wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Lotnicza chmura punktów w najwyższej rozdzielczości
blog
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Geodatyp.n.e 1-1000 1001-1250 1251-1500 1501-1600 1601-1650 1651-1700 1701-1750 1751-1800 1801-1825 1826-1850 1851-1875 1876-1900 1901-1925 1926-1950 1951-1975 1976-2005 2006-2011

[1901-1925] - 1925<font color='#555555'>[1901-1925]</font>  - <b>1925</b>
Polska podpisuje Konwencję Metryczną; w Warszawie uruchomiono pierwszy 24-metrowy komparator do komparacji drutów Jäderina.[1901-1925] - 1925


Wydział Geodezyjny Politechniki Warszawskiej ukończyło 6 pierwszych dyplomantów z tytułem inżyniera geodety.[1901-1925] - 1925<font color='#555555'>[1901-1925]</font>  - <b>1925</b>
Tytuł mierniczego przysięgłego uzyskała Aniela Pokorska (1897-1984), pierwsza kobieta z tym tytułem w Polsce.[1901-1925] - 1925<font color='#555555'>[1901-1925]</font>  - <b>1925</b>
Ukazuje się ustawa o mierniczych przysięgłych. Aby zostać mierniczym przysięgłym należało mieć obywatelstwo polskie, wykształcenie wyższe lub średnie i odpowiednią praktykę zawodową. Konieczne było zdanie egzaminu przed jedną z dwóch państwowych komisji egzaminacyjnych (Lwów, Warszawa). Prawo nadawania tytułów i nadzór nad wykonywaniem zawodu należały do wojewody. Mierniczy wykonywał wszelkie prace pomiarowe, które nie były zastrzeżone dla służb państwowych. Plan lub mapa opatrzona jego pieczęcią były dokumentami urzędowymi.[1901-1925] - 1925<font color='#555555'>[1901-1925]</font>  - <b>1925</b>
Rozpoczynają się prace nad założeniem na obszarze całej Polski nowej sieci triangulacyjnej. Postanowiono, że sieć będzie 4-rzędowa, układ współrzędnych odniesiono na elipsoidę Bessela z punktem przyłożenia w Borowej Górze k. Warszawy, układ wysokości dla mareografu w Amsterdamie, odwzorowanie konforemne Gaussa-Krügera. Do wybuchu II wojny światowej założono sieć dla ponad połowy powierzchni kraju, głównie we wschodniej części. Prace prowadzone były przez Wojskowy Instytut Geograficzny i Ministerstwo Robót Publicznych (po jego likwidacji przez Ministerstwo Komunikacji).[1901-1925] - 1925


Prace nad jednolitą osnową geodezyjną na obszarze tzw. Wielkiej Warszawy. Utworzono Biuro Triangulacyjne, które założyło sieć triangulacyjną składającą się z ponad 300 punktów, trzyrzędową sieć osnowy pomiarowej i 2 tys. reperów. Pomiary prowadzono pod kierunkiem prof. Edwarda Warchałowskiego.[1901-1925] - 1925


Sejm uchwalił ustawę o parcelacji gruntów.[1901-1925] - 1924


Połączenie lwowskich spółek akcyjnych "Książnica Polska" i "Atlas"; powstanie firmy "Książnica-Atlas" - największego przedwojennego wydawnictwa kartograficznego w Polsce. W 1955 r. po rozparcelowaniu majątku pozostałości firmy znacjonalizowano, włączając w struktury utworzonego w 1951 r. Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych w Warszawie.[1901-1925] - 1924


Amerykanie Leopold Mennes (1899-1964) i Leopold Jr. Godovsky (1900-83) opatentowali światłoczuły film wielowarstwowy.[1901-1925] - 1924


W Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie powstaje pracownia kartograficzna.[1901-1925] - 1924


W ZSRR przy towarzystwie Lotniczym "Dobrolot" powstaje "Aerosjomka" biuro ds. pomiarów fotogrametrycznych. Pierwszym zadaniem biura jest opracowanie fotomozaiki do aktualizacji mapy stolikowej w skali 1:10 000. Do 1940 r. wykonano zdjęcia dla obszaru 4,5 mln km2. Rozpoczęto produkcję zdjęć lotniczych dla potrzeb gospodarczych Związku Radzieckiego.[1901-1925] - 1924


Polska została członkiem Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki oraz Międzynarodowej Asocjacji Geodezji.[1901-1925] - 1924<font color='#555555'>[1901-1925]</font>  - <b>1924</b>
Międzynarodowa Unia Geodezji i Geofizyki przyjmuje parametry elipsoidy Hayforda, jako podstawę dla międzynarodowej elipsoidy odniesienia.[1901-1925] - 1924<font color='#555555'>[1901-1925]</font>  - <b>1924</b>
Wychodzi pierwszy zeszyt miesięcznika "Przegląd Mierniczy". Czasopismo poświęcone było geodezji i sprawom środowiska mierniczego; ukazywało się do lipca 1939 r.[1901-1925] - 1924


W Polsce funkcjonuje 12 stowarzyszeń grupujących mierniczych (Warszawa - 4, Poznań - 2 oraz: Kraków, Lublin, Lwów, Łomża, Łuck, Wilno -1); działa 6 średnich szkół mierniczych lub oddziałów mierniczych w szkoła średnich (Kowel, Kraków, Lwów, Łomża, Poznań, Warszawa).[1901-1925] - 1924


Szwajcarska firma "Optical Institute of Ernst Leitz" w Wetzlar zmienia nazwę na "Leica". Firma produkuje mikroskopy i aparaty fotograficzne.[1901-1925] - 1924


Zbudowano prototyp tachimetru redukcyjnego (Redta), wykonanego według patentu szwajcarskiego topografa R. Bosshardta (1884-1967).[1901-1925] - 1923-1925


Wykonano triangulację na obszarze Zagłębia Dąbrowskiego.[1901-1925] - 1923


Walter Bauersfeld (1879-1959), naczelny inżynier w zakładach "Carl Zeiss" w Jenie projektuje stereoplanigraf. W tym samym roku w Monachium otwarto planetarium z kopułą o średnicy 10 metrów, na którą obraz nieba rzucany był przez specjalny projektor wykonany w zakładach Zeissa i zaprojektowany także przez Bauersfelda.[1901-1925] - 1923<font color='#555555'>[1901-1925]</font>  - <b>1923</b>
We Lwowie ukazuje się pierwszy zeszyt Polskiego Przeglądu Kartograficznego, pod redakcją Eugeniusza Romera; jedyne w owym czasie w Europie czasopismo naukowe poświęcone wyłącznie sprawom kartografii. Edycja przedwojenna wychodziła do 1934 r.85 rekordów, strona 1 z 5
1 2 3 4 5 » »»


reklama

Geodaty

słowo kluczowe

przedział Geo daty
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt