wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Skaning ułatwi modernizację statku
blog
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

GeoludzieABCDFGHKLMNOPRSŚTWZ

Tadeusz Skawina (1922-1976)


Urodził się 31 marca 1922 roku w Borkach koło Dąbrowy Tarnowskiej. Egzamin maturalny zdał w 1939 roku w Państwowym Liceum we Lwowie. Studia wyższe rozpoczął w tajnym nauczaniu, a ukończył w 1947 roku na Wydziale Rolno-Leśnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W tym samym roku rozpoczął pracę na Wydziałach Politechnicznych Akademii Górniczej (dzisiaj AGH) w Katedrze Gleboznawstwa. W 1950 roku uzyskał tytuł doktora nauk rolniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim, w 1962 roku profesora nadzwyczajnego, a w 1970 roku profesora zwyczajnego. Od 1953 roku był kierownikiem Katedry Gleboznawstwa najpierw na Uniwersytecie, a po jej przeniesieniu także na Akademii Górniczo-Hutniczej. W 1969 roku został dyrektorem Instytutu Ochrony Powierzchni Górniczej (po przemianowaniu Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska). Był prodziekanem i dziekanem Wydziału Geodezji Górniczej AGH. Wykładał na AGH, Politechnice Krakowskiej i Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Był członkiem Polskiej Akademii Nauk oraz licznych towarzystw naukowych i organizacji. Działalność naukowa Tadeusza Skawiny skupiała się przede wszystkim na opisaniu procesów glebotwórczych na hałdach i zwałowiskach kopalnianych, zagadnieniach związanych z rekultywacją i ochroną terenów pogórniczych i poeksploatacyjnych, ochroną terenów przemysłowych, szacowaniem szkód w użytkach oraz inwentaryzacją warunków przyrodniczych. Był autorem kilku patentów i ponad 130 publikacji naukowych. W 1976 roku Fundacja J.W. Goethego przyznała mu Nagrodę Europy w dziedzinie kształtowania przyrody. Zmarł 23 listopada 1976 roku. Oprac. JP

reklama

Geoludzie

nazwisko
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt