Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Artykuły recenzowane


Grudzień 2012, 12 (211)

WPŁYWY TERMICZNE W POMIARACH PEŁZANIA TOKÓW SZYNOWYCH

WPŁYWY TERMICZNE W POMIARACH PEŁZANIA TOKÓW SZYNOWYCH
Monitoring toru bezstykowego, cz. II
dr inż. Arkadiusz Kampczyk
recenzent: dr hab. Rajmund Oruba
więcejListopad 2012, 11 (210)

POMIARY PEŁZANIA SZYN KOLEJOWYCH

POMIARY PEŁZANIA SZYN KOLEJOWYCH
Monitoring toru bezstykowego, cz. I
dr inż. Arkadiusz Kampczyk
recenzent: dr hab. Rajmund Oruba
więcejPaździernik 2012, 10 (209)

NOWE NARZĘDZIE GEODETY CZY ZBĘDNY GADŻET?

NOWE NARZĘDZIE GEODETY CZY ZBĘDNY GADŻET?
Wykorzystanie mobilnego systemu rozszerzonej rzeczywistości w robotach
Łukasz Halik
recenzent: dr hab. Beata Medyńska-Gulij
więcejLuty 2012, 2 (201)

GEODEZYJNE PORZĄDKI W KRAKOWIE

GEODEZYJNE PORZĄDKI W KRAKOWIE
Konwersja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Krakowa do obowiązujących układów współrzędnych i wysokości, część II
Dr hab. inż. Piotr Banasik, Dr inż. Kazimierz Bujakowski, Mgr inż. Maria Kolińska, Mgr inż. Dorota Michalik, Mgr inż. Jolanta Nowak
recenzent: dr hab. inż. Jadwiga Maciaszek
więcejStyczeń 2012, 1 (200)

NIEPRECYZYJNE PRZEPISY

NIEPRECYZYJNE PRZEPISY
Odszkodowania za nieruchomości przeznaczone zgodnie z decyzją ZRID na pas drogowy, cz. II
dr inż. Anna Trembecka
recenzent: dr nauk prawnych Magdalena Durzyńska
więcejStyczeń 2012, 1 (200)

GEODEZYJNE PORZĄDKI W KRAKOWIE

GEODEZYJNE PORZĄDKI W KRAKOWIE
Konwersja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Krakowa do obowiązujących układów współrzędnych i wysokości, część I
Dr hab. inż. Piotr Banasik, Dr inż. Kazimierz Bujakowski, Mgr inż. Maria Kolińska, Mgr inż. Dorota Michalik, Mgr inż. Jolanta Nowak
recenzent: dr hab. inż. Jadwiga Maciaszek
więcejGrudzień 2011, 12 (199)

WEDŁUG WARTOŚCI RYNKOWEJ

WEDŁUG WARTOŚCI RYNKOWEJ
Odszkodowania za nieruchomości przeznaczone zgodnie z decyzją ZRID na pas drogowy, cz. I
dr inż. Anna Trembecka
recenzent: dr nauk prawnych Magdalena Durzyńska
więcejListopad 2011, 11 (198)

JEDNA DECYZJA ZAMIAST PIĘCIU

JEDNA DECYZJA ZAMIAST PIĘCIU
Nabywanie nieruchomości pod drogi przez pdmioty publicznoprawne w trybie specustawy drogowej
dr inż. Anna Trembecka
recenzent: dr nauk prawnych Magdalena Durzyńska
więcejWrzesień 2011, 9 (196)

KIEDY I NA JAKICH WARUNKACH

KIEDY I NA JAKICH WARUNKACH
Zwrot wywłaszczonych nieruchomości
dr inż. Anna Trembecka
recenzent: dr nauk prawnych Magdalena Durzyńska
więcejMarzec 2011, 3 (190)

OSNOWA BARDZIEJ ZINTEGROWANA

OSNOWA BARDZIEJ ZINTEGROWANA
Wysokościowe nawiązanie stacji ASG-EUPOS z wykorzystaniem informacji o lokalnym przebiegu quasi-geoidy
mgr inż. Łukasz Borowski, dr inż. Piotr Banasik
recenzent: prof. Władysław Góral
więcejLuty 2011, 2 (189)

LaserTEC-1435

LaserTEC-1435
Bezdotykowe systemy pomiaru skrajni budowli w infrastrukturze transportu szynowego
mgr inż. Arkadiusz Kampczyk
recenzent: dr hab. inż. Edward Preweda
więcejStyczeń 2011, 1 (188)

GPS KONTRA ZAGŁUSZANIE

GPS KONTRA ZAGŁUSZANIE
Wpływ zakłóceń na pomiary GPS
dr hab. inż. Mariusz Figurski, mgr inż. Marcin Szołucha, mgr inż. Piotr Mielnik, mgr inż. Marcin Gałuszkiewicz, mgr inż. Maciej Wrona, inż. Piotr Szymański
recenzent: prof. Ireneusz Winnicki
więcejMarzec 2010, 3 (178)

KRAJ WIĘKSZY, KRAKÓW MNIEJSZY

KRAJ WIĘKSZY, KRAKÓW MNIEJSZY
Charakterystyka zmian pola powierzchni wynikających z zastąpienia państwowego układu współrzędnych 1965 i Układu Lokalnego Krakowa układem 2000
Dr inż. Piotr Banasik, inż. Jarosław Bagnicki
recenzent: dr hab. inż. Tadeusz Chrobak
więcejLuty 2010, 2 (177)

W PASIE DROGI

Dokumentacja geodezyjno-prawna do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
dr inż. Anita Kwartnik-Pruc, mgr Maria Kolińska, dr inż. Anna Trembecka
recenzent: prof. Zofia Śmiałowska-Uberman
więcejStyczeń 2010, 1 (176)

DŁUGOŚCI, POLA LUB KĄTY

DŁUGOŚCI, POLA LUB KĄTY
O badaniu zniekształceń modeli transformacji map na podstawie elipsy Tissota
Prof. Edward Osada, mgr inż. Kateryna Sergieieva
recenzent: dr hab. Wojciech Anigacz
więcejGrudzień 2009, 12 (175)

TOROMIERZ DTG

TOROMIERZ DTG
Elektroniczny system do przestrzennych pomiarów inwentaryzacyjnych geometrii urządzeń techniczno-eksploatacyjnych i torów w transporcie szynowym.
mgr inż. Arkadiusz Kampczyk
recenzent: dr inż. Michał Strach
więcejListopad 2009, 11 (174)

RECEPTA NA BŁĘDNE OSNOWY

RECEPTA NA BŁĘDNE OSNOWY
Metody wyrównywania sieci wysokościowych z jednoczesnym wykrywaniem odstających punktów dowiązania
mgr inż. Kateryna Sergieieva, prof. Edward Osada
recenzent: dr hab. Wojciech Anigacz
więcejPaździernik 2009, 10 (173)

ŚLADY HISTORII

ŚLADY HISTORII
Wyznaczenie położenia kopca Esterki na podstawie dawnych map z obszaru Krakowa
Dr inż. Piotr Banasik
recenzent: prof. Jacek Szewczyk
więcejWrzesień 2009, 9 (172)

RECEPTA NA DANE ODSTAJĄCE

RECEPTA NA DANE ODSTAJĄCE
O odpornej właściwości metody interpolacyjnej ruchomej powierzchni
prof. Edward Osada, mgr inż. Wiktor Liszczuk, mgr inż. Kateryna Sergieieva
recenzent: prof. Wojciech Anigacz
więcejSierpień 2009, 8 (171)

WYNIK ZALEŻY OD METODY

WYNIK ZALEŻY OD METODY
Interpolacja ruchów pionowych skorupy ziemskiej z użyciem programu Surfer 8.0
Dr Kamil Kowalczyk
recenzent: prof. Adam Łyszkowicz
więcejLipiec 2009, 7 (170)

ŁĄCZĄC BRZEGI

ŁĄCZĄC BRZEGI
Wykorzystanie systemu monitoringu geodezyjnego do ciągłej kontroli zmian geometrycznych konstrukcji obiektów mostowych
Dr inż. Krzysztof Karsznia, mgr inż. Maciej Wrona
recenzent: prof. dr hab. Wojciech Pachelski
więcejKwiecień 2009, 4 (167)

OPTYMALNY STOPIEŃ WIELOMIANU

OPTYMALNY STOPIEŃ WIELOMIANU
Analiza lokalnej transformacji współrzędnych płaskich do układu 2000 na przykładzie Układu Lokalnego Krakowa
Dr inż. Piotr Banasik
recenzent: prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak
więcejStyczeń 2009, 1 (164)

EKSPERYMENT W OBRĘBIE ZAJMA

EKSPERYMENT W OBRĘBIE ZAJMA
Lotniczy skaning laserowy w urządzaniu lasu
Krzysztof Gajko, Marcin Myszkowski, Marek Ksepko
recenzent: dr hab. Krzysztof Będkowski
więcejStyczeń 2009, 1 (164)

PIERWSZE OPRACOWANIE REGIONALNE

PIERWSZE OPRACOWANIE REGIONALNE
Reprocessing sieci EPN (EUREF Permanent Network) w Wojskowej Akademii Technicznej
Dr hab inż. Mariusz Figurski, mgr. inż. Karolina Szafranek
recenzent: prof. dr hab. inż. Lubomir Baran
więcejGrudzień 2008, 12 (163)

NA RATUNEK HISTORII ZMIAN

NA RATUNEK HISTORII ZMIAN
Przejmowanie oraz możliwości wykorzystania zbiorów danych opisowych z utworzonych przed rokiem 2001 komputerowych systemów ewiden
Dr inż. Tadeusz Lasota, mgr inż. Jan Sachryń
recenzent: Dr hab. inż. Janusz Schilbach
więcejListopad 2008, 11 (162)

WIĘKSZA ŚWIADOMOŚĆ, WIĘCEJ ZMIAN

WIĘKSZA ŚWIADOMOŚĆ, WIĘCEJ ZMIAN
Analiza wpływu struktury terenowej powiatu giżyckiego na liczbę zmian danych ewidencyjnych rejestrowanych w latach 1991-2007
mgr inż. Jan Sachryń, dr Aneta Dąbrowska
recenzent: dr hab. Janusz Schilbach
więcejListopad 2008, 11 (162)

OKIEM ŻOŁNIERZA

OKIEM ŻOŁNIERZA
Badania ankietowe na temat wykorzystania zdjęć satelitarnych
Kpt Grzegorz Stępień, kpt Paweł Pabisiak, ppłk Tadeusz Dadas
recenzent: dr hab. Ryszard Bera
więcejPaździernik 2008, 10 (161)

NAJLEPSZE DOPASOWANIE

NAJLEPSZE DOPASOWANIE
Analiza metod transformacji mapy zasadniczej do układów 2000 i Kronsztad 1986 na przykładzie Wrocławia
Prof. dr hab. inż. Edward Osada
recenzent: dr hab. inż. Bernard Kontny
więcejPaździernik 2008, 10 (161)

ASG-EUPOS ZDAJE EGZAMIN

ASG-EUPOS ZDAJE EGZAMIN
Kontrola zasobu geodezyjnego z wykorzystaniem systemu ASG-EUPOS na przykładzie powiatu bolesławieckiego
Dr hab. Jarosław Bosy, mgr inż. Dominik Jaworowski, mgr inż. Paweł Kijak, mgr inż. Tomasz Konik
recenzent: dr hab. inż. Mariusz Figurski
więcejWrzesień 2008, 9 (160)

SATELITA DLA KARTOGRAFÓW

SATELITA DLA KARTOGRAFÓW
Naukowy Program Oceny Cartosat-1
Rafał Dąbrowski
recenzent: dr hab. Zdzisław Kurczyński
więcejGrudzień 2007, 12 (151)

Z LPIS DO EGiB I CO DALEJ?

Z LPIS DO EGiB I CO DALEJ?
Pozyskiwanie danych mapy ewidencyjnej w świetle potrzeb systemu LPIS oraz modernizacji EGiB, część II
Stanisław Zaremba, Jacek Zoń
recenzent: prof. Jerzy Gaździcki
więcejGrudzień 2007, 12 (151)

SYSTEM AUTORSKI WAT

SYSTEM AUTORSKI WAT
Wykorzystanie techniki satelitarnej GPS do badania konstrukcji mostowych
Dr hab. inż. Mariusz Figurski, Dr inż. Ryszard Chmielewski, Dr inż. Krzysztof Kroszczyński, mgr inż. Paweł Kamiński, mgr inż. Marcin Gałuszkiewicz, Maciej Wrona
recenzent: prof. Ireneusz Winnicki
więcejListopad 2007, 11 (150)

Z EGiB DO LPIS I Z POWROTEM

Z EGiB DO LPIS I Z POWROTEM
Pozyskiwanie danych mapy ewidencyjnej w świetle potrzeb systemu LPIS oraz modernizacji EGiB, część I
Stanisław Zaremba, Jacek Zoń
recenzent: prof. Jerzy Gaździcki
więcejWrzesień 2007, 9 (148)

DETEKCJA A IDENTYFIKACJA

DETEKCJA A IDENTYFIKACJA
Od wykrywania do analizy technicznej
dr inż. Konrad Maj, por. Paweł Pabisiak, por. Grzegorz Stępień, por. Rafał Wysota
recenzent: dr hab. inż. Andrzej Klewski
więcejSierpień 2007, 8 (147)

ANALIZA WYNIKÓW

ANALIZA WYNIKÓW
System monitorowania sieci polskich stacji referencyjnych GPS, część III
Dr hab. Mariusz Figurski
recenzent: prof. Ireneusz Winnicki
więcejLipiec 2007, 7 (146)

WIDZIEĆ INACZEJ

WIDZIEĆ INACZEJ
Mapa jako podstawa systemu nawigacyjnego dla niewidomych
Dr Andrzej Głażewski
recenzent: prof. Ewa Krzywicka-Blum
więcejLipiec 2007, 7 (146)

ALGORYTMY I STRATEGIE

ALGORYTMY I STRATEGIE
System monitorowania sieci polskich stacji referencyjnych GPS, część II
Dr hab. Mariusz Figurski
recenzent: prof. Ireneusz Winnicki
więcejCzerwiec 2007, 6 (145)

SIECI GPS DO KONTROLI

SIECI GPS DO KONTROLI
System minitorowania sieci polskich stacji referencyjnych GPS, cz. I
dr hab. Mariusz Figurski
recenzent: prof. Ireneusz Winnicki
więcejKwiecień 2007, 4 (143)

TEORIA RELATYWISTYCZNA A NAWIGACJA

TEORIA RELATYWISTYCZNA A NAWIGACJA

Robert Rydz, Grzegorz Stępień
recenzent: dr hab. inż. Andrzej Klewski
więcejLuty 2007, 2 (141)

WOJSKO NIE BAWI SIĘ W CENTYMETRY

WOJSKO NIE BAWI SIĘ W CENTYMETRY
Metody wykorzystania wysokorozdzielczych danych obrazowych w strefie działań wojennych
por. Grzegorz Stępień, dr inż. Konrad Maj, kpt. Sylweriusz Metelica
recenzent: prof. Józef Sanecki
więcejStyczeń 2007, 1 (140)

GRAWIMETRY

GRAWIMETRY
Wprowadzenie do grawimetrii geodezyjnej, cz. II
prof. Marcin Barlik
recenzent: dr Andrzej Sas
więcejGrudzień 2006, 12 (139)

POMIARY

POMIARY
Wprowadzenie do grawimetrii geodezyjnej, cz. I
prof. Marcin Barlik
recenzent: dr Andrzej Sas
więcejPaździernik 2006, 10 (137)

MAPA DEKLINACJI MAGNETYCZNEJ

MAPA DEKLINACJI MAGNETYCZNEJ

prof. Andrzej Sas-Uhrynowski, dr Elżbieta Welker
recenzent: dr Marek Żółtowski
więcejPaździernik 2006, 10 (137)

NASI ZNÓW W IRAKU

NASI ZNÓW W IRAKU
Geographic Support Group w PKW IRAK
mjr Tadeusz Dadas, por. Grzegorz Stępień
recenzent: dr inż. Konrad Maj
więcejSierpień 2006, 8 (135)

CAŁY KRAJ SIĘ OBSUWA

CAŁY KRAJ SIĘ OBSUWA
Nowa mapa współczesnych pionowych ruchów skorupy ziemskiej na obszarze Polski
dr Kamil Kowalczyk
recenzent: prof. Adam Łyszkowicz
więcej45 rekordów
Raczki Elbląskie w chmurze punktów
czy wiesz, że...
© 2023 - 2024 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji:

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
Sekretarz redakcji:
Oliwia Horbaczewska
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS