wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Pomiary geodezyjne uskoku San Andreas
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

GeoludzieABCDFGHKLMNOPRSŚTWZ

Willebrord Snell van Royen, Snellius (1580-1626)


Holenderski matematyk, fizyk, astronom. Urodził się w Leidzie w 1580 roku (niektóre źródła podają rok 1591). Pierwszych lekcji matematyki udzielał mu ojciec – profesor medycyny w Louvain, a następnie matematyki i hebrajskiego na uniwersytecie w Leidzie. Snellius rozpoczął studia od nauki prawa na tym uniwersytecie. W latach 1600-02 podróżował po Europie (Würzburg, Praga, Tübingen, Paryż) spotykając się m.in. z Tycho de Brahe i Johannem Keplerem. Od 1602 do 1604 roku kontynuował naukę w Paryżu; po powrocie do Holandii poświęcił się studiom matematycznym, które ukończył w 1607 roku. W latach 1610-12 wykładał matematykę i astronomię na uniwersytecie w Leidzie. W 1613 roku został tam asystentem profesora matematyki (zastąpił zmarłego ojca), a w 1615 uzyskał tytuł profesora. W latach 1615-17 opracował metodę pomiarów triangulacyjnych – fundament pod przyszły rozwój geodezji. Metoda ta umożliwia dokładne określenie współrzędnych punktów geodezyjnych. Polega na stabilizacji w terenie punktów tworzących sieć trójkątów (sieć triangulacyjną) i pomiarze w ich wierzchołkach wszystkich kątów pomiędzy bokami trójkątów oraz długości jednego boku, tzw. bazy (lub wybranych boków). Zredukowanie do minimum czasochłonnego i mało precyzyjnego (wówczas) pomiaru długości przyspieszyło proces pomiarów. Snellius zastosował tę metodę po raz pierwszy w latach 1515-16 przy pomiarze długości stopnia pomiędzy Bergen op Zoom i Alkmaar w celu wyznaczenia wymiarów Ziemi (sieć 33 trójkątów). Metodę triangulacyjną i wyznaczoną na jej podstawie długość stopnia południka opublikował w dziele „Eratosthenes Batavus De Tarrae ambitus vera quantitate” w 1617 roku. Długość stopnia wyniosła według niego 107,395 km (około 4 km mniej niż jest w rzeczywistości). Snellius jest także twórcą prawa załamania światła (1621 r.), chociaż opublikował je dopiero Christiaan Huygens w 1703 roku w pracy „Dioptrica”. Holender był także autorem nowej metody obliczenia wartości liczby π z dokładnością do 34 miejsc po przecinku, którą przedstawił w pracy „Cyclometria sive de circuli dimensione” w 1621 roku. W 1624 roku w dziele „Tiphys Batavus, sive histiodromice, De navium curlibus, et re navali” zajął się z kolei obserwacjami komet, zagadnieniem loksodromy i nawigacji na morzu. Rok po jego śmierci ukazała się praca na temat trygonometrii „Doctrina triangulorum”. Zmarł 30 października 1626 roku w Leidzie. Oprac. AB

reklama

Geoludzie

nazwisko
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt