wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Geospatial Revolution, odc. 2
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Bibliografia

- część 1 z 8 » »»


Źródła:

ARCHIWALNE

1. Archiwum Sztabu Generalnego WP:
• Rozkaz organizacyjny nr 091/ORG ministra obrony narodowej z 31 maja 1949 r. w sprawie rozformowania Wojskowego Instytutu Geograficznego i sformowania Oddziału IX Topograficznego Sztabu Generalnego i Oficerskiej Szkoły Topografów.
• Rozkaz organizacyjny nr 088/ORG ministra obrony narodowej z 15 listopada 1951 r. w sprawie przeformowania Oddziału IX Topograficznego Sztabu Generalnego w Zarząd IX Topograficzny Sztabu Generalnego oraz utworzenia 22. Samodzielnego Oddziału Topograficzno-Geodezyjnego.
• Zarządzenia ministra obrony narodowej Nr 61/MON z 8 października 1964 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą „Wojskowe Zakłady Kartograficzne”.
• Zarządzenie ministra obrony narodowej Nr 31/MON z 26 czerwca 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą „Wojskowe Zakłady Kartograficzne”.
• Zarządzenie ministra obrony narodowej Nr 56/MON z 2.11.1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą „Wojskowe Zakłady Kartograficzne”.
• Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 0119/Org z 2.12.1957 r. w sprawie przeformowania 22. Samodzielnego Oddziału Topograficznego-Geodezyjnego w 22. Samodzielny Oddział Topogeodezyjny.
• Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 0214/Org z 5.10.1955 r. w sprawie utworzenia 2. Samodzielnego Oddziału Kartograficznego.
• Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 0238/Org z 1.09.1953 r. w sprawie utworzenia 19. Samodzielnego Oddziału Topograficznego.
• Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 029/Org z 31.03.1995 r. w sprawie rozformowania 2 Samodzielnego Oddziału Kartograficznego i 92 Wojskowej Składnicy Map oraz przeformowania 22 Samodzielnego Oddziału Topogeodezyjnego w 22. Wojskowy Ośrodek Topograficzno-Kartograficzny.
• Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 074/Org z 29.03.1955 r. w sprawie utworzenia 6 Samodzielnego Oddziału Topograficznego.
• Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 17/Sztab z 19.02.1995 r. w sprawie zasad i trybu zaopatrywania jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego w numeryczne produkty geograficzne.

2. Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie:
• Dzienniki rozkazów Zarządu Topograficznego Sztabu Generalnego WP z lat 1950-1998.
• Gabinet Ministerstwa Spraw Wojskowych
• Generalny Inspektor Sił Zbrojnych
• Sztab Główny: Wojskowy Instytut Geograficzny
• Teczki „Akt personalnych oficerów geografów Wojskowego Instytutu Geograficznego”.

3. Wojskowe Centrum Geograficzne-Archiwum Służby Topograficznej:
• Komplety map i opracowań kartograficznych WIG z lat 1919-1946.
• Komplety map i opracowań kartograficznych służby topograficznej WP z lat 1945-2000.

4. The Polish Institute and Sikorski Museum/Londyn:
• Akta Komisji powołanej w związku z wynikiem kampanii wojennej 1939 r.
• Akta Wojskowego Instytutu Geograficznego.
• Dokumenty projektu przebudowy skrzydła starego budynku WIG, Blok S Al. Jerozolimskie 91.
• Kronika 12. Kompanii Geograficznej 20.09.1943–24.03.1946, akta nr C. 624/I, C. 624/II.
• Wspomnienia płk. Mieczysława Szumańskiego z lat wojny będące w posiadaniu autora, bez daty.
• Zbiory relacji oficerów Wojskowego Instytutu Geograficznego.

5. Wojskowy Instytut Historyczny:
• Zbiory relacji oficerów przedwrześniowego Wojska Polskiego.


DRUKOWANE

1. Instrukcje, regulaminy, podręczniki:

• Dobór i układ treści nauczania w programach topografii wojskowej. Sygn. Szt. Gen. 804/77, MON, Warszawa 1977.
• Grawirowanije originałow kart (rytowanie oryginałów map). Wojenno-Topograficzeskoje Uprawlenije SG, Moskwa 1974.
• Informacja dotycząca opracowania wojskowych map topograficznych w skali 1:25 000 (w tym planów miast) oraz w skali 1:100 000 w arkuszach połączonych z nadrukiem siatki UTM. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1994.
• Informator o wydawnictwach Służby Topograficznej WP. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1996.
• Instrukcja o kontroli jakości i odbiorze prac kartograficznych. Sygn. Szt. Gen. 489/70, MON, Warszawa 1970.
• Instrukcja obsługi i eksploatacji polowej drukarni map „AK-5”. Sygn. Szt. Gen. wewn. 7/11/81, Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1981.
• Instrukcja o opracowaniu i przygotowaniu do druku planów miast. Sygn. Szt. Gen. 629/72, MON, Warszawa 1972.
• Instrukcja o opracowaniu i przygotowaniu do druku planów miast. Sygn. Szt. Gen. 1185/84, MON, Warszawa 1986.
• Instrukcja o opracowaniu i przygotowaniu do reprodukcji map lotniczych. Sygn. Szt. Gen. 652/73, MON, Warszawa 1973.
• Instrukcja o opracowaniu i przygotowaniu do reprodukcji map topograficznych w skali 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000. Sygn. Szt. Gen. 515/70, MON, Warszawa 1970.
• Instrukcja o opracowaniu i przygotowaniu do reprodukcji mapy topograficznej w skali 1:1 000 000. Sygn. Szt. Gen. 742/75, MON, Warszawa 1976.
• Instrukcja o opracowaniu i przygotowaniu do reprodukcji mapy topograficznej w skali 1:500 000. Sygn. Szt. Gen. 581/71, MON, Warszawa 1972.
• Instrukcja o opracowaniu map topograficznych w skalach 1:200 000, 1:500 000 i 1:1000 000 z nazwami podwójnymi. Sygn. Szt. Gen. 1183/84, MON, Warszawa 1985.
• Instrukcja o organizacji i prowadzeniu w SZ RP studiów operacyjnych TDW. Sygn. Szt. Gen. 1212/85, MON, Warszawa 1985.
• Instrukcja o unacześnianiu map topograficznych w skali 1:10 000 i 1:25 000. Sygn. Szt. Gen. 518/70, MON, Warszawa 1970.
• Instrukcja o zabezpieczeniu topograficznym działań bojowych wojsk. Sygn. Szt. Gen. 288/62, MON, Warszawa 1962.

część 1 z 8
1 2 3 4 5 6 7 8 » »»dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze menu_text_pl

BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


Magazyn użytkowników oprogramowania Bentley Systems

więcej

NAWI

NAWI


Zestawienie precyzyjnych odbiorników GNSS - geodezyjnych, klasy GIS oraz dla stacji referencyjnych. Doroczny przegląd systemów GNSS. Prezentacje wybranych produktów.

więcej

TACHIMETRY

TACHIMETRY


Zestawienie tachimetrów elektronicznych w ofercie polskich dystrybutorów. Prezentacje wybranych produktów.

więcej

SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE


Zestawienie naziemnych skanerów 3D dostępnych na polskim rynku (laserowych, mobilnych i optycznych), a także oprogramowania do obróbki chmury punktów. Prezentacja wybranych produktów LiDAR oraz projektów zrealizowanych w tej technologii.

więcej

DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY


Zestawienie bezzałogowych maszyn latających przeznaczonych do celów fotogrametrycznych i geodezyjnych. Kompletna oferta UAV na polskim rynku - zarówno wirnikowców, jak i płatowców. Przegląd oprogramowania do obróbki zdjęć z dronów.

więcej

NIWELATORY

NIWELATORY


Zestawienie niwelatorów optycznych i kodowych w ofercie polskich dystrybutorów. Prezentacje wybranych produktów.

więcej

6 rekordów


reklama
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt