wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Sztuczna inteligencja kartuje drogi
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

GeoludzieABCDFGHKLMNOPRSŚTWZ

Edward Warchałowski (1885-1953)


Urodził się 4 października 1885 roku w Piestrzecu koło Stopnicy na Kielecczyźnie w rodzinie ziemiańskiej. Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego w Jędrzejowie w 1904 roku uczęszczał do średniej Szkoły Mierniczej w Pskowie. W latach 1907-11 studiował w Konstantynowskim Instytucie Mierniczym w Moskwie. Równolegle (1910-12) studiował matematykę na tamtejszym uniwersytecie. Pracę zawodową rozpoczął już w 1908 roku (parcelacja w Guberni Pskowskiej). W 1909 roku został asystentem w Katedrze Geodezji Wyższej. Po ukończeniu studiów brał udział w pomiarach triangulacyjnych i niwelacyjnych Wilna, Tallina i Bogorodska (1910-13). Od 1910 roku prowadził działalność naukową i dydaktyczną w Katedrze Geodezji Instytutu Geodezyjnego. W 1912 roku obronił pracę doktorską na temat ?Badania instrumentu bazowego W. Struvego?, a następnie habilitacyjną ?Niwelacja o najwyższej dokładności? (1916 r.). Jest autorem opracowania pt. ?Zarys fotogrametrii? ? pierwszej rosyjskiej publikacji w tej nowej dziedzinie (1912 r.). Jego autorstwa są rozdziały dotyczące triangulacji i rachunku wyrównawczego w rosyjskim podręczniku do geodezji niższej. Prowadził wykłady na Uniwersytecie Moskiewskim. W 1915 roku objął katedrę rachunku prawdopodobieństwa i rachunku wyrównawczego, a w 1918 został profesorem zwyczajnym i kierownikiem Katedry Geodezji i Rachunku Prawdopodobieństwa w Moskiewskim Instytucie Geodezyjnym (na który przemianowano Konstantynowski Instytut Mierniczy). Po obaleniu caratu i objęciu władzy przez bolszewików Warchałowski organizował w latach 1919-21 rosyjski Główny Urząd Geodezji i został zastępcą przewodniczącego jego Rady Technicznej i członkiem Kolegium Zarządzającego. Pod koniec 1921 roku wrócił do Polski i prowadził wykłady z miernictwa na nowo utworzonym Wydziale Mierniczym Politechniki Warszawskiej. Wiosną następnego roku otrzymał nominację na profesora zwyczajnego i został kierownikiem Katedry Miernictwa I na tej uczelni. Zorganizował kadrę i opracował program nauczania. Jej podstawowy trzon stanowili absolwenci Konstantynowskiego Instytutu (m.in.: Jan Piotrowski, Stanisław Kluźniak, Stanisław Bem). W latach 1925-28 Warchałowski kierował pracami przy zakładaniu sieci triangulacyjnej i niwelacyjnej Warszawy. W 1926 roku brał udział w utworzeniu Polskiego Narodowego Komitetu Geodezji i Geofizyki i został jego sekretarzem. Pisze podręczniki z zakresu rachunku wyrównawczego i niwelacji geometrycznej. Jest autorem licznych opracowań naukowych, m.in. "Rachunek wyrównawczy według metody najmniejszych kwadratów" (1923 r.), "Triangulacja m. Warszawy" (1928 r.), ?Wyrównania triangulacji jako obserwacji pośrednich?, które stosowano w Polsce w obliczeniach sieci triangulacyjnych jak również "Zastosowanie krakowianów w rachunku geodezyjnym" (1931 r.). W latach 1924-25 i 1932-33 był dziekanem Wydziału Inżynierii Wodnej oraz Geodezyjnego; w latach 1924-26 był delegatem do uczelnianego Senatu, a w latach 1936-39 był rektorem Politechniki Warszawskiej. W okresie 1934-39 pełnił funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. W 1930 roku został członkiem Akademii Nauk Technicznych. W czasie II wojny światowej zorganizował tajne nauczanie, kierował Państwową Szkołą Budownictwa Lądowego i Wodnego, a od 1942 roku Państwową Szkołą Techniczną w Warszawie. Jednocześnie prowadził tajne nauczanie. Po upadku powstaniu warszawskiego przebywał w Krakowie i Kielcach. W 1945 roku wrócił do stolicy i przystąpił do odbudowy Politechniki i organizacji państwowej służby geodezyjnej. Warchałowski został szefem Komitetu Odbudowy uczelni. W latach 1945-46 (oraz 1951-52) był ponownie rektorem Politechniki. Równocześnie organizował Geodezyjny Instytut Naukowo-Badawczy w Warszawie i był jego dyrektorem (1945-49). W latach 1948-51 został prezesem Głównego Urzędu Pomiarów Kraju. W 1952 roku został przewodniczącym Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk. W tym samym roku opublikował fundamentalną pozycję ?Geodezja wyższa? (przetłumaczoną na język angielski) w 1954 r. "Niwelację precyzyjną" oraz przygotował do druku podręcznik z zakresu rachunku wyrównawczego (wydane po jego śmierci). Współorganizował Instytut Geodezji na Politechnice Warszawskiej i Wydział Geodezji na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Był doktorem honoris causa AGH. Przewodniczył kolegium redakcyjnemu czasopisma ?Geodezja i Kartografia?. Jego imieniem nazwano jedną z ulic w warszawskiej dzielnicy Ursynów. Był członkiem Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego. Zmarł 6 marca 1953 roku w Warszawie. Uznawany jest za jednego z najwybitniejszych polskich geodetów. Oprac. JP

reklama

Geoludzie

nazwisko
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt