wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Geoida od GOCE
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Geodatyp.n.e 1-1000 1001-1250 1251-1500 1501-1600 1601-1650 1651-1700 1701-1750 1751-1800 1801-1825 1826-1850 1851-1875 1876-1900 1901-1925 1926-1950 1951-1975 1976-2005 2006-2011

[1876-1900] - ok. 1900


Pierwsze kolimatory pionowe zastępują piony optyczne przy centrowaniu teodolitu nad punktem pomiarowym.[1876-1900] - 1900


Profesor Hammer z firmy Otto Fennel&Sohne konstruuje autoredukcyjny tachimetr diagramowy.[1876-1900] - 1900


Amerykański wynalazca i konstruktor Frederic Eugen Ives (1856-1937) zbudował trzyobiektywową kamerę multispektralną.[1876-1900] - 1900


Akcja komasacji gruntów na terenach zaboru rosyjskiego.[1876-1900] - 1899-1912


Wykonano pomiary na punktach Sieci Astronomiczno-Geodezyjnej (SAG) i punktach pośrednich SAG w ramach zakładania powierzchniowych sieci "Wschodnio-Pruskiej" i "Zachodnio-Pruskiej" oraz łańcucha "Berlin-Szubin".[1876-1900] - 1899


Henryk Kolberg założył w Warszawie fabrykę aparatów optycznych. Na początku XX w. była to największa polska firma optyczna. (Od 1921 r. funkcjonowała pod nazwą H. Kolberg i Spółka, od 1931 r. jako Polskie Zakłady Optyczne S.A.).[1876-1900] - 1898-1905


Niemcy F. Kühnen i P. Furtwängler prowadzą w Instytucie Geodezji w Poczdamie pod kierunkiem F.R. Helmerta serię pomiarów przyspieszenia ziemskiego przy pomocy wahadła rewersyjnego. W 1909 r. Międzynarodowa Asocjacja Geodezyjna przyjęła uzyskaną wtedy stałą grawitacji jako podstawę dla innych obserwacji grawimetrycznych (wartość g=981,274 g była standardem do 1967 r.).[1876-1900] - 1898


Utworzono Międzynarodową Służbę Szerokości (International Latitude Service) dla koordynacji obserwacji ruchu obrotowego bieguna ziemskiego.[1876-1900] - 1897-1899


Henryk Arctowski (1871-1958), geograf, geofizyk, kieruje wyprawą naukową do Antarktyki; przeprowadzone tam pomiary umożliwiły mu opracowanie mapy batymetrycznej mórz Antarktyki.[1876-1900] - 1897


Uchwalono ogólnoniemiecką ordynację ksiąg gruntowych; Niemcy poszły za przykładem Prus.[1876-1900] - 1897


Alfred Bernhard Nobel (1833-96), szwedzki chemik i przemysłowiec, jako pierwszy wykonał zdjęcie powierzchni ziemi z rakiety, w której umieścił aparat fotograficzny. Zdjęcie zrobiono nad Szwecją z wysokości ok. 100 m.[1876-1900] - 1896


Syn niemieckich emigrantów Herman Hollerith (1860-1929), matematyk i wynalazca, zakłada przedsiębiorstwo produkujące maszyny liczące - Tabulating Machine Company. W 1924 r. firma zmienia nazwę na International Business Machines Corporation (IBM).[1876-1900] - 1896


Kanadyjczyk Édouard Gaston Deville (1849-1924), główny geodeta prowincji Qebec, zbudował stereoplanigraf; pierwsze wykorzystanie "nakładających" się zdjęć stereo - początki fotogrametrii analogowej.[1876-1900] - 1896


Francuski fizyk Charles-Édouard Guillaume (1861-1938) odkrył stop inwaru (żelazo i nikiel z domieszkami) charakteryzujący się bardzo małą rozszerzalnością cieplną. Inwar stosowany jest w przyrządach pomiarowych.[1876-1900] - 1895


W Cesarsko-Królewskiej Akademii Politechnicznej we Lwowie (Politechnika Lwowska) otwarto Katedrę Astronomii Sferycznej i Geodezji Wyższej. Jej kierownikiem został profesor Wacław Laska.[1876-1900] - 1895


Guglielmo Marconi (1874-1937), włoski elektrotechnik i wynalazca, rozpoczyna w Pontecchio we Włoszech doświadczenia z bezprzewodowym przesyłaniem sygnałów.[1876-1900] - 1895


Jules Henry Poincaré (1854-1912), francuski fizyk, matematyk i filozof, pisze pracę z dziedziny topologii "Analysis situs", która jest jedną z pierwszych prób usystematyzowania tej problematyki. Poincaré uważany jest za twórcę topologii kombinatorycznej.[1876-1900] - 1893


Albert Abraham Michelson (1852-1931), amerykański fizyk pochodzenia polskiego, określił standard metra jako długość czerwonej fali widmowej emitowanej przez opary kadmu.[1876-1900] - 1893


Niemiec Albrecht Meydenbauer (1834-1921) jako pierwszy używa terminu fotogrametria.[1876-1900] - 1893


Kanadyjczyk Edouard Gaston Deville (1849-1924), główny geodeta prowincji Quebec, wykorzystał zdjęcia naziemne do opracowania mapy granicy Kanady z Alaską. Jako pierwszy na szeroką skalę zastosował zdjęcia lotnicze do produkcji map (obszar wschodniej Kanady w ramach Forestry Mapping Program 1919 r.).[1876-1900] - 1892


Niemiec Carl Pulfrich (1858-1929) opracowuje zasadę "wędrującego" znaczka pomiarowego. Pulfrich nazywany jest "ojcem stereofotogrametrii".[1876-1900] - 1892


Jules Henry Poincaré (1854-1912), matematyk, fizyk i astronom francuski, wydaje pierwszy z trzech tomów dzieła "Les Méthodes nouvelles de la mécanique céleste" (Nowe metody w mechanice nieba), w którym scharakteryzował ruch układów mechanicznych, poprzez analogię po przepływu cieczy.[1876-1900] - 1891


Początek prac nad budową sieci grawimetrycznej w USA (pomiary potrwają do 1949 r.)56 rekordów, strona 1 z 3
1 2 3 » »»


reklama

Geodaty

słowo kluczowe

przedział Geo daty
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt