wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Apeks skanuje zabytkowe młyny
blog
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Geodatyp.n.e 1-1000 1001-1250 1251-1500 1501-1600 1601-1650 1651-1700 1701-1750 1751-1800 1801-1825 1826-1850 1851-1875 1876-1900 1901-1925 1926-1950 1951-1975 1976-2005 2006-2011

[p.n.e] - ok. 20 p.n.e.<font color='#555555'>[p.n.e]</font>  - <b>ok. 20 p.n.e.</b>
Marek Wipsaniusz Agryppa (63-12 p.n.e.), zięć Juliusza Cezara, konsul, dowódca i pisarz, kieruje pierwszymi pomiarami cesarstwa rzymskiego. Autor "Orbis terrarum" (Mapa Świata) ukazującej Azję, Afrykę i Europę w tym Sarmację i rzekę Vistula.[p.n.e] - ok. 25 p.n.e.


Rzymski pisarz i architekt Marcus Vitruvius Pollio w dziele "De architectura" opisał budowę zegarów słonecznych.[p.n.e] - 45 p.n.e.


Juliusz Cezar wprowadza w Cesarstwie Rzymskim kalendarz Juliański. Rok liczył 365 dni (plus jeden dzień przestępny uwzględniany co 4 lata). Za jego panowania zapoczątkowano prace nad sporządzeniem mapy Cesarstwa dla celów podatkowych.[p.n.e] - ok.130 p.n.e.


Grecki filozof Posydoniusz z Rodos (135-50 p.n.e.), określił wymiary Ziemi, na podstawie obserwacji położenia gwiazdy Canopus oraz obliczył dystans do Księżyca i Słońca (przyjął jednak błędne założenia). Według jego teorii Ziemia miała kształt wydłużonej elipsy i obwód o 1/3 mniejszy niż w rzeczywistości.[p.n.e] - 100 p.n.e.


Matematycy chińscy posługują się liczbami ujemnymi.[p.n.e] - 127 p.n.e.<font color='#555555'>[p.n.e]</font>  - <b>127 p.n.e.</b>
Hipparch (ok. 190-25 p.n.e.), grecki astronom i matematyk, odkrył zjawisko precesji (cofanie się punktu równonocy wiosennej po równiku niebieskim), obliczył czas trwania roku z dokładnością do 6,5 minuty. Był twórcą wczesnych tablic trygonometrycznych, przypisuje mu się skonstruowanie astrolabium i pierwszego globusa. Na wzór Babilończyków wprowadził podział koła na stopnie, minuty i sekundy.[p.n.e] - 200 p.n.e.


W Chinach ukazuje się matematyczny poradnik "Jiuzhang suanshu", w którym przedstawiono rozwiązania 264 problemów z zakresu: matematyki, inżynierii, geodezji itp. Jeden z rozdziałów zawiera 38 zagadnień z zakresu pomiarów i obliczeń geodezyjnych (pola powierzchni figur, liczba pi, mnożenie i dzielenie ułamków). W innym opisano 28 problemów dotyczących konstrukcji budowli inżynierskich, obliczania objętości brył itp.[p.n.e] - ok. 210 p.n.e.


Pierwsze wzmianki o korzystaniu z kompasu (Chiny).[p.n.e] - ok. 250 p.n.e.<font color='#555555'>[p.n.e]</font>  - <b>ok. 250 p.n.e.</b>
Eratostenes z Cyreny (ok. 275-194 p.n.e.), grecki matematyk, astronom, szef biblioteki aleksandryjskiej, jako pierwszy obliczył obwód Ziemi, wykorzystując do tego różnicę między długością cienia rzucanego w południe w dniu przesilenia letniego w miastach Syena i Aleksandria. Pomiar okazał się zaskakująco dokładny - odległość ta miała wynosić 46 250 km.[p.n.e] - 250 p.n.e.


Archimedes (ok. 287-212 p.n.e.), grecki matematyk, fizyk i wynalazca, w dziele "O kuli i walcu" podaje wzór na obliczenie objętości kuli i walca. W pracy "Pomiar koła" podaje przybliżoną wartość liczby pi (pomiędzy 3 1/71 a 3 1/7). Archimedes zajmuje się ponadto dwu- i trójwymiarową geometrią, bada właściwości koła, kuli i spirali.[p.n.e] - 260 p.n.e.


Arystarch z Samos (ok. 320-250 p.n.e.), astronom i matematyk grecki, zasugerował, że centrum świata stanowi Słońce, dookoła którego porusza się Ziemia. Przy pomocy metod geometrycznych próbował obliczyć odległość Słońca i Księżyca od Ziemi. Według Arystarcha odległość Ziemi od Słońca była 18-20 razy większa od dystansu do Księżyca.[p.n.e] - 270 p.n.e.


Grecki matematyk i wynalazca Ktesibios z Aleksandrii udoskonalił zegar wodny.[p.n.e] - 295 p.n.e.<font color='#555555'>[p.n.e]</font>  - <b>295 p.n.e.</b>
Euklides (ok. 365-300 p.n.e.), grecki matematyk, w dziele "Elementy" usystematyzował całą ówczesną wiedzę matematyczną m.in. z zakresu: planimetrii, stereometrii, algebry geometrycznej (postulat równoległości stał się podstawą geometrii euklidesowej), równań kwadratowych. Jego dzieło "Optyka" jest pierwszą grecką pracą na temat perspektywy.[p.n.e] - 300 p.n.e.


W Babilonie w użyciu są tablice liczące (odmiana późniejszego liczydła).[p.n.e] - ok. 300 p.n.e.


Eudemus (ok. 350-290) z Rodos pisze trzy dzieła na temat historii geometrii, astronomii i arytmetyki.[p.n.e] - ok. 330 p.n.e.


Autolycus (ok. 360-290 p.n.e.) z Pitane (w Azji Mniejszej) pisze jedne z pierwszych prac na temat geometrii sfery - "O ruchomej kuli" i obserwacji astronomicznych - "O wschodach i zachodach". W pierwszej porusza 13 problemów z zakresu astronomii, w drugiej zajmuje się podziałem koła zodiakalnego na 12 równych części.[p.n.e] - 350 p.n.e.


Według greckiego filozofa Heraklidesa z Pontu Ziemia obraca się wokół własnej osi a Wenus i Merkury krążą wokół Słońca, które z kolei obraca się wokół Ziemi.[p.n.e] - ok. 360 p.n.e.<font color='#555555'>[p.n.e]</font>  - <b>ok. 360 p.n.e.</b>
Arystoteles (384-322 p.n.e.), grecki filozof i uczony, uczeń Platona, twierdzi, że Ziemia jest kulista, nieruchoma i stanowi centrum Kosmosu. Planeta otoczona jest sferami: ziemską sięgającą do orbity Księżyca i zewnętrzną rozciągającą się do gwiazd. Dowody na kulistość Ziemi: znikające za linią horyzontu statki, kształt cienia Ziemi podczas zaćmienia księżyca.[p.n.e] - 365 p.n.e.


Chiński astronom Gan De obserwuje satelitę Jowisza; spisuje katalog gwiazd.[p.n.e] - 433 p.n.e.


Astronom Meton z Aten odkrył, że cykl Księżyca powtarza się co 19 lat. Dało to podstawę do unowocześnienia kalendarza. Kalendarz egipski (słoneczny) liczył 365 dni, babiloński - 354, rzymski (księżycowy) - 366,5, juliański - 365,5. Ten ostatni obowiązywał do 1528 r. (m.in. w Polsce). Po tej dacie papież Grzegorz XIII wprowadził kalendarz gregoriański.43 rekordy, strona 1 z 3
1 2 3 » »»


reklama

Geodaty

słowo kluczowe

przedział Geo daty
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt