wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
World Trade Center w obiektywie Stanisława Nazalewicza
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Geodatyp.n.e 1-1000 1001-1250 1251-1500 1501-1600 1601-1650 1651-1700 1701-1750 1751-1800 1801-1825 1826-1850 1851-1875 1876-1900 1901-1925 1926-1950 1951-1975 1976-2005 2006-2011

[1001-1250] - ok. 1250<font color='#555555'>[1001-1250]</font>  - <b>ok. 1250</b>
Mateusz z Paryża (ok. 1195-1259), angielski kronikarz, mnich, sporządził Mapę Świata, na której po raz pierwszy w historii użyto nazwy Polonia dla oznaczenia obszaru Polski.[1001-1250] - ok. 1247


Chińczycy używają symbolu "0" na oznaczenie zera. W XII w. Chinach używa się liczydła pod postacią jaką znamy dzisiaj.[1001-1250] - 1230


Jan z Holywood, Jan z Sacrobosco (ok. 1195-1256), pisze dzieło z zakresu arytmetyki i astronomii (Traktat o sferze). Postuluje przeprowadzenie reformy kalendarza wykazując, że kalendarz juliański zawiera błąd, odpowiadający 10 dniom.[1001-1250] - ok.1230


Król Danii Valdemar II wprowadza rejestr katastralny.[1001-1250] - 1202


Leonardo z Pizy, Fibonacci (1170-1250), włoski matematyk, pisze "Liber abaci" - księgę, w której zajmuje się problemami arytmetyki i algebry oraz stosuje ciąg liczb, znany jako ciąg Fibonacciego. Napisał także "Practica Geometriae" o zastosowaniu algebry w geometrii. Fibonacci wniósł wielki wkład w przeniesienie na grunt europejski systemu dziesiętnego i nowego zapisu cyfr (pochodzenia hinduskiego). Opisał kwadrant, który znalazł wkrótce szerokie zastosowanie w pomiarach geodezyjnych.[1001-1250] - XIII w.<font color='#555555'>[1001-1250]</font>  - <b>XIII w.</b>
Na terenach Polski posługiwano się podstawowymi narzędziami mierniczymi: sznurami, cyrklami oraz żerdziami; na Pomorzu działali już miernicy. Sądy w sprawach granicznych należą do książąt; Konrad Mazowiecki zastrzegł takie prawo w 1222 r., a Bolesław Wstydliwy w 1278 r.[1001-1250] - ok. 1175


Alexander Neckem angielski mnich z opactwa St. Alban opisuje działanie kompasu.[1001-1250] - 1154


Arabski kartograf i podróżnik Abu Abdulalh Ibn Idris (1099-1166) ukończył mapę świata wykonaną na srebrnej tablicy o wymiarach 3,5x1,5 m. Papierowa wersja dzieła (Tabula Rogeriana) składała się z 70 arkuszy wraz okrągłą mapą świata. Podstawą do jej opracowania była mapa Ptolemeusza i pomiary wykonane przez Idrisiego.[1001-1250] - 1150


Gerard z Cremony (1114-87), tłumacz wielu arabskich dzieł na łacinę (także arabskich przekładów dzieł uczonych greckich, m.in. "Almagestu" Ptolemeusza) wprowadza do Europy cyfry arabskie. Z jego przekładu pochodzi nazwa funkcji "sinus".[1001-1250] - 1136


Najstarsze źródłowe ślady związane z istnieniem w Polsce żerdników (mierniczych) pojawiają się w bulli gnieźnieńskiej Innocentego II.[1001-1250] - 1121


Perski astronom i fizyk Abul Fath Abd Al-Rahman Al-Khazini wykazuje (przy okazji prac nad wagą hydrostatyczną), że grawitacja działa w kierunku środka Ziemi.[1001-1250] - 1093


Szen Kua (1031-1095), chiński matematyk, astronom, kartograf, tworzy dzieło "Meng chi pi tan", w którym zawarta jest pierwsza wzmianka o kompasie magnetycznym i jego zastosowaniu w kartografii.[1001-1250] - 1088


W Bolonii powstaje pierwszy uniwersytet w Europie.[1001-1250] - 1086-1087


Domesday Book - (Księga Sądu Ostatecznego) pierwszy spis powszechny w Anglii sporządzony na polecenie Wilhelma I Zdobywcy. W dwóch księgach (413 stron) spisano właścicieli i dzierżawców gruntów, mieszkańców wsi i miast, grunty, lasy, zwierzęta i budynki. Znalazło się w nim 13418 osad i miejscowości.[1001-1250] - 1080


Ukazały się tablice Toledańskie - tablice astronomiczne opracowane przez uczonych hiszpańskich i arabskich zawierające m.in. tabele z formułami, za pomocą których można było wyznaczyć położenie planet na nieboskłonie w dowolnym dniu. W wiekach późniejszych podobne tablice były wykorzystywane w nawigacji morskiej.[1001-1250] - 1056


W Xativa k. Walencji Arabowie założyli pierwszą czerpalnię papieru w Europie.[1001-1250] - ok. 1050


Hermann von Reichenau (1013-58), mnich, kronikarz, matematyk, poeta, przyczynia się do przekładu wielu dzieł z zakresu matematyki i astronomii z języka arabskiego na łacinę. Sprowadza do Europy astrolabium i przenośny zegar słoneczny. Zajmuje się budową instrumentów muzycznych i astronomicznych.[1001-1250] - 1035


Ali Al-hazen, Ibn al-Haytham (965-1038), arabski fizyk, matematyk, astronom, wykazał przy pomocy kamery obscura, że światło dociera do oczu po liniach prostych. Zajmował się m.in. soczewkami, zwierciadłami, perspektywą i teorią liczb. W latach 1015-17 kontrolował rozmiar wylewów Nilu.18 rekordów


reklama

Geodaty

słowo kluczowe

przedział Geo daty
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt