wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Otwieranie modeli 3D GUGiK w QGIS
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Oficerska Szkoła Artylerii


Po rozwiązaniu Oficerskiej Szkoły Topografów bardzo szybko okazało się, że w służbie topograficznej brakuje oficerów do wykonywania podstawowych zadań, zwłaszcza związanych z opracowaniem zdjęć topograficznych w skali 1:10 000.

W wyniku ustaleń między szefem Zarządu Topograficznego Szt. Gen. WP i szefem Artylerii WP zdecydowano o rozpoczęciu kształcenia oficerów topografów w Oficerskiej Szkole Artylerii w Toruniu na bazie Cyklu Topografii, powołanego rozkazem nr 045/MON z 13 września 1962 r. Organizatorem i pierwszym kierownikiem Cyklu Topografii został doświadczony wykładowca z OST w Jeleniej Górze, absolwent OSSG z 1949 r. ppłk Henryk Modzelewski.

Kształcenie oficerów rozpoczęło się we wrześniu 1962 r., pierwszy kurs trwał dwa, następne – trzy lata. Godne podkreślenia jest to, że kontynuowane były tradycje OSSG i OST. Program z niewielkimi zmianami obejmował te same przedmioty i organizację kształcenia. Podchorążowie po każdym roku nauki odbywali praktyki terenowe. W ostatnim roku odbywały się praktyki w oddziałach topograficznych, które polegały na wykonaniu zdjęcia topograficznego w skali 1:10 000 obszaru o powierzchni kilku kilometrów kwadratowych – w zależności od kategorii trudności terenu. Pozytywne zaliczenie tej praktyki było warunkiem ukończenia szkoły. W pracy dydaktycznej największe osiągnięcia mieli: płk Henryk Modzelewski, ppłk Jan Marchewka, mjr Henryk Meissner, mjr Romuald Zapolski, kpt. Józef Stępniak, kpt. Eugeniusz Ankiewicz.

Szkolenie w szkołach oficerskich i szkole chorążych

Struktura organizacyjna w poszczególnych latach Absolwenci
Lata promocji Studia stacjonarne Studia zaoczne
inż. mgr inż. mgr
OSSG – Warszawa 1947-1949 28 - - -
OST – Warszawa–Jelenia Góra 1949-1957 313 - - -
Cykl Topografii OSA i WSOWRiA

- bateria topograficzna OSA
- Szkoła Chorążych Służby Topograficznej
- KDO Służby Topograficznej
- WKDO Służby Topograficznej
- Wyższe Studium Zawodowe Służby Topograficznej
- Szkoła Podchorążych Rez. Służby Top.


1962-1968
1969-1994
1971-1974
1980-1981
1983-1989
1987-1990


78
-
-
-
29
-


5
21
-
48
11
-


-
217
-
-
-
-


-
-
-
-
-
64
Razem 448 59 217 54
Ogółem 718

Uwagi:
OSSG - Oficerska Szkoła Służby Geograficznej;
OST - Oficerska Szkoła Topografów;
OSA - Oficerska Szkoła Artylerii;
WSOWRiA - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Rakietowych i Artylerii;
KDO - Kurs Doskonalenia Oficerów;
WKDO - Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów.

Źródło: Z. Tomaszewski, Udział cyklu topograficznego WSOWRak. i Art. w kształceniu i doskonaleniu kadr służby topo WP, „Geosygnał” – biuletyn informacyjny 6. Samodzielnego Oddziału Topograficznego, 1994 nr 1l (2), s. 16.

W latach 1964-1968 odbyło się pięć promocji; do służby topograficznej skierowano 78 oficerów, wielu z nich po ukończeniu studiów zajęło najwyższe stanowiska w służbie, na przykład: płk Andrzej Trysła – szefa Zarządu Topograficznego Szt. Gen. WP, płk Eugeniusz Sobczyński – szefa Zarządu Geografii Wojskowej; płk Eugeniusz Kotarski, płk Piotr śliwiński, płk Wojciech Bukwalt, płk Zbigniew Bartosz, ppłk Jerzy Rzepka – dowódców jednostek służby topograficznej; płk Jacek Wesołowski, ppłk Wiktor Bondar – szefów Wydziału Topograficznego Sztabu POW.Po zakończeniu kształcenia oficerów w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu w 1968 r. dalsze kształcenie oficerów przejęła Wojskowa Akademia Techniczna – Instytut Geodezji i Fotointerpretacji.

Nowe możliwości kształcenia kadr dla służby topograficznej dało utworzenie w Toruniu pod koniec 1969 r. Szkoły Chorążych Służby Topograficznej. Od września 1970 r. została ona wyodrębniona ze struktury WSOWRiArt., miała własną komendę i oddzielny etat. Funkcjonowała do 1994 r., a ukończyło ją 217 chorążych Służby Topograficznej WP. Chorążowie ci w następnych latach wykonywali bardzo wiele odpowiedzialnych prac szczególnie z zakresu topografii i numerycznego opracowania map; część z nich już w drugim roku służby zawodowej stawała się pełnowartościowymi specjalistami, niektórzy sięgali nawet po czołowe miejsca w przodownictwie.W 1983 r. w WSOWRiArt. dla najzdolniejszych chorążych zostało uruchomione Wyższe Studium Zawodowe Służby Topograficznej, którego ukończenie było podstawą do otrzymania tytułu inżyniera i stopnia podporucznika. Ogółem ukończyło je 29 sluchaczy. Największy wkład w kształcenie chorążych wnieśli: płk Zdzisław Tomaszewski, płk Jerzy Rojek, płk Ryszard Dorożyński i ppłk Krzysztof Kapuściński. Wielu absolwentów szkoły ukończyło studia magisterskie i doktoranckie na uczelniach cywilnych.

Należy zaznaczyć, że kadra Cyklu Topografii, następnie Zakładu Topografii podejmowała wiele przedsięwzięć w celu podnoszenia kwalifikacji całej kadry służby topograficznej; i tak, w latach 1971-1974 odbyły się cztery półroczne szkolenia w ramach Kursu Doskonalenia Oficerów (KDO) oraz roczne szkolenie w ramach Wyższego Kursu Doskonalenia Oficerów (WKDO). Przez wiele lat prowadzono również szkolenie podchorążych rezerwy o specjalności topograficznej.

© E. Sobczyńskidodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze menu_text_pl

BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


Magazyn użytkowników oprogramowania Bentley Systems

więcej

NAWI

NAWI


Zestawienie precyzyjnych odbiorników GNSS - geodezyjnych, klasy GIS oraz dla stacji referencyjnych. Doroczny przegląd systemów GNSS. Prezentacje wybranych produktów.

więcej

TACHIMETRY

TACHIMETRY


Zestawienie tachimetrów elektronicznych w ofercie polskich dystrybutorów. Prezentacje wybranych produktów.

więcej

SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE


Zestawienie naziemnych skanerów 3D dostępnych na polskim rynku (laserowych, mobilnych i optycznych), a także oprogramowania do obróbki chmury punktów. Prezentacja wybranych produktów LiDAR oraz projektów zrealizowanych w tej technologii.

więcej

DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY


Zestawienie bezzałogowych maszyn latających przeznaczonych do celów fotogrametrycznych i geodezyjnych. Kompletna oferta UAV na polskim rynku - zarówno wirnikowców, jak i płatowców. Przegląd oprogramowania do obróbki zdjęć z dronów.

więcej

NIWELATORY

NIWELATORY


Zestawienie niwelatorów optycznych i kodowych w ofercie polskich dystrybutorów. Prezentacje wybranych produktów.

więcej

6 rekordów


reklama
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt