Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Geoludzie


ABCDFGHJKLMNOPRSŚTWZŻ

Marcin Barlik 1944-2018


Specjalista od geodezyjnych pomiarów podstawowych, przewodniczący Komitetu Geodezji PAN, wieloletni pracownik Wydziału Geodezji i Kartografii PW oraz Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT, wybitny uczony i wychowawca wielu pokoleń geodetów.

Urodził się 11 listopada 1944 r. w Bydgoszczy. Studia wyższe na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Geodezji i Kartografii ukończył w czerwcu 1968 r., uzyskując dyplom magistra inżyniera geodety ze specjalnością geodezyjnych pomiarów podstawowych. Po krótkim stażu asystenckim na Politechnice Warszawskiej 1 marca 1969 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta. Później zajmował kolejno stanowiska: starszego asystenta, adiunkta, docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego.
Od 1970 r. prowadził również zajęcia dydaktyczne ze słuchaczami Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, najpierw na Wydziale Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej, a później na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji. Był członkiem rady naukowej tego wydziału.
Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 1976 r. (tytuł rozprawy: „Problem redukcji grawimetrycznych dla badania rzeczywistych odchyleń pionu w terenach górskich”), a doktora habilitowanego – w 1983 r. (tytuł rozprawy: „Koncepcja wykorzystania quasi-geoidy wygładzonej w procesie opracowania obserwacji geodezyjnych i astronomicznych”). W 1995 r. prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał mu tytuł naukowy profesora nauk technicznych

Na Politechnice Warszawskiej pełnił wiele funkcji, w tym: zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej, zastępcy dyrektora ds. naukowych tego Instytutu (dwie kadencje), prodziekana ds. naukowych Wydziału Geodezji i Kartografii (cztery kadencje) i kierownika Katedry Geodezji i Astronomii Geodezyjnej.
W latach 2009-2016 był przewodniczącym Komitetu Geodezji PAN.
Prof. Barlik jest autorem lub współautorem pięciu bardzo cenionych podręczników akademickich z zakresu geodezji fizycznej, grawimetrii geodezyjnej i geofizyki geodezyjnej, opublikował ponad 120 artykułów naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, z których kilkanaście ukazało się w naukowej prasie zagranicznej – niemiecko- i anglojęzycznej.
Był cenionym nauczycielem akademickim, prowadził na Politechnice Warszawskiej wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne i projektowe m.in. z przedmiotów: geodezja wyższa, geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna, geodynamika, geofizyka ogólna i poszukiwawcza.
Prof. Marcin Barlik został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2015 r. został doktorem honoris causa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Zmarł 22 marca 2018 r. w wieku 73 lat

Wyprawa BARI 1976
czy wiesz, że...
© 2023 - 2024 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji:

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
Sekretarz redakcji:
Oliwia Horbaczewska
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS