wiadomościMiesięcznik GEODETAprenumeratareklamaksięgarniakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Szukaj geokonferencji


W tym miejscu znajdziesz spis nadchodzących wydarzeń z zakresu geodezji, kartografii oraz GIS-u – konferencji, seminariów, szkoleń, wystaw, targów itp. Aby bezpłatnie dodać własne wydarzenie do działu Geokonferencje, wystarczy wypełnić formularz. Wpis ukaże się na portalu po akceptacji przez administratora.

Jeśli chcesz dodatkowo wypromować organizowaną przez siebie imprezę, sugerujemy wykupienie ogłoszenia płatnego na Geoforum.pl.

Ogłoszeniodawców zachęcamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności oraz RODO.

Redakcja Geoforum.pl


POLSKA | ŚWIAT

czerwiec 2022

2022-06-01 |PRZEZ INTERNET| Zmiany legislacyjne i narzędzia GIS w planowaniu przestrzennym


organizator: SGP
• Temat: Zmiany legislacyjne i narzędzia GIS w planowaniu przestrzennym. • Prowadzący: Radosław Seweryn – Analityk GIS, OnGeo.pl, Szczepan Sołtysik – Analityk GIS, OnGeo.pl • Termin: 1 czerwca 2022 r., godz. 9.00 – 15.00 • Miejsce: Platforma Zoom Meeting • Koszt: 280,00 zł od osoby (230,00 zł od ...

więcej

2022-06-01 do 2022-06-02 |KIELCE| International Drone Event - Świat Pomiarów


organizator: Targi Kielce
W okresie ostatnich lat odnotowano znaczący wzrost wykorzystania innowacyjnych technologii i rozwiązań. Coraz chętniej zaczęto również wykorzystywać możliwości Bezzałogowych Statków Powietrznych. Obecnie, zastosowanie dronów można znaleźć m.in. w branży budowlanej, transportowej, kosmicznej, rozrywkowej, reklamowej i turystycznej. Dzięki ...

więcej

2022-06-02 do 2022-06-04 |ŁÓDŹ| XXVI Międzynarodowe Polsko-Czesko-Słowackie Dni Geodezji


organizator: SGP
W Łodzi w dniach 2–4 czerwca 2022 roku odbędą się XXVI Polsko–Czesko–Słowackie Dni Geodezji, cykliczna konferencja naukowo+techniczna organizowana rotacyjnie w trzech sąsiadujących ze sobą państwach od 29 lat. Na mocy umowy zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Geodetów Polskich, Slovenskou spoločnosť ou geodetov a kartografov i ...

więcej

2022-06-02 do 2022-06-03 |PRZEZ INTERNET| Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego


organizator: WGiK UMWD
Konferencja organizowana jest przez wicemarszałka oraz geodetę województwa dolnośląskiego. Partnerem spotkania jest Esri Polska. Tematem tegorocznej edycji będzie wykorzystanie systemów informacji przestrzennej w zarządzaniu przestrzenią na szczeblu lokalnym i regionalnym, w tym do zadań związanych z: • ochroną środowiska, • wspomaganiem ...

więcej

2022-06-02 |WARSZAWA| Defence Roadshow Warsaw


organizator: Hexagon
Spotkanie poświęcone wykorzystaniu nowoczesnych technologii geoprzestrzennych grupy Hexagon w szeroko rozumianej branży bezpieczeństwa

więcej

2022-06-06 |ŻUKOWO| Wybrane zagadnienia z zakresu podziałów nieruchomości


organizator: SGP
• Temat: Wybrane zagadnienia z zakresu podziałów nieruchomości. • Prowadzący: dr Mirosław Gdesz, doświadczony wykładowca, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, specjalista z zakresu publicznego prawa nieruchomości, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, były naczelnik Wydziału Mieszkalnictwa w ...

więcej

2022-06-07 |ŻUKOWO| Ustalenia granic działek ewidencyjnych oraz prowadzenie EGiB


organizator: SGP
• Temat: Ustalenia granic działek ewidencyjnych oraz prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w świetle nowych przepisów prawnych. • Prowadzący: dr hab. inż. Paweł HANUS, prof. AGH. Jego zainteresowania badawcze obejmują kataster nieruchomości, gospodarką nieruchomościami, regulacją stanów prawnych oraz planowanie przestrzenne. W ...

więcej

2022-06-08 |PRZEZ INTERNET| Praktyczne zastosowanie technik lotniczych w geodezji


organizator: SGP
• Temat: Praktyczne zastosowanie technik lotniczych w geodezji • Prowadzący: Łukasz Nowak i Mateusz Siuda – specjaliści z długoletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie teledetekcji i fotogrametrii z firmy SmallGIS z Krakowa • Termin: 8 czerwca, godz. 9.00–15.00 • Miejsce: Platforma Zoom Meeting • Koszt: ...

więcej

2022-06-09 |PRZEZ INTERNET| Aktualizacja mapy zasadniczej w formacie GML


organizator: SGP
• Temat: Aktualizacja mapy zasadniczej w formacie GML zgodnie z wymaganiami znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z wykorzystaniem aplikacji C-GEO. • Prowadzący: Jerzy Biegalski – Softline Plus • Termin: 9 czerwca 2022 r., godz. 9.00 – 15.00 • Miejsce: Platforma Zoom Meeting • Koszt: ...

więcej

2022-06-10 do 2022-06-12 |JABŁONOWIEC K. GARWOLINA| XLV Rajd Geodetów


organizator: SGP o. Warszawa
Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Warszawie zaprasza na XLV Rajd Geodetów, który odbędzie się w dniach 10–12 czerwca w Jabłonowcu koło Garwolina. Wydarzenie odbędzie się w Ośrodku Wypoczynkowym Tęcza. Zostało ono objęte honorowym patronatem GGK. Pierwszego dnia na uczestników czeka nocny etap rywalizacji o długości około 3 ...

więcej

2022-06-14 |KROTOSZYCE| Użytki zurbanizowane, rolne i leśne a podatki...


organizator: Stowarzyszenie Geodetów Polskich
• Temat: • Użytki zurbanizowane, rolne i leśne a podatki od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny – wzajemne zależności. • Użytki gruntowe Bp, B, Ba, Bi w pracach geodezyjnych. • Użytki gruntowe w podziałach nieruchomości oraz inwentaryzacjach powykonawczych. • Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej i ...

więcej

2022-06-22 do 2022-06-24 |WROCŁAW| Międzynarodowa konferencja naukowa SCEgeo 2022


organizator: Katedra Geodezji i Geoinformatyki PWr
W dniach 22–24 czerwca na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej w formie hybrydowej odbędzie się 29th International Scientific Conference „Surveying, Civil Engineering and Geoinformation for Sustainable Development” – SCEgeo 2022. Organizatorem wydarzenia jest Katedra Geodezji i ...

więcej

2022-06-23 do 2022-06-24 |TORUŃ| Ogólnopolska Konferencja "GIS w Nauce"


organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Konferencja stanowi od 10 lat forum prezentacji badań, wymiany doświadczeń oraz dyskusji badaczy i praktyków wykorzystujących Systemy Informacji Geograficznej (GIS), a reprezentujących różne dyscypliny naukowe i doświadczenie badawcze, tj. zarówno specjalistów, jak i młodych adeptów GIS-u – doktorantów i studentów. W Konferencji wezmą ...

więcej

2022-06-23 do 2022-06-24 |USTROŃ| Regionalna infrastruktura informacji przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego


organizator: WODGiK w Katowicach
Głównym celem konferencji jest prezentacja geoportalu Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Śląskiego ORSIP 2.0, popularyzacja wykorzystania danych i usług przestrzennych oraz aplikacji mapowych, a także rozwój kompetencji cyfrowych, zarządzania danymi w regionie oraz budowa społeczeństwa informacyjnego. Wydarzenie ...

więcej

2022-06-24 |PRZEZ INTERNET| Wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych...


organizator: Stowarzyszenie Geodetów Polskich
• Temat: Wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych, ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych – co w dokumentach, co na gruncie. • Prowadzący: dr hab. inż. Paweł Hanus prof. AGH – specjalista w zakresie katastru i gospodarki nieruchomościami; profesor uczelni w Katedrze Geodezji Zintegrowanej i ...

więcej

wrzesień 2022

2022-09-11 do 2022-09-15 |WARSZAWA| Kongres FIG 2022


organizator: FIG, SGP
Główne hasło Kongresu to „Wolontariat na rzecz przyszłości – doskonałość geoprzestrzenna dla lepszego życia”. Obrady mają koncentrować się wokół takich zagadnień jak: • Geodeta 4.0 – zastosowania w katastrze, zagadnieniach środowiskowych, inżynierii i górnictwie. • Nasz zawód w czasach pandemii oraz po niej ...

więcej

2022-09-14 do 2022-09-16 |JACHRANKA| Konferencja w Jachrance


organizator: Geo-System
Konferencja przeznaczona jest dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę o nowoczesnych technologiach stosowanych do prowadzenia zasobu geodezyjnego i jego udostępniania w internecie. Podczas tegorocznego spotkania w pierwszym dniu przewidziano warsztaty szkoleniowe obejmujące tematykę: • automatyzacji obsługi prac geodezyjnych, • ...

więcej

2022-09-26 do 2022-09-28 |KRAKÓW| XXII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe


organizator: PTFiT, SGP, KG PAN, AGH
Spotkanie odbywać się będzie pod hasłem „Fotogrametria – Teledetekcja – Geoinformacja: stan aktualny i tendencje rozwoju” i ma umożliwić prezentację najnowszych zagranicznych i polskich osiągnięć badawczych oraz doświadczeń związanych z wdrażaniem nowoczesnych metod i technologii fotogrametrycznych, teledetekcyjnych oraz ...

więcej

2022-09-29 do 2022-09-30 |TORUŃ| XLIV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna


organizator: Oddział Kartograficzny PTG, Oddział Toruński PTG, Katedra Geomatyki i Kartografii UMK w Toruniu
Temat przewodni konferencji – „Kartograficzno-geomatyczne związki i deskrypcje” – ma zwrócić uwagę na nie tylko teoretyczne rozważania w zakresie precyzowania relacji i związków, jakie zachodzą pomiędzy kartografią a geomatyką. „Konferencyjne rozważania, referaty i prezentacje mogą również dotyczyć konkretnych ...

więcej

październik 2022

2022-10-13 do 2022-10-15 |TORUŃ| Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii


organizator: Zespół Historii Kartografii IHN PAN, Wydział Nauk Historycznych UMK, Muzeum Twierdzy Toruń oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
Konferencja przeznaczona jest dla tych, którzy w swoich badaniach łączą wątki dawnych map, metod kartograficznej prezentacji i kartograficzną metodę badań z tymi wyjątkowymi obiektami, jakimi są twierdze i fortyfikacje oraz obiekty wojskowe. Referaty można zgłaszać w następujących obszarach tematycznych: • obrazowanie twierdz i ich ...

więcej

2022-10-18 do 2022-10-20 |ESSEN (NIEMCY)| Intergeo 2022


organizator: Hinte GmbH
Międzynarodowe targi dla branży geodezyjnej, kartograficznej i GIS. Jedno z największych tego typu wydarzeń na świecie, przyciągające setki wystawców i kilkanaście tysięcy gości z kilkudziesięciu krajów. Wydarzeniu towarzyszy międzynarodowa konferencja naukowa oraz cykl seminariów poświęconych m.in. dronom oraz inteligentnym miastom. W tym roku ...

więcej

21 rekordówimprezy

nazwa / miasto
kraj / zagranica
archiwum
Pożar w Wólce Kosowskiej okiem satelity
czy wiesz, że...
© 2005-2022 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

  • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
  • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
  • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
  • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

  • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
  • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
  • Jerzy Przywara
  • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
  • Damian Czekaj
  • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
egeodeta24@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS