wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Studenci inwentaryzują budynek AGH
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Geodatyp.n.e 1-1000 1001-1250 1251-1500 1501-1600 1601-1650 1651-1700 1701-1750 1751-1800 1801-1825 1826-1850 1851-1875 1876-1900 1901-1925 1926-1950 1951-1975 1976-2005 2006-2011

[1001-1250] - ok. 1250<font color='#555555'>[1001-1250]</font>  - <b>ok. 1250</b>
Mateusz z Paryża (ok. 1195-1259), angielski kronikarz, mnich, sporządził Mapę Świata, na której po raz pierwszy w historii użyto nazwy Polonia dla oznaczenia obszaru Polski.[1001-1250] - ok. 1247


Chińczycy używają symbolu "0" na oznaczenie zera. W XII w. Chinach używa się liczydła pod postacią jaką znamy dzisiaj.[1001-1250] - 1230


Jan z Holywood, Jan z Sacrobosco (ok. 1195-1256), pisze dzieło z zakresu arytmetyki i astronomii (Traktat o sferze). Postuluje przeprowadzenie reformy kalendarza wykazując, że kalendarz juliański zawiera błąd, odpowiadający 10 dniom.[1001-1250] - ok.1230


Król Danii Valdemar II wprowadza rejestr katastralny.[1001-1250] - 1202


Leonardo z Pizy, Fibonacci (1170-1250), włoski matematyk, pisze "Liber abaci" - księgę, w której zajmuje się problemami arytmetyki i algebry oraz stosuje ciąg liczb, znany jako ciąg Fibonacciego. Napisał także "Practica Geometriae" o zastosowaniu algebry w geometrii. Fibonacci wniósł wielki wkład w przeniesienie na grunt europejski systemu dziesiętnego i nowego zapisu cyfr (pochodzenia hinduskiego). Opisał kwadrant, który znalazł wkrótce szerokie zastosowanie w pomiarach geodezyjnych.[1001-1250] - XIII w.<font color='#555555'>[1001-1250]</font>  - <b>XIII w.</b>
Na terenach Polski posługiwano się podstawowymi narzędziami mierniczymi: sznurami, cyrklami oraz żerdziami; na Pomorzu działali już miernicy. Sądy w sprawach granicznych należą do książąt; Konrad Mazowiecki zastrzegł takie prawo w 1222 r., a Bolesław Wstydliwy w 1278 r.[1001-1250] - ok. 1175


Alexander Neckem angielski mnich z opactwa St. Alban opisuje działanie kompasu.[1001-1250] - 1154


Arabski kartograf i podróżnik Abu Abdulalh Ibn Idris (1099-1166) ukończył mapę świata wykonaną na srebrnej tablicy o wymiarach 3,5x1,5 m. Papierowa wersja dzieła (Tabula Rogeriana) składała się z 70 arkuszy wraz okrągłą mapą świata. Podstawą do jej opracowania była mapa Ptolemeusza i pomiary wykonane przez Idrisiego.[1001-1250] - 1150


Gerard z Cremony (1114-87), tłumacz wielu arabskich dzieł na łacinę (także arabskich przekładów dzieł uczonych greckich, m.in. "Almagestu" Ptolemeusza) wprowadza do Europy cyfry arabskie. Z jego przekładu pochodzi nazwa funkcji "sinus".[1001-1250] - 1136


Najstarsze źródłowe ślady związane z istnieniem w Polsce żerdników (mierniczych) pojawiają się w bulli gnieźnieńskiej Innocentego II.[1001-1250] - 1121


Perski astronom i fizyk Abul Fath Abd Al-Rahman Al-Khazini wykazuje (przy okazji prac nad wagą hydrostatyczną), że grawitacja działa w kierunku środka Ziemi.[1001-1250] - 1093


Szen Kua (1031-1095), chiński matematyk, astronom, kartograf, tworzy dzieło "Meng chi pi tan", w którym zawarta jest pierwsza wzmianka o kompasie magnetycznym i jego zastosowaniu w kartografii.[1001-1250] - 1088


W Bolonii powstaje pierwszy uniwersytet w Europie.[1001-1250] - 1086-1087


Domesday Book - (Księga Sądu Ostatecznego) pierwszy spis powszechny w Anglii sporządzony na polecenie Wilhelma I Zdobywcy. W dwóch księgach (413 stron) spisano właścicieli i dzierżawców gruntów, mieszkańców wsi i miast, grunty, lasy, zwierzęta i budynki. Znalazło się w nim 13418 osad i miejscowości.[1001-1250] - 1080


Ukazały się tablice Toledańskie - tablice astronomiczne opracowane przez uczonych hiszpańskich i arabskich zawierające m.in. tabele z formułami, za pomocą których można było wyznaczyć położenie planet na nieboskłonie w dowolnym dniu. W wiekach późniejszych podobne tablice były wykorzystywane w nawigacji morskiej.[1001-1250] - 1056


W Xativa k. Walencji Arabowie założyli pierwszą czerpalnię papieru w Europie.[1001-1250] - ok. 1050


Hermann von Reichenau (1013-58), mnich, kronikarz, matematyk, poeta, przyczynia się do przekładu wielu dzieł z zakresu matematyki i astronomii z języka arabskiego na łacinę. Sprowadza do Europy astrolabium i przenośny zegar słoneczny. Zajmuje się budową instrumentów muzycznych i astronomicznych.[1001-1250] - 1035


Ali Al-hazen, Ibn al-Haytham (965-1038), arabski fizyk, matematyk, astronom, wykazał przy pomocy kamery obscura, że światło dociera do oczu po liniach prostych. Zajmował się m.in. soczewkami, zwierciadłami, perspektywą i teorią liczb. W latach 1015-17 kontrolował rozmiar wylewów Nilu.18 rekordów


reklama

Geodaty

słowo kluczowe

przedział Geo daty
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt