wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
LiDAR rzuca nowe światło na cywilizację Majów
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Geodatyp.n.e 1-1000 1001-1250 1251-1500 1501-1600 1601-1650 1651-1700 1701-1750 1751-1800 1801-1825 1826-1850 1851-1875 1876-1900 1901-1925 1926-1950 1951-1975 1976-2005 2006-2011

[1251-1500] - 1496<font color='#555555'>[1251-1500]</font>  - <b>1496</b>
Król Jan Olbracht wyznacza do rozsądzania sporów z dobrami królewskimi dwóch komisarzy (dygnitarzy) oraz dwóch niższych urzędników z komornikiem.[1251-1500] - 1493<font color='#555555'>[1251-1500]</font>  - <b>1493</b>
Niemiec Hartmann Schedel (1440-1514), medyk i humanista, kończy trzyletnie prace nad Kronikami Świata (Liber Chronicarum) zwanymi Kronikami Norymberskimi - 1809-stronicową bogato ilustrowaną (645 drzeworytów) kroniką opisującą dzieje świata w układzie biblijnym, zawierającą m.in. liczne mapy, opisy i widoki miast. Znajdują się w niej pierwsze widoki Krakowa, Wrocławia oraz Nysy. Dzieło ilustrowali i grawerowali: Michael Wohlgemuth, Wilhelm Pleydenwurff i Albrecht Durer.[1251-1500] - 1492<font color='#555555'>[1251-1500]</font>  - <b>1492</b>
Krzysztof Kolumb (1451-1506), włoski żeglarz, odbywa pierwszą wyprawę, podczas której odkrywa Morze Sargassowe, San Salvador, Kubę i Haiti. Odkrycie Ameryki.[1251-1500] - ok. 1490<font color='#555555'>[1251-1500]</font>  - <b>ok. 1490</b>
W Rosji carski "Pomestnii prikaz" nakazywał regularne pomiary katastralne. W czasie pomiarów opisywano poszczególne kraje i prowincje. W opisach (Pistowiie knigi) zawarta była liczba chłopów w każdej wsi, wielkość gruntów ornych, łąk itp., sposób władania, wartość gruntu.[1251-1500] - 1489


Johannes Widman (1462-98), matematyk niemiecki, pisze pracę z zakresu arytmetyki "Behede und hübsche Rechenung auff allen kauffmanschafft", w której jako pierwszy opisuje operacje dodawania i odejmowania znakami "+" i "-".[1251-1500] - 1482


Druk łacińskiej wersji "Elementów" Euklidesa, autorstwa Johannusa Campanusa z Novary. Pierwsze w historii dzieło matematyczne wydane drukiem.[1251-1500] - 1482


Włoski kartograf Francesco Nicolo do Berlinghieri (1440-1501) publikuje nowe wydanie map Ptolemeusza - 26-arkuszową mapę świata. Na dwóch z nich pokazano terytorium Polski. Jest to jedna z pierwszych map Ptolemeusza wydanych drukiem.[1251-1500] - 1480<font color='#555555'>[1251-1500]</font>  - <b>1480</b>
Włoski malarz, architekt, myśliciel Leonardo da Vinci, (1452-1519) porównuje odbicie światła do odbicia fal dźwiękowych. Opisuje zasady działania kamery obscura.[1251-1500] - 1473


W Krakowie uruchomiona zostaje pierwsza drukarnia na ziemiach polskich.[1251-1500] - 1464<font color='#555555'>[1251-1500]</font>  - <b>1464</b>
Johannes Mülller, Regiomontanus (1436-76), niemiecki matematyk i astronom, w dziele "De triangulis omnimodis" systematyzuje trygonometrię płaską i sferyczną oraz układa tablice trygonometryczne. W 1474 r. publikuje tablice astronomiczne na lata 1475-1506 służące do obliczania długości geograficznej na morzu przy pomocy obserwacji Księżyca. Rok później wydał "De triangulis planis et sphaericis", w którym opisał zagadnienia trygonometrii sferycznej i jej zastosowania w astronomii. Jako pierwszy oznaczył kropką znak mnożenia, autor twierdzenia tangensów.[1251-1500] - ok. 1464<font color='#555555'>[1251-1500]</font>  - <b>ok. 1464</b>
Mapy w Kodeksie Sędziwoja z Czechła - szkice Pomorza - przestawione w czasie rokowań polsko-krzyżackich w Toruniu (dwa lata później podpisano Pokój Toruński); pierwszy polski dokument kartograficzny, który przetrwał do naszych czasów.[1251-1500] - 1457


Na ziemiach polskich działają przysięgli miernicy ziemscy.[1251-1500] - 1452


Na mapie państwa moskiewskiego Antoniusa Vida (zamieszkałego w Gdańsku malarza) ukazana jest rzeka Ob i nazwa regionu geograficznego Sibir. Jest to jeden z pierwszych przekazów kartograficznych dokumentujących ten rejon świata. (Vid nigdy nie był w Rosji, mapę wykonał na podstawie pomiarów zbiegłego do Polski Ivana Jatskoia.)[1251-1500] - ok. 1450


Marcin Król z Żurawicy, Marcin Polak z Przemyśla (ok. 1422-60), wykładowca Akademii Krakowskiej, astronom, matematyk i lekarz nadworny, opracowuje pierwszy w Polsce podręcznik geometrii praktycznej - "Geometria Regis" (Geometria Króla). Napisał m.in. "Algorismus minutarium" (1445) traktat o rachunku ułamkowym. Król był pierwszym polskim uczonym, który posługiwał się funkcjami trygonometrycznymi.[1251-1500] - ok. 1450


Johannes Gutenberg, właściwie J. Gensfleisch zum Gutenberg (ok 1400-1468), złotnik i drukarz moguncki, tworzy pierwszą prasę drukarską. Zastosowanie ruchomej czcionki (najpierw drewnianej potem metalowej), matryc do odlewania czcionek i prasy przyczyniło się do zrewolucjonizowania druku.[1251-1500] - 1447-1449<font color='#555555'>[1251-1500]</font>  - <b>1447-1449</b>
Powstaje "Mappamundi" (Mapa Świata) Fra Mauro, kameduły z Murano k. Wenecji, kulminacja średniowiecznej kartografii.[1251-1500] - 1446


Pierwszy znany miedzioryt. Technika polegająca na wyryciu rysunku na miedzianej płycie. Farba przenoszona jest na papier z wyżłobień, w przeciwieństwie do stosowanego w Europie w XIII-XIV w. drzeworytu, w którym "drukował" element wystający. Szczyt rozwoju miedziorytnictwa przypada na wiek XVI w Holandii.[1251-1500] - 1444


Kardynał Mikołaj z Kuzy, Nicolaus Krebs (1401-64), niemiecki filozof i teolog, twierdzi, że Ziemia obraca się wokół własnej osi i porusza dookoła Słońca oraz, że zarówno Ziemia jak i Słońce nie leżą w centrum Wszechświata. W 1450 r. opracował mapę Europy Środkowej obejmującą m.in. obszar Niemiec, Polski, na której szczegółowo zobrazował ówczesne ziemie polskie (z nazwami ponad 100 miejscowości).[1251-1500] - 1426


Andrzej ze Ślubowa (k. Nowego Miasta nad Soną) - prawdopodobnie najwcześniej odnotowany w dokumentach geodeta na Mazowszu, opisany w Metryce Książęcej jako geometra.[1251-1500] - 1421<font color='#555555'>[1251-1500]</font>  - <b>1421</b>
Posłowie polscy przedłożyli papieżowi Marcinowi V mapę namalowaną na płótnie, przedstawiającą Pomorze i Ziemię Chełmińską - rejon sporu terytorialnego z Zakonem Krzyżackim.[1251-1500] - ok.1422-1428


Prosdocimo de Beldomandis (ok. 1370-1428), włoski matematyk i muzyk, pisze traktat o miernictwie.[1251-1500] - 1420


W Samarkandzie powstaje słynne w średniowieczu obserwatorium astronomiczne. Zbudowano w nim wielki kamienny sekstans będący wycinkiem (60°) łuku o promieniu 40 m.[1251-1500] - 1418


Syn króla Portugalii Joao, książę Henryk Żeglarz (1394-1460), podróżnik i odkrywca, zakłada centrum nawigacji, kartografii i budowy okrętów w Sagres. Prace nad mapami nadzorował Jehuda Cresques, syn znanego średniowiecznego żydowskiego kartografa Abrahama Cresquesa z Majorki.51 rekordów, strona 1 z 3
1 2 3 » »»


reklama

Geodaty

słowo kluczowe

przedział Geo daty
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt