wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Symulacja przerwania wału powodziowego
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Geodatyp.n.e 1-1000 1001-1250 1251-1500 1501-1600 1601-1650 1651-1700 1701-1750 1751-1800 1801-1825 1826-1850 1851-1875 1876-1900 1901-1925 1926-1950 1951-1975 1976-2005 2006-2011

[1901-1925] - 1925<font color='#555555'>[1901-1925]</font>  - <b>1925</b>
Polska podpisuje Konwencję Metryczną; w Warszawie uruchomiono pierwszy 24-metrowy komparator do komparacji drutów Jäderina.[1901-1925] - 1925


Wydział Geodezyjny Politechniki Warszawskiej ukończyło 6 pierwszych dyplomantów z tytułem inżyniera geodety.[1901-1925] - 1925<font color='#555555'>[1901-1925]</font>  - <b>1925</b>
Tytuł mierniczego przysięgłego uzyskała Aniela Pokorska (1897-1984), pierwsza kobieta z tym tytułem w Polsce.[1901-1925] - 1925<font color='#555555'>[1901-1925]</font>  - <b>1925</b>
Ukazuje się ustawa o mierniczych przysięgłych. Aby zostać mierniczym przysięgłym należało mieć obywatelstwo polskie, wykształcenie wyższe lub średnie i odpowiednią praktykę zawodową. Konieczne było zdanie egzaminu przed jedną z dwóch państwowych komisji egzaminacyjnych (Lwów, Warszawa). Prawo nadawania tytułów i nadzór nad wykonywaniem zawodu należały do wojewody. Mierniczy wykonywał wszelkie prace pomiarowe, które nie były zastrzeżone dla służb państwowych. Plan lub mapa opatrzona jego pieczęcią były dokumentami urzędowymi.[1901-1925] - 1925<font color='#555555'>[1901-1925]</font>  - <b>1925</b>
Rozpoczynają się prace nad założeniem na obszarze całej Polski nowej sieci triangulacyjnej. Postanowiono, że sieć będzie 4-rzędowa, układ współrzędnych odniesiono na elipsoidę Bessela z punktem przyłożenia w Borowej Górze k. Warszawy, układ wysokości dla mareografu w Amsterdamie, odwzorowanie konforemne Gaussa-Krügera. Do wybuchu II wojny światowej założono sieć dla ponad połowy powierzchni kraju, głównie we wschodniej części. Prace prowadzone były przez Wojskowy Instytut Geograficzny i Ministerstwo Robót Publicznych (po jego likwidacji przez Ministerstwo Komunikacji).[1901-1925] - 1925


Prace nad jednolitą osnową geodezyjną na obszarze tzw. Wielkiej Warszawy. Utworzono Biuro Triangulacyjne, które założyło sieć triangulacyjną składającą się z ponad 300 punktów, trzyrzędową sieć osnowy pomiarowej i 2 tys. reperów. Pomiary prowadzono pod kierunkiem prof. Edwarda Warchałowskiego.[1901-1925] - 1925


Sejm uchwalił ustawę o parcelacji gruntów.[1901-1925] - 1924


Połączenie lwowskich spółek akcyjnych "Książnica Polska" i "Atlas"; powstanie firmy "Książnica-Atlas" - największego przedwojennego wydawnictwa kartograficznego w Polsce. W 1955 r. po rozparcelowaniu majątku pozostałości firmy znacjonalizowano, włączając w struktury utworzonego w 1951 r. Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych w Warszawie.[1901-1925] - 1924


Amerykanie Leopold Mennes (1899-1964) i Leopold Jr. Godovsky (1900-83) opatentowali światłoczuły film wielowarstwowy.[1901-1925] - 1924


W Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie powstaje pracownia kartograficzna.[1901-1925] - 1924


W ZSRR przy towarzystwie Lotniczym "Dobrolot" powstaje "Aerosjomka" biuro ds. pomiarów fotogrametrycznych. Pierwszym zadaniem biura jest opracowanie fotomozaiki do aktualizacji mapy stolikowej w skali 1:10 000. Do 1940 r. wykonano zdjęcia dla obszaru 4,5 mln km2. Rozpoczęto produkcję zdjęć lotniczych dla potrzeb gospodarczych Związku Radzieckiego.[1901-1925] - 1924


Polska została członkiem Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki oraz Międzynarodowej Asocjacji Geodezji.[1901-1925] - 1924<font color='#555555'>[1901-1925]</font>  - <b>1924</b>
Międzynarodowa Unia Geodezji i Geofizyki przyjmuje parametry elipsoidy Hayforda, jako podstawę dla międzynarodowej elipsoidy odniesienia.[1901-1925] - 1924<font color='#555555'>[1901-1925]</font>  - <b>1924</b>
Wychodzi pierwszy zeszyt miesięcznika "Przegląd Mierniczy". Czasopismo poświęcone było geodezji i sprawom środowiska mierniczego; ukazywało się do lipca 1939 r.[1901-1925] - 1924


W Polsce funkcjonuje 12 stowarzyszeń grupujących mierniczych (Warszawa - 4, Poznań - 2 oraz: Kraków, Lublin, Lwów, Łomża, Łuck, Wilno -1); działa 6 średnich szkół mierniczych lub oddziałów mierniczych w szkoła średnich (Kowel, Kraków, Lwów, Łomża, Poznań, Warszawa).[1901-1925] - 1924


Szwajcarska firma "Optical Institute of Ernst Leitz" w Wetzlar zmienia nazwę na "Leica". Firma produkuje mikroskopy i aparaty fotograficzne.[1901-1925] - 1924


Zbudowano prototyp tachimetru redukcyjnego (Redta), wykonanego według patentu szwajcarskiego topografa R. Bosshardta (1884-1967).[1901-1925] - 1923-1925


Wykonano triangulację na obszarze Zagłębia Dąbrowskiego.[1901-1925] - 1923


Walter Bauersfeld (1879-1959), naczelny inżynier w zakładach "Carl Zeiss" w Jenie projektuje stereoplanigraf. W tym samym roku w Monachium otwarto planetarium z kopułą o średnicy 10 metrów, na którą obraz nieba rzucany był przez specjalny projektor wykonany w zakładach Zeissa i zaprojektowany także przez Bauersfelda.[1901-1925] - 1923<font color='#555555'>[1901-1925]</font>  - <b>1923</b>
We Lwowie ukazuje się pierwszy zeszyt Polskiego Przeglądu Kartograficznego, pod redakcją Eugeniusza Romera; jedyne w owym czasie w Europie czasopismo naukowe poświęcone wyłącznie sprawom kartografii. Edycja przedwojenna wychodziła do 1934 r.[1901-1925] - 1923


W ZSRR rusza produkcja teodolitów i niwelatorów rodzimej konstrukcji.[1901-1925] - 1923


Sejm uchwalił ustawę o scalaniu gruntów wiejskich.[1901-1925] - 1922


Na Wydziale Mierniczym Politechniki Warszawskiej utworzono katedry: zwyczajną - Miernictwa I i nadzwyczajną - Miernictwa II, których kierownikami zostali prof. Edward Warchałowski i inż. Jan Piotrowski (od 1925 r. profesor Politechniki).85 rekordów, strona 1 z 4
1 2 3 4 » »»


reklama

Geodaty

słowo kluczowe

przedział Geo daty
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt