wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Studenci inwentaryzują budynek AGH
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Geodatyp.n.e 1-1000 1001-1250 1251-1500 1501-1600 1601-1650 1651-1700 1701-1750 1751-1800 1801-1825 1826-1850 1851-1875 1876-1900 1901-1925 1926-1950 1951-1975 1976-2005 2006-2011

[1701-1750] - 1749


Król Fernando VI (1713-59) wydaje dekret o wprowadzeniu katastru na terenie Hiszpanii. Prace objęły obszar o powierzchni 410 000 km2, a ukończono je w 1759 r.[1701-1750] - 1747


Angielski astronom James Bradley (1693-1762) odkrył zjawisko nutacji czyli zmiany wielkości kąta pomiędzy osią obrotu Ziemi a osią, wokół której zachodzi precesja.[1701-1750] - 1743


Alexis Claude Clairaut (1713-65), francuski matematyk, astronom i geodeta, publikuje "Teorię figury Ziemi", w której potwierdza idee głoszone przez Izaaka Newtona i Christiaana Huygensa o spłaszczeniu Ziemi na biegunach; twierdzi, że istnieje zależność pomiędzy tym spłaszczeniem a przyspieszeniem siły ciężkości.[1701-1750] - 1740-1748


Pomiar sieci triangulacyjnej I rzędu we Francji. Założono 7 łańcuchów południkowych i 4 równoleżnikowe, a obszary pomiędzy nimi zagęszczono siecią II rzędu. W rezultacie uzyskano sieć składającą się z około 40 tys. trójkątów.[1701-1750] - 1740-1772<font color='#555555'>[1701-1750]</font>  - <b>1740-1772  </b>
Książę Józef Aleksander Jabłonowski (1711-77), wojewoda nowogródzki, historyk i bibliograf, zainicjował prace nad szczegółową mapą Polski i Litwy. Dzieło Jabłonowskiego ukończył w 1772 r. włoski kartograf Giovanni Rizzi-Zannoni (1736-1814). "Carte de la Pologne divise per provinces et palatinates" wykonano w skali ok. 1:692 000. Mapa składała się z 24 arkuszy odbitych z płyt miedziorytniczych w Londynie. Była to najdokładniejsza mapa Polski w XVIII wieku.[1701-1750] - 1740


Pierre Bouguer (1698-1758), francuski matematyk, astronom i geodeta, bada anomalie grawitacyjne powodowane obecnością masywów górskich, mierząc odchylenie linii pionu wywołane siłą przyciągania przez masę góry.[1701-1750] - 1740


Pierwsza węgielnica optyczna zbudowana przez angielskiego wytwórcę instrumentów optycznych Georga Adamsa (1704-73).[1701-1750] - 1740


Colin Maclaurin (1698-1746), szkocki matematyk, otrzymuje nagrodę paryskiej Akademii Nauk za badania nad teorią grawitacji, zmierzające do wyjaśnienia zjawiska przypływów i odpływów.[1701-1750] - 1737


Phillipe Bauche (1678-1754) wykonał mapę kanału La Manche, przedstawiając ukształtowanie dna za pomocą izobat.[1701-1750] - 1736


Wielka powódź w dorzeczu Odry. Regulacja rzeki początkuje prace pomiarowe wzdłuż jej biegu, prowadzone szczególnie intensywnie od 1746 r. przez pruski inspektorat ds. budów wodnych. Powstało wtedy ponad 1000 arkuszy map dorzecza. Jedno z nielicznych w tamtych czasach opracowań dla celów cywilnych.[1701-1750] - 1736


Pierre Louise Moreau de Maupertuise (1698-1759), francuski matematyk i geodeta, dokonuje pomiaru długości stopnia południka w Laponii. Pomiary potwierdziły tezę o spłaszczeniu Ziemi na jej biegunach, postawioną przez Izaaka Newtona.[1701-1750] - 1735<font color='#555555'>[1701-1750]</font>  - <b>1735</b>
Georg Adams (1709-72) zakłada w Londynie warsztat produkujący przyrządy astronomiczne i geodezyjne. Była to jedna z najbardziej znanych firm tego typu w XVIII i na początku XIX wieku (istniała do 1830 r.).[1701-1750] - 1735


Charles Marie de la Condamine (1701-74), francuski matematyk, geodeta i podróżnik, rozpoczyna wyprawę do Peru, gdzie dokonuje pomiaru długości stopnia południka (wraz z Pierre Bouguerem). Do pomiarów używa m.in. kwadrantów i dwóch teleskopów (jeden z mikrometrem). Długość bazy mierzy drewnianymi latami justowanymi codziennie metalowym przymiarem. Condamine jest także autorem pierwszej dokładnej mapy biegu Amazonki.[1701-1750] - 1734<font color='#555555'>[1701-1750]</font>  - <b>1734</b>
Angielski matematyk Leonhard Euler (1701-83) wprowadza zapis funkcji w postaci "f(x)".[1701-1750] - 1733


Chester Moor Hall (1703-71), angielski prawnik i matematyk, rozwiązuje problem aberracji chromatycznej przez zastosowanie dwóch soczewek achromatycznych w okularze.[1701-1750] - 1731


John Hudley (1684-1744), matematyk i wynalazca brytyjski zbudował oktant, przyrząd nawigacyjny służący do mierzenia wysokości ciał niebieskich.[1701-1750] - 1730<font color='#555555'>[1701-1750]</font>  - <b>1730</b>
Anglik Jonathan Sisson (1690-1749) skonstruował teodolit z lunetą (wraz z libellą) zamontowaną na obrotowym pionowym kole podziałowym (w istocie był to półokrąg). Luneta obracała się wokół koła poziomego za pomocą kół zębatych. Instrument umożliwiał pomiar kątów z dokładnością 12' . Wcześniej zamiast lunety stosowano przezierniki.[1701-1750] - 1729


Holenderski mierniczy Nicolaas Cruquius (1678-1754), zastosował linie równych wysokości (izobaty) do określenia nierówności koryta rzeki Merwede. Elementami stworzonych przez niego map były także profile i diagramy. Całość opracowania wykonana została w jednej skali i ograniczała się tylko do danych kartograficznych.[1701-1750] - 1728


James Bradley (1693-1762), angielski astronom, odkrywa aberrację światła i oblicza parametry nutacji Ziemi.[1701-1750] - 1726-1728


Powstała jedna z pierwszych map Poznania, wykonana przez geometrę przysięgłego Jana Rzepeckiego.[1701-1750] - 1726


W armii austriackiej utworzono stanowiska geografów-inżynierów, odpowiedzialnych za przygotowanie materiałów kartograficznych dla prowadzenia operacji militarnych.[1701-1750] - 1725-30


Vitus Bering (1689-1741), duński żeglarz w służbie rosyjskiej, odbywa wyprawę w rejon Kamczatki i wysp Aleuckich i odkrywa cieśninę (Beringa). Powstają pierwsze mapy obszaru granicznego między Azją i Ameryką. W kolejnej wyprawie Beringa (1733-42) rozpoznano i wykonano mapy wybrzeża morza Arktycznego.[1701-1750] - 1722


Francuski matematyk Jacques Cassini (1677-1756) wydaje dzieło "O wielkości i kształcie Ziemi". Na podstawie pomiarów południka paryskiego błędnie dowodzi, że Ziemia jest "wydłużona" na biegunach.31 rekordów, strona 1 z 2
1 2 » »»


reklama

Geodaty

słowo kluczowe

przedział Geo daty
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt