wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Wypis lub wyrys przez ePUAP
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

GeoludzieABCDFGHKLMNOPRSŚTWZ

Zygmunt Kowalczyk (1908-1985)


Urodził się w Porębie k. Zawiercia 29 maja 1908 roku. W 1928 roku ukończył gimnazjum matematyczno-przyrodnicze w Dąbrowie Górniczej. W 1936 roku ukończył studia na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej w Krakowie (obecnie AGH), gdzie w latach 1933-35 był asystentem w Zakładzie Geodezji i Miernictwa Podziemnego. W 1936 roku uzyskał uprawnienia mierniczego górniczego. Trzy lata później po uzupełnieniu studiów z zakresu geodezji na Politechnice Warszawskiej zdobył uprawnienia mierniczego przysięgłego. Przed wojną pracował w kopalni "Saturn" w Sosnowcu, a później w kopalni rud w Zawierciu. W tym samym czasie wykładał w Państwowej Szkole Górniczo-Hutniczej w Dąbrowie Górniczej. W 1940 roku pracował w kopalni "Kazimierz" w Sosnowcu. W tym samym roku został aresztowany przez hitlerowców i osadzony w więzieniu w Piotrkowie Trybunalskim. Po wypuszczeniu z więzienia pracował w Szkole Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Po wyzwoleniu, w 1945 roku rozpoczął pracę na Akademii Górniczej w Krakowie. W latach 1946-47 jest adiunktem i docentem, po otrzymaniu doktoratu z geodezji górniczej (1945) habilitował się (1946), a dwa lata później został profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Geologiczno-Mierniczym Akademii Górniczo-Hutniczej. W okresie 1948-51 pełnił funkcję dziekana tego wydziału, w latach 1951-56 był rektorem Akademii, a w kadencji 1964-66 - prorektorem. Zygmunt Kowalczyk był jednym ze współorganizatorów Wydziału Geologiczno-Mierniczego, z którego wydzielono późniejszy Wydział Geodezji Górniczej. W 1956 roku został mianowany profesorem zwyczajnym na Wydziale Geodezji Górniczej AGH. Był profesorem Instytutu Ochrony Powierzchni Górniczej (1969-71) i Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska (1971-72). Prowadził wykłady z geodezji górniczej i gospodarczej oraz fotogrametrii. Gościnnie wykładał m.in. w National Research Council w Ottawie (Kanada) i na uniwersytecie w Nowym Brunswicku w Kanadzie (1976). W latach 1972-77 wykładał na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej i zorganizował tam Zakład Miernictwa Górniczego. W czasie, gdy był rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej, dzięki jego inicjatywie podpisano umowę o współpracy uczelni z Ministerstwem Górnictwa i Ministerstwem Przemysłu Ciężkiego, która przyczyniła się do znacznego rozwoju szkoły i budowy 6 pawilonów dydaktycznych. Działalność naukowa Zygmunta Kowalczyka obejmowała zagadnienia z zakresu geodezji górniczej, fotogrametrii i mechaniki przemieszczeń górotworu. Zajmował się m.in. rozwojem badań metodami geodezyjnymi ruchów skorupy ziemskiej wywołanych ruchami tektonicznymi i działalnością górniczą. Opracował metodę określania skutków eksploatacji górniczej, będącą podstawą do prognozowania efektów eksploatacji i ich wpływu na obiekty znajdujące się na powierzchni. Był autorem modelu sieci geodezyjnej powierzchniowo-podziemnej dla zakładów górniczych. W jego dorobku znajduje się także nietopograficzne zastosowanie metod fotogrametrycznych, przede wszystkim przy rozwiązywaniu problemów związanych z eksploatacją złóż i interpretacją zjawisk geologicznych oraz profilowanie szybów małośrednicowych i odwiertów wielkośrednicowych z wykorzystaniem sondy jego konstrukcji. Jest autorem prawie 200 publikacji naukowych, wielu tłumaczonych za granicą. Autor 3-tomowego podręcznika akademickiego z zakresu miernictwa górniczego, oraz podręcznika geodezji (wydanego także po angielsku przez National Sience Foundation). Był twórcą kilkunastu krajowych i zagranicznych patentów oraz promotorem 20 prac doktorskich z zakresu geodezji górniczej. Zygmunt Kowalczyk był członkiem licznych rad, komitetów i komisji, m.in.: Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego i Amerykańskiego Towarzystwa Fotogrametrycznego. Został uhonorowany licznymi odznaczeniami i orderami, był także laureatem nagrody państwowej. W 1984 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej. Był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Zmarł w Loeben w Austrii w 1985 roku. Oprac. JP

reklama

Geoludzie

nazwisko
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt