wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Wpływ aplikacji lokalizacyjnych na korki
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

GeoludzieABCDFGHKLMNOPRSŚTWZ

Jan Ponikowski (1900-1984)


Urodził się 14 czerwca 1900 roku w Drewnikach k. Łukowa. I wojna światowa przerwała jego naukę w gimnazjum w Lublinie. Szkołę ukończył dopiero w 1922 roku, po czym rozpoczął studia na Wydziale Mierniczym Politechniki Warszawskiej, które ukończył w 1927 roku, uzyskując dyplom inżyniera. W tym samym roku został zatrudniony w Wydziale Mierniczym Ministerstwa Robót Publicznych. Po likwidacji ministerstwa w 1932 roku znalazł się w Biurze Pomiarowym Ministerstwa Komunikacji, które przejęło od MRP zadania związane z geodezją. Ponikowski zajmował się tam pomiarami podstawowymi, a od 1935 roku - organizacją kolejowej służby geodezyjnej. Z jego inicjatywy utworzono oddziały geodezyjne w dyrekcjach okręgowych kolei państwowych. Jego autorstwa były pierwsze polskie instrukcje techniczne do prowadzenia prac geodezyjnych na kolei (D-23 o regulacji osi torów kolejowych metodą wykresu kątów; D-26 o pomiarach stacji i szlaków kolejowych). W czasie II wojny światowej pracował jako geodeta m.in. w Zarządzie Miejskim w Warszawie oraz w gminie Skorosze. Po wojnie powrócił do Ministerstwa Komunikacji, gdzie był radcą i starszym radcą, a następnie naczelnikiem wydziału i głównym geodetą na kolei. W ministerstwie pracował do 1962 roku. Równolegle prowadził działalność dydaktyczną i naukową. Prowadził wykłady i ćwiczenia z geodezji kolejowej na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. W 1954 roku został pracownikiem kontraktowym Politechniki Warszawskiej i kierownikiem nowo powstałej Katedry Geodezji Inżynieryjno-Przemysłowej. W latach 1962-64 był prodziekanem Wydziału Geodezji i Kartografii. W 1966 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. Był autorem wielu publikacji i podręczników (?Zasady tyczenia torów kolejowych? 1951, ?Podkład geodezyjny tras kolejowych? 1952, ?Geodezja kolejowa? 1954, ?Racjonalne osnowy geodezyjne? 1956). Był promotorem kilku przewodów doktorskich. Jan Ponikowski był członkiem Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Rady Programowej miesięcznika Przegląd Geodezyjny. Oznaczony został m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 21 września 1984 roku. Oprac. JP

reklama

Geoludzie

nazwisko
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt