Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Uprawnienia geodezyjne


Po co mi uprawnienia zawodowe?

Uprawnienia zawodowe wcale nie są niezbędne, by wykonywać obowiązki geodety czy kartografa. Sporo wykonawców w kraju z powodzeniem funkcjonuje bez nich. Posiadanie uprawnień wiąże się jednak z konkretnymi korzyściami. Przede wszystkim dokument ten pozwala na większą samodzielność, tj. wykonywanie określonych prac bez nadzoru geodety/kartografa z uprawnieniami, a to przekłada się chociażby na wyższe zarobki.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadanie uprawnień zawodowych jest niezbędne do wykonywania „samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii”. Rozumie się przez to:
1) kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi podlegającymi zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz sprawowanie nad nimi bezpośredniego nadzoru;
2) wykonywanie czynności rzeczoznawcy z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych, podlegających zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
3) pełnienie funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii;
4) wykonywanie czynności technicznych i administracyjnych związanych z rozgraniczaniem nieruchomości;
5) wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do dokonywania wpisów w księgach wieczystych oraz prac, w wyniku których mogłoby nastąpić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.

Podstawy prawne

Bodaj pierwszym krajowym aktem prawnym regulującym uprawnienia do pomiaru granic były wydane przez króla Kazimierza Wielkiego statuty wiślickie – określały one tryb powoływania tzw. komorników granicznych. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości ustawa z 1925 roku o mierniczych przysięgłych wprowadziła wymieniony w tytule zawód mierniczego, którego wykonywanie wymagało zdobycia państwowych uprawnień. Instytucja mierniczego przysięgłego została formalnie zlikwidowana niedługo po wojnie, w 1952 roku. Uprawnienia zawodowe w kształcie zbliżonym do dzisiejszego wprowadził ujednolicony tekst ustawy o wykonywaniu niektórych rodzajów działalności przez jednostki gospodarki nieuspołecznionej z 21 lipca 1983 r. Przewidywał on, że uprawnienia będą nadawane przez specjalnie powołaną komisję w jednym z 7 zakresów. Następnie (w 1989 roku) regulacje te przeniesiono do Prawa geodezyjnego i kartograficznego, które to po kilku nowelizacjach obowiązują do dziś.

Szerzej z historią regulowania zawodu geodety w Polsce można zapoznać się w artykułach „Od żerdnika do” oraz „Od mierniczego do uprawnionego”.

Obecnie nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii regulują dwa akty:

Zakresy uprawnień

W obiegu prawnym funkcjonują następujące zakresy uprawnień geodezyjnych i kartograficznych (pierwsze dwie cyfry oznaczają rok wprowadzenia danego zakresu, a trzecia – numer zakresu):

 • 841 – pomiary sytuacyjno-wysokościowe i opracowanie ich wyników
 • 842 – rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
 • 843 – geodezyjne pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne
 • 844 – geodezyjna obsługa inwestycji
 • 845 – geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych
 • 846 – szacowanie nieruchomości gruntowych
 • 847 – fotogrametria naziemna
 • 891 – geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe realizacyjne i inwentaryzacyjne
 • 892 – rozgraniczanie, podziały i szacowanie nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do celów prawnych
 • 893 – geodezyjne pomiary podstawowe
 • 894 – geodezyjna obsługa inwestycji
 • 895 – geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych
 • 896 – redakcja map
 • 897 – fotogrametria i teledetekcja
 • 912 – rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

Obecnie uprawnienia nadawane są w siedmiu zakresach:

 1. geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne;
 2. rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;
 3. geodezyjne pomiary podstawowe;
 4. geodezyjna obsługa inwestycji;
 5. geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych;
 6. redakcja map;
 7. fotogrametria i teledetekcja.
Opracowanie Jerzy Królikowski, 2018-2020


Modelowanie Dębu Bartek
czy wiesz, że...
© 2023 - 2024 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji:

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
Sekretarz redakcji:
Oliwia Horbaczewska
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS