wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
GEOIDA na spotkaniu IGSM w Newcastle
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

W. Falewicz


Gen. ppor. Wojciech Falewicz

Szef Instytutu Wojskowo-Geograficznego od grudnia 1918 r. do 12 kwietnia 1919 r.

Wojciech Falewicz urodził się 13 maja 1863 r. w byłej guberni wileńskiej. 26 lat jego życia zajęła służba wojskowa w armii rosyjskiej. W roku 1881 wstąpił do Mikołajewskiej Szkoły Inżynierów Wojskowych w Petersburgu, którą ukończył trzy lata później w stopniu podporucznika saperów. Po dwuletniej służbie w wojskach inżynieryjnych 1 września 1886 r. wstąpił do Akademii Inżynierów Wojskowych w Petersburgu, ukończył ją w maju 1889 r. w stopniu podkapitana i otrzymał przydział na stanowisko referenta Wydziału Naukowego Komitetu Inżynieryjnego w Głównym Zarządzie Inżynierów Wojskowych.
Na tym stanowisku kierował kolejno: pracami fortyfikacyjnymi przy budowie twierdzy Modlin, wykonywaniem umocnień na Niemnie, Narwi, Bugu i Wiśle, budową fortu w Dubnie na Wołyniu. W latach 1894-1900, już jako starszy referent w tym wydziale, kierował budową polowych kolei w różnych rejonach Rosji.

W latach 1900-1906 Falewicz w stopniu pułkownika pracował w Głównym Zarządzie Szkół Wojskowych, gdzie nadzorował szkolenie inżynieryjne i saperskie w akademiach i szkołach wojskowych. Od kwietnia 1906 r. przez 10 lat był szefem oddziału w Zarządzie Kwaterunkowym Okręgu w Petersburgu.
W latach 1916-1917 był inspektorem inżynierii w Okręgu Turkiestańskim, a od maja 1917 r. szefem Oddziału Inżynieryjnego Kwatery Głównej Naczelnego Dowództwa. Od lipca 1917 r. płk Falewicz pełnił służbę w Głównym Zarządzie Inżynierii Sztabu Generalnego armii rosyjskiej. W styczniu 1918 r. podjął decyzję o dymisji z wojska rosyjskiego, pragnął bowiem wstąpić do polskich formacji wojskowych tworzonych w Rosji. Plany te nie spełniły się jednak.

W połowie 1918 r. Falewicz z rekomendacją przedstawiciela Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego na Rosję powrócił do Warszawy i złożył prośbę o przyjęcie do Wojska Polskiego.
19 grudnia 1918 r. w stopniu generała podporucznika Wojciech Falewicz został przyjęty do armii i wyznaczony na stanowisko szefa Sekcji Geograficznej w Ministerstwie Spraw Wojskowych (MSWoj.) i szefa Wydziału (Oddziału) VIII Sztabu Generalnego WP.
Obie dwie komórki działały niezależnie od siebie. Sekcja Geograficzna zajmowała się opracowywaniem ogólnych projektów organizacji i zasad prowadzenia pomiarów kraju, natomiast Wydział VIII prowadził inwentaryzację map pozostałych po zaborcach, zbierał je, magazynował oraz organizował dostarczanie do wojsk i instytucji.

Gen. Falewicz dążył do połączenia tych dwóch instytucji, dzięki jego zabiegom już 8 stycznia1919 r. na mocy rozkazu Naczelnego Wodza dochodzi do tego i zostaje powołany Instytutu Wojskowo-Geograficznego. Wprawdzie przez następne miesiące trwa jeszcze proces scalania obu komórek, niemniej to właśnie Falewicza należy uznać za pierwszego szefa późniejszego WIG.

13 kwietnia 1919 r. Falewicz został mianowany dowódcą twierdzy Grodno, a 14 stycznia 1920 r. dowódcą twierdzy Grudziądz. Na początku lutego 1920 r. dochodzi do incydentu, który zaważył na dalszej służbie i życiu generała. W czasie kolacji wydanej w kasynie grudziądzkim przez korpus oficerski 18. Pułku Ułanów (na którą był zaproszony jako dowódca garnizonu) Falewicz powiedział, że „oficerowie legioniści to banda, nieuki i zakała armii polskiej”. Rezultatem niefortunnej wypowiedzi było kilka rozpraw Oficerskich Sądów Honorowych, a Falewicz został zdjęty ze stanowiska dowódcy twierdzy. Przez kilka następnych miesięcy wspólnie z gen. Charrionem opracowywał plany fortyfikacyjne na wybrane rejony kraju. W marcu 1921 r. został przeniesiony w stan spoczynku.
Gen. Wojciech Falewicz jest autorem opracowania na temat formowania wojska po odzyskaniu niepodległości pt: „Zasady organizacji wojska polskiego”, Warszawa 1918 r.

Źródło:
- Encyklopedia Wojskowa, t. 2, Warszawa 1929, s. 212.
- Teczka akt personalnych gen. Falewicza, CAW, syg. - ap. 1357.

©E. Sobczyńskidodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze menu_text_pl

BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


Magazyn użytkowników oprogramowania Bentley Systems

więcej

NAWI

NAWI


Zestawienie precyzyjnych odbiorników GNSS - geodezyjnych, klasy GIS oraz dla stacji referencyjnych. Doroczny przegląd systemów GNSS. Prezentacje wybranych produktów.

więcej

TACHIMETRY

TACHIMETRY


Zestawienie tachimetrów elektronicznych w ofercie polskich dystrybutorów. Prezentacje wybranych produktów.

więcej

SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE


Zestawienie naziemnych skanerów 3D dostępnych na polskim rynku (laserowych, mobilnych i optycznych), a także oprogramowania do obróbki chmury punktów. Prezentacja wybranych produktów LiDAR oraz projektów zrealizowanych w tej technologii.

więcej

DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY


Zestawienie bezzałogowych maszyn latających przeznaczonych do celów fotogrametrycznych i geodezyjnych. Kompletna oferta UAV na polskim rynku - zarówno wirnikowców, jak i płatowców. Przegląd oprogramowania do obróbki zdjęć z dronów.

więcej

NIWELATORY

NIWELATORY


Zestawienie niwelatorów optycznych i kodowych w ofercie polskich dystrybutorów. Prezentacje wybranych produktów.

więcej

6 rekordów


reklama
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt