wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Wpływ aplikacji lokalizacyjnych na korki
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Geodatyp.n.e 1-1000 1001-1250 1251-1500 1501-1600 1601-1650 1651-1700 1701-1750 1751-1800 1801-1825 1826-1850 1851-1875 1876-1900 1901-1925 1926-1950 1951-1975 1976-2005 2006-2011

[1651-1700] - 1700-1701


Niderlandzki architekt Tylman von Gameren wykonał na zlecenie Komisji Brukowej pomiary Warszawy.[1651-1700] - 1698<font color='#555555'>[1651-1700]</font>  - <b>1698</b>
Angielski astronom Edmund Halley (1656-1742) wykonuje pierwsze mapy deklinacji magnetycznej; prawdopodobnie były to pierwsze mapy konturowe.[1651-1700] - 1697-1701


Powstała pierwsza rosyjska mapa Syberii, 23-arkuszowa "Certeznaja kniga Sibiri", wynik ekspedycji geograficznej przeprowadzonej za panowania cara Piotra I.[1651-1700] - 1696


Marszałek Sebastien le Prestre de Vauban (1633-1707) wprowadza w armii francuskiej funkcje inżynierów-geografów, odpowiedzialnych za zabezpieczenie armii w dane geograficzne. Korpus geograficzny wykonywał mapy topograficzne, plany fortyfikacji itp.[1651-1700] - 1695


Johannes van Keulen (1654-1715) wydaje w Amsterdamie wielki atlas morski "Zee-Atlas ofte Water-werelt", zawierający 160 map, w tym 12 obejmujących Bałtyk.[1651-1700] - 1692


Jezuita Wojciech Tylkowski publikuje "Geometria practica curiosa in tres libros divisa" - podręcznik o podstawach miernictwa.[1651-1700] - 1692<font color='#555555'>[1651-1700]</font>  - <b>1692</b>
Wilhelm Gottfried Leibnitz (1646-1716), filozof i matematyk niemiecki, wprowadza pojęcie "współrzędna".[1651-1700] - 1690


Jakub Bernoulli (1654-1705), szwajcarski matematyk, wprowadza współrzędne biegunowe, jako metodę opisywania położenia punktów w przestrzeni za pomocą kątów i odległości.[1651-1700] - 1687<font color='#555555'>[1651-1700]</font>  - <b>1687</b>
Angielski matematyk i fizyk Izaak Newton (1643-1727) wydaje swe najważniejsze dzieło "The Principia or Philosophiae naturalis principia mathematica", w którym przedstawia zasady dynamiki, grawitacji i mechaniki. Zasady te wyjaśniają kształt orbit komet, powstawanie przypływów i odpływów, precesję osi Ziemi i ruch Księżyca.[1651-1700] - 1685


Polak Adam Adamandy Kochański (1631-1700), matematyk, podaje przybliżoną metodę określenia długości obwodu okręgu.[1651-1700] - 1684


W Holandii założono pierwsze znane w Europie repery (punkty o znanej wysokości). W rzeczywistości były to wskaźniki określające poziom letniej wody w Amsterdamie, którymi burmistrz Johannes Hudde oznaczył wybrane kamienie na ośmiu miejskich śluzach. Dzisiejsze poziom odniesienia (NAP - Normaal Amsterdam Peil) usytuowany na wierzchu 22-metrowego pilara w Amstel znajduje się na wysokości 1,43 m ponad średnim poziomem wody w Amsterdamie. W 1885 r. cała sieć wysokościowa Holandii zastała odniesiona do tego punktu. W 1973 r. wiele krajów europejskich przyjęło NAP jako punkt odniesienia dla swych sieci wysokościowych.[1651-1700] - 1683-1716


Francuski matematyk i geodeta - Philipe de la Hire (1640-1718) oraz jego rodak - Jacques Cassini (1677-1756), matematyk i astronom, prowadzą na terenie Francji pomiary długości stopnia łuku południka.[1651-1700] - 1683-1686<font color='#555555'>[1651-1700]</font>  - <b>1683-1686</b>
Jezuita Stanisław Solski (1622-1701), matematyk i architekt, publikuje trzytomowe dzieło "Geometra Polski to iest nauka rysowania, podziału, przemieniania, y rozmierzania liniy, Angułów, Figury, Brył pełnych". Ten obszerny wykład był do końca XVIII w. wzorem dla innych opracowań o miernictwie. W 1688 r. w innym dziele "Praxis nova et expeditissima geometrice mensurandi distantias..." Solski zwięźle opisał zagadnienia związane z prowadzeniem pomiarów, w tym po raz pierwszy wykorzystanie aksonometrii.[1651-1700] - 1683


Vincenzo Maria Coronelli (1650-1718), franciszkanin, kartograf, wykonał dla króla francuskiego Ludwika XIV globus o średnicy 3,9 m. Do XX w. był to największy globus przedstawiający Ziemię. Wśród prac wykonanych przez Coronellego na uwagę zasługuje 13-tomowy atlas Wenecji, zawierający ok. 400 map.[1651-1700] - 1680


Dekret carski "Valovoie Mezhewaniie" nakazuje pomiar i stabilizację granic nieruchomości w Rosji; związane jest to z wprowadzeniem uporządkowaniem struktury agrarnej. Pomiary takie prowadzono do 1686 r.[1651-1700] - 1680


Angielski fizyk i matematyk Izaak Newton (1643-1727) twierdzi, że Ziemia jest elipsoidą spłaszczoną na biegunach.[1651-1700] - 1678


Christiaan Huygens (1629-95), holenderski fizyk i astronom, podaje zarys teorii falowej światła. Zasada Huygensa została w 1818 r. uzupełniona przez A.J. Fresnela, a teoretycznie uzasadniona dopiero w 1882 r. przez G.R. Kirchhoffa.[1651-1700] - 1678


Jean Picard (1620-82), francuski astronom i geograf, duchowny zastosował w instrumencie geodezyjnym lunetę z krzyżem nitek.[1651-1700] - 1676<font color='#555555'>[1651-1700]</font>  - <b>1676</b>
Duński astronom Ole Christensen Romer (1644-1710) publikuje traktat, w którym podaje, że prędkość światła wynosi 230 000 km/s. Obliczenia przeprowadził na podstawie obserwacji księżyców Jowisza, wynik jest daleki od prawdziwej wielkości z uwagi na przybliżone wartości odległości (pomiędzy planetami), jakimi dysponował Romer.[1651-1700] - 1675<font color='#555555'>[1651-1700]</font>  - <b>1675</b>
Król angielski Karol II funduje obserwatorium astronomiczne w Greenwich.[1651-1700] - 1674


Włoski matematyk i astronom Geminiano Montanari (1633-87) publikuje pracę "La Livella Diotrica", w której opisuje wykorzystanie do niwelacji libeli umieszczonej na lunecie.[1651-1700] - 1673


Francuz Pierre Bullet, architekt królewski, przeprowadza pierwsze pomiary triangulacyjne w rejonie Paryża.[1651-1700] - 1673


Wilhelm Gottfried Leibnitz (1646-1716), filozof i matematyk niemiecki, opracował kalkulator wykonujący mnożenie i dzielenie. Najważniejszym dokonaniem Leibnitza jest (niezależne od Newtona) stworzenie rachunku różniczkowego i całkowego.42 rekordy, strona 1 z 2
1 2 » »»


reklama

Geodaty

słowo kluczowe

przedział Geo daty
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt