Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Bibliografia


Źródła:

ARCHIWALNE

1. Archiwum Sztabu Generalnego WP:
• Rozkaz organizacyjny nr 091/ORG ministra obrony narodowej z 31 maja 1949 r. w sprawie rozformowania Wojskowego Instytutu Geograficznego i sformowania Oddziału IX Topograficznego Sztabu Generalnego i Oficerskiej Szkoły Topografów.
• Rozkaz organizacyjny nr 088/ORG ministra obrony narodowej z 15 listopada 1951 r. w sprawie przeformowania Oddziału IX Topograficznego Sztabu Generalnego w Zarząd IX Topograficzny Sztabu Generalnego oraz utworzenia 22. Samodzielnego Oddziału Topograficzno-Geodezyjnego.
• Zarządzenia ministra obrony narodowej Nr 61/MON z 8 października 1964 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą „Wojskowe Zakłady Kartograficzne”.
• Zarządzenie ministra obrony narodowej Nr 31/MON z 26 czerwca 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą „Wojskowe Zakłady Kartograficzne”.
• Zarządzenie ministra obrony narodowej Nr 56/MON z 2.11.1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą „Wojskowe Zakłady Kartograficzne”.
• Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 0119/Org z 2.12.1957 r. w sprawie przeformowania 22. Samodzielnego Oddziału Topograficznego-Geodezyjnego w 22. Samodzielny Oddział Topogeodezyjny.
• Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 0214/Org z 5.10.1955 r. w sprawie utworzenia 2. Samodzielnego Oddziału Kartograficznego.
• Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 0238/Org z 1.09.1953 r. w sprawie utworzenia 19. Samodzielnego Oddziału Topograficznego.
• Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 029/Org z 31.03.1995 r. w sprawie rozformowania 2 Samodzielnego Oddziału Kartograficznego i 92 Wojskowej Składnicy Map oraz przeformowania 22 Samodzielnego Oddziału Topogeodezyjnego w 22. Wojskowy Ośrodek Topograficzno-Kartograficzny.
• Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 074/Org z 29.03.1955 r. w sprawie utworzenia 6 Samodzielnego Oddziału Topograficznego.
• Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 17/Sztab z 19.02.1995 r. w sprawie zasad i trybu zaopatrywania jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego w numeryczne produkty geograficzne.

2. Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie:
• Dzienniki rozkazów Zarządu Topograficznego Sztabu Generalnego WP z lat 1950-1998.
• Gabinet Ministerstwa Spraw Wojskowych
• Generalny Inspektor Sił Zbrojnych
• Sztab Główny: Wojskowy Instytut Geograficzny
• Teczki „Akt personalnych oficerów geografów Wojskowego Instytutu Geograficznego”.

3. Wojskowe Centrum Geograficzne-Archiwum Służby Topograficznej:
• Komplety map i opracowań kartograficznych WIG z lat 1919-1946.
• Komplety map i opracowań kartograficznych służby topograficznej WP z lat 1945-2000.

4. The Polish Institute and Sikorski Museum/Londyn:
• Akta Komisji powołanej w związku z wynikiem kampanii wojennej 1939 r.
• Akta Wojskowego Instytutu Geograficznego.
• Dokumenty projektu przebudowy skrzydła starego budynku WIG, Blok S Al. Jerozolimskie 91.
• Kronika 12. Kompanii Geograficznej 20.09.1943–24.03.1946, akta nr C. 624/I, C. 624/II.
• Wspomnienia płk. Mieczysława Szumańskiego z lat wojny będące w posiadaniu autora, bez daty.
• Zbiory relacji oficerów Wojskowego Instytutu Geograficznego.

5. Wojskowy Instytut Historyczny:
• Zbiory relacji oficerów przedwrześniowego Wojska Polskiego.


DRUKOWANE

1. Instrukcje, regulaminy, podręczniki:

• Dobór i układ treści nauczania w programach topografii wojskowej. Sygn. Szt. Gen. 804/77, MON, Warszawa 1977.
• Grawirowanije originałow kart (rytowanie oryginałów map). Wojenno-Topograficzeskoje Uprawlenije SG, Moskwa 1974.
• Informacja dotycząca opracowania wojskowych map topograficznych w skali 1:25 000 (w tym planów miast) oraz w skali 1:100 000 w arkuszach połączonych z nadrukiem siatki UTM. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1994.
• Informator o wydawnictwach Służby Topograficznej WP. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1996.
• Instrukcja o kontroli jakości i odbiorze prac kartograficznych. Sygn. Szt. Gen. 489/70, MON, Warszawa 1970.
• Instrukcja obsługi i eksploatacji polowej drukarni map „AK-5”. Sygn. Szt. Gen. wewn. 7/11/81, Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1981.
• Instrukcja o opracowaniu i przygotowaniu do druku planów miast. Sygn. Szt. Gen. 629/72, MON, Warszawa 1972.
• Instrukcja o opracowaniu i przygotowaniu do druku planów miast. Sygn. Szt. Gen. 1185/84, MON, Warszawa 1986.
• Instrukcja o opracowaniu i przygotowaniu do reprodukcji map lotniczych. Sygn. Szt. Gen. 652/73, MON, Warszawa 1973.
• Instrukcja o opracowaniu i przygotowaniu do reprodukcji map topograficznych w skali 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000. Sygn. Szt. Gen. 515/70, MON, Warszawa 1970.
• Instrukcja o opracowaniu i przygotowaniu do reprodukcji mapy topograficznej w skali 1:1 000 000. Sygn. Szt. Gen. 742/75, MON, Warszawa 1976.
• Instrukcja o opracowaniu i przygotowaniu do reprodukcji mapy topograficznej w skali 1:500 000. Sygn. Szt. Gen. 581/71, MON, Warszawa 1972.
• Instrukcja o opracowaniu map topograficznych w skalach 1:200 000, 1:500 000 i 1:1000 000 z nazwami podwójnymi. Sygn. Szt. Gen. 1183/84, MON, Warszawa 1985.
• Instrukcja o organizacji i prowadzeniu w SZ RP studiów operacyjnych TDW. Sygn. Szt. Gen. 1212/85, MON, Warszawa 1985.
• Instrukcja o unacześnianiu map topograficznych w skali 1:10 000 i 1:25 000. Sygn. Szt. Gen. 518/70, MON, Warszawa 1970.
• Instrukcja o zabezpieczeniu topograficznym działań bojowych wojsk. Sygn. Szt. Gen. 288/62, MON, Warszawa 1962.
• Instrukcja o zabezpieczeniu topograficznym Sił Zbrojnych RP. Sygn. Szt. Gen. 1320/88, MON, Warszawa 1988.
• Instrukcja operatorska do opracowania Vmap L1 (wydanie I tymczasowe). Wojskowy Ośrodek Geodezji i Teledetekcji, Warszawa 1997.
• Instrukcja operatorska numerycznego opracowania map topograficznych na stacjach roboczych firmy Intergraph. Wersja 1.0. Sygn. Szt. Gen. wewn. 7/30/96, Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1995.
• Instrukcja opracowania i aktualizacji mapy danych geodezyjnych 1:50 000 i 1:100 000. Sygn. Szt. Gen. wewn. 7/14/83. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1983.
• Instrukcja opracowania i przygotowania do druku ortofotomap. Oddział Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1998.
• Regulamin techniczny biura kartograficznego. Wojskowy Instytut Geograficzny, Warszawa 1926.
• Instrukcja opracowania map topograficznych w skali 1:10 000 i 1:5000. Założenia ogólne i osnowa pionowa. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1962.
• Instrukcja przechowywania i eksploatacji oraz obsługi sprzętu topograficznego. Sygn. Szt. Gen. 7460/75, MON, Warszawa 1975.
• Instrukcja robocza zdjęcia topograficznego w skali 1:10 000 i 1:5000. Państw. Przeds. Fotogrametrii, Warszawa 1968.
• Instrukcja techniczna dla oddziałów pomiarowych kompanii geograficznej. Skrypt Dowództwa 2 Korpusu i Szefostwa Służby Geograficznej, L.dz. 917/52/Geogr., Italia 1946.
• Instrukcja topograficzna. Cz. 1. Unacześnianie. Sygn. Szt. Gen. 43/50, MON, Warszawa 1950.
• Instrukcja zdjęcia topograficznego 1:10 000 (zdjęcie stereotopograficzne i kombinowane), prace polowe. Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Warszawa 1952.
• Instrukcja zdjęcia topograficznego w skali 1:10 000. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1966. • Instrukcja zdjęcia topograficznego w skali 1:1000 i 1:2000. Sygn. Szt. Gen. 657/73, MON, Warszawa 1973.
• Jednolity system klasyfikacji i kodowanie informacji kartograficznej. Klasyfikacja i kody informacji topograficznej przedstawionej na mapach topograficznych 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:500 000. 1:1000 000. Sygn. Szt. Gen. 1328/88, MON, Warszawa 1988.
• Katalog formularzy służby topograficznej. Sygn. Szt. Gen. 905/79, MON, Warszawa 1979.
• Katalog map i innych wydawnictw służby topograficznej WP. Sygn. Szt. Gen. 724 775, MON, Warszawa 1975.
• Katalog map i innych wydawnictw służby topograficznej WP. Sygn. Szt. Gen. 1271786, MON, Warszawa 1986.
• Katalog map i innych wydawnictw Zarządu Topograficznego Sztabu Generalnego WP. Sygn. Szt. Gen. 474/69, MON, Warszawa 1969.
• Klasyfikacja i kody informacji topograficznej przedstawianej na mapach topograficznych 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000. Sygn. Szt. Gen. 1328/88, MON, Warszawa 1988.
• Mapa numeryczna w skali 1:250 000. Opis struktury danych. Przewodnik użytkownika. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1996.
• Mapa operacyjna (Joint Operations Graphic) 1501 w skali 1:250 000 (wytyczne). Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1995.
• Mapove znaćky a smernice pro zpracovani topografickych map mefitek 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 a 1:200 000 (znaki map i skróty do opracowania map topograficznych w skalach 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 i 1:200 000). Ministerstvo Narodni Obrany, Praga 1954.
• Mapove znaćky a smernice pro zpracovdni topografickych map mefitek 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 a 1:200 000 (znaki map i skróty do opracowania map topograficznych w skalach 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 i 1:200 000). Ministerstvo Narodni Obrany, Praga 1976.
• Map Reading and Land Navigation. FM 21-26, Department of the Army, Washington 1993.
• Mapy topograficzne niektórych państw kapitalistycznych (Charakterystyka ogólna). Sygn. Szt. Gen. 684/73, MON, Warszawa 1973.
• Metodyka ćwiczeń taktycznych prowadzonych w oddziałach służby topograficznej. Sygn. Szt. Gen. 1232/85, MON, Warszawa 1985.
• Metodyka nauczania topografii wojskowej - podręcznik. Sygn. Szt. Gen. 1000/80, MON, Warszawa 1982.
• Mitteilungen des Chefs des Kriegs Karten und Vermessungswesens. Nr 1l, Berlin 1942.
• Nastawlienie po sostawlieniju i podgotowkie k izdaniju topograficzeskoj karty massztaba 1:200 000 (instrukcja opracowania i przygotowania do druku mapy topograficznej w skali 1:200 000). Wojenno-Topograficzeskoje Uprawlenije GS, Moskwa 1965.
• Normy należności sprzętu topograficznego dla typowych komórek organizacyjnych jednostek wojskowych Sił Zbrojnych (na czas W i P). Sygn. Szt. Gen. 983/80, MON, Warszawa 1980.
• Normy należności sprzętu topogeodezyjnego dla typowych komórek organizacyjnych służby topograficznej (na czas W i P). Sygn. Szt. Gen. 1386/90, MON, Warszawa 1990.
• Normy wykonywania zadań zabezpieczenia topograficznego. Sygn. Szt. Gen. 1125/83, MON, Warszawa 1983.
• Notatki o terenie do mapy topograficznej na obszar Europy Środkowej i Zachodniej, część I (N-31, N-32, N-33, N-34). Sygn. Szt. Gen. 879/78, MON, Warszawa 1978.
• Notatki o terenie do mapy topograficznej na obszar Europy Środkowej i Zachodniej, część II (M-30, M-32, M-33, M-34, I-30, I-31). Sygn. Szt. Gen. 958/80, MON, Warszawa 1980.
• Numeryczna mapa Polski 1:250 000. Projekt technologiczny. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1996.
• Obiekty mapy topograficznej w skali 1:50 000 (materiał pomocniczy dla operatorów graficznych stacji roboczych). Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1995.
• Osnownyje położenija po sozdaniju i obnowleniju topograficzeskich kart massztabow 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000. 1:500 000, 1:1 000 000 (Zasadnicze zasady opracowania i aktualizacji map topograficznych w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000. 1:500 000, 1:1 000 000). Wojenno-Topograficzeskoje Uprawlenije GS, Moskwa 1984.
• Opis dróg wodnych dorzecza Prypeci. Wojskowy Instytut Geograficzny, Wydział IV Opisowy, Warszawa 1931.
• Opis przeszkód i komunikacyj arkusza mapy 1:300 000. Poznań-Kalisz. Wojskowy Instytut Geograficzny, Wydział IV Opisowy, Warszawa 1938.
• Opis technologii wprowadzania obiektów geograficznych mapy numerycznej w skali 1:250 000. Standard Vmap Level 1. Wojskowy Ośrodek Geodezji i Teledetekcji, Warszawa 1997.
• Opracowanie i przygotowanie do reprodukcji map topograficznych 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000. Sygn. Szt. Gen. 1374/89, MON, Warszawa 1990. Podstawy organizacji procesów produkcyjnych w technologii numerycznego opracowania i przygotowania do druku map topograficznych. Wojskowy Ośrodek Geodezji i Teledetekcji, Warszawa 1995.
• Posobije po obnowlieniju topograficzeskich kart massztabow 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 (Poradnik do aktualizacji map topograficznych w skalach 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000). Wojenno-Topograficzeskoje Uprawlenije GS, Moskwa 1975.
• Program szkolenia i doskonalenia pododdziałów topogeodezyjnych i kartograficzno-reprodukcyjnych. Sygn. Szt. Gen. 482/69, MON, Warszawa 1969.
• Program szkolenia samodzielnych oddziałów topograficznych. Sygn. Szt. Gen. 1268/86, MON, Warszawa 1986.
• Projekt koncepcyjny wykonania i eksploatacji numerycznego modelu rzeźby terenu bazującego na mapie w skali 1:200 000. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1993.
• Przepisy podstawowe o sporządzaniu map wojskowych i opisu wojskowo-geograficznego. Wojskowy Instytut Geograficzny, Warszawa 1929.
• Rukowodstwo po kartograficzeskim i kartoizdatielskim rabotam. Cz.2. Sostawlienie i podgotowka k izdaniju topograficzeskich kart massztabow 1:200 000, 1:500 000 (Instrukcja opracowania kartograficznego i przygotowania do druku. Cz. 2. Opracowanie i przygotowanie do druku map w skali 1:200 000, 1:500 000). Wojenno-Topograficzeskoje Uprawlenije GS, Moskwa 1980.
• Siły Zbrojne. Podręcznik kształcenia wojskowego w szkołach wyższych. Cz. II, Warszawa 1985.
• Skorowidz nazw miejscowości do mapy 1:200 000 na obszar ZTDW. Sygn. Szt. Gen. 806/77, MON, Warszawa 1977. • Skorowidz nazw miejscowości do mapy 1:500 000 na obszar ZTDW. Sygn. Szt. Gen. 807/77, MON, Warszawa 1977. • Skróty stosowane na mapach państw obcych. Sygn. Szt. Gen. 636/72, MON, Warszawa 1973.
• Smluvene znaćky vzornik pisma a seznam zkratek pro topograficke mapy mefitek 1:200 000. 1:500 000. 1:1 000 000 (znaki umowne, wzory pism i wykaz skrótów dla map topograficznych w skalach 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000). Ministerstvo Narodni Obrany, Praga 1964.
• Smluvene znaćky, vzory pisma a zkratky topograjlckych map mefitek 1:25 000. 1:50 000. 1:100 000 (znaki umowne, wzory pism i skróty map topograficznych w skalach 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000). Ministerstvo Narodni Obrany, Praga 1954.

• Tablice poglądowe do nauki terenoznawstwa. Sygn. Szt. Gen. 1197/85, MON, Warszawa 1985.
• Tablice poglądowe do nauki topografii wojskowej. Sygn. Szt. Gen. wewn. 7/32/98, Oddział Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1998.
• Technologia aktualizacji mapy topograficznej w skali 1:200 000 na podstawie obrazów satelitarnych systemu SPOT. Oddział Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1998.
• Technologia numerycznego opracowania i przygotowania do druku mapy topograficznej 1:50 000. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1995.
• Technologia numerycznego opracowania i przygotowania do druku wojskowej mapy topograficznej w skali 1:50 000 dostosowanej do standardu NATO. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1996.
• Technologia wykonania numerycznego modelu terenu w formacie DTED Level 2. Oddział Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1998.
• Terenoznawstwo. Warszawa 1951.
• Terenoznawstwo. Sygn. Szt. Gen. 365/65, MON, Warszawa 1965.
• Topografia wojskowa. Warszawa 1946.
• Tvorba leteckych map mefitka 1:250 000 (Instrukcja mapy lotniczej w skali 1:250 0000). Ministerstvo Narodni Obrany, Praga 1976. Tvorba map pruchodnosti terenu mefitka 1:200 000 (Instrukcja mapy przejezdności terenu w skali 1:200 000). Ministerstwo Narodni Obrany, Praga 1975.
• Tvorba Topografickych map mefitek 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 (Instrukcja map topograficznych w skalach 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000). Ministerstvo Narodni Obrany, Praga 1970.
• Tymczasowa instrukcja o kontroli i przyjmowaniu prac kartograficznych. Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Warszawa 1956.
• Tymczasowa instrukcja o wykonywaniu zdjęć topograficznych w skali 1:25 000 i 1:50 000 metodą kombinowaną. Sygn. Szt. Gen. 112/53, MON, Warszawa 1954.
• Tymczasowa instrukcja opracowania i aktualizacji mapy w skali 1:50 000 metodą oryginałów redakcyjnych wykonywanych w skali 1:10 000 bezpośrednio z pierworysów topograficznych (czystorysów kartograficznych) 1:10 000 i 1:5 000. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1973.
• Tymczasowa instrukcja zdjęcia topograficznego w skali 1:10 000. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1958.
• Tymczasowe zasady opracowania i przygotowania do druku wojskowych map topograficznych dostosowanych do standardu NATO i w standardzie NATO w skalach 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000. Oddział Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1997.
• Tymczasowy regulamin do przepisu specjalnego administracji w Wojskowym Instytucie Geograficznym. Warszawa 1937.
• Usfawnyje znaki dla topograficzeskich kart massztabow 1:200 000 i 1:500 000 (Znaki umowne dla map topograficznych w skalach 1:200 000 i 1:500 000). Wojenno-Topograficzeskoje Uprawlenije GS, Moskwa 1983.
• Usłownyje znaki dla topograficzeskich kart massztabow 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 (Znaki umowne dla map topograficznych w skalach 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000). Wojenno-Topograficzeskoje Uprawlenije GS, Moskwa 1983.
• Usłownyje znaki i obrazcy szriftow dla topograficzeskich kart massztabow 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 (1:75 000). Wojenno-Topograficzeskoje Uprawlenije GS, Moskwa 1940.
• Warunki terenowe i klimatyczne Polski. Sygn. Szt. Gen. 1023/81, MON, Warszawa 1981.
• Warunki terenowe i klimatyczne północnego kierunku strategicznego. Sygn. Szt. Gen. 934/79, MON, Warszawa 1989.
• Wojskowe mapy topograficzne dostosowane do standardów NATO - przewodnik. Sygn. Szt. Gen. wewn. 7/31/96, Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1996.
• Wojskowe służby topograficzne niektórych państw kapitalistycznych. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1974.
• Wykaz stanowisk (funkcji wojskowych) objętych klasyfikacją oraz zestawienie kryteriów kwalifikacyjnych ubiegających się o klasy kwalifikacyjne w specjalnościach wojskowych służby topograficznej. Sygn. Szt. Gen. 1236/86, MON, Warszawa 1986.
• Wytyczne do opracowania i przygotowania do druku mapy danych nawigacyjnych. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1997.
• Wytyczne do opracowania oryginałów redakcyjnych mapy 1:25 000 w układzie współrzędnych „1942” w oparciu o pierworysy aktualizacji 1:10 000 w układzie 1942 znakami powiększonymi. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1993.
• Wytyczne do ujednolicenia opracowań kartograficznych. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1977.
• Wytyczne redakcyjno-tchniczne do mapy przeglądowej w skali 1:500 000, Seria 1404. Oddział Topograficzny Sztabu Generalnego, Warszawa 1998.
• Wytyczne techniczne do opracowania map danych geodezyjnych w skali 1:50 000 i 1:100 000. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1984.
• Wytyczne techniczne opracowania mapy sytuacyjno-wysokościowej lotniska w skali 1:5 000. Sygn. Szt. Gen. wewn. 1/24/90, MON, Warszawa 1990.
• Wzory dokumentów bojowych opracowywanych w służbie topograficznej na szczeblu operacyjnym i taktycznym. Sygn. Szt. Gen. wewn. 7/10/81, Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1981.
• Wzory i objaśnienia pism, skrótów i napisów objaśniających na mapach topograficznych w skalach 1:25 000.1:50 000 i 1:100 000 (Wzór 1966). Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1967.
• Wzory i objaśnienia znaków topograficznych map w skali 1:10 000 i 1:5000. Wyd. l, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1960.
• Wzory i objaśnienia znaków topograficznych map w skali 1:10 000 i 1:5000. Wyd. 2, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1962.
• Wzory i objaśnienia znaków topograficznych map w skali 1:10 000 i 1:5000. Wyd. l – uzupełnione, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1961.
• Wzory i objaśnienia znaków umownych i napisów stosowanych na mapach topograficznych w skalach 1:25 000, 1:50 000 i 1:100 000. Sygn. Szt. Gen. wewn. 7/13/84, Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1986.
• Wzory i objaśnienia znaków umownych i napisów stosowanych na mapach topograficznych 1:200 000 i 1:500 000. Sygn. Szt. Gen. wewn. 7/17/88, Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1990.
• Wzory i objaśnienia znaków umownych i napisów stosowanych na mapach topograficznych w skalach 1:5000 i 1:10 000. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Warszawa 1989.
• Wzory map topograficznych państw obcych. Sygn. Szt. Gen. 822/77, MON, Warszawa 1977.
• Zabezpieczenie topogeodezyjne działań bojowych wojsk. Sygn. Szt. Gen. 495/70, MON, Warszawa, 1970.
• Zasady działania samodzielnych oddziałów topogeodezyjnych podczas prowadzenia działań bojowych. Sygn. Szt. Gen. 719/81, MON, Warszawa 1981.
• Zasady redagowania map topograficznych. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1956.
• Zbiór ćwiczeń z topografii wojskowej. Sygn. Szt. Gen. 1126/93, MON, Warszawa 1993.
• Zbiór drożni na terytorjum Rzeczypospolitej Polskiej. Część czwarta. Obszar północno-zachodni z mapą drożni 1:500 000. Ministerstwo Spraw Wojskowych, Sztab Generalny, Wydział III Opisowy, Warszawa 1926.
• Zbiór norm szkoleniowych dla pododdziałów samodzielnego oddziału kartograficznego. Sygn. Szt. Gen. 1297/87. MON, Warszawa 1987.
• Zeichenvorschrift und Instruktion für die Bearbeitung der Topographischen Karten 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 und der Topografischen Ubersichtskarte 1:200 000 (Wzory znaków i instrukcja opracowania map topograficznych 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 i mapy przglądowo-topograficznej 1:200 000). Ministerium des innem Verwaltung Vermessungs- und Kartenwesen, Berlin 1967.
• Zeichenvorschrift, Instruktion und Redaktionsanweisung für die Bearbeitung der Topographischen Kartę 1:10 000 und des Topografischen Stadtplans 1:10 000 (Wzory znaków, instrukcja zasady redakcji opracowania map topograficznych 1:10 000 i mapy topograficznego planu miasta 1:10 000). Ministerium des innern Verwaltung Vermessungs und Kartenwesen, Berlin 1975.
• Zestaw ćwiczebnych zdjęć lotniczych. Sygn. Szt. Gen. 1109/83, MON, Warszawa 1983.
• Zmodyfikowana technologia aktualizacji map topograficznych w skali 1:10 000 i 1:25 000. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1974.
• Znaki i objaśnienia do map ZSRR 1:25 000, 1:50 000, 1:100 0000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000. Wojskowy Instytut Geograficzny SG WP, Warszawa 1948.
• Znaki i objaśnienia map 1:25 000, 1:100 000. 1:300 000, wydania 1937. Wojskowy Instytut Geograficzny SG WP, Warszawa 1947.
• Znaki umowne map topograficznych. Sygn. Szt. Gen. 705/74, MON, Warszawa 1974.
• Znaki topograficzne i objaśnienia map wojskowych 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000. Sygn. Szt. Gen. 19/49, MON, Warszawa 1949.
• Znaki topograficzne map polskich w podziałce 1:50 000 i 1:100 000. Instytut Wojskowo-Geograficzny, Warszawa 1920.
• Znaki topograficzne, wzory pism oraz skróty dla map w skalach; 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000. Sygn. Szt. Gen. 99/52, MON, Warszawa 1952.
• Znaki umowne dla map topograficznych w skali 1:25 000, 1:50 000. 1:100 000. Sygn. Szt. Gen. 271/61, MON, Warszawa 1961.
• Znaki umowne map topograficznych. Sygn. Szt. Gen. 1348/88, MON, Warszawa 1988.
• Znaki umowne wybranych map topograficznych niektórych państw Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Sygn. Szt. Gen. 726/75, MON, Warszawa 1975.
• Znowelizowany indeks materiałowy WP. Sprzęt służby topograficznej. Sygn. Szt. Gen. 1065/82, MON, Warszawa 1982.

2. Kroniki jednostek organizacyjnych Służby Topograficznej WP:
• Kronika 22. Samodzielnego Oddziału Topogeodezyjnego z lat 1977-1987.
• Kronika 22. Wojskowego Ośrodka Topograficzno-Kartograficznego od 27.05.1995.
• Kronika Jednostki Wojskowej 3470 z lat 1988-1992.
• Kronika Jednostki Wojskowej 3470 z lat 1993-1994.
• Kronika Samodzielnego Oddziału Fotogrametrycznego z lat 1951.
• Kronika Wojskowych Zakładów Kartograficznych.
• Kroniki 19. Samodzielnego Oddziału Topograficznego (Topogeodezyjnego) z lat 1955-2000.
• Kroniki 2. Samodzielnego Oddziału Kartograficznego z lat 1955-1995.
• Kroniki 6. Samodzielnego Oddziału Topograficznego (Topogeodezyjnego) z lat 1955-2000.
• Kroniki Organizacji Rodzin Wojskowych (ORW) przy 6. Samodzielnym Oddziale Topogeodezyjnym z lat 1971-1985.

3. Plany i sprawozdania dotyczące prac jednostek wojskowej służby geograficznej i topograficznej:
• Plan prac geodezyjnych, topograficznych, fotogrametrycznych, kartograficznych i reprodukcyjnych Sztabu Generalnego WP na rok 1954.
• Roczne sprawozdania z realizacji zadań jednostek służby topograficznej WP.
• Sprawozdania z prac Wojskowego Instytutu Geograficznego wykonanych w latach 1932-1938.
• Sprawozdanie z działalności Sekcji Geograficznej TWW „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 1.
• Sprawozdanie z prac Wojskowego Instytutu Geograficznego wykonanych w roku 1933.
• Sprawozdanie z prac Wojskowego Instytutu Geograficznego wykonanych do roku 1938 „Wiadomości Służby Geograficznej” 1939, z. 1.
• Sprawozdanie z utworzenia Szkoły Topografów przy WIG „Wiadomości Służby Geograficznej” 1930, z. 4.


PAMIĘTNIKI I WSPOMNIENIA

• Barcikowski M., Oficerska Szkoła Topografów 1949-1952. Warszawa–Jelenia Góra 1999.
• Biesaga Z., Mapy topograficzne opracowane przez Służbę Topograficzną WP w latach 1945-1973. Referat wygłoszony 23 października 1973 r. podczas odbioru ostatniego arkusza zdjęcia topograficznego wykonanego przez Służbę Topograficzną WP.
• Czerkawski T. M., Byłem żołnierzem generała Andersa. Warszawa 1991.
• Drygasiewicz S., Dzieje kartografii podczas okupacji niemieckiej. Rękopis bez daty.
• Dzikiewicz B., Krassowski B., Naumienko T., Prace polskich topografów wojskowych w czasie II wojny światowej (wspomnienia i refleksje). Opracowanie z okazji ekspozycji pt. „Prace polskich topografów wojskowych w czasie II wojny światowej” w Muzeum Techniki, Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Warszawa 1978.
• Dzikiewicz B., Z teodolitem pod Monte Cassino. MON, Warszawa 1984.
• Gebethner J., Wspomnienia z okresu okupacji „Kultura” 1980, nr 4, s. 4.
• Grygorenko W., Działalność kartograficzna prof. dr. Franciszka Biernackiego w Służbie Geograficznej Wojska Polskiego (w setną rocznicę urodzin – 2.04.1987 r.) „Przegląd Geodezyjny” 1997, nr 10, s. 30-32.
• Jóźwicki S., 80-lecie urodzin generała Teodora Naumienki „Polski Przegląd Kartograficzny” 1983, T. XV, nr 4, s. 187-188.
• Jóźwicki S., Gen. T. Naumienko 1903-1987 „Polski Przegląd Kartograficzny” 1987, T.XIX, nr 4, s. 189.
• Kaprowski W., 55 rocznica śmierci pułkownika Józefa Kreutzingera „Polski Przegląd Kartograficzny” 1995, t. 27, nr 3, s. 143.
• Kaprowski W., Józef Słomczyński 1902-1983 „Polski Przegląd Kartograficzny” 1983, T. XV, nr 3, s. 147-148.
• Krasiewicz B., Generał brygady, inż. Teodor Naumienko (11.11. 1903 - 12.1.1987) „Przegląd Geodezyjny” 1987, nr 5, s. 22-23.
• Kwaśnik Badmajew J., Wspomnienia z niewoli po Powstaniu Warszawskim. Jamesport New York 1993.
• Leszczycki St, Winid B., Teodor Naumienko 1903-1987 „Przegląd Geograficzny” 1987, T. LIX, z. 4, s. 657-658.
• Naumienko T., Zakłady Kartograficzne Gwardii Ludowej. Rękopis bez daty.
• Pachuta St., Płk. Bronisław Dzikiewicz (1899-1978) „Geodezja i Kartografia” 1979, T. XXVIII, z. 1, s 3-7.
• Pietkiewicz St., Prof. dr inż. Franciszek Biernacki 02.04.1897-21.08.1984 „Polski Przegląd Kartograficzny” 1985, T. XVII, nr 2, s. 96-97.
• Riihle E., Wspomnienie o Marianie Dutkiewiczu (1985-1978) „Polski Przegląd Kartograficzny” 1978, T. X, nr 4, s. 184-185.
• Skwirowski J., Franciszek Biernacki – żołnierz i topograf „Geodeta” 1997, nr 7, s. 50.
• Szymański J., Oficerska Szkoła Topografów w Oficerskim Obozie Jeńców VIIA Murnau. Rękopis bez daty.
• Szumański M., Rękopis wspomnień z okresu II wojny światowej. Bez tytułu i daty (w posiadaniu autora).
• Szumański M., ZWZ Armia Krajowa, Komenda Główna – Służba Geograficzna. Rękopis bez daty.
• Tomaszewski Z., Unifikacja map topograficznych w Polsce według wzorów radzieckich po II wojnie światowej Rękopis 1996.
• Welker T., Działalność Ośrodka Obliczeniowego Zarządu Topograficznego Szt. Gen. WP w latach 1963-1971 Rękopis 1996.
• Woynowska Z., Początki 313 Plutonu Kartograficznego PSK Rękopis 1995.
• Zapolski R., Wspomnienia z pobytu i działalności w Nigerii w latach 1977-1986 „Przegląd Geodezyjny” 1995, nr 1.

Opracowania:


ZWARTE

• Aksamitowski A., Augustyniak J., Obszar Królestwa Polskiego w wybranych studiach wojskowo-geograficznych Materiały XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii „Z dziejów kartografii”, t. X, „Kartografia Królestwa Polskiego 1815-1915”, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2000.
• Alexandrowicz S., Buczek K., Polska kartografia wojskowa do połowy XVII wieku Materiały z Konferencji Naukowej „Dzieje polskiej kartografii wojskowej”. Warszawa 1980.
• Alexandrowicz S., Ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego w „Chorografii” Jana Długosza Studia z Dziejów Geografii i Kartografii, „Monografie z dziejów nauki i techniki” 1973, T. XXXVII.
• Barcikowski M., 19. Samodzielny Oddział Topograficzny, Komorowa 1953-1955. Uwagi do książki p. Siemiątkowskiego 22. WOT k. Komorowa. Maszynopis bez daty.
• Battke Z., Prace Służby Topograficznej WP w badaniach rejonów polarnych Materiały z Sympozjum Naukowego „60-lecie Polskiego Towarzystwa Fotogrametrycznego”, Warszawa 1991.
• Battke Z., Opracowanie map topograficznych polskiej stacji antarktycznej im. A.B. Dobrowolskiego w Oazie Bungera Materiały z Sympozjum „Prace geodezyjne w polskich wyprawach polarnych 1932-82”, Warszawa 1932.
• Battke Z., Wojskowa służba topograficzna - problemy i perspektywy prac kartograficznych (wybrane zagadnienia) Materiały XIX Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej, Warszawa 1990.
• Bednarek H., Automatyzacja opracowań fotogrametrycznych w Służbie Topograficznej Wojska Polskiego Materiały z Sympozjum Naukowego „60-lecie Polskiego Towarzystwa Fotogrametrycznego”, Warszawa 1991.
• Bednarek H., Kurzeja G., Wybrane zagadnienia i perspektywa zastosowania nowych technik, technologii oraz systemów informatycznych w działalności wydawniczej wojskowej służby topograficznej Materiały XIX Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej, Warszawa 1990.
• Biernacki Fr., Podstawy teorii odwzorowań kartograficznych. PWN, Warszawa 1973.
• Biernacki Fr., Słomczyński J., Odwzorowanie quasi-stereograficzne WIG. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1932.
• Biesaga Z., Państwowe układy współrzędnych geodezyjnych stosowane dla map topograficznych w latach 1945-1980. Opracowanie na podstawie własnych notatek z lat 1977-1980. Rękopis, Warszawa 1997.
• Boelcke C., Pomiary wojenne. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1930.
• Buczek K., Dzieje kartografii polskiej od XV do XVIII wieku. Zarys analityczno-syntetyczny. „Monografie z Dziejów Nauki i Techniki”, T. XXI, Wrocław–Kraków 1963.
• Bukwalt W., Rys historyczny 19. Samodzielnego Oddziału Topograficznego. Rękopis, Leszno 1996.
• Burzyński S., Zagadnienia fotogrametrii. Oddział IX Sztabu Generalnego WP, Warszawa, 1949.
• Dobrzyński A., Polska kartografia wojskowa w okresie rozbiorów Materiały z Konferencji Naukowej „Dzieje polskiej kartografii wojskowej”, Warszawa 1980.
• Domański W., Niektóre problemy aktualizacji map w Służbie Topograficznej WP Materiały z Seminarium Naukowego „Fotogrametria i Kartografia”, Warszawa 1978.
• Dulian P., Sieci bazowe. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1933.
• Dzikiewicz Br., Topografia. MON, Warszawa 1960.
• Fellmann J., Prace WIG w okresie międzywojennym i prace kartograficzne w okresie II wojny światowej Materiały Kursokonferencji Naukowo-Technicznej w Krakowie, „Mapy topograficzne Polski edycji cywilnej”, Warszawa 1980.
• Giergielewicz J., Zarys historii korpusów inżynierów w epoce Stanisława Augusta. Warszawa 1933.
• Graszka W., Charakterystyka produktów geograficznych wytwarzanych przez Zarząd Geografii Wojskowej Materiały z Seminarium Geograficznego „Zasilanie systemów dowodzenia oraz instytucji zarządzania kryzysowego w produkty geograficzne”, MON, Warszawa 2000.
• Grygorenko W., Powstanie i działalność kartograficzna Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie Materiały IX Szkoły Kartograficznej, Komorowe 1994.
• Grygorenko W., Redakcja i opracowanie map ogólnogeograficznych. PPWK, Warszawa 1970.
• Grzegórski J., 40-lecie Służby Topograficznej WP. Referat okolicznościowy, maszynopis.
• Gwardak T., Polskie piśmiennictwo kartograficzne (1659-1939). „Monografie z Dziejów Nauki i Techniki”, T. CXI, Wrocław 1977.
• Hełm-Pirgo M., Kartoznawstwo i wojskowe wyzyskanie terenu. Lwów-Warszawa-Kraków 1928.
• Hełm-Pirgo M., Początki kartografii wojskowej w Polsce Odrodzonej (1918 - 1920). New York 1971.
• Hodgson C., Podręcznik triangulacji. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1930.
• Hycner R., Mapa numeryczna w geodezyjno-kartograficznym systemie informatycznym miejscowego planowania przestrzennego „Geodezja, Fotogrametria i Kartografia”, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.
• Kierzkowski K., Standaryzacja produktów geograficznych Materiały z Seminarium Geograficznego „Zasilanie systemów dowodzenia oraz instytucji zarządzania kryzysowego w produkty geograficzne”, MON, Warszawa 2000.
• Koczy L., Między geografią a historią Nadbitki z tomu XVI, Teki Historyczne, Londyn 1969-1971.
• Kopczyński F., Liberia. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1935.
• Kopczyński F., Organizacja i zadania Służby Geograficznej. Skrypt Szefostwa Służby Geograficznej 2. Korpusu i Oficerskiej Szkoły Topografów, bez daty.
• Korczakowski St. W., Woydyno J., Abisynia. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1934.
• Koziej S., Laski W., Teren i taktyka. MON, Warszawa 1980.
• Krassowski B., Madej J., Dzieje polskiej kartografii wojskowej i myśli strategicznej. „Studia i materiały z historii kartografii” 1982, z. l, Biblioteka Narodowa. Warszawa 1982.
• Krassowski B., „Schronisko” Służba Geograficzna Armii Krajowej. „Studia i materiały z historii kartografii”, Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów Kartograficznych, Warszawa 1981.
• Krassowski B., Analiza zasięgów polskich map topograficznych w przeddzień wybuchu II wojny światowej Materiały z Konferencji Naukowej „Dzieje polskiej kartografii wojskowej i myśli strategicznej”, Warszawa 1982.
• Krassowski B., Czterysta lat polskiej kartografii wojskowej 1580-1980. Katalog wystawy, Białystok 5 maja 1980; Biblioteka Narodowa, Warszawa 1980.
• Krassowski B., Dzieje map i atlasów w Polsce Materiały IX Konferencji Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej „Wśród starych map i atlasów Biblioteki Narodowej w Warszawie”, Warszawa 1982.
• Krassowski B., Historia polskiej kartografii wojskowej w zarysie. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1972.
• Krassowski B., Krassowska L., Służba geograficzna w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie w latach 1939-1946. Mapy topograficzne ziem polskich 1871-1945, T. II, Biblioteka Narodowa, Warszawa 1989.
• Krassowski B., Majewska B., Plany Warszawy 1815-1931. „Zabytki Polskiej Kartografii”, z. 4, Biblioteka Narodowa, Warszawa 1981.
• Krassowski B., Majewska B., Plany Warszawy 1832-1944. „Zabytki Polskiej Kartografii”, z. 5/6, Biblioteka Narodowa, Warszawa 1981.
• Krassowski B., Polska kartografia wojskowa w latach 1918-1945. MON, Warszawa 1974.
• Krassowski B., Polska na mapach wydawców norymberskich i augsburskich z XVIII wieku. „Studia i Materiały z Historii Kartografii”, Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów Kartograficznych, Warszawa 1985.
• Krassowski B., Tomaszewska M., Mapy topograficzne ziem polskich 1871-1945. T. I, „Polskie mapy topograficzne wydane w latach 1918-1945”, Biblioteka Narodowa, Warszawa 1979.
• Kreutzinger J., Topografia. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1928.
• Kuczyński S., Wielka wojna z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411. Warszawa 1955.
• Kurczewski M., Turcja. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1937.
• Kurzeja G., Definicje i klasyfikacje produktów geograficznych Materiały z Seminarium Geograficznego „Zasilanie systemów dowodzenia oraz instytucji zarządzania kryzysowego w produkty geograficzne”, MON, Warszawa 2000.
• Kurzeja G., Przybyliński P., Przeglądowo-geograficzna mapa numeryczna Polski w skali 1:1 000 000 Materiały z Konferencji „Kartografia wojskowa krajów strefy bałtyckiej XVI-XX”, Toruń 1996.
• Leksykon wiedzy wojskowej. Warszawa 1979.
• Lepecki M. B., Polskie tereny kolonizacyjne Ameryki Południowej. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1931.
• Levy A., Służba geograficzna armii 1914-1918. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1928.
• Lewakowski J., Terenoznawstwo, kartografia wojskowa. WIG, Warszawa 1920.
• Lipko A., Fotogrametria. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1932.
• Lippert C., Problematyka fotogrametryczno-kartograficzna służby topograficznej Materiały z seminarium naukowego, Warszawa 1978.

• Madej J., Polonia...1770 Karola de Perthéesa na tle XVIII-wiecznej kartografii polskiej i krajów ościennych. Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów Kartograficznych, Warszawa 1987.
• Marcinkiewicz A., Atlas form i typów rzeźby terenu Polski. Skala 1:25 000. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1960.
• Marcinkiewicz A., 55 lat kartografii wojskowej w Polsce Ludowej Materiały z Konferencji „Dzieje polskiej kartografii wojskowej i myśli strategicznej” Warszawa 1982.
• Michałowska T., Średniowiecze. Warszawa 1995.
• Michałowski W., Sikorowski T., Katalog punktów trygonometrycznych. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1932.
• Ney B., Geodezja i kartografia u progu XXI wieku. Referat wprowadzający do Konferencji Międzynarodowej, Warszawa 1997.
• Noworol St., Wydawnictwa Służby Topograficznej dla potrzeb zabezpieczenia topograficznego Polskich Sil Zbrojnych Materiały z III Konferencji Naukowej „Zabezpieczenie topograficzne i meteorologiczne oraz rozpoznania powietrznego działań bojowych wojsk”, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 1987.
• Olszewicz B., Dorobek polskiej historii geografii i kartografii w latach 1949-1969. Warszawa 1971.
• Olszewicz B., Polska kartografia wojskowa. Zarys historyczny. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, Warszawa 1921.
• Organizacja Służby Geograficznej i Wojskowego Instytutu Geograficznego (na stopie pokojowej). Ministerstwo Spraw Wojskowych – Biuro Ogólno-Organizacyjne, Warszawa 1927.
• Orzechowski J., Dowodzenie i sztaby. T. II, Biblioteka Wiedzy Wojskowej, Warszawa 1974.
• Pachoński J., Legiony Polskie, Prawda i legendy 1794-1807. T. I, Warszawa 1969.
• Pietkiewicz St., O sposobach przedstawiania terenu na mapach. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1930.
• Pisma polityczne ks. Józefa Wereszczyńskiego, biskupa kijowskiego, opata benedyktyńskiego w Sieciechowie. Wyd. K. J. Turowski, Kraków 1858.
• Planheft Osteeuropa ehemals Polnischer Raum. Berlin 1944.
• Plesner W., Transformacja współrzędnych geograficznych i granice dokładności. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Edynburg 1944.
• Rezmer W., Organizacyjna służba sztabów Wojska Polskiego w 1939 roku (Organizacja, zasady funkcjonowania, przygotowanie do wojny). Toruń 1993.
• Robinson A., Sale R., Morrison A., Podstawy kartografii. PWN, Warszawa 1984.
• Sadowski S., Mierzejewski D., Zarys historii Pomorskiego Okręgu Wojskowego 1919-1994. Bydgoszcz 1994.
• Saliszczew K. A., Kartografia ogólna. PWN, Warszawa 1998.
• Siemiątkowski J., 22. Wojskowy Ośrodek Topograficzno-Kartograficzny (historia, tradycje, współczesność). Komorowo 1996.
• Siwek J., Schoeneich R., Woszczyński J., Zakres treści i symbolizacja mapy topograficznej w skali 1:50 000 (wzór 1990) stosowanej w Sitach Zbrojnych RP w świetle standardów przyjętych dla map w tej skali w NATO (studium dostosowawcze). Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1993.
• Słomczyński J., Uzgodnienie wyników triangulacji na obszarze Polski. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1933.
• Słownik podstawowych terminów wojskowych. Sygn. Szt. Gen. 815/77, t. 6, MON, Warszawa 1977.
• Smoliński J., Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939-1945. Warszawa 1997.
• Sobczyński E., Polityka geograficzna NATO w Siłach Zbrojnych RP Materiały z Seminarium Geograficznego „Zasilanie systemów dowodzenia oraz instytucji zarządzania kryzysowego w produkty geograficzne”, MON, Warszawa 2000.
• Sobczyński E., 6. Samodzielny Oddział Topograficzny (rodowód służby, historia, współczesność). Toruń 1995.
• Sobczyński E., Bartkowiak J., Dąbrowicz A., Służba topograficzna Wojska Polskiego (Historia i współczesność). Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1996.
• Sobczyński E., Bartkowiak J., Służba topograficzna Wojska Polskiego (Historia i współczesność). Katalog wystawy wydany z okazji 75-lecia służby topograficznej WP, Komorowo 1996.
• Sobczyński E., Działalność Służby Topograficznej WP w latach 1945-1994 Materiały IX Szkoły Kartograficznej, Komorowo 1996.
• Sobczyński E., Piątkowski P., Zarys historii wojskowej służby geograficznej i topograficznej WP w latach 1918-1946. Pomorski Okręg Wojskowy, Bydgoszcz 1992.
• Sobczyński E., Przybyliński P., Systemy informacji geograficznej – GIS w NATO. Materiały z Seminarium Geograficznego „Zasilanie systemów dowodzenia oraz instytucji zarządzania kryzysowego w produkty geograficzne”, MON, Warszawa 2000.
• Sobczyński E., Tomaszewski Z., Sielecki J., Polskie wojskowe mapy w standardach NATO (przewodnik). Sygn. Szt. Gen. 1518/2000, MON, Warszawa 2000.
• Stasiewicz H., Laski Wł., Topografia wojskowa. Sygn. Szt. Gen. 1124/83, MON, Warszawa 1983.
• Stawinoga Zb., Rys historyczny 2. Samodzielnego Oddziału Kartograficznego. Komorowo 1995.
• Sun - Tzu, Sztuka wojny. Warszawa 1994.
• Sypniewski J., Niektóre problemy współczesnej fotogrametrii Materiały z Seminarium Naukowego „Fotogrametria i kartografia”, Warszawa 1978.
• Szacherski Z., Wierni przysiędze. Warszawa 1968.
• Szaflarski J., Zarys kartografii. PPWK, Warszawa 1955.
• Szeliga K., Bojar Z., Pachelski W., Raport o stanie geodezji i kartografii w Polsce. Warszawa 1994.
• Sznayder E., Profesor dr Karol Buczek (1902-1983) jako historyk kartografii oraz kartograf i geograf historyczny Materiały z konferencji zorganizowanej przez Zespół Historii Kartografii PAN. „Dorobek polskiej historii kartografii”, Warszawa 1993.
• Tarnowski J., Consilium rationis bellicae. Warszawa 1987.
• Tewzadze D., Kaukaz. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1934.
• Kartografia forteczna, pod red. A. Tomczaka. „Z dziejów kartografii”, T. V, Warszawa 1991.
• Topolski J., Metodologia Historii. Warszawa 1984.
• Tymowski S.J., Prace kartograficzne Korpusu Inżynierów i Kwatermistrzostwa Generalnego Wojska Polskiego w latach 1815-1830. Warszawa 1974.
• Wernerowa W., Bibliografia polskiej historii geografii i kartografii. Warszawa 1992.
• Wielhorski W., Litwa współczesna. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1939.
• Wójcik St., Osiągnięcia fotogrametrii wojskowej w okresie 1920-1990 Materiały z Sympozjum Naukowego „60-lecie Polskiego Towarzystwa Fotogrametrycznego”, Warszawa 1991.
• Zagańczyk H., Stan opracowań, perspektywy rozwoju oraz zasady dystrybucji produktów geograficznych wytwarzanych przez ZGW Materiały z Seminarium Geograficznego „Zasilanie systemów dowodzenia oraz instytucji zarządzania kryzysowego w produkty geograficzne”, MON, Warszawa 2000.
• Zawadzki A., Zagrajski S., Polska wyprawa na Spitsbergen. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1937.
• Zbiorowe, Słownictwo Służby Geograficznej (wyd. angielsko-polskie). Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Edynburg 1946.
• Zbiorowe. Polskie Siły Zbrojne w II wojnie światowej. T. I, cz. 3, Londyn 1951.
• Zydroń J., Dobór i układ treści nauczania w programach topografii wojskowej. Warszawa 1978.
• Zydroń J., Wybrane zagadnienia topografii wojskowej. Wojskowa Akademia Polityczna, Warszawa 1976.
• Żerosłański Cz., Naumienko Teodor „Słownik Biograficzny Działaczy Polskiego Ruchu Rewolucyjnego”, t. IV, Warszawa 1972.
• Żołnierze polscy – więźniowie NKWD w latach 1939-1953, część II. Informacja o dokumentach uzyskanych w archiwach moskiewskich w 1994 roku przez Wojskową Komisję Archiwalną, Warszawa 1995.
• 55-lecie Instytutu Geodezji i kartografii 1954-2000. Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa 2000.


ARTYKUŁY

• Alexandrowicz S., Nowa praca o rozwoju kartografii wojskowej w Polsce. Bogusław Krassowski, Polska kartografia wojskowa w latach 1918-1945. Wydawnictwo MON 1974. „Studia Źródłoznawcze” 1979, T. XXIV, s. 207-212.
• Atta W. H., Mapping of Soythwest Asia. „Survey & Mapping” 1968, nr 1.
• Babiński S., Polska Instrukcja Miernicza z roku 1839. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1929, z. 1-2.
• Babiński S., Reambulacja dawnych map austriackich. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1935, z 1-2.
• Babula J., Dowodzenie na szczeblu operacyjnym w LWP 1944-1945. „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1982, nr 4.
• Barna Sz., Warchoł Z., Prace geodezyjno-kartograficzne na Spitsbergenie w 50-lecie polskich wypraw polarnych. „Biuletyn Informacyjny BOINTiE Geodezji i Kartografii” 1986, T. XXXI, nr 4, s. 29-41.
• Bezwuhły M., Wojskowa Służba Geograficzna wobec zagadnień pomiarów magnetycznych. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1930, z. 1.
• Biernacki Fr., Atlas Świata. cz. I. Warszawa 1963. PWN-Służba Topograficzna WP. „Przegląd Geodezyjny” 1964, nr 7.
• Biernacki Fr., Czarnecki St., Mapy radiowe Wojskowego Instytutu Geograficznego. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1937, z. 1.
• Biernacki Fr., Glos niemiecki o kartografii polskiej. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 1.
• Biernacki Fr., Mapa Polski i Krajów Ościennych 1:500 000. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1937, z. 1.
• Biernacki Fr., Mapa Rzeczypospolitej Polskiej 1:750 000. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1935, z. 3-4.
• Biernacki Fr., Nowa triangulacja niemiecka tzw. zachodnio-pruska. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 3.
• Biernacki Fr., O polski Komitet Geodezyjny i Geofizyczny. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 4.
• Biernacki Fr., Sprowadzenie współrzędnych kilku odrębnych triangulacji wykonanych na różnych elipsoidach odniesienia z różnymi punktami wyjściowymi do jednej elipsoidy odniesienia i jednego punktu wyjścia, za pośrednictwem punktów łącznych. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1934, z. 2.
• Biernacki Fr., Stereograficzne (Roussilhe’owskie) odwzorowanie płaskie, przyjęte przez polską służbę geograficzną. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1928, z. 3-4.
• Biernacki Fr., Stosowanie siatek dla celów wojennych. „Wiadomości Służby Geograficznej” 27, r. 1, s. 130-136.
• Biernacki Fr., Terminologia w teorii rzutów kartograficznych. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 1.
• Biernacki Fr., W sprawie współrzędnych katastralnych w Małopolsce. „Wiadomości Służby Geograficznej”, 1934, z. 4.
• Biesaga Z., Mapa topograficzna Tatr Polskich w skali 1:10 000. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1985, T. XVII, nr 2, s. 73-79.
• Biesaga Z., Prace terenowe i redakcyjne nad mapą topograficzną Tatry Polskie w skali 1:10 000. Biuletyn Informacyjny „Służba Topograficzna Wojska Polskiego 1944-1989”, s. 65-70.
• Bobrowicz L., Triangulator na Polesiu. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1936, z. 3.
• Bonatowski G., Tatry polskie. Mapa topograficzna. Skala 1:10 000. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP. Warszawa 1984. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1985, T. XVII, nr 2, s. 82-84.
• Buczek K., Dorobek kartograficzny wojen Stefana Batorego. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1934, z. 3.
• Buczek K., Kartografia polska w czasach Stefana Batorego. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1933, z. 2.
• Buczek K., Ze studiów nad mapami Beauplana. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1933, z. 1.
• Chmielewicz St., Kartografia Powstania Wielkopolskiego. „Przegląd Geodezyjny” 1979, nr 11, s. 20-23.
• Czarnecki St., Mapy lotnicze. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1933, z. 4.
• Czarnecki St., Międzynarodowa Mapa Świata 1:1 000 000. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 1.
• Czarnecki St., Międzynarodowa Mapa Świata 1:1 000 000. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1932, z. 1.
• Czarnecki St., Międzynarodowa Mapa Świata 1:1 000 000. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1937, z. 3-4.
• Czarnecki St., Pierwsze polskie mapy lotnicze 1:500 000 i 1:1 000 000. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1937, z. 2.
• Czarnecki St., Ze studiów nad mapą 1:500 000. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1937, z. 1.
• Czamecki. St., Piętkiewicz S., Mapa Rzeczypospolitej Polskiej 1:1 000 000 Wojskowego Instytutu Geograficznego. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1935, z. 3-4.
• Czarnota J., Grodzieńska sieć bazowa. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1929, z. 3-4.
• Czarnota J., Założenie i wykonanie podstaw geodezyjnych w Polsce. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1929, z. 1-2.
• Dolata B., Zarys organizacji i działalność Sztabu Głównego Wojska Polskiego w latach 1944-45. „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1968, nr 3, s. 289-343.
• Dulian P., Nowe drogi w geodezji. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1938, z. 2-3.
• Dulian P., Poziomy odniesienia w niwelacji. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1937, z. 3-4.
• Dzikiewicz Br., Wyrównanie sieci wypełniających I rzędu metodą obserwacji pośredniej. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1939, z. 1.
• Gajowniczek Z.; Geodeci zamordowani w Katyniu, Charkowie i Kalininie (Twerze). „Polska Zbrojna” 1993, nr 103 (661), s. 2.
• Grabowski P., Kartografia w kręgu króla Jana III Sobieskiego. „Przegląd Geodezyjny” 1983, nr 5.
• Grabowski Wł., Ocena terenu na potrzeby walki radioelektronicznej. „Myśl Wojskowa” 1977, nr 6, s. 46-51.
• Grodecki W., Jan Bakałowicz, pułkownik kart geograficznych. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1935, z. 1-2.
• Grygorenko W., Ewolucja poglądów na temat roli i funkcji kartografii. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1984, T. XVI, nr 2.
• Grygorenko W., Kartografia polska w latach 1945-1990 w potrzasku reorganizacji i cenzury. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1991, T. XXIII, nr 1-2, s. 1-7.
• Grygorenko W., Odwzorowanie Służby Topograficznej WP dla map świata. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1985, T. VII, nr 2, s. 65 - 70.
• Grygorenko W., Zastosowanie mikrofilmów w kartografii. „Wojskowy Przegląd Techniczny” 1970, nr 1, s. 21-23.
• Herbst S., Do zagadnienia malarstwo - kartografia - wojskowość. „Biuletyn Historii Sztuki i Kultury” 1934, r. 3.
• Herbst S., Obraz kartograficzny działań wojennych Studia z Dziejów Geografii i Kartografii „Monografie z Dziejów Nauki i Techniki” 1973, T. LXXXVII, s. 169-184.
• Hild S., Polska mapa taktyczna 1:100 000. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1948, z. 2.
• Janicki J., O racjonalizację budowy wież triangulacyjnych w Polsce. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1931, z. 4.
• Jóźwicki S., Jak powstał Atlas Świata Służby Topograficznej Wojska Polskiego (W 20. rocznicę opublikowania Atlasu). „Polski Przegląd Kartograficzny” 1988, T. XX, nr 1, s. 120.
• Jóźwicki S., Wojskowy Instytut Geograficzny w latach 1945-1949. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1985, T. XVII, nr 2, s. 55 - 62.
• Karbowski A., Osiem lat istnienia Oficerskiej Szkoły Topografów. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 3.
• Karbowski A., Szkoła Służby Wojskowo-Geograficznej przy WIG. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1928, z. 3.
• Kierzkowski K., Jak powstaje fotomapa? „Computerworld” 1997, nr 23, s. 63-66.
• Kolanowski B., Prace polskich geodetów wojskowych w Charkowie 2-27 września 1994 r. „Wiadomości Służby Topograficznej” 2000, nr 1(4), s. 38-42.
• Kozak W., Niektóre problemy rozwoju kartografii wojskowej i topograficznego zabezpieczenia wojsk. „Myśl Wojskowa” 1971, nr 2, s. 48-58.
• Krasiewicz B., Oficerska Szkoła Służby Geograficznej 1945-1957. „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1988, nr 4, s. 30-41.
• Krasiewicz B., Oficerska Szkoła Służby Geograficznej 1947-1949. Biuletyn Informacyjny „Służba Topograficzna Wojska Polskiego 1944-1989".
• Krasiewicz B., Oficerska Szkoła Topografów 1949-1957. Biuletyn Informacyjny „Służba Topograficzna Wojska Polskiego 1944-1989”, s. 41-64.
• Krasiewicz B., Problemy rozwoju szkolnictwa wojskowego w latach 1943-1978. „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1978, nr 3, s. 102-131.
• Krassowski B., Czynniki inspirujące rozwój polskiej kartografii od XV wieku do końca drugiej wojny światowej. „Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej” 1984, Geodezja, z. 75, s. 181-182.
• Krassowski B., Nieznana karta z dziejów okupacji. Konspiracyjna mapa Warszawy z 1948 roku. „Słowo Powszechne” 1974, nr 40.
• Krassowski B., Polska kartografia wojskowa w latach 1943-1973. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1973, T. V, nr 4, s. 145-150.
• Krassowski B., Z działalności kartografów w okupowanej Warszawie. „Rocznik Warszawski” 1981, r. 16, s. 283-308.
• Kreutzinger J., Ankieta Wojskowego Instytutu Geograficznego w sprawach geodezyjno-kartograficznych. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 3.
• Kreutzinger J., O typie polskiej mapy taktycznej. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 1.
• Leinwand A., Oficerowie Wojskowego Instytutu Geograficznego - obrońcy Lwowa zamordowani w Charkowie i Katyniu. „Polska Zbrojna” 1993, nr 145(703), s. 4.
• Leszczycki St., Nowe mapy taktyczne w podz. 1:100 000 dla Beskidów Zachodnich i Tatr. „Wierchy” 1934, r. 12, s. 217-218.
• Leszczycki St., Nowe mapy wojskowe dla Karpat Polskich. „Wierchy” 1935, r. 13, s. 188-189.
• Leszczycki Wł., Mapy topograficzne w standardach NATO. „Raport. Wojsko, Technika, Obronność” 1998, nr 3, s. 34-35.
• Lewakowski J., Pomiar, mapa i obrona kraju. Rozważania z okazji dziesięciolecia. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1937, z. 3-4.
• Lipert C., Wojskowa Służba Topograficzna w 25-leciu PRL. „Przegląd Geodezyjny” 1970, nr 2, s. 64-67.


• Macioch A., Pomiary na mapach. „Wojskowy Przegląd Techniczny” 1884, nr 4, s. 141-144.
• Marcinkiewicz A., 25 lat Wojskowych Zakładów Kartograficznych. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1975, T. VII, nr l, s. 40-41.
• Marcinkiewicz A., 55 lat kartografii wojskowej w Polsce Ludowej. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1981, T. XIII, nr 2, s. 49-56.
• Marcinkiewicz A., Kartografia wojskowa w 30-leciu Wojskowej Służby Topograficznej. „Przegląd Geodezyjny” 1975, nr 3, s. 93-95.
• Marcinkiewicz A., Sala tradycji Służby Topograficznej Wojska Polskiego. „Wiadomości Służby Topograficznej” 1991, nr 3, s. 10-16.
• Miahczyłowicz R., Wolski R., Pierwsze arkusze; Mapa Polski i Krajów Ościennych 1:500 000. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1937, z. 1.
• Mozolewski S., Ziuzia J., Jawne mapy topograficzne. „Wiadomości Służby Topograficznej” 1991, nr 3, s. 47-48.
• Naumienko T., Mapy Polski 1:100 000 i 1:500 000 w wykonaniu Wojskowego Instytutu Geograficznego. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1948, z. 2.
• Naumienko T., Udział wojska w pomiarach granicy wschodniej RP - prace polowe. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1948, z. 1.
• Ney B., Trafas K., Geodezja i Kartografia jako nauki oraz dziedziny działalności praktycznej. „Geodezja” 1984, z. 76
• Oczkowicz A., Dwusetka i co dalej? Wojskowe mapy dla turystów. „Gościniec” 1991, r. 23, nr 2, s. 4.
• Okonek M., O wydaniu turystycznym Mapy topograficznej Polski 1:100 000 na podstawie opublikowanych arkuszy. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1995, T. XXVII, nr 2, s. 75-80.
• Pachuta S., Działalność Katedry Geodezji i Fotogrametrii WAT w okresie 30 lat Wojskowej Służby Topograficznej. „Przegląd Geodezyjny” 1975, nr 3, s. 99.
• Paluch Z., Rozwój i prace referatu fotogrametrycznego WIG. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 1.
• Pelczar M., Piotrowski M., Kartografia morska w Polsce. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1975, T. VII, nr 1, s. 22-30.
• Piątkowski F., Geodezyjny i kartograficzny zapis wydarzeń na Ziemiach Odzyskanych (1945-1950). „Przegląd Geodezyjny” 1990, nr 9, s. 23-25.
• Piekuth M., Wielkość światowej produkcji kartograficznej. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1971, T. III, nr 2, s. 62-68.
• Pietkiewicz St., 50 lat kartografii niepodległej Polski. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1969, T. I, nr 1, s. 5-12, nr 4, s. 1-12.
• Pietkiewicz St., Czarnecki St., Mapa Rzeczypospolitej Polskiej 1:1 000 000 Wojskowego Instytutu Geograficznego. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1945, z. 3-4.
• Pietkiewicz St., Głos francuski o pracach WIG. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1936, z. 3.
• Pietkiewicz St., O wojskowo-geograficznym opisie gruntów. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1929, z. 1-2.
• Pietkiewicz St., Wystawa dawnych map topograficznych przy VII Międzynarodowym Kongresie Historycznym w Warszawie. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1933, z. 3.
• Przepisy, instrukcje, podręczniki i wydawnictwa Wojskowego Instytutu Geograficznego. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1930, z. 3.
• Reperowicz St., Szczegółowa mapa Polski. „Trybuna Ludu” 1974, r. 26, nr 312.
• Romanow W., Parki narodowe, rezerwaty i pomniki przyrody na mapie taktycznej WIG. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1938, z. 1.
• Romanow W., W sprawie nazw na mapach WIG. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1930, z. 4.
• Romer E., Carte Internationale du Monde N-34 Warszawa 1:1 000 000. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1926, T. II, nr 15-16.
• Rozwałka J., 45 lat Wojskowego Ośrodka Geodezji i Teledetekcji. „Polska Zbrojna” 1996, nr 233 (1549), s. 5.
• Rühle E., Polskie konspiracyjne wydawnictwa kartograficzne w okresie okupacji hitlerowskiej. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1980, T. XII, nr 4, s. 168-175.
• Siemek W., Drogi szkolenia i rozwoju Wojskowej Służby Geograficznej. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1930, z. 2.
• Siewierski S., Podział administracyjny na mapach Wojskowego Instytutu Geograficznego. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1928, z. 1-2.
• Sikorski T., Zarys prac Wydziału I Triangulacyjnego Wojskowego Instytutu Geograficznego. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 2.
• Skala mapy. Rozmowa z płk. Henrykiem Bednarkiem szefem Zarządu Topograficznego Sztabu Generalnego WP. „Polska Zbrojna” 1993, nr 79 (637), s. 5.
• Skórewicz K., Ukraina w kartografii. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1939, z. 1.
• Skrzyp J., Wybrane problemy topograficznego zabezpieczenia działań bojowych wojsk. „Myśl Wojskowa” 1986, nr 10, s. 55-58.
• Słomczyński J., Polskie mapy wojskowe. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1934, z. 3.
• Słomczyński J., Uzgadnianie systemów triangulacji na obszarze Polski. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1932, z. 3.
• Sobczyński E., Kartografia wojskowa wczoraj i dzisiaj. „Polska Zbrojna” 1992, nr 242, s. 1.
• Sobczyński E., Pułkownik Józef Kreutzinger, twórca międzywojennej polskiej kartografii wojskowej, szef Wojskowego Instytutu Geograficznego od 27 lipca 1926 do 1 czerwca 1932 r. Biuletyn Informacyjny 6 Samodzielnego Oddziału Topograficznego „Geosygnał” 1994, nr 1(2), s. 11-13.
• Sobczyński E., Służba Topograficzna WP. „Głos Weterana” 1996, nr 10, s. 10-12.
• Sobczyński E., Wiadomości Służby Geograficznej 1927-1948. „Wiadomości Służby Topograficznej” 1991, nr 3.
• Sobczyński E., Wojskowa Służba Geograficzna 1918-1939. „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1991, nr 1, s. 15-23.
• Starzewski M., Mapa topograficzna Polski. Skala 1:200 000. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP. Warszawa 1990-1992. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1993, T. XXV, nr 2, s. 80-81.
• Stebnowski J., Rozwój kartografii wobec zagadnień wojskowych w starożytności. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1934, z. 3.
• Surmacki Wł., Jednolita siatka kilometrowa na mapach WIG. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 4.
• Szajewski J., Organizacja Służby Geograficznej. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1928, z. 3-4.
• Szaniawska L., Mapy topograficzne Wojskowego Instytutu Geograficznego w zbiorach Biblioteki Narodowej. Mapa szczegółowa 1:25 000 i taktyczna 1:100 000. „Rocznik Biblioteki Narodowej” 1997, T. XXX-XXXI, s. 271-296.
• Szaniawska L., Pole działania polskiej służby geograficznej w czasie walk prowadzonych przez 2. Korpus we Włoszech w latach II wojny światowej. „Geodezja i Kartografia” 1991, T. XXXIX, z. 1, s. 111-125.
• Sznayder E., Polska kartografia wojskowa w czasie II wojny światowej (Przypomnienie w 50-lecie zakończenia wojny). „Polski Przegląd Kartograficzny” 1995, T. XXVII, nr 4, s. 191-200.
• Szymański J., Oficerska Szkoła Topografów w obozie jenieckim w Murnau. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1984, T. XVI, nr 3, s. 122-125.
• Tomaszewski Z., Dorobek kartografii wojskowej w Polsce Ludowej. „Przegląd Geodezyjny” 1989, nr 3, s. 7-9.
• Tomaszewski Z., Udział Cyklu Topografii Wojskowej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii im. Gen. J. Bema w kształceniu i doskonaleniu kadr Służby Topograficznej WP. Biuletyn Informacyjny 6 Samodzielnego Oddziału Topograficznego „Geosygnał” 1994, nr 1(2), s. 14.
• Tomaszewski Z., Znaczenie terenu i map w działaniach bojowych. „Myśl Wojskowa” 1997, nr 6, s. 41-45.
• Tomczak D., Człowiek, który wytyczał granicę. Rozmowa z prof. St. Pietkiewiczem, „Przyjaźń” 1982, nr 28 (1742), s. 16-17.
• Tyrnowski St. J., Kartografia w powstaniu styczniowym. „Przegląd Geodezyjny” 1983, nr 6.
• Wąsowicz J., Mapa 1:100 000 (reprodukowana) Wojskowego Instytutu Geograficznego 1924. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1923, T. I, nr 3.
• Wąsowicz J., Stan prac Wojskowego Instytutu Geograficznego (1923-1924). „Polski Przegląd Kartograficzny” 1924, T. I, nr 5.
• Wereszczyński J., Studia nad mapami morskimi Fryderyka Getkanta. „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej” 1965, nr 86.
• Zagrajski S., Zawadzki A., Prace geodezyjne polskiej wyprawy polarnej na Spitsbergen w 1934 r. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1936, z. 1.
• Zalewska H., Dwie dawne mapy chińskie. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1982, T. XIV, nr 3, s. 141.
• Zarychta A., O dostosowaniu programu prac Sekcji Geograficznej Towarzystwa Wiedzy Wojskowej do wojennych potrzeb służby geograficznej. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 2.
• Zawadzki A., Dobrzański T., Prace nad zdjęciem mapy Tatr. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1938, z. 4.
• Zawadzki A., Polska wyprawa na Spitsbergen. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1934, z. 1.
• Zawadzki A., Prace nad wykonaniem mapy Parku Narodowego w Tatrach. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1933, z. 3.
• Zieleniewski T., 33. Dywizja Piechoty Rez. w bitwie nad Bugiem we wrześniu 1939 r. „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1969, nr 3-4, s. 365.
• Zieleniewski T., Działalność WIG. Referat w Sekcji I Kartograficznej Międzynarodowego Kongresu Geograficznego. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1935, z. 1-2.
• Zongołłowicz S., List do redakcji w sprawie artykułu „Osiem lat istnienia Oficerskiej Szkoły Topografów". „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 4.

© E. Sobczyńskidodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

ładowanie komentarzy

Skaning lotniczy Nysy
czy wiesz, że...
© 2023 - 2024 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji:

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
Sekretarz redakcji:
Oliwia Horbaczewska
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS