wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Wpływ aplikacji lokalizacyjnych na korki
blog
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

GeoludzieABCDFGHKLMNOPRSŚTWZ

Kazimierz Trafas (1939-2004)


Urodził się 5 lutego 1939 roku we Lwowie. W 1956 roku rozpoczął studia na Wydziale Geodezji Górniczej AGH, a następnie kontynuował je na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i w Instytucie Geografii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność kartografia). Po ich ukończeniu w 1963 roku rozpoczął pracę w Instytucie Geografii PAN, zajmując się interpretacją zdjęć lotniczych. Był współtwórcą pierwszej pracowni interpretacji takich zdjęć w Polsce oraz współautorem pierwszego skryptu w tej dziedzinie. W 1966 roku przeniósł się do Krakowa i został starszym asystentem najpierw w Katedrze Geografii Fizycznej, a następnie w Zakładzie Geomorfologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł doktora nauk geograficznych uzyskał w 1974 roku.
W tym czasie zajmował się głównie redakcją i przygotowaniem do druku atlasów regionalnych obejmujących rejon południowej Polski (atlasu miejskiego województwa krakowskiego, atlasu województwa bielskiego i atlasu województwa tarnowskiego). Opracowania te zapoczątkowały serię polskich atlasów regionalnych. Oprócz kartografii poświęcił się także teledetekcji. Brał udział w międzynarodowym projekcie „Telefoto”, mającym na celu ocenę przydatności technik teledetekcyjnych w analizie terenu i identyfikacji obiektów i zjawisk zarejestrowanych na zdjęciach satelitarnych. Zajmował się również interpretacją zdjęć z satelity Landsat MSS w celu identyfikacji zasięgu dymów przemysłowych na terenie aglomeracji śląsko-krakowskiej. Lata 80. w działalności Kazimierza Trafasa to m.in. praca nad atlasem Tatrzańskiego Parku Narodowego i atlasem Krakowa. Kolejnym wyzwaniem jest współpraca przy projekcie hydrologicznej mapy świata w skali 1:2 500 000 i opracowanie założeń dla mapy sozologicznej Polski i „Przeglądowej Mapy Geomorfologicznej Polski” w skali 1: 500 000, jednego z najlepszych tego typu opracowań w Europie. W latach 1990-2003 pracował równolegle w Urzędzie Miasta Krakowa (był dyrektorem Wydziału Strategii i Rozwoju, pełnomocnikiem prezydenta miasta ds. reformy samorządowej oraz głównym specjalistą w Biurze Regionalnym Rządowego Centrum Studiów Strategicznych).

Uczestniczył w wielu lokalnych zamierzeniach związanych z kartografią miejską i planowaniem przestrzennym. Był jednym z inicjatorów budowy Systemu Informacji Przestrzennej dla Krakowa i województwa. Jednym z efektów tych prac stał się „Komputerowy Atlas Województwa Krakowskiego”. Był współtwórcą projektu rewitalizacji krakowskiego Kazimierza i projektu utworzenia Krakowskiego Zespołu Metropolitalnego. W ramach międzynarodowego projektu METREX (Europejska Sieć Miast i Regionów Metropolitalnych) opracowującego Atlas Metropolii Europejskich przygotował opracowanie kartograficzne dla Krakowa. Po roku 2000 pracował nad mapą sozologiczną Polski w skali 1:50 000 opracowaną według własnej koncepcji. W 1993 roku Kazimierz Trafas uzyskał tytuł doktora habilitowanego, a w 2002 roku został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Wykładał kartografię, fotointerpretację i teledetekcję na Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Politechnice Krakowskiej i na Uniwersytecie Warszawskim. Był autorem ponad 190 prac (w tym 94 map), 5 atlasów oraz współautorem 5 skryptów akademickich. Był także promotorem dwóch przewodów doktorskich. Był m.in. członkiem Sekcji Kartografii w Komitecie Geodezji PAN, Sekcji Badań Miejskich Komitetu Zagospodarowania Przestrzennego PAN, Komisji Teledetekcji w Komitecie Badań Kosmicznych PAN i Komisji Geoinformatyki PAU. W latach 1986-92 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Kartograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Był również członkiem komitetu redakcyjnego „Polskiego Przeglądu Kartograficznego”.
Zmarł nagle 3 listopada 2004 roku w Krakowie.

Oprac. Paulina Jakubickareklama

Geoludzie

nazwisko
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt