Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Geoludzie


ABCDFGHJKLMNOPRSŚTWZŻ

Zygmunt Kowalczyk (1908-1985)


Urodził się w Porębie k. Zawiercia 29 maja 1908 roku. W 1928 roku ukończył gimnazjum matematyczno-przyrodnicze w Dąbrowie Górniczej. W 1936 roku ukończył studia na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej w Krakowie (obecnie AGH), gdzie w latach 1933-35 był asystentem w Zakładzie Geodezji i Miernictwa Podziemnego. W 1936 roku uzyskał uprawnienia mierniczego górniczego. Trzy lata później po uzupełnieniu studiów z zakresu geodezji na Politechnice Warszawskiej zdobył uprawnienia mierniczego przysięgłego. Przed wojną pracował w kopalni "Saturn" w Sosnowcu, a później w kopalni rud w Zawierciu. W tym samym czasie wykładał w Państwowej Szkole Górniczo-Hutniczej w Dąbrowie Górniczej. W 1940 roku pracował w kopalni "Kazimierz" w Sosnowcu. W tym samym roku został aresztowany przez hitlerowców i osadzony w więzieniu w Piotrkowie Trybunalskim. Po wypuszczeniu z więzienia pracował w Szkole Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Po wyzwoleniu, w 1945 roku rozpoczął pracę na Akademii Górniczej w Krakowie. W latach 1946-47 jest adiunktem i docentem, po otrzymaniu doktoratu z geodezji górniczej (1945) habilitował się (1946), a dwa lata później został profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Geologiczno-Mierniczym Akademii Górniczo-Hutniczej. W okresie 1948-51 pełnił funkcję dziekana tego wydziału, w latach 1951-56 był rektorem Akademii, a w kadencji 1964-66 - prorektorem. Zygmunt Kowalczyk był jednym ze współorganizatorów Wydziału Geologiczno-Mierniczego, z którego wydzielono późniejszy Wydział Geodezji Górniczej. W 1956 roku został mianowany profesorem zwyczajnym na Wydziale Geodezji Górniczej AGH. Był profesorem Instytutu Ochrony Powierzchni Górniczej (1969-71) i Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska (1971-72). Prowadził wykłady z geodezji górniczej i gospodarczej oraz fotogrametrii. Gościnnie wykładał m.in. w National Research Council w Ottawie (Kanada) i na uniwersytecie w Nowym Brunswicku w Kanadzie (1976). W latach 1972-77 wykładał na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej i zorganizował tam Zakład Miernictwa Górniczego. W czasie, gdy był rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej, dzięki jego inicjatywie podpisano umowę o współpracy uczelni z Ministerstwem Górnictwa i Ministerstwem Przemysłu Ciężkiego, która przyczyniła się do znacznego rozwoju szkoły i budowy 6 pawilonów dydaktycznych. Działalność naukowa Zygmunta Kowalczyka obejmowała zagadnienia z zakresu geodezji górniczej, fotogrametrii i mechaniki przemieszczeń górotworu. Zajmował się m.in. rozwojem badań metodami geodezyjnymi ruchów skorupy ziemskiej wywołanych ruchami tektonicznymi i działalnością górniczą. Opracował metodę określania skutków eksploatacji górniczej, będącą podstawą do prognozowania efektów eksploatacji i ich wpływu na obiekty znajdujące się na powierzchni. Był autorem modelu sieci geodezyjnej powierzchniowo-podziemnej dla zakładów górniczych. W jego dorobku znajduje się także nietopograficzne zastosowanie metod fotogrametrycznych, przede wszystkim przy rozwiązywaniu problemów związanych z eksploatacją złóż i interpretacją zjawisk geologicznych oraz profilowanie szybów małośrednicowych i odwiertów wielkośrednicowych z wykorzystaniem sondy jego konstrukcji. Jest autorem prawie 200 publikacji naukowych, wielu tłumaczonych za granicą. Autor 3-tomowego podręcznika akademickiego z zakresu miernictwa górniczego, oraz podręcznika geodezji (wydanego także po angielsku przez National Sience Foundation). Był twórcą kilkunastu krajowych i zagranicznych patentów oraz promotorem 20 prac doktorskich z zakresu geodezji górniczej. Zygmunt Kowalczyk był członkiem licznych rad, komitetów i komisji, m.in.: Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego i Amerykańskiego Towarzystwa Fotogrametrycznego. Został uhonorowany licznymi odznaczeniami i orderami, był także laureatem nagrody państwowej. W 1984 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej. Był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Zmarł w Loeben w Austrii w 1985 roku. Oprac. JPPodnoszenie mostu na budowie Świątyni Opatrzności Bożej
czy wiesz, że...
© 2023 - 2024 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji:

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
Sekretarz redakcji:
Oliwia Horbaczewska
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS