wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Jak skanowano największy atlas świata
blog
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

UZP i KIOWyrok z 17.11.2005Konsorcjum: ESTEREOFOTO GeoEngenharia S.A. z Portugalii i EUROSYSTEM Sp. z o.o. z Chorzowa złożyło kolejny protest, zarzucając wybranej ofercie niezgodność z treścią SIWZ; zamawiającym była Gmina Wrocław
(niestety, w treści wyroku brak inormacji, czego dotyczyło zamówienie; prawdopodobnie opracowania numerycznego modelu terenu, numerycznego modelu powierzchni terenu i barwnej cyfrowej ortofotomapy Miasta Wrocławia oraz przeprowadzenia na ich podstawie wektoryzacji, analiz spektralnych i klasyfikacji obiektów). Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 9.11.2005Konsorcjum: ComputerLand S.A., KPG Sp. z o.o., Geomar S.A., Akademia Zarządzania Sp. z o.o., DC Edukacja Sp. z o.o. oprotestowało czynność zamawiającego polegającą na wykluczeniu go z udziału w postępowaniu odbywającym się w trybie przetargu ograniczonego na organizację szkoleń dla przyszłych użytkowników Zintegrowanego Systemu Katastralnego” w ramach projektu PHARE PL2003/004-379.01.11 „Zintegrowany System Katastralny – III faza”; zamawiającym była Fundacja „Fundusz Współpracy” Jednostka Finansująco-Kontraktująca z Warszawy. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 8.11.2005COMBIDATA POLAND Sp. z o.o. z Sopotu oprotestowała czynności zamawiającego (zarzucając mu naruszenie art. 38 ust. 5 i 6 Prawa zamówień publicznych, art. 7 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz wnosząc o unieważnienie postępowania na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych) w postępowaniu odbywającym się w trybie przetargu ograniczonego na szkolenie oraz nadzór nad wdrożeniem systemu ksiąg wieczystych w ramach projektu Phare PL2003/004-379/01.11 Zintegrowany System Katastralny – faza III; zamawiającym była Fundacja „Fundusz Współpracy” Jednostka Finansująco-Kontraktująca z Warszawy. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 24.10.2005Konsorcjum: Małopolska Grupa Geodezyjno-Projektowa S.A., MBI Małopolskie Biuro Inwestycyjne Sp. z o.o., KPG Sp. z o.o., Biuro Prawno-Usługowe PROLEX oprotestowało czynność zamawiającego polegającą na wykluczeniu go z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywającym się w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie wszelkich niezbędnych czynności mających na celu nabycie nieruchomości wraz z opracowaniem dokumentacji formalnoprawnej pod budowę obwodnicy miasta Bełchatowa w ciągu drogi krajowej nr 8 od km 297+802 do km 308+545”; zamawiającym była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 6.10.2005Konsorcjum: Małopolska Grupa Geodezyjno-Projektowa S.A. i Przeds. Geodezyjno-Informatyczne COMPASS S.A., oprotestowało czynność zamawiającego polegającą na wykluczeniu go z udziału w postępowaniu odbywającym się w trybie przetargu ograniczonego na pozyskanie danych katastralnych oraz obszarów kwalifikowanych na potrzeby Systemu Identyfikacji Działek Rolnych w ramach projektu Phare 2003/005 – 710.04.05.01/01; zamawiającym była Fundacja „Fundusz Współpracy” Jednostka Finansująco-Kontraktująca z Warszawy. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 4.10.2005Konsorcjum: Polskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne S.A. z Warszawy, „LEVEL” PGP Sp. z o.o. z Siedlec, OPGK Sp. z o.o. z Opola, OPGK „GEOMAP” Sp. z o.o. oprotestowało czynność zamawiającego polegającą na wykluczeniu go z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na pozyskanie danych katastralnych oraz obszarów
zakwalifikowanych na potrzeby systemu Identyfikacji Działek Rolnych w ramach projektu Phare 2003/2005 – 710.04.05.01; zamawiającym była Fundacja „Fundusz Współpracy” Jednostka Finansująco-Kontraktująca z Warszawy. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 4.10.2005Konsorcjum: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Olsztynie Sp. z o.o., OPGK „OPEGIEKA” Sp. z o.o. w Elblągu, OPGK Sp. z o.o. w Białymstoku oprotestowało czynność zamawiającego polegającą na wykluczeniu go z udziału w odbywającym się w trybie przetargu ograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia na pozyskiwanie danych katastralnych oraz obszarów kwalifikowanych na potrzeby Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (ang. LPIS) w ramach projektu PHARE 2003/005 – 710.04.05.01/01”; zamawiającym była Fundacja „Fundusz Współpracy” Jednostka Finansująco-Kontraktująca z Warszawy. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 4.10.2005Konsorcjum: Geokart-International Sp. z o.o. w Rzeszowie, OPGK w Lublinie, PPWK GEOINVENT Sp. z o.o. z Warszawy, ZUGiK „PRYZMAT” Sp. z o.o. oprotestowało czynność zamawiającego polegającą na wykluczeniu go z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na pozyskaniu danych katastralnych oraz obszarów kwalifikowanych na potrzeby systemu Identyfikacji Działek Rolnych w ramach projektu Phare 2003/005 – 710.04.05.01; zamawiającym była Fundacja „Fundusz Współpracy” Jednostka Finansująco-Kontraktująca z Warszawy. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 28.09.2005Konsorcjum: Land Studio Sp. z o.o., Tukaj Mapping Central Europe Sp. z o.o., OPGK w Bydgoszczy Sp. z o.o., GISmatic Sp. z o.o., Swissphoto AG oprotestowało czynność zamawiającego polegającą na niezaproszeniu go do złożenia oferty, stwierdzając, że nie spełnia on warunków udziału w postępowaniu podanych w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym na pozyskanie danych katastralnych oraz obszarów kwalifikowanych na potrzeby systemu Identyfikacji Działek Rolnych w ramach projektu Phare 2003; zamawiającym był Fundacja „Fundusz Współpracy” Jednostka Finansująco-Kontraktująca w Warszawie. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 14.09.2005Konsorcjum: TECHMEX S.A., FIN SKOG GEOMATICS INT Sp. z o.o., OPG Koszalin Sp. z o.o., Interim L. Pietrzak, EUROSYSTEM Sp. z o.o. oprotestowało czynność zamawiającego polegającą na wykluczeniu go z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na ... (brak danych); zamawiającym była Fundacja „Fundusz Współpracy” Jednostka Finansująco-Kontraktująca z Warszawy. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 13.09.2005Konsorcjum: ABG Ster-Projekt S.A., MCSI Ltd. Sp. z o.o. oprotestowało czynność zamawiającego polegającą na wykluczeniu go z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, w procedurze przyspieszonej, o nazwie: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla ośrodków wdrożeniowych Zintegrowanego Systemu Katastralnego”; zamawiającym była Fundacja „Fundusz Współpracy” Jednostka Finansująco-Kontraktująca z Warszawy. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 9.09.2005ARAM Sp. z o.o. z Warszawy oprotestowała czynność zamawiającego polegającą na wykluczeniu go z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla ośrodków wdrożeniowych Zintegrowanego Systemu Katastralnego w ramach projektu Phare PL2003/004-379.01.11 "Zintegrowany System Katastralny - faza III"; zamawiającym była Fundacja „Fundusz Współpracy" Jednostka Finansująco-Kontraktująca z Warszawy. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 22.08.2005ELTE Sp. z o.o. z Krakowa oprotestowała czynności zamawiającego polegające na wadliwym określeniu przedmiotu zamówienia i niestosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu przetargowym o udzielenie zmaówienia na świadczenie usług telekomunikacyjnych polegających na monitoringu położenia i stanu pracy pojazdów Zamawiającego za pomocą systemu satelitarnego GPS oraz sieci transmisji danych GSM/GORS (lub równoważnej);zmawiającym było Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Odwołanie odrzucono

pobierz plik
Wyrok z 30.06.2005Konsorcjum: OPGK Kraków Sp. z o.o., WPG S.A., OPGK Gdańsk Sp. z o.o. wniosło protest, który dotyczył warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego "modernizacji baz danych Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS), w tym opracowanie postaci wektorowej danych graficznych z integracją z częścią opisową, część północna". Zamawiającym była Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 28.06.2005ASKAR Biuro Inżynierskie Helena Kolany z siedzibą we Wrocławiu złożyło protest wobec czynności Zamawiającego - Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu - w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wycenę nieruchomości. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 28.06.2005Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne "OPGK-Rzeszów" S.A. z siedzibą w Rzeszowie wniosło protest, zarzucając Zamawiającemu - Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii - m.in. naruszenie niektórych zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na modernizację osnowy wysokościowej I i II klasy w obiektach 4714 (woj. kujawsko-pomorskie), 4715 (woj. wielkopolskie) i 4716 (woj. opolskie) wraz z opracowaniem danych pomiarowych. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 24.06.2005GEOMAR S.A. Szczecin wniosła odwołanie od oddalenia przez Zamawiającego - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - protestu wniesionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Pomiary geodezyjne dla celów projektowych rz. Odra od Jazu Rędzin do 0,5 km poniżej ujścia Widawy, górne stanowisko stopnia Brzeg Dolny". Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 21.06.2005Taxus SI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wniosła protest wobec niektórych postanowień SIWZ, sprawa dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Sporządzenie mapy numerycznej dla Nadleśnictw: Ostrołęka, Przasnysz, Parciaki, Myszyniec, Spychowo, Olsztynek, Dobrocin, Wielbark, Wichrowo, Zaporowo, Srokowo" prowadzonym przez Zamawiającego - Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 17.06.2005Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KRAMEKO Sp. z o.o. z Krakowa wniosło protest wobec zapisów SIWZ określonych przez Zamawiającego – Regionalną Dyrekcję Lasów Panstwowych w Krośnie – w przetargu na opracowanie projektów planu urządzenia lasu dla nadleśnictw: Bircza, Brzozów, Dukla. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 16.06.2005Aplikom 2001 Sp. z o.o. z Łodzi złożyła protest na czynności Zamawiającego, tj. Miasta Gliwice, związane z niektórymi zapisami w SIWZ. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
104 rekordy, strona 4 z 6
«« « 1 2 3 4 5 6 » »»


reklama

prawo

szukane słowo

typ aktu prawnego
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt