wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Ewolucja OSM od 2006 do 2018 roku
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Geodatyp.n.e 1-1000 1001-1250 1251-1500 1501-1600 1601-1650 1651-1700 1701-1750 1751-1800 1801-1825 1826-1850 1851-1875 1876-1900 1901-1925 1926-1950 1951-1975 1976-2005 2006-2011

[1751-1800] - 1800<font color='#555555'>[1751-1800]</font>  - <b>1800</b>
Frederic William Herschel (1738-1822), brytyjski astronom, odkrył w świetle słonecznym promienie podczerwone. Wzbogaciło to znacznie znane wówczas sposoby badania przestrzeni kosmicznej. Obecnie promieniowanie podczerwone jest szeroko wykorzystywane w teledetekcji, systemach naprowadzania, detektorach, systemach łączności i badaniu widm emisyjnych.[1751-1800] - 1800


W Warszawie powstało Towarzystwo Przyjaciół Nauk - pierwsza polska akademia nauk; Towarzystwo zostało rozwiązane po upadku Powstania listopadowego.[1751-1800] - 1799


W Indiach rozpoczęto pomiar długości stopnia południka ziemskiego wzdłuż linii prowadzącej od Kayakumari na południu subkontynetu do Banog u podnóża Himalajów. Prace zapoczątkowane przez pułkownika Williama Lambtona (1753-1823) były kontynuowane przez George'a Everesta (głównego geodetę Indii). Projekt, który nazwano "Wielki trygonometryczny pomiar Indii" trwał z przerwami do 1866 r. Stworzona wówczas sieć triangulacyjna posłużyła do założenia jednorodnej sieci pomiarowej na obszarze subkontynentu, która jest wykorzystywana do dzisiaj.[1751-1800] - 1799


Wprowadzenie systemu metrycznego we Francji. Sporządzenie etalonu - platynowego wzorca metra, którego długość odpowiadała 1/40-milionowej części południka ziemskiego. Podstawą miały być pomiary południka przechodzącego przez Paryż. Okazały się one zgodne z wykonanymi ponad pół wieku wcześniej pracami N.L. de Lacaille'a.[1751-1800] - 1799<font color='#555555'>[1751-1800]</font>  - <b>1799</b>
Johann Georg Lehmann (1765-1811), saksoński kartograf wojskowy, zastosował metodę kreskową do przedstawiania rzeźby terenu na mapach. Lehmann powiązał gęstości i grubości kresek z wielkością kąta nachylenia zbocza (kreski symbolizowały cień, odstęp między nimi - światło). Do kreślenia tą metodą opracował specjalną skalę. Technikę kreskową stosowano do końca XIX wieku.[1751-1800] - 1799


Gaspard Monge (1746-1818), matematyk i polityk francuski, twórca geometrii wykreślnej, wydaje pracę "Géométrie descriptive" (Geometria wykreślna), w której opisuje teorię rzutów.[1751-1800] - 1799<font color='#555555'>[1751-1800]</font>  - <b>1799</b>
Pierre Simon de Laplace (1749-1827), astronom, matematyk i fizyk francuski, publikuje pierwszy tom traktatu "Traité de mécanique céleste". Wykorzystuje w nim rachunek różniczkowy i całkowy do określenia orbit ciał niebieskich i statyczności Układu Słonecznego. Jeden z twórców rachunku prawdopodobieństwa.[1751-1800] - 1798


Henry Cavendish (1731-1810), angielski chemik i fizyk, zmierzył wielkość stałej grawitacji i na jej podstawie obliczył masę Ziemi.[1751-1800] - 1796


Niemiecki grafik czeskiego pochodzenia, Alojzy Sonnefelder wynalazł litografię - technikę polegającą na wykorzystaniu w procesie druku płyty z kamienia wapiennego, na którą nanosi się drukowany rysunek. Litografia umożliwiała drukowanie z jednej matrycy większych nakładów, niż w przypadku akwaforty czy miedziorytu.[1751-1800] - 1795


We Francji wprowadzono prowizoryczny system metryczny (na bazie pomiarów długości stopnia N.L. de Lacaille a z 1740 r.). Podstawowa jednostka - metr miała długość jednej dziesięciomilionowej części ćwiartki południka przechodzącego przez Paryż.[1751-1800] - 1794


Adrien-Marie Legendre (1752-1833), matematyk francuski, autor podstaw teorii pomiarów geodezyjnych, wydaje "Elementy geometrii" - pracę, która wyparła obowiązujące dotąd "Elementy" Euklidesa.[1751-1800] - 1794


W Paryżu powstaje Centralna Szkoła Robót Publicznych, przemianowana rok później na Szkołę Politechniczną - pierwsza uczelnia techniczna w Europie.[1751-1800] - 1793-1815


Ukazuje się mapa topograficzna Francji. Prace z polecenia króla Ludwika XV zapoczątkował ok. 1750 r. César Françoise Cassini de Thury, a zakończył jego syn Jean-Dominique Cassini. Mapa składała się z 182 arkuszy wykonanych w skali 1: 86 400 i była na długie lata kartograficznym wzorcem dla innych państw.[1751-1800] - 1792-98


Kampania pomiaru długości stopnia południka ziemskiego, prowadzona przez Francuzów (J.-B. Delambre, P. Mechain) pomiędzy Dunkierką a Barceloną. Jej celem jest określenie długości metra.[1751-1800] - 1792


Baron Gaspard Clair Francois Marie Riche de Prony (1755-1839), francuski matematyk, rozpoczyna pracę nad dziełem "Cadastre" - tablicami logarytmicznymi i trygonometrycznymi, obliczonymi z dokładnością od 14 do 29 miejsc po przecinku (ukończył je w 1801 r.).[1751-1800] - 1792


Francuski astronom, matematyk i fizyk, Pierre Simon de Laplace (1749-1827), publikuje pracę o wyrównaniu spostrzeżeń według zasady, że suma błędów spostrzeżeń jest równa zeru, a suma bezwzględnych wartości błędów jest wielkością najmniejszą.[1751-1800] - 1792


Otwarcie obserwatorium astronomicznego w Krakowie. Pierwszym dyrektorem zostaje profesor Jan Śniadecki (1756-1830).[1751-1800] - 1791-1793


Francuski hydrograf i kartograf Charles-Francois Beautemps-Beaupre (1766-1854) sporządza, przy pomocy ikonometru, mapę topograficzną wyspy Santa Cruz i wybrzeża Tasmanii.[1751-1800] - 1791


Powstaje Trigonometrical Survey - brytyjski państwowy urząd kartograficzny (od 1824 r. Ordnance Survey). Inicjatorami jego powstania był geodeta, generał William Roy (1726-90). Pierwsze wielkie zadanie urzędu związane było z wykonaniem mapy topograficznej Walii i Anglii (skala 1:63 360), którą ukończono w 1840 r.[1751-1800] - 1791<font color='#555555'>[1751-1800]</font>  - <b>1791</b>
Sejm Wielki uchwalił "Ustawę Rządową" - pierwszą konstytucję w Europie. Uchwalono wówczas także ustawę o "Rozgraniczeniu dóbr wszelkiey natury w prowincyach Koronnych".[1751-1800] - 1790<font color='#555555'>[1751-1800]</font>  - <b>1790</b>
Profesor Akademii Krakowskiej Jan Śniadecki (1756-1830), przedstawił Komisji Skarbowej projekt wykonania jednolitej mapy kraju w oparciu o triangulację (O mapie krajowej). Do jego idei można było jednak powrócić dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r.[1751-1800] - 1790


W armii pruskiej utworzono korpus inżynierów-geografów, zajmujący się pomiarami topograficznymi. Następuje intensyfikacja, trwających od lat 60., prac nad zdjęciem kartograficznym całych Niemiec.,[1751-1800] - 1788


Pierwszym głównym geodetą Australii został, przybyły z Wielkiej Brytanii, Theodore Henry Alt.74 rekordy, strona 1 z 4
1 2 3 4 » »»


reklama

Geodaty

słowo kluczowe

przedział Geo daty
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt