wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
LiDAR rzuca nowe światło na cywilizację Majów
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Bibliografia

- część 1 z 8 » »»


Źródła:

ARCHIWALNE

1. Archiwum Sztabu Generalnego WP:
• Rozkaz organizacyjny nr 091/ORG ministra obrony narodowej z 31 maja 1949 r. w sprawie rozformowania Wojskowego Instytutu Geograficznego i sformowania Oddziału IX Topograficznego Sztabu Generalnego i Oficerskiej Szkoły Topografów.
• Rozkaz organizacyjny nr 088/ORG ministra obrony narodowej z 15 listopada 1951 r. w sprawie przeformowania Oddziału IX Topograficznego Sztabu Generalnego w Zarząd IX Topograficzny Sztabu Generalnego oraz utworzenia 22. Samodzielnego Oddziału Topograficzno-Geodezyjnego.
• Zarządzenia ministra obrony narodowej Nr 61/MON z 8 października 1964 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą „Wojskowe Zakłady Kartograficzne”.
• Zarządzenie ministra obrony narodowej Nr 31/MON z 26 czerwca 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą „Wojskowe Zakłady Kartograficzne”.
• Zarządzenie ministra obrony narodowej Nr 56/MON z 2.11.1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą „Wojskowe Zakłady Kartograficzne”.
• Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 0119/Org z 2.12.1957 r. w sprawie przeformowania 22. Samodzielnego Oddziału Topograficznego-Geodezyjnego w 22. Samodzielny Oddział Topogeodezyjny.
• Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 0214/Org z 5.10.1955 r. w sprawie utworzenia 2. Samodzielnego Oddziału Kartograficznego.
• Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 0238/Org z 1.09.1953 r. w sprawie utworzenia 19. Samodzielnego Oddziału Topograficznego.
• Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 029/Org z 31.03.1995 r. w sprawie rozformowania 2 Samodzielnego Oddziału Kartograficznego i 92 Wojskowej Składnicy Map oraz przeformowania 22 Samodzielnego Oddziału Topogeodezyjnego w 22. Wojskowy Ośrodek Topograficzno-Kartograficzny.
• Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 074/Org z 29.03.1955 r. w sprawie utworzenia 6 Samodzielnego Oddziału Topograficznego.
• Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 17/Sztab z 19.02.1995 r. w sprawie zasad i trybu zaopatrywania jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego w numeryczne produkty geograficzne.

2. Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie:
• Dzienniki rozkazów Zarządu Topograficznego Sztabu Generalnego WP z lat 1950-1998.
• Gabinet Ministerstwa Spraw Wojskowych
• Generalny Inspektor Sił Zbrojnych
• Sztab Główny: Wojskowy Instytut Geograficzny
• Teczki „Akt personalnych oficerów geografów Wojskowego Instytutu Geograficznego”.

3. Wojskowe Centrum Geograficzne-Archiwum Służby Topograficznej:
• Komplety map i opracowań kartograficznych WIG z lat 1919-1946.
• Komplety map i opracowań kartograficznych służby topograficznej WP z lat 1945-2000.

4. The Polish Institute and Sikorski Museum/Londyn:
• Akta Komisji powołanej w związku z wynikiem kampanii wojennej 1939 r.
• Akta Wojskowego Instytutu Geograficznego.
• Dokumenty projektu przebudowy skrzydła starego budynku WIG, Blok S Al. Jerozolimskie 91.
• Kronika 12. Kompanii Geograficznej 20.09.1943–24.03.1946, akta nr C. 624/I, C. 624/II.
• Wspomnienia płk. Mieczysława Szumańskiego z lat wojny będące w posiadaniu autora, bez daty.
• Zbiory relacji oficerów Wojskowego Instytutu Geograficznego.

5. Wojskowy Instytut Historyczny:
• Zbiory relacji oficerów przedwrześniowego Wojska Polskiego.


DRUKOWANE

1. Instrukcje, regulaminy, podręczniki:

• Dobór i układ treści nauczania w programach topografii wojskowej. Sygn. Szt. Gen. 804/77, MON, Warszawa 1977.
• Grawirowanije originałow kart (rytowanie oryginałów map). Wojenno-Topograficzeskoje Uprawlenije SG, Moskwa 1974.
• Informacja dotycząca opracowania wojskowych map topograficznych w skali 1:25 000 (w tym planów miast) oraz w skali 1:100 000 w arkuszach połączonych z nadrukiem siatki UTM. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1994.
• Informator o wydawnictwach Służby Topograficznej WP. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1996.
• Instrukcja o kontroli jakości i odbiorze prac kartograficznych. Sygn. Szt. Gen. 489/70, MON, Warszawa 1970.
• Instrukcja obsługi i eksploatacji polowej drukarni map „AK-5”. Sygn. Szt. Gen. wewn. 7/11/81, Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1981.
• Instrukcja o opracowaniu i przygotowaniu do druku planów miast. Sygn. Szt. Gen. 629/72, MON, Warszawa 1972.
• Instrukcja o opracowaniu i przygotowaniu do druku planów miast. Sygn. Szt. Gen. 1185/84, MON, Warszawa 1986.
• Instrukcja o opracowaniu i przygotowaniu do reprodukcji map lotniczych. Sygn. Szt. Gen. 652/73, MON, Warszawa 1973.
• Instrukcja o opracowaniu i przygotowaniu do reprodukcji map topograficznych w skali 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000. Sygn. Szt. Gen. 515/70, MON, Warszawa 1970.
• Instrukcja o opracowaniu i przygotowaniu do reprodukcji mapy topograficznej w skali 1:1 000 000. Sygn. Szt. Gen. 742/75, MON, Warszawa 1976.
• Instrukcja o opracowaniu i przygotowaniu do reprodukcji mapy topograficznej w skali 1:500 000. Sygn. Szt. Gen. 581/71, MON, Warszawa 1972.
• Instrukcja o opracowaniu map topograficznych w skalach 1:200 000, 1:500 000 i 1:1000 000 z nazwami podwójnymi. Sygn. Szt. Gen. 1183/84, MON, Warszawa 1985.
• Instrukcja o organizacji i prowadzeniu w SZ RP studiów operacyjnych TDW. Sygn. Szt. Gen. 1212/85, MON, Warszawa 1985.
• Instrukcja o unacześnianiu map topograficznych w skali 1:10 000 i 1:25 000. Sygn. Szt. Gen. 518/70, MON, Warszawa 1970.
• Instrukcja o zabezpieczeniu topograficznym działań bojowych wojsk. Sygn. Szt. Gen. 288/62, MON, Warszawa 1962.

część 1 z 8
1 2 3 4 5 6 7 8 » »»dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze menu_text_plreklama
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt