wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Najdokładniejsza mapa magnetyczna Ziemi
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Atlas świata


Pomysł opracowania przez Służbę Topograficzną WP Atlasu Świata zrodził się prawdopodobnie pod wpływem atlasów, które zostały opracowane wcześniej przez inne służby116. Ówczesny szef Zarządu Topograficznego gen. bryg. Teodor Naumienko, wykorzystując dobre relacje z ministrem obrony narodowej Marianem Spychalskim (dawnym towarzyszem broni z GL i AL), nie miał problemu z uzyskaniem zgody na podjęcie prac nad Atlasem. Warunkiem było samofinansowanie całego przedsięwzięcia. W tym czasie, z uwagi na ograniczenia cenzury, rynek polski był wyjątkowo chłonny na wszelkie wydawnictwa mapowe i encyklopedyczne. Rozpisana w 1960 r. subskrypcja sprzedaży ratalnej wśród kadry WP oraz subskrypcja cywilna prowadzona przez PWN, które zainteresowano współudziałem w wydaniu Atlasu, cieszyła się wyjątkowym popytem.

Komitet Główny atlasu liczył 21 osób, w tym 16 profesorów i docentów wyższych uczelni i Polskiej Akademii Nauk, dzięki którym pod względem założeń teoretycznych i rozwiązań kartograficznych Atlas przewyższał wówczas wiele podobnych publikacji uznanych firm kartograficznych. Między innymi zamieszczono w nim dwa specjalnie zaprojektowane odwzorowania kartograficzne – jedno dla mapy świata, drugie dla mapy Oceanu Atlantyckiego117.

Kartograficzne opracowanie Atlasu Świata odbywało się w latach 1959-68 (druk 1963-68). Z kolei pokazanie przez PWN w 1963 r. pierwszych map Atlasu na Targach Książki we Frankfurcie nad Menem skłoniło brytyjską firmę Pergamon Press do zamówienia wersji angielskiej. Nakład w wersji polskiej wynosił 205 tys. egzemplarzy, a wydania eksportowego w angielskiej wersji językowej pod nazwą Pergamon World Atlas118 – około 37 tys.

Atlas zawiera 378 stron map i skorowidz obejmujący około 140 tys. nazw geograficznych oraz inne informacje. Składa się z trzech zasadniczych działów: map ogólnogeograficznych; map, diagramów i wykresów ilustrujących wybrane zagadnienia; skorowidza z zasadami wymowy nazw obcojęzycznych oraz słownika nazw i określeń geograficznych.

Szata graficzna Atlasu była projektowana przez artystów plastyków Juliusza i Anastazję Mieszkowskich. Należy podkreślić, że niektóre mapy tematyczne były drukowane w dwunastu kolorach, czterokrotnej gradacji rastrowej i wzajemnym kryciu barw. Atlas dostarczany subskrybentom sukcesywnie w 8 zeszytach w latach 1963-68119 był na fali powodzenia. Interesowały się nim prasa i telewizja, a 10 września 1966 r. ukazało się zarządzenie szefa Sztabu Generalnego WP w sprawie kolejnej, trzeciej już subskrypcji dla oficerów, podoficerów i podchorążych. Tymczasem po wojnie izraelsko-arabskiej w 1967 r. i zerwaniu stosunków dyplomatycznych przez Polskę z Izraelem zapanowała atmosfera syjonizmu. Na fali kampanii antysyjonistycznej władze państwowe zarzuciły autorom (głównie gen. T. Naumience) poważne „błędy polityczne”120 i zarządziły natychmiastową likwidację pracowni Atlasu Świata. Cała bogata dokumentacja kartograficzna gromadzona wielkim wysiłkiem intelektualnym i finansowym została przekazana do archiwum i więcej nie była wykorzystywana. Plany związane z cykliczną aktualizacją, szczególnie map tematycznych i danych statystycznych, nie zostały nigdy zrealizowane121.
reklama
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt