wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Skanowanie wnętrza platformy wiertniczej
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

GeoludzieABCDFGHKLMNOPRSŚTWZ

Czesław Przewoźnik (1928-2007)


Urodził się 31 lipca 1928 roku w Devin (obecnie Słowacja). Dzieciństwo spędził we wsi Wielkopole (Łódzkie), gdzie jego rodzice gospodarowali na 2 hektarach ziemi. W czasie okupacji wraz z rodziną został wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec. Po powrocie do kraju ukończył szkołę średnią w Szczecinie, pracując równolegle w PKP. W 1954 roku został absolwentem Wydziału Budowlanego Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie, a dwa lata później ukończył studia magisterskie na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. W 1975 roku obronił pracę doktorską na Politechnice Szczecińskiej i uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie budownictwa. W czasie studiów był działaczem organizacji młodzieżowych i sekretarzem komitetów uczelnianych PZPR w Szczecinie i Gdańsku. W latach 1956-60 pracował w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego w Gdańsku, któremu szefował od 1958 roku. Następnie pracował na stanowiskach dyrektora naczelnego Gdańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Miejskiego (1960-65) oraz naczelnego inżyniera i dyrektora Gdańskiego Zjednoczenia Budownictwa (1965-68). Był członkiem Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku (1962-68). W latach 1968-73 piastował funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. W tym okresie był m.in. członkiem międzyresortowego zespołu ds. opracowania raportu o stanie budownictwa i przewodniczącym delegacji polskiej w stałej komisji budownictwa RWPG. Od 10 października 1973 r. do 4 sierpnia 1980 r. pełnił funkcję prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w randze podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska. W czasie siedmioletniego kierowania urzędem Czesław Przewoźnik przeprowadził reformę służby geodezyjnej i kartograficznej, unowocześnił jednostki wykonawstwa geodezyjnego i doprowadził do konsolidacji potencjału wykonawczego. W dużej mierze przyczynił się do rozkwitu eksportu usług geodezyjnych. Był inicjatorem wykorzystania zdjęć lotniczych i satelitarnych w gospodarce narodowej, a uruchomiony w 1976 r. dzięki jego staraniom Ośrodek Przetwarzania Obrazów Lotniczych i Satelitarnych (OPOLiS) w IGiK stał się swego rodzaju łącznikiem pomiędzy Wschodem i Zachodem. Czesław Przewoźnik był w latach 70. przewodniczącym Komisji Teledetekcji Komitetu Badań Kosmicznych PAN. Po odwołaniu ze stanowiska prezesa GUGiK został wojewodą słupskim. Funkcję tę sprawował do 1987 roku. Głośno wówczas było o fenomenie Słupska, a ?cudem? słupskim nazwano dynamiczny rozwój budownictwa w tym województwie, który w dużej mierze był zasługą Czesława Przewoźnika. Po powrocie do Warszawy został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej. Na emeryturę przeszedł w 1991 r. Był odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Zmarł w Warszawie 27 grudnia 2007 r. Źródło: GEODETA 2/2008

reklama

Geoludzie

nazwisko
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt