wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Symulacja przerwania wału powodziowego
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Geodatyp.n.e 1-1000 1001-1250 1251-1500 1501-1600 1601-1650 1651-1700 1701-1750 1751-1800 1801-1825 1826-1850 1851-1875 1876-1900 1901-1925 1926-1950 1951-1975 1976-2005 2006-2011

[1926-1950] - 1950


Ustanowiono zarząd państwowy na spółką akcyjną Książnica-Atlas, początek parcelacji i nacjonalizacji spółki, zakończony w 1955 r. wchłonięciem jej przez Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.[1926-1950] - 1950


Firma Zeiss-Opton w Oberkochen (Niemcy Zachodnie) skonstruowała pierwszy na świecie niwelator samopoziomujący - Ni2.[1926-1950] - 1950


Utworzenie Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie (1972-99 - Akademia Rolniczo-Techniczna, dzisiaj Uniwersytet Warmińsko-Mazurski).[1926-1950] - 1950


Wchodzi w życie dekret o rozgraniczeniu nieruchomości (Skarbu Państwa lub nieruchomości nabywanych) dla realizacji narodowych planów gospodarczych.[1926-1950] - 1950


Powołano do życia: Państwowe Przedsiębiorstwo Miernicze, Państwowe Przedsiębiorstwo Fotogrametrii i Kartografii oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne (od 1951 r. Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne), wszystkie z siedzibą w Warszawie.[1926-1950] - 1950


Reforma administracji terenowej, zniesienie samorządu terytorialnego, likwidacja stanowisk wojewodów, starostów i wójtów. Jednolitym organem władzy państwowej stały się rady narodowe (gminne, powiatowe, dzielnicowe, miejskie, wojewódzkie).[1926-1950] - 1949


Akademia Górnicza w Krakowie zmienia nazwę na Akademia Górniczo-Hutnicza. Na Wydziale Geologiczo-Mierniczym wydzielono Oddział Miernictwa Górniczego i Oddział Mineralny.[1926-1950] - 1949


Zakończenie budowy sieci grawimetrycznej w USA (prace rozpoczęto w 1891 r.).[1926-1950] - 1949


Włoski matematyk Antonio Marussi (1908-84) wprowadza w geodezji teorię intrinsic, według której system odniesienia jest zdefiniowany przez pole grawitacyjne i obrót Ziemi. Zgodnie z nią, pojęcia takie jak wysokość geoidy czy elipsoida są zbędne. Teoria posługuje się rachunkiem tensorowym.[1926-1950] - 1949


Początek społecznej klasyfikacji gruntów. Akcja polegająca na wykorzystaniu istniejących materiałów kartograficznych wykazała, że w państwowej ewidencji brakuje 1,5 mln ha gruntów. W latach 1951-52 przeprowadzono kolejną akcję. Do powierzchni kraju (poszczególnych województw, powiatów, gmin oraz gromad), którą podał Główny Urząd Pomiaru Kraju "wpasowano" stan gruntów z istniejących operatów geodezyjnych, tym samym brakujące 1,5 mln ha "rozdysponowano" bliżej nieznanym użytkownikom.[1926-1950] - 1949


Likwidacja Wojskowego Instytutu Geograficznego, utworzenie Oddziału Topograficznego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.[1926-1950] - 1949


Powołano pierwszą państwową firmę geodezyjną - Państwowe Przedsiębiorstwo Miernicze w Warszawie (z filią w Krakowie). Od 1949 r. w całym kraju postępuje likwidacja prywatnych biur mierniczych przysięgłych i spółdzielni geodezyjnych.[1926-1950] - 1949


W ZSRR wchodzi w życie rozporządzenie o jednolitych normach wydajności w robotach geodezyjnych.[1926-1950] - 1949


Pierwsze modele żyrokompasów pojawiają się w zastosowaniach w górnictwie (ZSRR, Niemcy).[1926-1950] - 1949


Szwedzki fizyk Erik Bergstrand (1905-87) konstruuje elektro-optyczny dalmierz - Geodimeter, w którym do pomiaru odległości służy zmodulowana wiązka światła. Geodimeter składał się z dwóch części (pomiarowej i optycznej), mierzył na dystansie do 50 km, ważył ok. 100 kg. Pierwsze komercyjne egzemplarze pojawiły się w 1953 r. (producentem była szwedzka firma AGA). Na początku lat 40. prace nad dalmierzem elektro-optycznym prowadził również Rosjanin Dietz.[1926-1950] - 1948


William Bradford Shockley (1910-89), fizyk amerykański, skonstruował tranzystor warstwowy.[1926-1950] - 1948


W Polsce działa 536 biur mierniczych przysięgłych i 15 spółdzielni geodezyjnych.[1926-1950] - 1948


Firma IBM wyprodukowała elektroniczną maszynę liczącą typu 604. Składała się z 1100 lamp elektronowych i 125 przekaźników, zużywała 7,59 kV energii i ważyła 884 kg.[1926-1950] - 1948


Główny Urząd Pomiaru Kraju wprowadził podział przepisów (instrukcji) obowiązujących przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych na cztery grupy: "A" - pomiary podstawowe; "B" - pomiary szczegółowe; "C" - pomiary stosowane; "D" - opracowania kartograficzne. Wszystkie opracowania kartograficzne przedstawiające stan istniejący, niezależnie od ich skali, są mapami, termin "plan" należy stosować w odniesieniu do rysunków projektowych.[1926-1950] - 1948<font color='#555555'>[1926-1950]</font>  - <b>1948</b>
Prezydent Bolesław Bierut został pierwszym honorowym członkiem Związku Mierniczych Rzeczypospolitej Polskiej.[1926-1950] - 1947


W Centralnym Biurze Konstrukcyjnym we Wrocławiu zaprojektowano niwelator Nir 25"/30. Z uwagi na niską jakość optyki i kłopoty z wykonaniem libeli rewersyjnej instrument nie wszedł do produkcji seryjnej.[1926-1950] - 1947


Przedsiębiorstwo Polskie Linie Lotnicze LOT zakupiło we Francji 5 samolotów fotogrametrycznych (dwusilnikowe jednopłatowce Siebel).[1926-1950] - 1947<font color='#555555'>[1926-1950]</font>  - <b>1947</b>
Ukazuje się Atlas Polski pod redakcją Eugeniusza Romera (1871-1954).147 rekordów, strona 1 z 7
1 2 3 4 5 6 ... » »»


reklama

Geodaty

słowo kluczowe

przedział Geo daty
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt