wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Skaning lotniczy Nysy
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

GeoludzieABCDFGHKLMNOPRSŚTWZ

Witold Senisson (1919-2002)


Urodził się 12 czerwca 1919 roku w Krakowie. Absolwent Gimnazjum Sobieskiego w Krakowie (1938 r.). W 1939 roku ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy; brał udział w kampanii wrześniowej i trafił do niewoli niemieckiej (z której wkrótce uciekł). W 1941 roku ukończył krakowską Szkołę Techniczną, uzyskując tytuł technika mierniczego. Pracował w Urzędzie Pomiarowym w Krakowie. W latach 1943-44 uczestniczył w tajnych wykładach na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Działał w Armii Krajowej, w 1944 roku walczył w oddziale partyzanckim w rejonie Miechowa. Po zakończeniu wojny pracował w Wojewódzkim Wydziale Pomiarów w Krakowie. W latach 1945-48 studiował geodezję na Politechnice Śląskiej i Akademii Górniczej w Krakowie (od 1949 r. AGH), pełniąc jednocześnie funkcję młodszego asystenta. Po uzyskaniu dyplomu magistra geodezji pozostał na AGH. W 1950 roku został przeniesiony na Wydział Geodezyjny Politechniki Warszawskiej do katedry Rachunku Wyrównawczego. Tytuł doktora uzyskał w 1960 roku. W tym samym roku został przeniesiony tym razem do Olsztyna, gdzie organizował od podstaw studia geodezyjne w Wyższej Szkole Rolniczej (przemianowanej później na AR-T; dzisiaj UW-M). Rozpoczynał od Zawodowego Seminarium Geodezji Urządzeń Rolnych, by w 1967 roku przekształcić je w Wydział Geodezji Urządzeń Rolnych. Był pierwszym dziekanem wydziału (1967-69) oraz kierownikiem Katedry Geodezji (1967-70). W latach 1978-81 pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu Geodezji i Fotogrametrii. Tytuł profesora uzyskał w 1988 roku. W początkowym okresie swej kariery naukowej Witold Senisson zajmował się zastosowaniem metod numerycznych (m.in. algebry krakowianowej) w obliczeniach geodezyjnych. Prace te znalazły zastosowanie w czasie prac nad budową sieci triangulacyjnej w Polsce w dekadzie lat 50. W późniejszych latach koncentrował się na problematyce wyrównania wyników obserwacji. Położył wielkie zasługi w rozwój studenckiego ruchu naukowego na uczelni olsztyńskiej oraz edukowanie młodej kadry naukowej. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 12 lutego 2002 roku. Oprac. JP

reklama

Geoludzie

nazwisko
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt