wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Geospatial Revolution, odc. 4
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

GeoludzieABCDFGHKLMNOPRSŚTWZ

Felicjan Zygmunt Piątkowski (1908-2004)


Urodził się 9 czerwca 1908 roku w Częstochowie. W 1928 roku ukończył gimnazjum i rozpoczął studia na Wydziale Geodezji Politechniki Warszawskiej. Dyplom inżyniera geodety uzyskał w 1933 roku, a rok później ukończył Szkołę Podchorążych Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. Praktykę zawodową zdobywał w Wydziale Fotogrametrycznym Polskich Linii Lotniczych LOT (Fotolot) oraz w Biurze Planowania Ziem Górskich. W sierpniu 1939 roku został zmobilizowany i walczył w Armii Łódź jako dowódca I plutonu baterii haubic. Za udział w obronie Modlina został odznaczony Krzyżem Walecznych. W okresie okupacji pracował w grupie wykonującej mapy dla Warszawskiego Zespołu Miejskiego. Podczas powstania warszawskiego walczył na forcie Dąbrowskiego, a w lutym 1945 roku włączył się do grupy operacyjnej Śląsk. W 1945 roku zorganizował pracownię kartograficzną Biura Odbudowy Stolicy zajmującą się opracowaniem map dla Warszawy. Spod ręki Piątkowskiego wyszła m.in. ?Mapa stanu istniejącego Warszawy? (skala 1:10 000) i wykonana na podstawie zdjęć lotniczych zarejestrowanych przez armię radziecką w 1945 roku ?Mapa zniszczeń Warszawy? (1949 r., skala 1:20 000). Dzieło wyjątkowe nie tylko ze względu na treść, dokumentującą ogrom wojennych zniszczeń, ale i nowoczesną formę graficzną. W 1946 roku Piątkowski objął funkcję dyrektora Biura Kartograficznego w Głównym Urzędzie Pomiarów Kraju. Zainicjował powołanie okręgowych oddziałów kartograficznych urzędu, zorganizował wykonanie kartograficznej dokumentacji dla delimitacji granicy na Odrze i Nysie oraz opracowuje założenia dla ?Mapy Gospodarczej Polski? w skali 1:5000, a później ?Mapy użycia powierzchni ziemi?. Pierwsza z nich miała rejestrować zarówno granice nieruchomości, jaki i elementy będące treścią mapy zasadniczej i opracowań topograficznych. Całość uzupełniać miała fotomapa. Ten ambitny projekt zarzucono po kilku latach, gdy okazało się, że możliwości finansowe i produkcyjne nie pozwalają na jego realizację. W 1949 roku po reorganizacji GUPK Piątkowski został dyrektorem naczelnym Państwowego Przedsiębiorstwa Fotogrametrii i Kartografii powstałego z połączenia Biur Kartograficznego i Fotogrametrycznego i Głównego Archiwum Map urzędu. Po podziale tego przedsiębiorstwa na Państwowe Przedsiębiorstwo Fotogrametrii i Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych przez rok pracował w tym drugim jako redaktor naczelny. O jego aktywności zawodowej świadczy ponad 760 tytułów wydawniczych (map), których w owym czasie był autorem lub współautorem. Od 1946 r. Felicjan Piątkowski prowadził także wykłady na Politechnice Warszawskiej i Wojskowej Akademii Technicznej. Poświęcił się pracy naukowej. W 1952 roku rozpoczął pracę w Geodezyjnym Instytucie Naukowo-Badawczym w Warszawie (dzisiaj IGiK). Równolegle wykładał kartografię na Wydziale Geodezji Politechniki Warszawskiej, a po utworzeniu na nim w 1954 roku Katedry Kartografii zorganizował i prowadził w niej Zakład Reprodukcji Kartograficznej. Zdobywał kolejne szczeble kariery naukowej, od adiunkta, przez zastępcę profesora, docenta i w końcu profesora nadzwyczajnego w Katedrze Kartografii. W latach 1953-54 został wybrany na prodziekana Wydziału Geodezji, a w latach 1954-56 ? był dziekanem. W wyniku jego inicjatywy w 1963 roku powstała Sekcja Kartograficzna Komitetu Geodezji PAN. Dzięki jego staraniom utworzono także Sekcję Kartograficzną w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich, której przewodniczył przez dwie kadencje. W roku 1967 Felicjan Piątkowski tworzył pierwszy w kraju Instytut Poligrafii i uruchomił na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki nieznany wcześniej kierunek studiów ? poligrafię. Instytutem kierował do1975 roku, tworząc z niego profesjonalną jednostkę naukowo-dydaktyczną. Felicjan Piątkowski był promotorem 85 prac dyplomowych i 10 doktorskich. Był autorem kilku podręczników (?Kartografia i reprodukcja kartograficzna?, ?Elementy kartografii?, ?Fototechniki w reprodukcji kartograficznej?, ?Kartografia, redakcja i reprodukcja map?) oraz licznych artykułów i publikacji naukowych. Był współautorem ?Atlasu kartowania form terenu Polski? (1961), w którym przedstawiono zasady kartowania rzeźby terenu na mapach w skali 1:5000. Zainteresowania naukowo-badawcze Piątkowskiego związane były przede wszystkim z technologią procesów wydawniczo-reprodukcyjnych, studiami nad generalizacją map, problematyką skal barw stosowanych na mapach fizycznych i tematycznych. Był autorem nowatorskich rozwiązań technologicznych, które zaowocowały 12 patentami. Za jeden z nich został w 1968 roku uhonorowany Nagrodą Mistrza Techniki. Wybitny geodeta-kartograf. Zmarł 7 czerwca 2004 roku. Oprac. JP

reklama

Geoludzie

nazwisko
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt