wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Geospatial Revolution, odc. 3
blog
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Geodatyp.n.e 1-1000 1001-1250 1251-1500 1501-1600 1601-1650 1651-1700 1701-1750 1751-1800 1801-1825 1826-1850 1851-1875 1876-1900 1901-1925 1926-1950 1951-1975 1976-2005 2006-2011

[1651-1700] - 1700-1701


Niderlandzki architekt Tylman von Gameren wykonał na zlecenie Komisji Brukowej pomiary Warszawy.[1651-1700] - 1698<font color='#555555'>[1651-1700]</font>  - <b>1698</b>
Angielski astronom Edmund Halley (1656-1742) wykonuje pierwsze mapy deklinacji magnetycznej; prawdopodobnie były to pierwsze mapy konturowe.[1651-1700] - 1697-1701


Powstała pierwsza rosyjska mapa Syberii, 23-arkuszowa "Certeznaja kniga Sibiri", wynik ekspedycji geograficznej przeprowadzonej za panowania cara Piotra I.[1651-1700] - 1696


Marszałek Sebastien le Prestre de Vauban (1633-1707) wprowadza w armii francuskiej funkcje inżynierów-geografów, odpowiedzialnych za zabezpieczenie armii w dane geograficzne. Korpus geograficzny wykonywał mapy topograficzne, plany fortyfikacji itp.[1651-1700] - 1695


Johannes van Keulen (1654-1715) wydaje w Amsterdamie wielki atlas morski "Zee-Atlas ofte Water-werelt", zawierający 160 map, w tym 12 obejmujących Bałtyk.[1651-1700] - 1692


Jezuita Wojciech Tylkowski publikuje "Geometria practica curiosa in tres libros divisa" - podręcznik o podstawach miernictwa.[1651-1700] - 1692<font color='#555555'>[1651-1700]</font>  - <b>1692</b>
Wilhelm Gottfried Leibnitz (1646-1716), filozof i matematyk niemiecki, wprowadza pojęcie "współrzędna".[1651-1700] - 1690


Jakub Bernoulli (1654-1705), szwajcarski matematyk, wprowadza współrzędne biegunowe, jako metodę opisywania położenia punktów w przestrzeni za pomocą kątów i odległości.[1651-1700] - 1687<font color='#555555'>[1651-1700]</font>  - <b>1687</b>
Angielski matematyk i fizyk Izaak Newton (1643-1727) wydaje swe najważniejsze dzieło "The Principia or Philosophiae naturalis principia mathematica", w którym przedstawia zasady dynamiki, grawitacji i mechaniki. Zasady te wyjaśniają kształt orbit komet, powstawanie przypływów i odpływów, precesję osi Ziemi i ruch Księżyca.[1651-1700] - 1685


Polak Adam Adamandy Kochański (1631-1700), matematyk, podaje przybliżoną metodę określenia długości obwodu okręgu.[1651-1700] - 1684


W Holandii założono pierwsze znane w Europie repery (punkty o znanej wysokości). W rzeczywistości były to wskaźniki określające poziom letniej wody w Amsterdamie, którymi burmistrz Johannes Hudde oznaczył wybrane kamienie na ośmiu miejskich śluzach. Dzisiejsze poziom odniesienia (NAP - Normaal Amsterdam Peil) usytuowany na wierzchu 22-metrowego pilara w Amstel znajduje się na wysokości 1,43 m ponad średnim poziomem wody w Amsterdamie. W 1885 r. cała sieć wysokościowa Holandii zastała odniesiona do tego punktu. W 1973 r. wiele krajów europejskich przyjęło NAP jako punkt odniesienia dla swych sieci wysokościowych.[1651-1700] - 1683-1716


Francuski matematyk i geodeta - Philipe de la Hire (1640-1718) oraz jego rodak - Jacques Cassini (1677-1756), matematyk i astronom, prowadzą na terenie Francji pomiary długości stopnia łuku południka.[1651-1700] - 1683-1686<font color='#555555'>[1651-1700]</font>  - <b>1683-1686</b>
Jezuita Stanisław Solski (1622-1701), matematyk i architekt, publikuje trzytomowe dzieło "Geometra Polski to iest nauka rysowania, podziału, przemieniania, y rozmierzania liniy, Angułów, Figury, Brył pełnych". Ten obszerny wykład był do końca XVIII w. wzorem dla innych opracowań o miernictwie. W 1688 r. w innym dziele "Praxis nova et expeditissima geometrice mensurandi distantias..." Solski zwięźle opisał zagadnienia związane z prowadzeniem pomiarów, w tym po raz pierwszy wykorzystanie aksonometrii.[1651-1700] - 1683


Vincenzo Maria Coronelli (1650-1718), franciszkanin, kartograf, wykonał dla króla francuskiego Ludwika XIV globus o średnicy 3,9 m. Do XX w. był to największy globus przedstawiający Ziemię. Wśród prac wykonanych przez Coronellego na uwagę zasługuje 13-tomowy atlas Wenecji, zawierający ok. 400 map.[1651-1700] - 1680


Dekret carski "Valovoie Mezhewaniie" nakazuje pomiar i stabilizację granic nieruchomości w Rosji; związane jest to z wprowadzeniem uporządkowaniem struktury agrarnej. Pomiary takie prowadzono do 1686 r.[1651-1700] - 1680


Angielski fizyk i matematyk Izaak Newton (1643-1727) twierdzi, że Ziemia jest elipsoidą spłaszczoną na biegunach.[1651-1700] - 1678


Christiaan Huygens (1629-95), holenderski fizyk i astronom, podaje zarys teorii falowej światła. Zasada Huygensa została w 1818 r. uzupełniona przez A.J. Fresnela, a teoretycznie uzasadniona dopiero w 1882 r. przez G.R. Kirchhoffa.[1651-1700] - 1678


Jean Picard (1620-82), francuski astronom i geograf, duchowny zastosował w instrumencie geodezyjnym lunetę z krzyżem nitek.[1651-1700] - 1676<font color='#555555'>[1651-1700]</font>  - <b>1676</b>
Duński astronom Ole Christensen Romer (1644-1710) publikuje traktat, w którym podaje, że prędkość światła wynosi 230 000 km/s. Obliczenia przeprowadził na podstawie obserwacji księżyców Jowisza, wynik jest daleki od prawdziwej wielkości z uwagi na przybliżone wartości odległości (pomiędzy planetami), jakimi dysponował Romer.[1651-1700] - 1675<font color='#555555'>[1651-1700]</font>  - <b>1675</b>
Król angielski Karol II funduje obserwatorium astronomiczne w Greenwich.42 rekordy, strona 1 z 3
1 2 3 » »»


reklama

Geodaty

słowo kluczowe

przedział Geo daty
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt