wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Skanowanie wnętrza platformy wiertniczej
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

B. Jaźwiński

- część 1 z 2 » »»


Gen. bryg. Bolesław Jaźwiński

Szef Instytutu Wojskowo-Geograficznego od stycznia do lipca 1920 r. Szef Instytutu Wojskowo-Geograficznego, a po zmianie nazwy szef Wojskowego Instytutu Geograficznego od 1 października 1920 r. do 16 maja 1926 r.


Bolesław Jaźwiński urodził się 30 listopada 1882 r. w majątku Buczemele, w byłym pow. grodzieńskim. Po ukończeniu gimnazjum w Wilnie w 1900 r., odbył jednoroczną ochotniczą służbę wojskową w armii rosyjskiej. Następnie uczęszczał do szkoły wojskowej w Tyflisie, którą ukończył w stopniu podporucznika piechoty w 1904 r.
W 1905 r. brał udział w wojnie rosyjsko-japońskiej jako młodszy oficer pułku piechoty. W ekspedycji na Kretę był dowódcą kompanii piechoty.
W 1913 r. ukończył Mikołajewską Akademię Inżynieryjną i został przeniesiony do służby w wojskach inżynieryjnych.
Od wybuchu I wojny światowej do lutego 1915 r. kierował pracami fortyfikacyjnymi przy budowie twierdzy Grodno, a następnie do kwietnia 1917 r. służył w armii rosyjskiej na różnych stanowiskach w wojskach inżynieryjnych.

Po rewolucji lutowej 1917 r. wśród Polaków w Rosji powstał żywiołowy pęd do formowania odrębnych polskich oddziałów. 24 marca 1917 r. w Piotrogrodzie powstał Związek Polaków Wojskowych, organizacja, która podjęła się zrzeszania wszystkich Polaków służących w armii rosyjskiej. W następnych miesiącach związków takich powstało kilkanaście. Od 7 do 22 czerwca 1917 r. w Piotrogrodzie odbył się 1. Ogólny Zjazd Związków Polaków Wojskowych. Po wybuchu rewolucji Jaźwiński wystąpił z armii rosyjskiej i przystąpił (jawnie) do formowania Polskiej Siły Zbrojnej na terenie Rosji. Brał udział w obradach 1. Zjazdu Związku Polaków Wojskowych i został członkiem Naczelnego Polskiego Wojskowego Komitetu Wykonawczego tzw. Naczpolu. Komitet podjął się formowania Wojska Polskiego w Rosji. Na początku lipca 1917 r. rozpoczęło się tworzenie 1. Korpusu Polskiego, którego dowódcą został gen. Józef Dowbor-Muśnicki.

W pierwszej połowie sierpnia 1917 r. w jednym z pierwszych rozkazów dziennych dowódca 1. Korpusu Polskiego powołał na stanowisko dowódcy tworzonego 1. Pułku Inżynieryjnego, a zarazem naczelnego inżyniera korpusu – ppłk. Bolesława Jaźwińskiego. Z ogromną energią i zaangażowaniem w ciągu kilku miesięcy Jaźwiński zorganizował pułk zgodnie z etatem i przystąpił do tworzenia kompanii saperów w dywizjach. Dla żołnierzy pułku utworzył szkołę podoficerską i szkołę dla analfabetów.

Na początku 1918 r. 1. Korpus Polski nie podporządkował się Radzie Komisarzy Ludowych w sprawie tzw. demokratyzacji jednostek wojskowych (likwidacji stopni oficerskich i zastąpienia etatów oficerskich przez komitety rewolucyjne). Spowodowało to decyzję władz radzieckich o jego rozbrojeniu. Gen. Dowbor-Muśnicki zaprotestował, a wobec braku reakcji na protest i widząc całkowity rozkład i dezorganizację w szeregach załogi twierdzy Bobrujsk, 3 lutego 1918 r. nakazał opanować twierdzę. Komendantem twierdzy po jej opanowaniu został Jaźwiński. 1 marca 1918 r. powierzono mu ponadto dowództwo nad 2. Dywizją Strzelców Polskich. W tym czasie Jaźwiński jako komendant twierdzy wykazał bardzo duże zdolności organizacyjne i taktyczne w zakresie zabezpieczenia twierdzy przed ponownym opanowaniem przez bolszewików. Gen. Dowbor-Muśnicki, pragnąc wyróżnić najbardziej zasłużonych żołnierzy w walkach z bolszewikami o opanowanie twierdzy Bobrujsk, wydał 17 lutego 1918 r. specjalny rozkaz, czytamy w nim m.in.: ppłk. Bolesława Jaźwińskiego, byłego dowódcę pułku inżynieryjnego, a obecnie dowódcę 2. Dywizji Strzelców, nagradzam wstążeczką amarantową [najwyższe odznaczenie w 1. Korpusie Polskim, wstążeczka symbolizująca kolor narodowy długości 3 cm i szerokości 1 cm noszona była na lewej klapie munduru] za to, że podczas koncentracji korpusu w okolicach Bobrujska, kiedy pod wpływem agitacji bolszewickiej inżynieryjny pułk doszedł prawie do zupełnego rozproszenia z 200 żołnierzami tego pułku wyruszył z okolic Łapicze na pomoc oddziałom 2. Dywizji Strzelców do Bobrujska, a następnie objąwszy dowództwo nad załogą Bobrujska pomyślnie kierował walkami z bandami bolszewickimi.

W następnych miesiącach korpus zaangażowany był w walkach z wojskami radzieckimi, znalazł się również w zasięgu ofensywy wojsk niemieckich. Po kilku miesiącach pertraktacji 22 maja 1918 r. rozpoczęła się demobilizacja korpusu przez Niemców.
Ppłk Jaźwiński pod koniec lipca 1918 r. powrócił z Bobrujska do Warszawy i ochotniczo wstąpił do Wojska Polskiego. 12 listopada 1918 r. w stopniu pułkownika został wyznaczony na dowódcę Okręgu Wojskowego Warszawskiego, na tym stanowisku pozostawał do końca marca 1919 r. Przez następne cztery miesiące był dowódcą 16. Brygady Piechoty na froncie mazowieckim, a od sierpnia 1919 r. do stycznia 1920 r. dowódcą grupy WSCHÓD na froncie litewsko-białoruskim.

część 1 z 2
1 2 » »»dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze menu_text_plreklama
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt