wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Uber "naprawia" GPS w miastach
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

GeoludzieABCDFGHKLMNOPRSŚTWZ

Jan Różycki (1909-2005)


Urodził się 7 lutego 1909 roku w Karaczyjowce na Podolu. Po ukończeniu gimnazjum w Ostogu nad Wilją rozpoczął studia na Wydziale Geodezyjnym Politechniki Warszawskiej, które ukończył w 1934 roku. W latach 1934-35 studiował w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. Następnie, do 1939 roku pracował jako inżynier geodeta przy pomiarach i klasyfikacji gruntów w Pułtusku, prowadził pomiary kolejowe w Dziale Pomiarów Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Poznaniu był także zatrudniony w Wydziale Planowania Miasta Stołecznego Warszawy. W 1939 roku uczestniczył w obronie Warszawy, był zastępcą dowódcy plutonu topograficzno-ogniowego. Po kapitulacji przebywał w obozach jenieckich w Osterode Hartz, Prenzlau i Woldenbergu. Brał tam udział w tajnym kształceniu kadry oficerskiej ? wykładał kartografię matematyczną w Tajnej Szkole Topograficznej WIG. Tam też prowadził badania nad odwzorowaniem Gaussa-Krügera, których efektem było 181 stron maszynopisu ?Odwzorowanie Gaussa-Krügera w zastosowaniu do wyników triangulacji niższych i wyższych rzędów?. Po wojnie profesor Różycki powrócił do kraju i pracował w Wydziale Pomiarów Zarządu Miejskiego w Warszawie, a następnie od sierpnia 1945 r. ? w Głównym Urzędzie Pomiarów Kraju. Od 1945 roku wykładał kartografię matematyczną na Politechnice Warszawskiej, gdzie na dobre przeniósł się w 1951 roku. Rozpoczął wówczas działania, które doprowadziły do utworzenia w kwietniu 1954 roku studiów kartograficznych na Wydziale Geodezyjnym i powołania Katedry Kartografii. Zmieniono wtedy nazwę wydziału na Wydział Geodezji i Kartografii PW. Jan Różycki był kierownikiem tej katedry i kierownikiem Zakładu Kartografii Matematycznej do marca 1970 r. W latach 1953-54 był prodziekanem, a w kadencji 1954-56 i prorektorem do spraw grupy wydziałów inżynieryjnych Politechniki Warszawskiej. W grudniu 1954 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w1968 ? profesora zwyczajnego nauk technicznych. Od 1953 roku był członkiem Komitetu Geodezji PAN, a także pierwszym i długoletnim redaktorem naczelnym kwartalnika naukowego ?Geodezja i Kartografia?. Profesor Różycki był promotorem 4 prac doktorskich i opiekunem kilku prac habilitacyjnych, a także recenzentem kilkunastu prac doktorskich i habilitacyjnych. Zmarł 4 września 2005 roku. Oprac. Paulina Jakubicka

reklama

Geoludzie

nazwisko
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt