wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Wpływ aplikacji lokalizacyjnych na korki
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

GeoludzieABCDFGHKLMNOPRSŚTWZ

Jan Różycki (1909-2005)


Urodził się 7 lutego 1909 roku w Karaczyjowce na Podolu. Po ukończeniu gimnazjum w Ostogu nad Wilją rozpoczął studia na Wydziale Geodezyjnym Politechniki Warszawskiej, które ukończył w 1934 roku. W latach 1934-35 studiował w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. Następnie, do 1939 roku pracował jako inżynier geodeta przy pomiarach i klasyfikacji gruntów w Pułtusku, prowadził pomiary kolejowe w Dziale Pomiarów Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Poznaniu był także zatrudniony w Wydziale Planowania Miasta Stołecznego Warszawy. W 1939 roku uczestniczył w obronie Warszawy, był zastępcą dowódcy plutonu topograficzno-ogniowego. Po kapitulacji przebywał w obozach jenieckich w Osterode Hartz, Prenzlau i Woldenbergu. Brał tam udział w tajnym kształceniu kadry oficerskiej ? wykładał kartografię matematyczną w Tajnej Szkole Topograficznej WIG. Tam też prowadził badania nad odwzorowaniem Gaussa-Krügera, których efektem było 181 stron maszynopisu ?Odwzorowanie Gaussa-Krügera w zastosowaniu do wyników triangulacji niższych i wyższych rzędów?. Po wojnie profesor Różycki powrócił do kraju i pracował w Wydziale Pomiarów Zarządu Miejskiego w Warszawie, a następnie od sierpnia 1945 r. ? w Głównym Urzędzie Pomiarów Kraju. Od 1945 roku wykładał kartografię matematyczną na Politechnice Warszawskiej, gdzie na dobre przeniósł się w 1951 roku. Rozpoczął wówczas działania, które doprowadziły do utworzenia w kwietniu 1954 roku studiów kartograficznych na Wydziale Geodezyjnym i powołania Katedry Kartografii. Zmieniono wtedy nazwę wydziału na Wydział Geodezji i Kartografii PW. Jan Różycki był kierownikiem tej katedry i kierownikiem Zakładu Kartografii Matematycznej do marca 1970 r. W latach 1953-54 był prodziekanem, a w kadencji 1954-56 i prorektorem do spraw grupy wydziałów inżynieryjnych Politechniki Warszawskiej. W grudniu 1954 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w1968 ? profesora zwyczajnego nauk technicznych. Od 1953 roku był członkiem Komitetu Geodezji PAN, a także pierwszym i długoletnim redaktorem naczelnym kwartalnika naukowego ?Geodezja i Kartografia?. Profesor Różycki był promotorem 4 prac doktorskich i opiekunem kilku prac habilitacyjnych, a także recenzentem kilkunastu prac doktorskich i habilitacyjnych. Zmarł 4 września 2005 roku. Oprac. Paulina Jakubicka

reklama

Geoludzie

nazwisko
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt