wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
BARI '76
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

S. Gąsiewicz


Płk Stefan Gąsiewicz

Szef Służby Geograficznej w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie od października 1939 r. do 22 października 1946 r.

Mamy o nim niewiele informacji, w Centralnym Archiwum Wojskowym nie ma teczki akt personalnych tego oficera, wszystkie informacje pochodzą z wydawnictw popularnych i wspomnień.
Urodził się 12 maja 1895 r., w 1920 r. ukończył Oficerską Szkołę Topografów i wstąpił do oddziałów wielkopolskich, otrzymując przydział na geografa w sztabie gen. Muśnickiego. Następnie był wykładowcą topografii w Wielkopolskiej Szkole Podchorążych Piechoty. Od 1 września 1925 r. do 7 maja 1930 r. był wykładowcą topografii w Warszawskiej Szkole Podchorążych Piechoty. Następnie rozpoczął służbę w Wojskowym Instytucie Geograficznym i jednocześnie kontynuował wykłady z topografii i terenoznawstwa w Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie.

J. Kuropieska w „Z powrotem w służbie”, tak wspomina Gąsiewicza: jako kapitan był wielce popularny wśród podchorążych w roku 1926 z racji swej niepowszechnej odwagi i wyjątkowej przedsiębiorczości ujawnionej w czasie walk majowych .
Znany jest z licznych opracowań, m.in. wspólnie z por. Janem Resilerem wydał w 1922 roku podręcznik pt. „Zarys topografii dla szkół wojskowych”. W 1926 roku wydał podręcznik pt. „Terenoznawstwo, kartoznawstwo i zdjęcie terenu”. Omówił w nim wpływ terenu na działanie wojsk oraz zagadnienia dotyczące znajomości map, sposobów ich opracowania, jak również zasady orientowania się i wykonywania szkiców terenu. W części uzupełniającej opisał przyrządy i instrumenty topograficzne. Był to najlepszy ze wszystkich tego typu podręczników w okresie międzywojennym.

W latach 1930-1932 Gąsiewicz był kierownikiem Referatu Konstrukcyjnego w Wydziale II Topograficznym WIG, a od 1932 r. do 1939 r. kierował Wydziałem Topograficznym.
W tym czasie wydał:
• Terenoznawstwo, kartoznawstwo i zdjęcia terenu – 1926 r., (kolejne wydania: 1928 i 1931r.);
• Podręcznik terenoznawstwa dla podoficerów – w latach 1928-1939 ukazało się siedem wydań tego podręcznika;
• Znaki topograficzne map – 1930 r.

Był także autorem artykułów:
• Ocena terenu, Przegląd Piechoty 1928, nr 1, z. 4, s. 106-112,
• Topograficzne przygotowanie działań oddziałów pancerno-motorowych, „Wiadomości Służby Geograficznej” 1937, nr 11, s. 238-241.

Przez kilka lat Gąsiewicz był członkiem Komitetu Redakcyjnego „Wiadomości Służby Geograficznej”.
Po objęciu obowiązków kierownika Wydziału Topograficznego WIG znacznie usprawnił wykonywanie zadań przez podległych wykonawców. B. Krassowski w Kartografia wojskowa 1918-1945, podaje taki przykład: W roku 1928 średnia wydajność miesięczna topografa przy skali stolika 1:20 000 wynosiła 5,4 km2, a koszt opracowania 1 km2 143 zł. Natomiast w 1934 r. przy tej samej skali uzyskano średnią wydajność 16 km2, koszt 1 km kształtował się w granicach 76 zł, przy czym dokładność zdjęcia została znacznie poprawiona. Efekt ten uzyskano dzięki wprowadzeniu nowych metod technicznych, głównie przez wykorzystanie zdjęć lotniczych.

Po wojnie obronnej w 1939 r. ppłk Gąsiewicz wspólnie z ppłk. Wiktorem Plesnerem ewakuował WIG ze Stanisławowa przez przełęcz Tatarkę na Węgry. Majątek WIG został przekazany do Węgierskiego Instytutu Geograficznego w Budapeszcie. Następnie Gąsiewicz znalazł się we Francji, z jego inicjatywy już w połowie października 1939 r. przy sztabie Naczelnego Wodza powstał Referat Służby Geograficznej. Jako kierownik Referatu Gąsiewicz w bardzo trudnych warunkach przystąpił do odtwarzania służby geograficznej. Prowadził ewidencję oficerów geografów, którzy znaleźli się we Francji, przedstawiał propozycje obsadzenia stanowisk dowódców pododdziałów topograficznych w dywizjach oraz instruktorów i wykładowców topografii w obozach szkoleniowych. Organizował zaopatrzenie jednostek Wojska Polskiego w mapy.

Po klęsce Francji Gąsiewicz znalazł się w Anglii, gdzie otrzymał nominację na szefa Służby Geograficznej przy Sztabie Naczelnego Wodza. Wspólnie z kilkoma oficerami zorganizował Szefostwo Służby Geograficznej, którego głównym zadaniem było zbieranie oficerów geografów rozproszonych po całej Europie. Na początku sierpnia 1940 r. utworzył w Rachem sekcję Wojskowego Instytutu Geograficznego, a w 1943 r. Wojskowy Instytut Geograficzny, były to instytucje wykonawcze, które z dala od kraju rozpoczęły planowo realizować zadania związane z opracowaniem, drukiem i dostarczaniem map dla wojska.
Dzięki niebywałej energii płk. Gąsiewicza służba geograficzna właściwie wykonywała wszystkie stawiane przed nią zadania.
J. Kuropieska w „Z powrotem w służbie”, tak wspomina: Przy spotkaniu [z płk. Gąsiewiczem w 1946 r. p.a.] dowiedziałem się o znacznym majątku będącym w posiadaniu Wojskowego Instytutu Geograficznego w postaci urządzeń, maszyn i narzędzi oraz o prowadzonej przez niego szkole topograficznej dla małoletnich znajdującej się jeszcze na terenie Italii. Płk Gąsiewicz z dumą opowiadał o osiągnięciach podległej mu służby. Przy którymś spotkaniu wręczył mi zwój map drukowanych w Edynburgu, a obejmujących teren Polski z przyległościami.
[...] Gąsiewicz nie wrócił do kraju ze względów osobistych, ale zdołał przekazać wiele cennych instrumentów i narzędzi do Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie (str. 76).

© E. Sobczyńskidodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze menu_text_pl

BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


Magazyn użytkowników oprogramowania Bentley Systems

więcej

NAWI

NAWI


Zestawienie precyzyjnych odbiorników GNSS - geodezyjnych, klasy GIS oraz dla stacji referencyjnych. Doroczny przegląd systemów GNSS. Prezentacje wybranych produktów.

więcej

TACHIMETRY

TACHIMETRY


Zestawienie tachimetrów elektronicznych w ofercie polskich dystrybutorów. Prezentacje wybranych produktów.

więcej

SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE


Zestawienie naziemnych skanerów 3D dostępnych na polskim rynku (laserowych, mobilnych i optycznych), a także oprogramowania do obróbki chmury punktów. Prezentacja wybranych produktów LiDAR oraz projektów zrealizowanych w tej technologii.

więcej

DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY


Zestawienie bezzałogowych maszyn latających przeznaczonych do celów fotogrametrycznych i geodezyjnych. Kompletna oferta UAV na polskim rynku - zarówno wirnikowców, jak i płatowców. Przegląd oprogramowania do obróbki zdjęć z dronów.

więcej

NIWELATORY

NIWELATORY


Zestawienie niwelatorów optycznych i kodowych w ofercie polskich dystrybutorów. Prezentacje wybranych produktów.

więcej

6 rekordów


reklama
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt