wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Dron prześwietla budynek za pomocą wi-fi
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Geodatyp.n.e 1-1000 1001-1250 1251-1500 1501-1600 1601-1650 1651-1700 1701-1750 1751-1800 1801-1825 1826-1850 1851-1875 1876-1900 1901-1925 1926-1950 1951-1975 1976-2005 2006-2011

[1751-1800] - 1800<font color='#555555'>[1751-1800]</font>  - <b>1800</b>
Frederic William Herschel (1738-1822), brytyjski astronom, odkrył w świetle słonecznym promienie podczerwone. Wzbogaciło to znacznie znane wówczas sposoby badania przestrzeni kosmicznej. Obecnie promieniowanie podczerwone jest szeroko wykorzystywane w teledetekcji, systemach naprowadzania, detektorach, systemach łączności i badaniu widm emisyjnych.[1751-1800] - 1800


W Warszawie powstało Towarzystwo Przyjaciół Nauk - pierwsza polska akademia nauk; Towarzystwo zostało rozwiązane po upadku Powstania listopadowego.[1751-1800] - 1799


W Indiach rozpoczęto pomiar długości stopnia południka ziemskiego wzdłuż linii prowadzącej od Kayakumari na południu subkontynetu do Banog u podnóża Himalajów. Prace zapoczątkowane przez pułkownika Williama Lambtona (1753-1823) były kontynuowane przez George'a Everesta (głównego geodetę Indii). Projekt, który nazwano "Wielki trygonometryczny pomiar Indii" trwał z przerwami do 1866 r. Stworzona wówczas sieć triangulacyjna posłużyła do założenia jednorodnej sieci pomiarowej na obszarze subkontynentu, która jest wykorzystywana do dzisiaj.[1751-1800] - 1799


Wprowadzenie systemu metrycznego we Francji. Sporządzenie etalonu - platynowego wzorca metra, którego długość odpowiadała 1/40-milionowej części południka ziemskiego. Podstawą miały być pomiary południka przechodzącego przez Paryż. Okazały się one zgodne z wykonanymi ponad pół wieku wcześniej pracami N.L. de Lacaille'a.[1751-1800] - 1799<font color='#555555'>[1751-1800]</font>  - <b>1799</b>
Johann Georg Lehmann (1765-1811), saksoński kartograf wojskowy, zastosował metodę kreskową do przedstawiania rzeźby terenu na mapach. Lehmann powiązał gęstości i grubości kresek z wielkością kąta nachylenia zbocza (kreski symbolizowały cień, odstęp między nimi - światło). Do kreślenia tą metodą opracował specjalną skalę. Technikę kreskową stosowano do końca XIX wieku.[1751-1800] - 1799


Gaspard Monge (1746-1818), matematyk i polityk francuski, twórca geometrii wykreślnej, wydaje pracę "Géométrie descriptive" (Geometria wykreślna), w której opisuje teorię rzutów.[1751-1800] - 1799<font color='#555555'>[1751-1800]</font>  - <b>1799</b>
Pierre Simon de Laplace (1749-1827), astronom, matematyk i fizyk francuski, publikuje pierwszy tom traktatu "Traité de mécanique céleste". Wykorzystuje w nim rachunek różniczkowy i całkowy do określenia orbit ciał niebieskich i statyczności Układu Słonecznego. Jeden z twórców rachunku prawdopodobieństwa.[1751-1800] - 1798


Henry Cavendish (1731-1810), angielski chemik i fizyk, zmierzył wielkość stałej grawitacji i na jej podstawie obliczył masę Ziemi.[1751-1800] - 1796


Niemiecki grafik czeskiego pochodzenia, Alojzy Sonnefelder wynalazł litografię - technikę polegającą na wykorzystaniu w procesie druku płyty z kamienia wapiennego, na którą nanosi się drukowany rysunek. Litografia umożliwiała drukowanie z jednej matrycy większych nakładów, niż w przypadku akwaforty czy miedziorytu.[1751-1800] - 1795


We Francji wprowadzono prowizoryczny system metryczny (na bazie pomiarów długości stopnia N.L. de Lacaille a z 1740 r.). Podstawowa jednostka - metr miała długość jednej dziesięciomilionowej części ćwiartki południka przechodzącego przez Paryż.[1751-1800] - 1794


Adrien-Marie Legendre (1752-1833), matematyk francuski, autor podstaw teorii pomiarów geodezyjnych, wydaje "Elementy geometrii" - pracę, która wyparła obowiązujące dotąd "Elementy" Euklidesa.[1751-1800] - 1794


W Paryżu powstaje Centralna Szkoła Robót Publicznych, przemianowana rok później na Szkołę Politechniczną - pierwsza uczelnia techniczna w Europie.[1751-1800] - 1793-1815


Ukazuje się mapa topograficzna Francji. Prace z polecenia króla Ludwika XV zapoczątkował ok. 1750 r. César Françoise Cassini de Thury, a zakończył jego syn Jean-Dominique Cassini. Mapa składała się z 182 arkuszy wykonanych w skali 1: 86 400 i była na długie lata kartograficznym wzorcem dla innych państw.[1751-1800] - 1792-98


Kampania pomiaru długości stopnia południka ziemskiego, prowadzona przez Francuzów (J.-B. Delambre, P. Mechain) pomiędzy Dunkierką a Barceloną. Jej celem jest określenie długości metra.[1751-1800] - 1792


Baron Gaspard Clair Francois Marie Riche de Prony (1755-1839), francuski matematyk, rozpoczyna pracę nad dziełem "Cadastre" - tablicami logarytmicznymi i trygonometrycznymi, obliczonymi z dokładnością od 14 do 29 miejsc po przecinku (ukończył je w 1801 r.).[1751-1800] - 1792


Francuski astronom, matematyk i fizyk, Pierre Simon de Laplace (1749-1827), publikuje pracę o wyrównaniu spostrzeżeń według zasady, że suma błędów spostrzeżeń jest równa zeru, a suma bezwzględnych wartości błędów jest wielkością najmniejszą.[1751-1800] - 1792


Otwarcie obserwatorium astronomicznego w Krakowie. Pierwszym dyrektorem zostaje profesor Jan Śniadecki (1756-1830).[1751-1800] - 1791-1793


Francuski hydrograf i kartograf Charles-Francois Beautemps-Beaupre (1766-1854) sporządza, przy pomocy ikonometru, mapę topograficzną wyspy Santa Cruz i wybrzeża Tasmanii.[1751-1800] - 1791


Powstaje Trigonometrical Survey - brytyjski państwowy urząd kartograficzny (od 1824 r. Ordnance Survey). Inicjatorami jego powstania był geodeta, generał William Roy (1726-90). Pierwsze wielkie zadanie urzędu związane było z wykonaniem mapy topograficznej Walii i Anglii (skala 1:63 360), którą ukończono w 1840 r.[1751-1800] - 1791<font color='#555555'>[1751-1800]</font>  - <b>1791</b>
Sejm Wielki uchwalił "Ustawę Rządową" - pierwszą konstytucję w Europie. Uchwalono wówczas także ustawę o "Rozgraniczeniu dóbr wszelkiey natury w prowincyach Koronnych".[1751-1800] - 1790<font color='#555555'>[1751-1800]</font>  - <b>1790</b>
Profesor Akademii Krakowskiej Jan Śniadecki (1756-1830), przedstawił Komisji Skarbowej projekt wykonania jednolitej mapy kraju w oparciu o triangulację (O mapie krajowej). Do jego idei można było jednak powrócić dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r.[1751-1800] - 1790


W armii pruskiej utworzono korpus inżynierów-geografów, zajmujący się pomiarami topograficznymi. Następuje intensyfikacja, trwających od lat 60., prac nad zdjęciem kartograficznym całych Niemiec.,[1751-1800] - 1788


Pierwszym głównym geodetą Australii został, przybyły z Wielkiej Brytanii, Theodore Henry Alt.74 rekordy, strona 1 z 4
1 2 3 4 » »»


reklama

Geodaty

słowo kluczowe

przedział Geo daty
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt