wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Geospatial Revolution, odc. 2
blog
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

UZP i KIOWyrok z 30.03.2006Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Opolu oprotestowało decyzję wyboru przez Zamawiającego oferty innej firmy i zarzucił Zamawiającemu, że wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą powinien zostać z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „modernizację ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Prudnik” wykluczony, gdyż nie posiada niezbędnego doświadczenia umożliwiającego wykonanie zlecenia, co wynika z przedstawionego przez niego wykazu robót; jednocześnie Odwołujący wniósł o powtórzenie czynności oceny ofert po wykluczeniu wykonawcy niespełniającego warunków; zamaiającym było Starostwo Powiatowe w Prudniku. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 30.03.2006Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Opolu oprotestowało decyzję wyboru przez Zamawiającego oferty innej firmy i zarzucił Zamawiającemu, że wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą powinien zostać z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „modernizację ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Prudnik” wykluczony, gdyż nie posiada niezbędnego doświadczenia umożliwiającego wykonanie zlecenia, co wynika z przedstawionego przez niego wykazu robót; jednocześnie Odwołujący wniósł o powtórzenie czynności oceny ofert po wykluczeniu wykonawcy niespełniającego warunków; zamaiającym było Starostwo Powiatowe w Prudniku. Odwołanie oddalono.Wyrok z 23.03.2006ABM Wycena Nieruchomości, Projektowanie Architektoniczne Anna i Bartosz Michalscy Spółka Cywilna złożyła protest na czynność odrzucenia jej oferty przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na określenie wartości rynkowej lokali mieszkalnych o wartości przekraczającej 60 tys. euro; zamawiającym był Urząd Miasta Łódź Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji. Odwołanie uwzględniono, postępowanie unieważniono.

pobierz plik
Wyrok z 2.03.2006Konsorcjum: Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne GEOMAT Sp. z o.o., B.R.S.P.M. S.A. MIKRONIKA z Poznania oprotestowało czynność zamawiającego polegającą na wykluczeniu go z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Konwersję i dostosowanie powiatowych baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań Systemu Geoportal.gov.pl oraz włączenie tych baz do systemu IPE”; zamawiającym był Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 2.03.2006Konsorcjum: Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. i MCX System Sp. z o.o. z Warszawy oprotestowało czynność zamawiającego polegającą na wykluczeniu go z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Konwersja i dostosowanie powiatowych baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań Systemu Geoportal.gov.pl oraz włączenie tych baz do systemu IPE”; zamawiającym był Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 2.03.2006Konsorcjum: Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne GEOMAT Sp. z o.o., B.R.S.P.M. S.A. MIKRONIKA z Poznania oprotestowało czynność zamawiającego polegającą na wykluczeniu go z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Konwersję i dostosowanie powiatowych baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań Systemu Geoportal.gov.pl oraz włączenie tych baz do systemu IPE”; zamawiającym był Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Odwołanie oddalono.Wyrok z 2.03.2006Konsorcjum: Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. i MCX System Sp. z o.o. z Warszawy oprotestowało czynność zamawiającego polegającą na wykluczeniu go z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Konwersja i dostosowanie powiatowych baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań Systemu Geoportal.gov.pl oraz włączenie tych baz do systemu IPE”; zamawiającym był Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Odwołanie uwzględniono.Wyrok z 28.02.2006Konsorcjum: Complex Projekt Sp. z o.o. - Lider, Krakowskie Biuro Projektów i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o., Małopolska Grupa Geod.-Proj. S.A. złożyło protest w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, dokumentacji przetargowej, kosztorysu inwestorskiego oraz dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dla budowy autostrady płatnej A-1 na odcinku od węzła „Bełk” w Czerwionce–Leszczynach (bez węzła) do węzła „Świerklany” (z węzłem) km 534+785 DO 548+897 długości 14,12 km”; zamawiającym była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 23.02.2006Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych „Intergeo” D. Dadak, M. Staszkiewicz Wspólnicy S.C. z Jawiszowic oprotestowało niektóre zapisy SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie obsługi geodezyjnej gminy Wilamowice w latach 2006-2008”; zamawiającym była Gmina Wilamowice. Odwołanie oddalono

pobierz plik
Wyrok z 22.02.2006Ryszard Bartkowiak Usługi Geodezyjne z Choszczna wniósł protest w postępowaniu o udzielenie zamówienia na obsługę geodezyjną Gminy Choszczno; zamawiającym była Gmina Choszczno. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 15.02.2006Geodezyjna Izba Gospodarcza zaskarżyła niektóre zapisy SIWZ opracowanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Uzupełnienie i weryfikację bazy danych numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej w systemie EWID 2000 i założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów: Bierna, Pietrzykowice, Łodygowice, Zarzecze w systemie EWID 2000”; zamawiającym był Powiat Żywiecki. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 14.02.2006Max Elektronik S.A. z Zielonej Góry złożyła protest, kwestionując w nim niektóre zapisy SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Wdrożenie rozwiązań informatycznych Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP) wraz z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz przeprowadzenie inwentaryzacji terenów poprzemysłowych w województwie śląskim”; zamawiającym było Województwo Śląskie reprezentowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Protest oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 14.02.2006Przedsiębiorstwo Geologiczne GEOPROJEKT Szczecin Sp. z o.o. wniosło protest w przetargu nieograniczonym na wykonanie bazy danych geologiczno-inżynierskich wraz z opracowaniem atlasu geologiczno-inżynierskiego aglomeracji Wrocławskiej; zamawiającym było Ministerstwo Środowiska. Odwołanie odrzucono.

pobierz plik
Wyrok z 10.02.2006Przemysław Łobocek z Wrocławia wniósł protest przeciwko wykluczeniu go z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi w zakresie szacowania nieruchomości dla potrzeb Gminy Wrocław” ogłoszonego przez Gminę Wrocław. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 17.01.2006Tukaj Mapping Central Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz BSF Luftbild GmbH z siedzibą w Schonefeld zaskarżyły przez wniesienie protestu czynność unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie numerycznego modelu powierzchni terenu metodą skanowania laserowego (LIDAR) dla miasta Krakowa” ogłoszonego przez Gminę Miejską Kraków, Urzad Miasta Krakowa. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 2.01.2006ESRI POLSKA Sp. z o.o. z Warszawy wniosła protest na czynność zamawiającego polegającą na użyciu nieprawidłowych zapisów SIWZ w postępowaniu odbywającym się w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wdrożenie systemu informatycznego katastratu wodnego wraz z pozyskaniem i wprowadzeniem danych oraz obsługą serwisową tego systemu w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu i w Biurze Gospodarki Wodnej w Warszawie jako wdrożenie pilotowe i wdrożenie systemu w RZGW w Gdańsku, Szczecinie, Warszawie, Krakowie, Gliwicach i Wrocławiu; zamawiającym było Biuro Gospodarki Wodnej w Warszawie. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 2.01.2006ESRI POLSKA Sp. z o.o. z Warszawy wniosła protest na czynność zamawiającego polegającą na użyciu nieprawidłowych zapisów SIWZ w postępowaniu odbywającym się w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wdrożenie systemu informatycznego katastratu wodnego wraz z pozyskaniem i wprowadzeniem danych oraz obsługą serwisową tego systemu w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu i w Biurze Gospodarki Wodnej w Warszawie jako wdrożenie pilotowe i wdrożenie systemu w RZGW w Gdańsku, Szczecinie, Warszawie, Krakowie, Gliwicach i Wrocławiu; zamawiającym było Biuro Gospodarki Wodnej w Warszawie. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 7.12.2005Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. - lider Konsorcjum - oprotestowało czynność zamawiającego polegającą na wykluczeniu konsorcjum z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywającym się w trybie przetargu ograniczonego na: „Modernizację i budowę baz danych Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS), w tym opracowanie postaci wektorowej danych graficznych z integracją z częścią opisową - dla obszaru OB 2”; zamawiającym była Agencja Restrukturyzcji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 6.12.2005INTERGRAPH POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oprotestowała ponownie czynność zamawiającego polegającą na wyborze oferty konsorcjum Computerland S.A. oraz Geomar S.A. w postępowaniu na dostawę „Zintegrowanego systemu do weryfikacji danych i zarządzania zasobami w ramach projektu Phare PL 2003/005-710.04.05 (zdaniem Odwołującego się oferta wybranego konsorcjum nie spełnia wymogów SIWZ); zamawiającym była Fundacja „Fundusz Współpracy” Jednostka Finansująco-Kontraktująca z Warszawy. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 17.11.2005INTERGRAPH POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie złożyła odwołanie od oddalenia protestu (dotyczącego odrzucenia jego oferty jako nie spełniającej treści SIWZ i wyborze oferty innego wykonawcy) przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostarczenie zintegrowanego systemu do weryfikacji danych i zarządzania zasobami w ramach projektu PHARE; zmawiającym była Fundacja „Fundusz Współpracy” Jednostka Finansująco-Kontraktująca z Warszawy. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
104 rekordy, strona 3 z 6
«« « 1 2 3 4 5 6 » »»


reklama

prawo

szukane słowo

typ aktu prawnego
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt