wiadomościksięgarniaMiesięcznik GEODETAreklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Geodaty


p.n.e 1-1000 1001-1250 1251-1500 1501-1600 1601-1650 1651-1700 1701-1750 1751-1800 1801-1825 1826-1850 1851-1875 1876-1900 1901-1925 1926-1950 1951-1975 1976-2005 2006-2011

[1501-1600] - 1600<font color='#555555'>[1501-1600]</font> - <b>1600</b>
Wiliam Gilbert (1544-1603) publikuje dzieło "De magnete", w którym opisuje poznane dotąd zjawiska magnetyczne. Twierdzi, że Ziemia sama jest magnesem; wcześniej uważano, że igłę magnetyczną poruszają gwiazdy. Udowadnia, ża "siły przyciągania" bursztynu nie są natury magnetycznej lecz elektrycznej.[1501-1600] - 1596<font color='#555555'>[1501-1600]</font> - <b>1596 	</b>
Walter Clemens, holenderski inżynier i kartograf, opracował mapę nawigacyjną (portolan) zachodniej części Zatoki Gdańskiej.[1501-1600] - 1595


Krzysztof Clavius (1538-1612), niemiecki matematyk, pisze książkę "Novi caledarii romani apologia", w której wyjaśnia zasady opracowanej przez siebie reformy kalendarza.[1501-1600] - 1590


Król Zygmunt III ustanawia stanowisko geometry dla kopalni soli w Wieliczce.[1501-1600] - 1590<font color='#555555'>[1501-1600]</font> - <b>1590 	</b>
Niemiecki matematyk Johannes Richter, Praetorius (1537-1616) zbudował stolik topograficzny. Przyrząd składał się z kwadratowej płyty umieszczonej na statywie i alidady. Stolik służył do wykonywania map bezpośrednio w terenie. W XVII i XVIII w. był to podstawowy przyrząd wykorzystywany w pomiarach topograficznych. W niewielkim stopniu udoskonalany miał zastosowanie aż do drugiej połowy XX wieku.[1501-1600] - 1588


Za panowania Zygmunta III Wazy pojawia się pierwszy zapis konstytucyjny, mówiący o księgach hipotecznych: "każda majętność ziemska będzie miała oddzielną księgę, choćby się składała z różnych części do różnych właścicieli należących, byleby te części w jednym obwodzie położone były i majętność pod jednym imieniem składały, które to jednak części w wykazie hipotecznym oznaczone będą podług alfabetu".[1501-1600] - 1585


Holenderski uczony Simon Stevin (1548-1620) w pracy "De Theinde" przedstawił systematyczne i kompletne podstawy rachunku dziesiętnego. Stevin opisał m.in. zasady tworzenia rysunku perspektywicznego i podstawy miernictwa; w 1608 r. w "Pamiętnikach matematycznych" bronił teorii heliocentrycznej Kopernika.[1501-1600] - 1585


Holenderski kartograf Gerhard Kremer znany jako Mercator (1512-94) użył po raz pierwszy nazwy atlas dla zbioru map. Faktycznie atlasem było już w 1570 r. dzieło Orteliusa "Theatrum Orbis Terrerum".[1501-1600] - 1584


Niderlandzki geometra P. Bruinss przedstawił za pomocą izobat głębokość rzeki Spaarne.[1501-1600] - 1583


Włoski astronom i filozof Galileusz, Galileo Galilei (1564-1642) odkrył prawa ruchu wahadła (izochronizm).[1501-1600] - 1582<font color='#555555'>[1501-1600]</font> - <b>1582</b>
Papież Grzegorz XIII (1502-85), wprowadza nowy kalendarz (Gregoriański), którego założenian opracowali włoski fizyk Aloysius Lilius (1510-76) i niemiecki astronom Krzysztof Klawiusz (1538-1612). Po środzie, 4 października 1582 r. nastąpił czwartek, 15 października. Reforma była konieczna ponieważ daty równonocy i przesileń coraz bardziej odbiegały od prawdziwych ze względu na niedokładności stosowanego wtedy kalendarza Juliańskiego. Było to niekorzystne m.in. ze względów liturgicznych.[1501-1600] - 1579<font color='#555555'>[1501-1600]</font> - <b>1579</b>
Francois Viete (1540-1603) francuski matematyk i astronom, opracowuje tablice funkcji trygonometryczych (Canon Mathematicus, Universalium Inspectionum Liber Singularis), w których podał wartość sinusa z dokładnością do 10-8. W dziele pt. "Effecitionum geometricarum canonica recensio" zawarł podstawy geometrii analitycznej. Viete był twórcą zapisu algebraicznego, podał m.in. ogólne zasady rozwiązywania równań drugiego, trzeciego i czwartego stopnia, wprowadził wzory na sumę i iloczyn pierwiastków równania kwadratowego. Jako pierwszy zastosował oznaczenia literowe dla wielkości niewiadomych.[1501-1600] - 1578


Król Stefan Batory dał jezuitom z kolegium wileńskiego przywilej na założenie Akademii Wileńskiej. Rok później dokument zatwierdził papież Grzegorz XIII. Szkoła została utworzona na bazie działającego od 1570 r. w Wilnie kolegium jezuickiego, którym kierował Piotra Skarga.[1501-1600] - 1576


Król Stefan Batory ustanawia stanowisko kartografa królewskiego. Pierwszym został Maciej Strubicz (1530-1604), współtwórca Wielkiej Mapy Księstwa Litewskiego.[1501-1600] - 1576<font color='#555555'>[1501-1600]</font> - <b>1576</b>
Tycho Brahe (1546-1601), duński astronom, otwiera obserwatorium astronomiczne Uraniborg na wyspie Hven w Danii, w którym prowadzi liczne obserwacje i pomiary astronomiczne zanim wynaleziono teleskop i zegar wahadłowy. Według jego teorii Słońce i Księżyc krążą dookoła Ziemi. Tycho Brahe podał podstawy teoretyczne metody triangulacyjnej, był autorem podziałki transwersalnej. Niektórzy przypisują mu skonstruowanie sekstansu.[1501-1600] - 1575


Profesor matematyki Jean de Merliers publikuje podręcznik do nauki geodezji w języku francuskim.[1501-1600] - 1574


Anglik Humphrey Cole zbudował teodolit umożliwiający pomiar kąta poziomego i pionowego pomiędzy dwoma punktami i równoczesny odczyt wyników.[1501-1600] - 1573<font color='#555555'>[1501-1600]</font> - <b>1573</b>
W Krakowie wydano książkę mistrza stawiarskiego z Mysłowic Olbrychta Strumieńskiego "O sprawie, sypaniu, wymieszaniu i rybieniu stawów, a także o przekopach, o wożeniu i prowadzeniu wody", w której podał m.in. zasady wykonania niwelacji i opisał narzędzia niwelacyjne.[1501-1600] - 1572<font color='#555555'>[1501-1600]</font> - <b>1572</b>
Ukazał się pierwszy tom atlasu miast "Civitates Orbis Terrarum" Georga Brauna (1541-1622) i Franza Hogenberga (1535-90), w którym przedstawiono plany 530 miast. Braun był wydawcą i autorem tekstu, Hogenberg wydawcą i rytownikiem. W atlasie znajdują się m.in. widoki Poznania i Gdańska. Ostatni 6 tom dzieła ukazał się w 1617 r. Hogenberg wydał także (1579) pierwszy atlas drogowy Europy, w którym znalazły się 84 mapy.[1501-1600] - 1572


Rafael Bombelli (1526-72), włoski matematyk, wydaje trzy pierwsze księgi dzieła pt. "Algebra", w którym podaje zasady działań (dodawania, odejmowania i mnożenia) na liczbach złożonych oraz zasadę mnożenia liczb o przeciwnych znakach.[1501-1600] - 1571<font color='#555555'>[1501-1600]</font> - <b>1571 		</b>
Anglik Leonard Digges (ok. 1520-71), architekt, geodeta i wynalazca, konstruuje "przenośny kątomierz", nazwany teodolitus - protoplastę dzisiejszego teodolitu. W 1556 r. ukazała się praca Diggesa pt. "Tectonicum", w której opisał metody pomiarów geodezyjnych. W 1591 r. syn Diggesa wydał rozszerzoną wersję "Pantometrii", do której weszły księgi: "Longimetra", "Planimetra" i Stereometria" poświęcone geodezji i kartografii. W jednej z nich zaprezentowany jest opis i rysunek teodolitu i "szkieł perspektywicznych" poprzedzających wynalezienie teleskopu zwierciadlanego. Niektórzy historycy uważają, że Digges był także wynalazcą teleskopu (lunety), który ze względów militarnych utajniono.[1501-1600] - 1570<font color='#555555'>[1501-1600]</font> - <b>1570</b>
Abraham Ortel, Abraham Ortelius (1527-98), flamandzki kartograf, wydaje "Theatrum Orbis Terrarum" pierwszy atlas w nowoczesnym ujęciu - zestaw zunifikowanych map pogrupowanych regionami. Wydanie z 1570 r. zawierało 70 map rozmieszczonych na 53 arkuszach. Terrarum "uwolniło" kartografię z wpływów "Geografii" Ptolemeusza.[1501-1600] - 1569<font color='#555555'>[1501-1600]</font> - <b>1569</b>
Holenderski kartograf Gerhard Kremer, Mercator (1512-94), wydaje mapę świata - swoje największe dzieło kartograficzne. Mapa opracowana jest w skali ok. 1:21 mln (na równiku), składa się z 18 arkuszy wykonanych w odwzorowaniu nazwanym później jego imieniem (odwzorowanie walcowe, wiernokątne, południki i równoleżniki przedstawione są jako linie proste, prostopadłe do siebie). Mercator uważany jest za twórcę nowoczesnej kartografii.53 rekordy, strona 1 z 3
1 2 3 » »»
Geospatial Revolution, odc. 3
czy wiesz, że...
© 2005-2021 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
egeodeta24@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS