wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Skanowanie szlaku kolejowego
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

GeoludzieABCDFGHKLMNOPRSŚTWZ

Marian Brunon Piasecki (1904-1980)


Urodził się 6 października 1904 roku w Stanisławowie koło Mińska Mazowieckiego. Absolwent Gimnazjum im. W. Górskiego w Warszawie. W roku 1923 rozpoczął studia na Wydziale Geodezji Politechniki Warszawskiej. Po ich ukończeniu (1927 r.) rozpoczął karierę naukową. Został asystentem najpierw w Katedrze Geometrii Wykreślnej na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, a następnie w Katedrze Geodezji Wyższej. Wykładał wówczas kartografię matematyczną i praktyczną. Od 1929 roku poświęcił się fotogrametrii ? wówczas nowej dziedzinie nauki. Dzięki stypendium z Funduszu Kultury Narodowej odbył staże naukowe u prof. Reinharda Hugershoffa (w zakładach Aerotopograph w Dreźnie) i na Politechnice w Pradze. W 1930 roku Piasecki wydał pierwszy podręcznik fotogrametrii w języku polskim pt. ?Współczesne metody i przyrządy fotogrametryczne?. W tym samym roku zorganizował w przedsiębiorstwie Polskie Linie Lotnicze LOT Wydział Aerofotogrametryczny o nazwie FOTOLOT, który ciągle rozwijał (w 1939 r. liczył ponad 100 pracowników i 5 samolotów). Po wybuchu II wojny światowej został ewakuowany wraz z PLL LOT do Rumunii, potem przedostał się do Francji. Został tam skierowany do pracy we Francuskim Wojskowym Instytucie Geograficznym i zajmował się m.in. opracowywaniem zdjęć lotniczych. Po wkroczeniu do Paryża Niemców został członkiem francuskiego ruchu oporu, równolegle pracował także w Polskim Czerwonym Krzyżu. Do Polski powrócił w 1946 roku i rozpoczął pracę jako adiunkt w Katedrze Geodezji Wyższej Politechniki Warszawskiej. Z chwilą uruchomienia w 1949 roku Katedry Fotogrametrii przeniósł się do niej i został adiunktem. W tym samym roku zaczął wykładać fotogrametrię w Państwowym Liceum Mierniczym w Warszawie. W latach 1960-75 był kierownikiem Katedrą Fotogrametrii. W okresie 1952-54 był doradcą Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. W latach 1954-55 był prodziekanem Wydziału Geodezji i Kartografii. Tytuł doktora habilitowanego Marian B. Piasecki uzyskał w 1952 roku, tytuł profesora nadzwyczajnego trzy lata później, a zwyczajnego w 1966 roku. Opublikował wiele artykułów, skryptów i książek. Był m.in. autorem podręczników akademickich ?Fotogrametria płaska? (1952 r.), ?Fotogrametria lotnicza i naziemna? (1958 r.) oraz ?Fotogrametrii? (1953 r.) i ?Fototopografii? dla uczniów liceum mierniczego. Marian B. Piasecki był jednym ze współzałożycieli założonego w 1930 roku Polskiego Towarzystwa Fotogrametrycznego i do wybuchu II wojny światowej sekretarzem zarządu towarzystwa. W 1932 r. został także redaktorem ?Przeglądu Fotogrametrycznego? ? organu towarzystwa. W 1957 roku Piasecki był także jednym z inicjatorów reaktywowania tego towarzystwa. Był jego przewodniczącym. Od roku 1964 był również członkiem komitetu redakcyjnego dwumiesięcznika ?Photogrammetria? organu Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrycznego (MTF). Brał aktywny udział w wielu kongresach organizowanych przez MTF i reprezentował Polskę w posiedzeniach Zgromadzenia Generalnego. Zmarł 5 grudnia 1980 roku. Oprac. JP

reklama

Geoludzie

nazwisko
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt