Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Odpowiedzialność dyscyplinarna


Posiadanie uprawnień zawodowych oznacza nie tylko korzyści, ale także zobowiązania. Za nieprzestrzeganie przepisów oraz wykonywanie prac poniżej standardów geodetom i kartografom grozi odpowiedzialność dyscyplinarna.

Jak było?

Obowiązujące wcześniej przepisy zakładały, że karę na geodetę uprawnionego mógł nałożyć główny geodeta kraju na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. Jeśli wykonawca nie zgadzał się z jego decyzją, mógł odwołać się do sądu administracyjnego. Ta ostatnia regulacja była przez przedsiębiorców mocno krytykowana. Argumentowano bowiem, że to rozwiązanie niesprawiedliwe i obowiązujące tylko w tej jednej profesji. Znacząco ograniczało bowiem prawo geodety do obrony, gdyż przepisy kodeksu postępowania administracyjnego nie przewidują możliwości ustanowienia obrońcy, a jedynie pełnomocnika – z tym wiążą się zaś liczne ograniczenia. Poza tym obwiniony nie miał prawa zgłaszać wniosków dowodowych – mógł to robić tylko w postępowaniu przed GGK. Kolejnym zastrzeżeniem był brak instytucji przedawnienia oraz zatarcia skazania, co sprawiało, że błędy geodetów stawały się niekiedy skazą na całe życie.

Jak jest?

Przeczuwając niekorzystny wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie, GUGiK zdecydował się zmienić przepisy Prawa geodezyjnego i kartograficznego dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej razem z nowelizacją, która naprawiała niekonstytucyjny cennik. Wprawdzie nowela obowiązuje od 12 lipca 2014 r., ale wejście w życie przepisów dotyczących odpowiedzialności odłożono do 1 stycznia 2015 roku.

Zgodnie z nimi postępowania dyscyplinarne są bardziej złożone, ale też bardziej sprawiedliwe. Na wniosek WINGiK-a lub GGK wszczyna je powoływany przez wojewodę rzecznik dyscyplinarny. Rzecznik może się zajmować sprawami dotyczącymi prac wykonywanych tylko na terenie swojego województwa. Powodem wszczęcia postępowania może być: naruszenie przepisów, niedochowanie należytej staranności oraz niestosowanie się do współczesnej wiedzy technicznej.

Pierwszą instancją jest wojewódzka komisja dyscyplinarna (WKD) powoływana na 4-letnią kadencję przez wojewodę. Może ona nałożyć kary: upomnienia, nagany, zawieszenia uprawnień na okres od 6 do 12 miesięcy (tylko w przypadku rażącego naruszenia przepisów) lub odebrania uprawnień (ale tylko w przypadku stworzenia zagrożenia życia, zdrowia lub mienia o dużej wartości). Co istotne, z Pgik usunięto karę zawieszenia uprawnień zawodowych do czasu ponownego zdania egzaminu.

Jeśli obwiniony lub rzecznik dyscyplinarny nie zgodzi się z decyzją WKD, może się odwołać do działającej przy GGK Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej. Od decyzji OKD stronom przysługuje odwołanie do sądu apelacyjnego.

Oprócz wprowadzenia instancyjności ważną zmianą jest możliwość korzystania z obrońcy – może nim być: adwokat, radca prawny, geodeta/kartograf uprawniony lub członek organizacji w dziedzinie geodezji lub kartografii. Co więcej, postępowanie nie może być wszczęte, jeśli od popełnienia czynu minęły ponad 3 lata (nie dotyczy to przestępstw – wtedy o przedawnieniu decyduje kodeks karny). Z kolei kara musi być nałożona najpóźniej 5 lat od tego momentu.

Wyniki postępować wojewódzkich komisji dyscyplinarnych

Rzecznicy dyscyplinarni oraz przewodniczący komisji dyscyplinarnych

województwo rzecznik dyscyplinarny skład komisji dyscyplinarnej
Dolnośląska Anna Dziakowicz Alicja Meusz (przewodnicząca), Włodzimierz Chytry, Mariusz Dzumyk, Paweł Kaśków, Jarosław Lipiński, Ewa Maj-Rudy, Grzegorz Ninard, Marietta Piętak, Sylwia Porucznik, Joanna Przybylska, Krzysztof Siudziński, Ewa Szafran, Bożena Tabisz
Kujawsko-Pomorska Iwona Owczarz Arkadiusz Warda (przewodniczący), Jolanta Walerych, Monika Bukowska, Katarzyna Fulara, Małgorzata Jabłońska, Magdalena Kluczyńska, Anita Wałdowska, Piotr Hofman, Maciej Lewandowski, Marian Wojciul
Lubelska Adam Krajewski Albert Wójcik (przewodniczący), Mariusz Chudzik, Maria Kamińska, Mariusz Kasprzak, Urszula Pałka, Piotr Potocki, Krzysztof Wąchała, Dariusz Wiater
Lubuska Andrzej Bylica Marta Wielguszewska-Prokopiuk (przewodnicząca), Anna Szczodrowska, Renata Gargon, Katarzyna Kostycewicz, Henryk Amerski, Bożena Szymańska
Łódzka Sławomir Olejniczak Dariusz Szczepański (przewodniczący), Tadeusz Kośka, Krzysztof Moderski, Izabela Pawłowska, Teresa Rżanek-Kmiecik, Mirosław Szadkowski, Paweł Szymajda
Małopolska Anna Zapolska Marek Lubaczewski (przewodniczący), Dorota Dubikowska, Piotr Furtak, Rafał Hajdyła, Justyna Izbińska, Małgorzata Nocoń, Wioletta Nowak, Wojciech Śliwiński
Mazowiecka Grażyna Piałucha Aleksandra Kościesza (przewodniczący), Ewelina Kułakowska, Grażyna Łęgowska, Katarzyna Rzeszotarska, Magdalena Suwara, Małgorzata Wasiak-Bieniewska, Daniel Koleński, Adam Jakubowski, Marek Sobczyński
Opolska Agnieszka Bilińska Karolina Gołańska (przewodnicząca Komisji), Dominik Gucwa, Ireneusz Sendal, Konrad Tacica, Izabela Wiecheć, Aleksandra Żurek
Śląska Jacek Wieczorek Ewa Niestrój (przewodnicząca), Piotr Gawron, Artur Biela, Karolina Najgeburska-Graczyk, Mariusz Pacak
Podkarpacka Marta Krzyżanowska Jolanta Bryl (przewodnicząca), Grażyna Cuber-Swynczak, Piotr Kędrek, Iwona Maszewska, Urszula Nabel, Barbara Róg, Wiesław Rzym, Bożena Prędki-Stachowicz, Beata Ruchaj-Stramska, Małgorzata Wąsacz, Ireneusz Żurek
Podlaska Wojciech Zaruski Magdalena Wiertel-Małyszko (przewodnicząca), Czesław Bartoszewicz, Mirosława Drewnowska, Zenon Kaczmarczyk, Danuta Konopka, Stanisław Kozikowski, Leszek Osyda, Ludmiła Pietrzak, Joanna Sienkiewicz-Krasicka, Alina Turowska, Tadeusz Wilczewski, Mirosława Wojciuk
Pomorska Janina Peliksza-Tanan Bożena Micewicz (przewodnicząca), Hanna Jończak-Wiosna, Barbara Bojarowska, Magdalena Tyszkiewicz, Tomasz Jewsienia, Michał Pellowski
Świętokrzyska Lucjan Średnicki Bożena Małkowska (przewodnicząca), Halina Adamska, Danuta Bil, Roland Bugdalski, Alina Gładyś, Paulina Mendala, Anna Sokołowska, Magdalena Machocka
Warmińsko-Mazurska Jarosław Krupiński Krzysztof Gulbinowicz (przewodniczący), Piotr Kubicki, Grzegorz Dąbrowski, Jolanta Kalinowska-Koiszewska, Anna Kowalewska, Wioletta Truszczyńska, Iwona Wiśniewska, Kamil Kowalczyk, Agata Milkiewicz, Mirosław Chomiuk, Leszek Madej
Wielkopolska Tomasz Powroźnik Liliana Młynarska-Warzych, Jolanta Winiarska-Litwiniuk, Paweł Białak, Jan Cegła, Anna Górny, Hanna Mierzwiak, Kazimierz Narloch, Janusz Rogala, Krzysztof Sobczak, Waldemar Szutkiewicz, Dionizy Waloszczyk
Zachodniopomorska Beata Woźniczko Dawid Styszyński (przewodniczący), Anna Modrzejewska, Karina Włoszczyńska, Rafał Biernacki, Michał Kaznocha, Sławomir Leszko, Janusz Zarzycki, Adam Antczak, Tomasz Kania, Tadeusz Łukasiuk, Andrzej Roszatycki, Marta Śliwińska, Jolanta Wierudzka, Wojciech Wnuk
Odwoławcza przy GGK nie dotyczy Adolf Jankowski (przewodniczący), Anna Adamek, Małgorzata Brzezińska, Joanna Jankowska, Jan Kwaśniak, Marek Michalec, Jolanta Przedlacka, Michał Sut, Wiesław Szymański, Małgorzata ZajewskaOpracowanie Jerzy Królikowski, 2018-2020


Modelowanie Dębu Bartek
czy wiesz, że...
© 2023 - 2024 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji:

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
Sekretarz redakcji:
Oliwia Horbaczewska
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS