bez wzajemności wszystkich zaktualizowanych arkuszy mapy, a wtórników źródłowych materiałów topograficznych z aktualizacji – na 3 arkusze mapy w skali 1:50 000 od granicy ZSRR w głąb Polski.

Na początku 1990 r. rozpoczęto wydawanie map w skali 1:25 000, 1:50 000 i 1:100 000 według Wzoru 1990. Jego istotą, oprócz zmiany znaków umownych i kolorystyki, była możliwość edycji map w wersji jawnej oraz w wersji przeznaczonej dla wojska – do użytku służbowego. Mapy tej edycji przestały być wydawane w 1994 r. i zaczęto opracowywać mapy w tych skalach według standardów obowiązujących w NATO – wszystkie jawne.

W 1989 r. dzięki staraniom Służby Topograficznej WP nastąpiły w Wojsku Polskim zmiany w podejściu do nadawania klauzuli tajności wojskowym mapom topograficznym. Na mocy zarządzenia szefa Sztabu Gen. WP nr 37/Sztab z 13 sierpnia 1989 r. obniżono o jeden stopień klauzule wojskowych map topograficznych. Wówczas mapy w skali 1:1 000 000 i 1:500 000 przekwalifikowano na jawne109, a mapy w skali 1:100 000 i 1:200 000 na poufne. Dopiero w lutym 1990 r., po ponad 40 latach, dzięki wprowadzeniu Wzoru 1990 zostały „odtajnione” i udostępnione do powszechnego użytku mapy topograficzne w skali 1:200 000110.


BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


Magazyn użytkowników oprogramowania Bentley Systems

więcej

NAWI

NAWI


Zestawienie precyzyjnych odbiorników GNSS - geodezyjnych, klasy GIS oraz dla stacji referencyjnych. Doroczny przegląd systemów GNSS. Prezentacje wybranych produktów.

więcej

TACHIMETRY

TACHIMETRY


Zestawienie tachimetrów elektronicznych w ofercie polskich dystrybutorów. Prezentacje wybranych produktów.

więcej

SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE


Zestawienie naziemnych skanerów 3D dostępnych na polskim rynku (laserowych, mobilnych i optycznych), a także oprogramowania do obróbki chmury punktów. Prezentacja wybranych produktów LiDAR oraz projektów zrealizowanych w tej technologii.

więcej

DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY


Zestawienie bezzałogowych maszyn latających przeznaczonych do celów fotogrametrycznych i geodezyjnych. Kompletna oferta UAV na polskim rynku - zarówno wirnikowców, jak i płatowców. Przegląd oprogramowania do obróbki zdjęć z dronów.

więcej

NIWELATORY

NIWELATORY


Zestawienie niwelatorów optycznych i kodowych w ofercie polskich dystrybutorów. Prezentacje wybranych produktów.

więcej

6 rekordów


reklama
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt