wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Skanowanie szlaku kolejowego
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Geodatyp.n.e 1-1000 1001-1250 1251-1500 1501-1600 1601-1650 1651-1700 1701-1750 1751-1800 1801-1825 1826-1850 1851-1875 1876-1900 1901-1925 1926-1950 1951-1975 1976-2005 2006-2011

[1-1000] - 998


Muhamma Ibn Muhammad Abu Al-Wafa (940-98), arabski matematyk i astronom, znajduje rozwiązania równania czwartego stopnia. Al-Wafa uważany jest za wynalazcę kwadrantu ściennego wykorzystywanego do pomiaru deklinacji gwiazd. Autor dzieł z zakresu arytmetyki i geometrii. Wprowadza odpowiedniki dzisiejszych funkcji secans i cosecans oraz oblicza tablice sinusów.[1-1000] - 995


Muhammad Ibn Ahmad Abul-Rayhan Al-Biruni (973-1048), arabski matematyk i astronom, konstruuje pierwszy globus i używa astrolabium do pomiaru szerokości rzeki, głębokości studni i wysokości minaretów. Al-Biruni jest autorem m.in. 1500-stronicowej encyklopedii o astronomii - "Al-Qanun Al-Masudi". Określa w niej m.in. ruch Słońca i koryguje niektóre twierdzenia Ptolemeusza. Wiedza matematyczna pozwalała mu na wyznaczenie z dowolnego miejsca kierunku i odległości do Mekki, świętego miejsca Islamu (w której to stronę muzułmanie muszą zwrócić się w czasie modłów).[1-1000] - ok. 900


Abu Kamil Shuja (ok. 850-930) pisze traktat, w którym zajmuje się zastosowaniami algebry w rozwiązywaniu problemów geometrycznych. Z jego prac czerpać będzie w XII wieku Leonardo z Pisy (Fibonacci).[1-1000] - 850


Kompas jest powszechnie wykorzystywanym instrumentem w nawigacji morskiej w Chinach.[1-1000] - ok. 830


W obserwatorium w Bagdadzie arabski astronom Yabya bin Abi Mansiir prowadzi systematyczne obserwacje ciał niebieskich.[1-1000] - ok. 830


Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi (ok.780-850) arabski matematyk i astronom na podstawie dzieła Ptolemeusza opracowuje mapę ówczesnego świata.[1-1000] - 724


Nang-Hung-Sho dokonał pomiaru długości stopnia w Chinach (dynastia Tang).[1-1000] - 600-636


Biskup Isydor z Sewilli (560-636) pisze "Etymologiarum sive Originum libri XX" 20-tomową encyklopedię świata średniowiecznego. Prezentuje w niej m.in. zagadnienia z zakresu prawa, medycyny rolnictwa, religii logiki. Dwie księgi dotyczą geografii i świata. Świat dzieli on na trzy części: Europę, Azję i Afrykę; jedna z map w schematyczny i charakterystyczny sposób ukazująca ten podział przetrwała w publikacjach do XVII wieku. W wydaniu z 1472 r. mapa Isydora była pierwszą wydrukowaną mapą w Europie.[1-1000] - 628


Brahmagupta (ok. 598-670), hinduski matematyk i astronom, w dziele pt. "Brahmasphutasiddhanta" (Otwarcie wszechświata) definiuje liczbę "0", liczby dodatnie i ujemne. Brahmagupta podał algorytmy na obliczenie pierwiastka kwadratowego i rozwiązanie równania kwadratowego.[1-1000] - VI w.


Matematycy cywilizacji Majów stosują pozycyjny system liczbowy i używają zera.[1-1000] - ok. 570<font color='#555555'>[1-1000]</font>  - <b>ok. 570</b>
Powstała mapa z Madaby - mapa w postaci mozaiki, jaką została wyłożona posadzka w kościele w Madabie (teren dzisiejszej Jordanii).[1-1000] - 499


Aryabhata I (476-550), hinduski matematyk, ukończył traktat "Aryabhatiya", w którym podał kilkadziesiąt reguł matematycznych z zakresu arytmetyki, algebry, trygonometrii. Określił wartość liczby pi (3,1416) oraz obwód Ziemi (24 835 mil). Do zapisu liczb używał systemu dziesiętnego.[1-1000] - III-IV w.<font color='#555555'>[1-1000]</font>  - <b>III-IV w.</b>
Powstała Tabula Peutingeriana, mapa sieci drogowej imperium rzymskiego, na której znalazły się nazwy 3500 tys. miejscowości i odległości między nimi. Mapa miała wymiary 6,82x0,34 m, a nazwę wzięła od Konrada Putingera (1465-1547) kronikarza z Salzburga, który stał się posiadaczem jednego z 12 arkuszy kopii wykonanej w 1265 r. przez mnicha z Kalmaru (Colmar) w Alzacji.[1-1000] - ok. 270


Chińczycy wynaleźli kompas.[1-1000] - 263


Chiński matematyk Liu Hui (ok. 220-80) określa wartość liczby pi (3,14159) korzystając w obliczeniach z regularnego wielokąta wpisanego w okrąg, podaje także metodę obliczenia wysokości i odległości do jakiegoś obiektu bez możliwości jego bezpośredniego pomiaru.[1-1000] - ok. 130<font color='#555555'>[1-1000]</font>  - <b>ok. 130</b>
Ptolemeusz Klaudiusz (ok. 85-165) korzystając z własnych obserwacji i archiwów biblioteki aleksandryjskiej opracował teorię geocentryczną, w której opisał ruch Słońca, Księżyca i planet. Zgodnie z nią planety poruszają się wokół Ziemi. Pogląd głoszony przez Ptolemeusza będzie obowiązywał w astronomii aż do czasów Mikołaja Kopernika. W dziele pt. "Nauka geograficzna" zamieścił mapę świata ukazującą rejon Morza Śródziemnego oraz jego podział na trzy kontynenty: Europę, Azję i Afrykę.[1-1000] - 121


W literaturze chińskiej pojawiają się pierwsze wzmianki o zjawisku magnetyzmu.[1-1000] - 110


Menelaos z Aleksandrii, grecki astronom, matematyk i fizyk, w traktacie "Sphaerica" zajmuje się trygonometrią sferyczną i jej zastosowaniami w astronomii.[1-1000] - ok. 105


Chińczyk Tsai Lun (62-121) wynajduje składniki do produkcji masy papierowej.[1-1000] - ok. 60<font color='#555555'>[1-1000]</font>  - <b>ok. 60</b>
Grecki mechanik, matematyk i wynalazca Heron z Aleksandrii (ok. 10-70) w dziele "Dioptrica" zajmuje się instrumentami mierniczymi i pomiarami odległości. Jego dzieło "Metrica" zawiera wzory na obliczanie pól i objętości, w tym znany wzór na pole powierzchni trójkąta wraz z dowodem oraz wytyczenie kierunku prostej przechodzącej przez dwa niedostępne punkty. Zbudował przyrząd (dioptria Herona), który umożliwiał pomiar kątów i proste prace niwelacyjne.20 rekordów


reklama

Geodaty

słowo kluczowe

przedział Geo daty
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt