Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Wydanie map szeregu skalowego od 1:10 000 do 1:500 000


Na podstawie nowych zdjęć topograficznych w skali 1:10 000 od 1966 r. Służba Topograficzna WP rozpoczęła wydawanie map topograficznych szeregu skalowego od 1:10 000 do 1:500 000. Mapy w skali 1:10 000 zostały wydane tylko jako plany miast oraz na tereny poligonów, mapy w skali 1:25 000 jako plany wielkich miast oraz na wybrane rejony, głównie przygraniczne, wybrzeża morskiego oraz ważniejsze rubieże wodne; mapy w skali 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000 i 1:500 000 na cały kraj. Edycja ta nosi nazwę Wydanie pierwsze PRL.

Bezpośrednio po opracowaniu na obszar Polski zdjęcia topograficznego w skali 1:10 000 oddziały topograficzne przystąpiły do aktualizacji map. Pod koniec lat 70. początkowo aktualizowano mapy w skali 1:25 000, następnie w latach 1981-
-85 zdjęcia topograficzne w skali 1:10 000 i 1:25 000. Łącznie wojsko przeprowadziło aktualizację 980 arkuszy, a przedsiębiorstwa cywilne ponad 7500. Cywilna służba podczas aktualizacji mapy w skali 1:10 000 musiała jednocześnie przechodzić na układ 1965, dopiero kolejną aktualizację, prowadzoną na początku lat 90., wykonano w układzie 1942.

Na podstawie zaktualizowanych materiałów służba topograficzna rozpoczęła opracowanie i druk kolejnego wydania map wg nowych wzorów w skalach 1:50 000, 1:100 000 i 1:200 000. W związku z tym wydaniem zostało podpisane we wrześniu 1973 r. dwustronne porozumienie między Sztabem Generalnym WP i Sztabem Generalnym Sił Zbrojnych ZSRR, na mocy którego Służba Topograficzna WP była zobowiązana do aktualizacji map topograficznych Polski w skalach 1:50 000, 1:100 000 i 1:200 000 z terminem całkowitego zakończenia tych prac do końca 1976 r., a Służba Topograficzna ZSRR aktualizowała mapy z obszaru Polski w skalach 1:500 000 i 1:1 000 000. W porozumieniu zapisano też, że Służba Topograficzna WP ma obowiązek przekazywania Armii Radzieckiej bez wzajemności wszystkich zaktualizowanych arkuszy mapy, a wtórników źródłowych materiałów topograficznych z aktualizacji – na 3 arkusze mapy w skali 1:50 000 od granicy ZSRR w głąb Polski.

Na początku 1990 r. rozpoczęto wydawanie map w skali 1:25 000, 1:50 000 i 1:100 000 według Wzoru 1990. Jego istotą, oprócz zmiany znaków umownych i kolorystyki, była możliwość edycji map w wersji jawnej oraz w wersji przeznaczonej dla wojska – do użytku służbowego. Mapy tej edycji przestały być wydawane w 1994 r. i zaczęto opracowywać mapy w tych skalach według standardów obowiązujących w NATO – wszystkie jawne.

W 1989 r. dzięki staraniom Służby Topograficznej WP nastąpiły w Wojsku Polskim zmiany w podejściu do nadawania klauzuli tajności wojskowym mapom topograficznym. Na mocy zarządzenia szefa Sztabu Gen. WP nr 37/Sztab z 13 sierpnia 1989 r. obniżono o jeden stopień klauzule wojskowych map topograficznych. Wówczas mapy w skali 1:1 000 000 i 1:500 000 przekwalifikowano na jawne109, a mapy w skali 1:100 000 i 1:200 000 na poufne. Dopiero w lutym 1990 r., po ponad 40 latach, dzięki wprowadzeniu Wzoru 1990 zostały „odtajnione” i udostępnione do powszechnego użytku mapy topograficzne w skali 1:200 000110.


Dron prześwietla budynek za pomocą wi-fi
czy wiesz, że...
© 2023 - 2024 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji:

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
Sekretarz redakcji:
Oliwia Horbaczewska
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS