Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Geoludzie


ABCDFGHJKLMNOPRSŚTWZŻ

Kazimierz Trafas (1939-2004)


Urodził się 5 lutego 1939 roku we Lwowie. W 1956 roku rozpoczął studia na Wydziale Geodezji Górniczej AGH, a następnie kontynuował je na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i w Instytucie Geografii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność kartografia). Po ich ukończeniu w 1963 roku rozpoczął pracę w Instytucie Geografii PAN, zajmując się interpretacją zdjęć lotniczych. Był współtwórcą pierwszej pracowni interpretacji takich zdjęć w Polsce oraz współautorem pierwszego skryptu w tej dziedzinie. W 1966 roku przeniósł się do Krakowa i został starszym asystentem najpierw w Katedrze Geografii Fizycznej, a następnie w Zakładzie Geomorfologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł doktora nauk geograficznych uzyskał w 1974 roku.
W tym czasie zajmował się głównie redakcją i przygotowaniem do druku atlasów regionalnych obejmujących rejon południowej Polski (atlasu miejskiego województwa krakowskiego, atlasu województwa bielskiego i atlasu województwa tarnowskiego). Opracowania te zapoczątkowały serię polskich atlasów regionalnych. Oprócz kartografii poświęcił się także teledetekcji. Brał udział w międzynarodowym projekcie „Telefoto”, mającym na celu ocenę przydatności technik teledetekcyjnych w analizie terenu i identyfikacji obiektów i zjawisk zarejestrowanych na zdjęciach satelitarnych. Zajmował się również interpretacją zdjęć z satelity Landsat MSS w celu identyfikacji zasięgu dymów przemysłowych na terenie aglomeracji śląsko-krakowskiej. Lata 80. w działalności Kazimierza Trafasa to m.in. praca nad atlasem Tatrzańskiego Parku Narodowego i atlasem Krakowa. Kolejnym wyzwaniem jest współpraca przy projekcie hydrologicznej mapy świata w skali 1:2 500 000 i opracowanie założeń dla mapy sozologicznej Polski i „Przeglądowej Mapy Geomorfologicznej Polski” w skali 1: 500 000, jednego z najlepszych tego typu opracowań w Europie. W latach 1990-2003 pracował równolegle w Urzędzie Miasta Krakowa (był dyrektorem Wydziału Strategii i Rozwoju, pełnomocnikiem prezydenta miasta ds. reformy samorządowej oraz głównym specjalistą w Biurze Regionalnym Rządowego Centrum Studiów Strategicznych).

Uczestniczył w wielu lokalnych zamierzeniach związanych z kartografią miejską i planowaniem przestrzennym. Był jednym z inicjatorów budowy Systemu Informacji Przestrzennej dla Krakowa i województwa. Jednym z efektów tych prac stał się „Komputerowy Atlas Województwa Krakowskiego”. Był współtwórcą projektu rewitalizacji krakowskiego Kazimierza i projektu utworzenia Krakowskiego Zespołu Metropolitalnego. W ramach międzynarodowego projektu METREX (Europejska Sieć Miast i Regionów Metropolitalnych) opracowującego Atlas Metropolii Europejskich przygotował opracowanie kartograficzne dla Krakowa. Po roku 2000 pracował nad mapą sozologiczną Polski w skali 1:50 000 opracowaną według własnej koncepcji. W 1993 roku Kazimierz Trafas uzyskał tytuł doktora habilitowanego, a w 2002 roku został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Wykładał kartografię, fotointerpretację i teledetekcję na Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Politechnice Krakowskiej i na Uniwersytecie Warszawskim. Był autorem ponad 190 prac (w tym 94 map), 5 atlasów oraz współautorem 5 skryptów akademickich. Był także promotorem dwóch przewodów doktorskich. Był m.in. członkiem Sekcji Kartografii w Komitecie Geodezji PAN, Sekcji Badań Miejskich Komitetu Zagospodarowania Przestrzennego PAN, Komisji Teledetekcji w Komitecie Badań Kosmicznych PAN i Komisji Geoinformatyki PAU. W latach 1986-92 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Kartograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Był również członkiem komitetu redakcyjnego „Polskiego Przeglądu Kartograficznego”.
Zmarł nagle 3 listopada 2004 roku w Krakowie.

Oprac. Paulina Jakubicka

Podnoszenie mostu na budowie Świątyni Opatrzności Bożej
czy wiesz, że...
© 2023 - 2024 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji:

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
Sekretarz redakcji:
Oliwia Horbaczewska
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS