wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Kolebka Polski w chmurze punktów
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

GeoludzieABCDFGHKLMNOPRSŚTWZ

Jan Ponikowski (1900-1984)


Urodził się 14 czerwca 1900 roku w Drewnikach k. Łukowa. I wojna światowa przerwała jego naukę w gimnazjum w Lublinie. Szkołę ukończył dopiero w 1922 roku, po czym rozpoczął studia na Wydziale Mierniczym Politechniki Warszawskiej, które ukończył w 1927 roku, uzyskując dyplom inżyniera. W tym samym roku został zatrudniony w Wydziale Mierniczym Ministerstwa Robót Publicznych. Po likwidacji ministerstwa w 1932 roku znalazł się w Biurze Pomiarowym Ministerstwa Komunikacji, które przejęło od MRP zadania związane z geodezją. Ponikowski zajmował się tam pomiarami podstawowymi, a od 1935 roku - organizacją kolejowej służby geodezyjnej. Z jego inicjatywy utworzono oddziały geodezyjne w dyrekcjach okręgowych kolei państwowych. Jego autorstwa były pierwsze polskie instrukcje techniczne do prowadzenia prac geodezyjnych na kolei (D-23 o regulacji osi torów kolejowych metodą wykresu kątów; D-26 o pomiarach stacji i szlaków kolejowych). W czasie II wojny światowej pracował jako geodeta m.in. w Zarządzie Miejskim w Warszawie oraz w gminie Skorosze. Po wojnie powrócił do Ministerstwa Komunikacji, gdzie był radcą i starszym radcą, a następnie naczelnikiem wydziału i głównym geodetą na kolei. W ministerstwie pracował do 1962 roku. Równolegle prowadził działalność dydaktyczną i naukową. Prowadził wykłady i ćwiczenia z geodezji kolejowej na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. W 1954 roku został pracownikiem kontraktowym Politechniki Warszawskiej i kierownikiem nowo powstałej Katedry Geodezji Inżynieryjno-Przemysłowej. W latach 1962-64 był prodziekanem Wydziału Geodezji i Kartografii. W 1966 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. Był autorem wielu publikacji i podręczników (?Zasady tyczenia torów kolejowych? 1951, ?Podkład geodezyjny tras kolejowych? 1952, ?Geodezja kolejowa? 1954, ?Racjonalne osnowy geodezyjne? 1956). Był promotorem kilku przewodów doktorskich. Jan Ponikowski był członkiem Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Rady Programowej miesięcznika Przegląd Geodezyjny. Oznaczony został m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 21 września 1984 roku. Oprac. JP

reklama

Geoludzie

nazwisko
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt