wiadomościprenumeratareklamaksięgarniakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Podsumowanie


1. Powojenna geodezja i kartografia zarówno cywilna, jak i wojskowa były pod całkowitym wpływem rozwiązań radzieckich. Nie było miejsca na rozwiązania narodowe. Produkcja kartograficzna była podporządkowana głównie potrzebom Układu Warszawskiego. Olbrzymie środki budżetowe przeznaczane na opracowania kartograficzne nie przekładały się na dostęp cywilnych sektorów gospodarki, nauki, turystyki i społeczeństwa do map topograficznych.

2. Wycofanie z cywilnej geodezji i kartografii układu 1942 i narzucenie układu 1965 doprowadziło do rozdzielenia kartografii topograficznej na wojskową i cywilną, powodowało dublowanie prac nad wydawanymi mapami. W efekcie na koniec lat 80. obszar Polski nie był w 100% pokryty cywilnymi mapami w skali 1:25 000, a aktualność wydanych map w skali 1:50 000 i 1:100 000 była 10-15-letnia. Mapy te wykonane były w różnych układach i pozbawione siatek kartograficznych.

3. Utajnienie parametrów transformacji współrzędnych między układami oraz samych map topograficznych, a także wprowadzenie cenzury doprowadzało do prymitywizacji kartografii cywilnej oraz znacznego ograniczenia dostępu do map.

4. Powojenna organizacja i zadania Służby Topograficznej WP były podporządkowane radzieckiej doktrynie wojskowej; liczby i nakłady wydanych map i wydawnictw specjalnych na obszar Europy Zachodniej wskazywały na jej ofensywny charakter.

5. Oprócz map opracowanych na obszary Europy Zachodniej powstało wiele opracowań specjalnych na obszar Polski. Kraj nasz, z racji swojego tranzytowego położenia miedzy ZSRR a Europą Zachodnią, zobowiązany był do przygotowania wielu opracowań przedstawiających warunki terenowe, geologiczne i klimatyczne w różnych aspektach. Wydawnictwa te były tajne i dostępne dla wąskiego grona wyższych dowódców i sztabowców.

Płk rezerwy dr Eugeniusz Sobczyński,
szef zarządu Geografii Wojskowej w latach 1999-2005

Autor zdaje sobie sprawę, że opracowanie nie wyczerpuje tematu. Wiele dokumentów archiwalnych wymaga dalszych analiz i ocen. Dopiero w 2000 r. odtajniono część dokumentów archiwalnych byłego Zarządu Topograficznego Sztabu Generalnego WP, dotyczących współpracy z ZSRR i działalności w ramach Układu Warszawskiego.


XXVII Kongres Międzynarodowej Federacji Geodetów (FIG Congress 2022)
czy wiesz, że...
© 2005-2023 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

  • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.

Zespół redakcyjny

  • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
  • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
  • Damian Czekaj (sekretarz redakcji)
  • Jerzy Przywara
  • Anna Wardziak
  • Bogdan Grzechnik

Kontakt

geoforum@geoforum.pl
prześlij newsa


Reklama
reklama@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS