wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Pomiary geodezyjne uskoku San Andreas
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

GeoludzieABCDFGHKLMNOPRSŚTWZ

Józef Tadeusz Wędzony (1923-2006)


Urodził się 8 marca 1923 r. w Pstroszycach w powiecie miechowskim. W 1936 r. rozpoczął naukę w liceum im. T. Kościuszki w Miechowie. W 1943 r. ukończył dwuletnią Państwową Szkołę Górniczo-Hutniczo-Mierniczą na Krzemionkach, uzyskując tytuł technika mierniczego. Następnie pracował przy scaleniach w Urzędzie Ziemskim w Radomiu. W 1946 r. rozpoczął studia na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym Akademii Górniczo-Hutniczej (wtedy Akademii Górniczej), które ukończył w 1951 r. Od 1950 r. był nauczycielem akademickim na AGH. W 1961 r. uzyskał stopień doktora, w 1978 r. profesora nadzwyczajnego, a w 1990 r. – zwyczajnego. W latach 1964-74 kierował Zakładem Rachunku Wyrównawczego i Metod Obliczeniowych, a od 1980 r. był kierownikiem Zakładu Informatyki Geodezyjno-Kartograficznej w IGGiP. W latach 1966-69 i 1975-81 był prodziekanem, a w 1984-87 dziekanem Wydziału Geodezji Górniczej. Prowadził wykłady z rachunku wyrównawczego i zastosowań statystyki oraz geodezji i geodezji górniczej.

Był specjalistą w zakresie geodezji górniczej, głównie metod opracowania wyników pomiarów geodezyjnych, projektowania osnów na terenach zagrożonych szkodami górniczymi. Autor 90 prac naukowych, w tym skryptów i podręcznika z rachunku wyrównawczego dla mierniczych górniczych. Laureat licznych nagród i wyróżnień. Wieloletni członek Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, członek dwóch międzynarodowych asocjacji geodezyjnych. Przez ponad 20 lat przewodniczący jury Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geodezyjno-Kartograficznej organizowanego dla techników geodezyjnych. Zmarł 7 września 2006 r. Został pochowany na cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

Oprac. JP (na podstawie: „Księga tytułów i stopni naukowych”, Kraków 2001)

reklama

Geoludzie

nazwisko
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt