wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Skanowanie szlaku kolejowego
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

GeoludzieABCDFGHKLMNOPRSŚTWZ

Felicjan Zygmunt Piątkowski (1908-2004)


Urodził się 9 czerwca 1908 roku w Częstochowie. W 1928 roku ukończył gimnazjum i rozpoczął studia na Wydziale Geodezji Politechniki Warszawskiej. Dyplom inżyniera geodety uzyskał w 1933 roku, a rok później ukończył Szkołę Podchorążych Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. Praktykę zawodową zdobywał w Wydziale Fotogrametrycznym Polskich Linii Lotniczych LOT (Fotolot) oraz w Biurze Planowania Ziem Górskich. W sierpniu 1939 roku został zmobilizowany i walczył w Armii Łódź jako dowódca I plutonu baterii haubic. Za udział w obronie Modlina został odznaczony Krzyżem Walecznych. W okresie okupacji pracował w grupie wykonującej mapy dla Warszawskiego Zespołu Miejskiego. Podczas powstania warszawskiego walczył na forcie Dąbrowskiego, a w lutym 1945 roku włączył się do grupy operacyjnej Śląsk. W 1945 roku zorganizował pracownię kartograficzną Biura Odbudowy Stolicy zajmującą się opracowaniem map dla Warszawy. Spod ręki Piątkowskiego wyszła m.in. ?Mapa stanu istniejącego Warszawy? (skala 1:10 000) i wykonana na podstawie zdjęć lotniczych zarejestrowanych przez armię radziecką w 1945 roku ?Mapa zniszczeń Warszawy? (1949 r., skala 1:20 000). Dzieło wyjątkowe nie tylko ze względu na treść, dokumentującą ogrom wojennych zniszczeń, ale i nowoczesną formę graficzną. W 1946 roku Piątkowski objął funkcję dyrektora Biura Kartograficznego w Głównym Urzędzie Pomiarów Kraju. Zainicjował powołanie okręgowych oddziałów kartograficznych urzędu, zorganizował wykonanie kartograficznej dokumentacji dla delimitacji granicy na Odrze i Nysie oraz opracowuje założenia dla ?Mapy Gospodarczej Polski? w skali 1:5000, a później ?Mapy użycia powierzchni ziemi?. Pierwsza z nich miała rejestrować zarówno granice nieruchomości, jaki i elementy będące treścią mapy zasadniczej i opracowań topograficznych. Całość uzupełniać miała fotomapa. Ten ambitny projekt zarzucono po kilku latach, gdy okazało się, że możliwości finansowe i produkcyjne nie pozwalają na jego realizację. W 1949 roku po reorganizacji GUPK Piątkowski został dyrektorem naczelnym Państwowego Przedsiębiorstwa Fotogrametrii i Kartografii powstałego z połączenia Biur Kartograficznego i Fotogrametrycznego i Głównego Archiwum Map urzędu. Po podziale tego przedsiębiorstwa na Państwowe Przedsiębiorstwo Fotogrametrii i Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych przez rok pracował w tym drugim jako redaktor naczelny. O jego aktywności zawodowej świadczy ponad 760 tytułów wydawniczych (map), których w owym czasie był autorem lub współautorem. Od 1946 r. Felicjan Piątkowski prowadził także wykłady na Politechnice Warszawskiej i Wojskowej Akademii Technicznej. Poświęcił się pracy naukowej. W 1952 roku rozpoczął pracę w Geodezyjnym Instytucie Naukowo-Badawczym w Warszawie (dzisiaj IGiK). Równolegle wykładał kartografię na Wydziale Geodezji Politechniki Warszawskiej, a po utworzeniu na nim w 1954 roku Katedry Kartografii zorganizował i prowadził w niej Zakład Reprodukcji Kartograficznej. Zdobywał kolejne szczeble kariery naukowej, od adiunkta, przez zastępcę profesora, docenta i w końcu profesora nadzwyczajnego w Katedrze Kartografii. W latach 1953-54 został wybrany na prodziekana Wydziału Geodezji, a w latach 1954-56 ? był dziekanem. W wyniku jego inicjatywy w 1963 roku powstała Sekcja Kartograficzna Komitetu Geodezji PAN. Dzięki jego staraniom utworzono także Sekcję Kartograficzną w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich, której przewodniczył przez dwie kadencje. W roku 1967 Felicjan Piątkowski tworzył pierwszy w kraju Instytut Poligrafii i uruchomił na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki nieznany wcześniej kierunek studiów ? poligrafię. Instytutem kierował do1975 roku, tworząc z niego profesjonalną jednostkę naukowo-dydaktyczną. Felicjan Piątkowski był promotorem 85 prac dyplomowych i 10 doktorskich. Był autorem kilku podręczników (?Kartografia i reprodukcja kartograficzna?, ?Elementy kartografii?, ?Fototechniki w reprodukcji kartograficznej?, ?Kartografia, redakcja i reprodukcja map?) oraz licznych artykułów i publikacji naukowych. Był współautorem ?Atlasu kartowania form terenu Polski? (1961), w którym przedstawiono zasady kartowania rzeźby terenu na mapach w skali 1:5000. Zainteresowania naukowo-badawcze Piątkowskiego związane były przede wszystkim z technologią procesów wydawniczo-reprodukcyjnych, studiami nad generalizacją map, problematyką skal barw stosowanych na mapach fizycznych i tematycznych. Był autorem nowatorskich rozwiązań technologicznych, które zaowocowały 12 patentami. Za jeden z nich został w 1968 roku uhonorowany Nagrodą Mistrza Techniki. Wybitny geodeta-kartograf. Zmarł 7 czerwca 2004 roku. Oprac. JP

reklama

Geoludzie

nazwisko
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt