wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
LiDAR rzuca nowe światło na cywilizację Majów
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

GeoludzieABCDFGHKLMNOPRSŚTWZ

Kasper Weigel (1880-1941)


Urodził się w 1880 roku we Lwowie. W 1898 roku ukończył tamtejsze gimnazjum i rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki Lwowskiej. Po uzyskaniu dyplomu inżyniera (1903 r.) rozpoczął pracę w kolejnictwie (budowa tuneli na linii Lwów-Podhajec). W 1908 zostaje asystentem w Katedrze Miernictwa na Politechnice Lwowskiej, poświęca się pracy naukowej i szybko zdobywa kolejne tytuły naukowe. Już rok później został doktorem nauk technicznych i adiunktem, w 1911 roku doktorem habilitowanym i docentem. Rok później zostaje mianowany profesorem nadzwyczajnym II Katedry Miernictwa, a w 1918 roku profesorem.

W czasie I wojny światowej przebywał w Wiedniu, gdzie prowadził wykłady w ramach Komitetu Techników Polskich. W 1919 roku Kasper Weigel został kierownikiem Sekcji Mierniczej w Ministerstwie Robót Publicznych i zajmował się organizacją służby geodezyjnej w odrodzonej Polsce. Po zakończeniu misji w Warszawie powrócił do Lwowa i wraz z innymi naukowcami inicjuje utworzenie Wydziału Geodezji na Politechnice Warszawskiej. W latach 1920-21 był dziekanem Wydziału Komunikacyjnego (dawny Wydział Inżynierii Lądowej i Wodnej), a w kadencji 1929-30 rektorem Politechniki.

Był doradcą Wojskowego Instytutu Geograficznego i Ministerstwa Robót Publicznych w sprawach geodezji. Równolegle prowadził biuro mierniczego przysięgłego. Opracował zdjęcia fotogrametryczne Tatr Wysokich, wykonał pomiary bazy Kołomyjskiej (1929-30), scalenia i pomiary na terenie Małopolski. Specjalizował się w zagadnieniach związanych z rachunkiem wyrównawczym, obliczeniach sieci triangulacyjnych oraz fotogrametrii.

Był autorem około 30 opracowań naukowych i artykułów. Napisał podręczniki do rachunku wyrównawczego (1923 r.) i miernictwa (1938 r.). Jego autorstwa były rozdziały na temat miernictwa, rachunku wyrównawczego i fotogrametrii w podręcznikach inżynierskich profesora Stefana Bryły. Wśród publikacji naukowych wymienić można m.in.: „Zasady przeprowadzania pomiarów krajów ze szczególnym uwzględnieniem Polski”, „Przestrzenne wcinanie wstecz mierniczą kamerą lotniczą”, „Badanie formuł empirycznych”, „Fale świetlne na usługach miernictwa” czy też „Zastosowanie spostrzeżeń zawarunkowanych z niewiadomymi w triangulacji”.

Był członkiem m.in.: Akademii Nauk Technicznych w Warszawie, Polskiego Towarzystwa Naukowego we Lwowie, komisji stałej Międzynarodowej Unii Geodezyjno-Geograficznej oraz prezesem Sekcji Geodezyjnej Komitetu Geodezyjno-Geofizycznego PAN. Z jego inicjatywy w 1930 roku Utworzono Polskie Towarzystwo Fotogrametryczne, którego był prezesem do wybuchu wojny. Był także kuratorem chóru i wiceprezesem Towarzystwa Literackiego. Za swe zasługi dla nauki w 1936 roku został odznaczony Wielką Wstęga Orderu Odrodzenia Polski. Kasper Weigel został rozstrzelany przez hitlerowców w czasie zbiorowej egzekucji wraz ze swym synem Józefem i 34 innymi naukowcami w nocy z 3 na 4 lipca 1941 roku na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie.

Oprac. JP

reklama

Geoludzie

nazwisko
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt