wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Wypis lub wyrys przez ePUAP
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

GeoludzieABCDFGHKLMNOPRSŚTWZ

Edward Rühle (1905-1988)


Urodził się 2 września 1905 roku w Warszawie w rodzinie rymarza. W czasie I wojny światowej wraz z rodziną został zesłany w głąb Rosji (Ural). Po powrocie do kraju ukończył Gimnazjum im. Mikołaja Reja, a w 1926 roku rozpoczął studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego. Rok wcześniej, w 1925 roku, jako reprezentant AZS Warszawa został wicemistrzem Polski w biegu maratońskim, osiągając czas 3:51:13.0. W 1931 roku uzyskał tytuł magistra filozofii w zakresie geomorfologii i geologii. Rok później podjął pracę w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie jako referent kartograficzny. W 1937 roku przeniósł się do Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie, w którym pracował jako geolog. Tytuł doktora filozofii uzyskał w 1938 roku, broniąc pracę pt. „Utwory lodowcowe zachodniej części Polesia Wołyńskiego”. W latach 1937-38 był redaktorem „Rocznika Ziem Wschodnich”.

W czasie II wojny światowej działał w podziemiu. Był szefem komórki kartograficznej Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej (1939-42) i zastępcą szefa Wojskowej Służby Geograficznej Komendy Głównej AK „Schronisko” (1943-45). W tym czasie pracował w Amt für Bodenforschung, czyli zreorganizowanym przez Niemców Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie, co ułatwiało mu zdobycie materiałów kartograficznych. W czasie powstania warszawskiego walczył na terenie Śródmieścia i Starego Miasta. Po wyzwoleniu Rühle pracował dalej w Państwowym Instytucie Geologicznym. W 1945 roku został wicedyrektorem instytutu, później kierował Wydziałem Kartograficzno-Wydawniczym. W latach 1953-55 był wicedyrektorem PIG, a następnie jego dyrektorem naczelnym (do 1966 r.). Po ustąpieniu ze stanowiska dyrektora zajmował się m.in. redakcją map geologicznych Polski w skali 1: 50 000. W latach 1968-70 był wiceprzewodniczącym Międzynarodowej Unii Nauk Geologicznych (IUGS), a w okresie 1969-79 wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk Geologicznych PAN. W latach 1975-88 został redaktorem naczelnym „Przeglądu Geologicznego”, a w latach 1981-88 przewodniczącym Rady Naukowej PIG.

Tytuł profesora nadzwyczajnego Edward Rühle uzyskał w 1954 roku, a dziesięć lat później profesora zwyczajnego. Jest autorem około 300 publikacji, autorem lub współautorem kilkudziesięciu map geologicznych Polski i Europy i twórcą 2500 opisów rdzeni wiertniczych. W jego dorobku kartograficznym znajdują się m.in.: „Przeglądowa mapa geologiczna surowców mineralnych Polski” (skala 1:300 000; 1946 r.), „Atlas geologiczny Polski” (1:1 mln; 1954-60), „Atlas geologiczny Polski” (1:2 mln; 1956 r.). Był także inicjatorem wydania serii tematycznej „Biuletynu Państwowego Instytutu Geologicznego” poświęconej badaniom czwartorzędu w Polsce oraz współorganizatorem Wydawnictw Geologicznych. Twórca powojennej kartografii geologicznej. Odznaczony wieloma orderami, m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 24 sierpnia 1988 roku.

Oprac. Anna Wardziak

reklama

Geoludzie

nazwisko
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt