wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Geospatial Revolution, odc. 3
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

GeoludzieABCDFGHKLMNOPRSŚTWZ

Edmund Wilczkiewicz (1891-1946)


Urodził się 14 listopada w Krakowie. Tam ukończył szkołę realną, po czym rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Politechniki Wiedeńskiej. W czasie I wojny światowej przebywał na froncie włoskim. Po powrocie do kraju w 1918 roku wstąpił w szeregi Wojska Polskiego. Za kampanię w wojnie z Sowietami w 1920 roku został odznaczony krzyżem Virtuti Militari. W 1921 roku ponowił studia i wstąpił na Wydział Inżynierii Politechniki Lwowskiej. Rok później uzyskał dyplom inżyniera miernictwa. Pozostał na uczelni i został asystentem w I Katedrze Miernictwa u boku profesora Kaspra Weigla.

W 1927 roku wyjechał na studia zagraniczne. Po powrocie objął stanowisko adiunkta Wydziału Inżynierii na Politechnice Lwowskiej. W roku 1903 Wilczkiewicz opublikował jeden z pierwszych w Polsce podręczników do fotogrametrii „Zasady zdjęć fotogrametrycznych”. Stopień doktora uzyskał w 1932 roku za pracę „Wyznaczenie elementów orientacji wzajemnej stereogramów na podstawie pomierzonych współrzędnych tłowych lub kątów”. W 1936 roku habilitował się z miernictwa, a w roku 1937 został profesorem nadzwyczajnym i objął kierownictwo II Katedry Miernictwa na Politechnice. W latach 1938-39 był także dziekanem Wydziału Inżynierii tej uczelni.

W czasie wojny przebywał we Lwowie i pracował we Lwowskim Instytucie Politechnicznym na stanowisku kierownika Katedry Budowy Przyrządów Geodezyjnych i Fotogrametrii. Po wojnie osiadł w Krakowie. Od października 1945 roku wykładał na Akademii Górniczej (dzisiaj AGH), gdzie został szefem Katedry Miernictwa Wydziałów Politechnicznych.

Edmund Wilczkiewicz specjalizował się w konstrukcji przyrządów fotogrametrycznych. Jego praca habilitacyjna z 1937 roku dotyczyła nowego typu aeroprojektora. Był konstruktorem m.in. automatycznego przetwornika i kamery fotogrametrycznej. Zmarł 5 kwietnia 1946 roku w Krakowie.

Oprac. JP
(fot. „Przegląd Geodezyjny” 1946 nr 11-12)

reklama

Geoludzie

nazwisko
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt