wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Symulacja przerwania wału powodziowego
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

GeoludzieABCDFGHKLMNOPRSŚTWZ

Dominik Zbrożek (1832-1889)


Urodził się 1 sierpnia 1832 roku w Samborze (dzisiaj Ukraina). Uczęszczał do szkół w Samborze (1844-49) i we Lwowie (1849-51). Następnie studiował na Politechnice Lwowskiej (1851-57) oraz politechnice w Wiedniu (1857-59) i Instytucie Politechnicznym w Pradze (1858-60). Po ukończeniu nauki pracował jako geodeta, brał udział w niwelacji Moraw i Śląska (1860-61), w kolejnych latach prowadził pomiary astronomiczne pod kierownictwem czeskiego prof. Karola Koristka i obserwacje meteorologiczne pod okiem prof. Karela Jelinka. W latach 1867-71 był asystentem i adiunktem w Katedrze Geodezji politechniki w Pradze. Tam też uzyskał habilitację w 1871 r.
W tym samym roku wyjechał do Lwowa. Został profesorem Politechniki Lwowskiej i kierownikiem nowo utworzonej Katedry Geodezji i Astronomii. Był inicjatorem uruchomienia we Lwowie obserwatorium astronomicznego, którym kierował w latach 1874-77 oraz stacji meteorologicznej (1878). Współautor pierwszej sieci niwelacyjnej Lwowa (1880-88), która została wykorzystana do budowy miejskiej kanalizacji. Przy określeniu wysokości punktu zerowego sieci brali udział uczeni z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na pamiątkę zastabilizowania tego punktu, i udziału w tym Brożka i uczonych krakowskich, w 2008 r. w gmachu głównym Politechniki Lwowskiej odsłonięto pamiątkową tablicę.
Zbrożek był kilkakrotnie dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej i Wodnej, a w latach 1888-89 rektorem Politechniki Lwowskiej. Był autorem kilkunastu podręczników i traktatów naukowych opublikowanych w języku polskim i niemieckim. Od 1871 r. był członkiem Krakowskiej Akademii Nauk. Był także radnym miasta Lwowa i posłem na Sejm Krajowy Królestwa Galicji i Lodomerii. Zmarł 1 lipca 1889 r. w Samborze.

Źródło: www.wikipedia.org; Ewa Krzywicka Blum „Lwowska Szkoła Geodezyjna”

reklama

Geoludzie

nazwisko
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt