wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Zwycięski projekt studentów AGH
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

GeoludzieABCDFGHKLMNOPRSŚTWZ

Maciej Strubicz (ok. 1530-ok.1604)


Sekretarz i kartograf króla Stefana Batorego oraz hetmana Jana Zamoyskiego, autor wielu map.
Pochodził ze Śląska z rodu Strubitzów. Opracował przed kampanią połocką mapę Wielkiego Ks. Litewskiego i Moskiewskiego oraz Inflant w skali 1:300 000 obejmującą swoim zasięgiem cały teatr wojny z carem Iwanem Groźnym. W późniejszych latach przygotował jej dwie poprawione wersje. Mapa ta została wydana przez Marcina Kromera w „Polonia, sive de situ…” w 1589 r. w Kolonii; korzystał z niej również Gerard Merkator. Jest to jedyne opracowanie kartograficzne Strubicza zachowane do dziś w oryginale. Natomiast nie dotrwała do naszych czasów sporządzona przez niego generalna mapa Polski.

Zatrudniony na służbie królewskiej Strubicz, z urodzenia szlachcicem nie był. Został jednak nobilitowany w 1583 r. i otrzymał herb szlachecki Topór. Funkcję nadwornego kartografa pełnił również u księcia Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła, zwanego Sierotką. Z inicjatywy księcia opracował w latach 1585-99 mapę Wielkiego Księstwa Litewskiego „Magni Ducatus Lithuaniae...” w skali 1:1,3 mln. Rysunki wykonał Tomasz Makowski i mapa została wydana po raz pierwszy w Amsterdamie w 1613 roku. Jej egzemplarz znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL. Strubicz jest również autorem opisu Inflant.

Oprac. BS, czerwiec 2011 r.reklama

Geoludzie

nazwisko
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt