wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Wpływ aplikacji lokalizacyjnych na korki
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

GeoludzieABCDFGHKLMNOPRSŚTWZ

Franciszek Walicki (1874-1964)


Urodził się 17 września 1874 r. w miejscowości Biesiady koło Mińska w rodzinie ziemiańskiej jako syn Jana i Heleny z domu Chrzczonowicz. Szkołę realną skończył w Wilnie, naukę kontynuował w szkole geometrów i taksatorów w Petersburgu. W 1895 r. rozpoczął studia miernicze na Wydziale Inżynierii Politechniki Lwowskiej. W czasie studiów powierzono mu wykonanie robót hydrograficznych dla Namiestnictwa i delegowano dwukrotnie z uczelni w charakterze członka komisji badającej roboty hydrotechniczne prowadzone na terenie Austro-Węgier. Studia ukończył 7 lipca 1899 r., zdając egzamin inżynierski z wynikiem bardzo dobrym.

W sierpniu 1899 r. powrócił do Wilna, rozpoczynając pracę w Komisji Szacunkowej Magistratu. Rok później objął funkcję kierownika nowo utworzonego Wydziału Pomiarów. Na tym stanowisku podjął się pionierskich prac: zaprojektował i założył lokalną sieć triangulacyjną dla Wielkiego Wilna oraz sieć niwelacyjną, które następnie sam obliczył i wyrównał. Pod jego nadzorem założono również szczegółową osnowę poziomą i wysokościową, która stanowiła podstawę do wykonania pomiarów sytuacyjno-wysokościowych w celu sporządzenia mapy Wilna w skali 1:250. Dokumentację z pomiaru, obliczenia i wyrównania sieci triangulacyjnej przesłano do zaopiniowania gronu profesorów geodetów w Moskwie. Konferencja Moskiewskiego Instytutu Mierniczego uznała te prace za najlepsze z dotychczas wykonanych na terenie Cesarstwa Rosyjskiego ze względu na rozwiązania techniczne i uzyskane dokładności.

Następnie Franciszek Walicki przeniósł się do Łodzi. 1 lipca 1918 r. objął obowiązki naczelnika nowo utworzonego Oddziału Pomiarów m. Łodzi i zajął się organizacją pracy. W krótkim czasie opracował projekty lokalnych sieci triangulacyjnej oraz niwelacyjnej i przystąpił do ich realizacji. W listopadzie zakończono pomiar podstawy (bazy) sieci triangulacyjnej. Rozstał się z Łodzią 1 sierpnia 1922 r., przekazując Oddział Pomiarów swemu zastępcy Wacławowi Bobrowskiemu. Po powrocie do Wilna podjął pracę na poprzednio zajmowanym stanowisku kierownika Wydziału Pomiarów. W grudniu 1926 r. uzyskał kwalifikacje mierniczego przysięgłego. 1 maja 1939 r., po 40 latach pracy zawodowej, przeszedł na emeryturę.

W czasie zawieruchy wojennej utrzymywał rodzinę z uprawy warzyw i kwiatów na swej posiadłości. Po zajęciu Wilna przez wojska sowieckie w 1944 r. był szykanowany przez NKWD. W grudniu zabrano go wraz z żoną do aresztu śledczego na Łukiszkach, a w następnie ewakuowano transportem kolejowym do Łodzi. Powrócił do Łodzi, lecz w jakże odmiennych okolicznościach. Nie chciano uznać jego praw do emerytury, więc w podeszłym wieku znów podjął pracę, aby utrzymać rodzinę. Został zatrudniony w Wydziale Pomiarów Zarządu Miejskiego, którym kiedyś kierował, jednak na podrzędnym stanowisku, które nie przynosiło satysfakcji zawodowej i finansowej. Skorzystał zatem z uprawnień, jakie uzyskał po ukończeniu w latach dwudziestych kursu tkactwa, i w połowie 1946 r. przeniósł się do Centralnego Zarządu Przemysłu Włókienniczego, gdzie pełnił funkcję kierownika wydziału ds. inwestycji, budownictwa i odbioru robót. W grudniu 1946 r. uznano wreszcie jego prawo do emerytury, przyznając jednak niewielką kwotę. Był aktywny zawodowo aż do końca 1962 r., wykonując czynności biegłego sądowego w zakresie budownictwa, wyceny gruntów, budynków i fabryk. Uchwałą Rady Państwa z 22 lipca 1959 r. otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. Zmarł 14 lutego 1964 r. w wieku dziewięćdziesięciu lat i został pochowany na Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej w Łodzi.

Jego synem jest Franciszek Jan Walicki (pseudonim Jacek Grań) – dziennikarz, publicysta, nestor polskiej muzyki rockowej.

Zdzisław Szambelanreklama

Geoludzie

nazwisko
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt