wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Archiwum geokonferencji


POLSKA | ŚWIAT

czerwiec 2017

2017-06-07 do 2017-06-09 |OLSZTYN| GIS w nauce


organizator: UWM w Olsztynie
Głównym celem spotkania jest wymiana poglądów naukowych i doświadczeń w stosowaniu systemów informacji geograficznej w różnych dziedzinach nauki. Konferencja będzie sprzyjającą okazją do kontynuacji dyskusji naukowej podjętej podczas pięciu ubiegłych edycji, prezentacji różnorodnych sposobów zastosowania narzędzi GIS w badaniach naukowych, ...

więcej

2017-06-07 do 2017-06-08 |JACHRANKA| 18. Międzynarodowa Konferencja Globemy pn. "Innowacyjne rozwiązania geoprzestrzenne"


organizator: Globema
Firma Globema regularnie organizuje swoje konferencje od 1999 roku. Wydarzenia te są miejscem spotkań oraz wymiany doświadczeń dostawców i użytkowników systemów IT z kraju i zagranicy. Tegoroczna edycja spotkania rozpocznie obchody 20-lecia firmy. W programie konferencji znajdą się prezentacje, panele dyskusyjne oraz warsztaty produktowe. W tym ...

więcej

2017-06-05 do 2017-06-06 |KRAKÓW| XIII Ogólnopolskie Sympozjum Krakowskie Spotkania z INSPIRE


organizator: UMWM, AGH, UM Krakowa, MUW, OPGK Kraków
Tematem konferencji będzie „Jakość powietrza – od pomiarów do prezentacji”. Podczas XIII edycji sympozjum przewidziano 5 sesji tematycznych: • zadania Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej, • jakość powietrza jako element Państwowego Monitoringu Środowiska, • pomiar i modelowanie zanieczyszczeń powietrza, ...

więcej

2017-06-03 |Poznań| VI Forum BioGIS


organizator: Wydziałowa Pracownia Biologicznych Inofrmacji Przestrzennych, Wydział Biologii UAM
GIS coraz częściej wykorzystywany jest w aerobiologii - dziedzinie rozwijającej się bardzo dynamicznie ze względu na coraz większy odsetek ludzi wrażliwych na czynniki alergiczne. Aktualnie, zwraca się uwagę na szczegółową identyfikację źródeł pylenia, szacowanie wielkości produkcji pyłku, poznanie kierunków rozprzestrzeniania się ziarn pyłku i ...

więcej

maj 2017

2017-05-31 |CZĘSTOCHOWA| Problemy geodezyjno-prawne w praktyce


organizator: GIG
Tematyka szkolenia obejmuje takie zagadnienia, jak: • granice nieruchomości, • rozgraniczenia w trybie administracyjnym, w trybie sądowym oraz według ustawy Prawo wodne, • podziały nieruchomości, • wznawianie znaków granicznych oraz wyznaczanie punktów granicznych, • mapy do celów prawnych, • ekspertyzy i opinie ...

więcej

2017-05-29 do 2017-06-02 |HELSINKI (FINLANDIA)| Tydzień Roboczy FIG


Tydzień Roboczy Międzynarodowej Federacji Geodetów (FIG) pod hasłem „Geodezja świata przyszłości – od digitalizacji do rzeczywistości rozszerzonej”. Wydarzenie będzie okazją do dyskusji nad kluczowymi wyzwaniami współczesności dla branży

więcej

2017-05-29 do 2017-05-31 |OLSZTYN| XXV Konferencja TNN nt. "Rola infrastruktury informacji przestrzennej w sektorze nieruchomości"


organizator: Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego UWM, Katedra Zasobów Nieruchomości UWM
Konferencja gromadzi przedstawicieli krajowych oraz zagranicznych ośrodków naukowych zajmujących się problematyką nieruchomości oraz przedstawicieli nauki i praktyki rynku nieruchomości. W ramach konferencji przewidziane są sesje plenarne oraz doktoranckie i posterowe. Zakres tematyczny konferencji obejmować będzie najważniejsze zagadnienia ...

więcej

2017-05-25 do 2017-05-26 |Lublin| LARSS Low Altitude Remote Sensing Seminar


organizator: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie
LARSS Low Altitude Remote Sensing Seminar to międzynarodowe seminarium odbywające się cyklicznie w Lublinie. W tym roku w dniach 25-26 maja Na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej i w obiekcie Ecotech-Complex odbędzie się spotkanie specjalistów w dziedzinie niskopułapowych pomiarów elementów środowiska naturalnego. Seminarium stanowi ...

więcej

2017-05-25 |ŁÓDŹ| Ogólnopolska Konferencja dotycząca projektów ZSIN i K-GESUT


organizator: OPGK Gdańsk
Wśród głównej tematyki spotkania są m.in.: • Cele i założenia oraz stan realizacji projektów ZSIN i K-GESUT • Prezentacja poszczególnych etapów realizacji ZSIN i K-GESUT w kontekście procedur weryfikacji. • Prezentacja doświadczeń z realizacji oraz weryfikacji ZSIN i K-GESUT faza I • Komunikacja i logistyka realizacji ...

więcej

2017-05-23 |WARSZAWA| Ochrona gruntów rolnych i leśnych w planowaniu przestrzennym oraz w działalności inwestycyjnej


organizator: Oddział SGP w Warszawie
W programie szkolenia znalazły się następujące zagadnienia: • podstawy prawne ochrony gruntów, • system planowania przestrzennego na obszarach gmin, • przeznaczanie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, • wyłączanie gruntów rolnych i leśnych z produkcji, obowiązki inwestorów, • geodezyjna inwentaryzacja ...

więcej

2017-05-22 do 2017-05-24 |BIAŁKA K. LUBLINA| II Konferencja "Innowacje w inżynierii kształtowania środowiska i geodezji"


organizator: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, Poleski Park Narodowy, Gmina Dębowa Kłoda, Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie
II Konferencja „Innowacje w inżynierii kształtowania środowiska i geodezji”

więcej

2017-05-19 |WARSZAWA| Konferencja "Normalizacja dla Smart Cities"


organizator: Polski Komitet Normalizacyjny
W trakcie konferencji będą przedstawione m.in.: • Wybrane aspekty tworzenia inteligentnego miasta oraz wyzwania dla jego rozwoju. • Przykłady wdrożeń inteligentnych rozwiązań w polskich miastach. • Działania wspierające zintegrowane planowanie rozwoju miasta z wykorzystaniem nowych technologii i zgodnie z zasadami zrównoważonego ...

więcej

2017-05-18 do 2017-05-20 |WARSZAWA| XXIII Międzynarodowe Dni Geodezji Polsko-Czesko-Słowackie


organizator: Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Český svaz geodetů a kartografů, Slovenská spoločnost? geodetov a kartografov
W programie XXIII Międzynarodowych Dni Geodezji przewidziano cztery bloki tematyczne: • wystąpienia głównych geodetów, • nowe technologie pomiarowe w geodezji, • kataster wielowymiarowy 3D, 4D..., • informatyzacja i interoperacyjność państwowych zasobów geodezyjnych.

więcej

2017-05-17 |KRAKÓW| GIS w inżynierii środowiska 2017


organizator: Sekcja Środowiskowa Studenckiego Koła Naukowego "KNGK Geoinformatyka"
Konferencja ma na celu promowanie rozwiązań geoinformatycznych w projektach dotyczących środowiska naturalnego i antropogenicznego. Jednocześnie stanowi forum, na którym swoje projekty będą mogli zaprezentować geodeci, geografowie, a także osoby związane z ochroną środowiska, górnictwem i geologią. Rejestracja trwa do 21 kwietnia.

więcej

2017-05-15 do 2017-05-17 |GDYNIA| Hackathon Galileo


organizator: GSA
Głównym założeniem spotkania jest wymyślenie nowatorskiego programu, który będzie wykorzystywać unikatowe możliwości oferowane przez usługi europejskiego systemu Galileo. Tematyka aplikacji może być bardzo szeroka – od rzeczywistości rozszerzonej, przez GIS i sport, po rozwiązania marketingowe, transportowe czy społecznościowe. Co ciekawe, ...

więcej

2017-05-10 do 2017-05-12 |LUBLIN| GIS Challenge


organizator: Pracownia Geoinformacji Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne skierowane są do osób posiadających status studenta(studia licencjackie lub magisterskie), które w zespołach dwu- lub trzyosobowych będą rywalizować o miano najlepszej akademickiej drużyny w Polsce w rozwiązywaniu zadań analitycznych oraz problemów związanych z wykorzystywaniem oprogramowania GIS i ...

więcej

kwiecień 2017

2017-04-26 |WROCŁAW| Smart3Dcity


organizator: SHH
Jest to nowa inicjatywa adresowana do przedstawicieli jednostek urzędów miejskich oraz całego sektora związanego z planowaniem, projektowaniem oraz wykorzystaniem zabudowy i infrastruktury miejskiej. Podczas konferencji smart3Dcity zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady tworzenia modeli 3D dla wybranych miast oraz ich zastosowania w różnych ...

więcej

2017-04-24 do 2017-04-25 |WROCŁAW| Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny w infrastrukturze informacji przestrzennej


organizator: SGP
Tematyka spotkania obejmie m.in.: • Nadzorowany proces budowy baz danych GESUT i BDOT 500 (uwarunkowania prawne, standardy techniczne, aspekty organizacyjne budowy baz danych, proces walidacji danych i odbioru baz danych, implementacja wynikowych roboczych baz danych do baz powiatowych, rola inspektora nadzoru w procesie budowy baz danych). ...

więcej

2017-04-12 |WARSZAWA| GIS w Państwowej Straży Pożarnej


organizator: SGSP
Organizatorem wydarzenia jest Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Seminarium kierowane jest do osób, które wykorzystują lub są zainteresowane wdrożeniem systemów informacji przestrzennej w swojej pracy zawodowej. Prelegentami będą osoby reprezentujące jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w tym z wydziałów operacyjnych i ...

więcej

2017-04-05 do 2017-04-07 |BRONISŁAWÓW| XVII Szkoła Pomiarów


organizator: TPI
Na trzydniowym szkoleniu uczestnicy zobaczą wiele nowości z zakresu geodezji i skanowania 3D oraz będą mieli możliwość udziału w warsztatach prowadzonych przez specjalistów i praktyków. Partnerami XVII Szkoły Pomiarów będą firmy Faro (producenta skanerów i ramion pomiarowych dla przemysłu), Softline (twórca aplikacji C-GEO), ProCAD (jedna z ...

więcej

marzec 2017

2017-03-31 do 2017-04-01 |KRAKÓW| #MAP_UJ


organizator: UJ, HERE
Mapathon ma charakter konkursu, w którym uczestniczą zespoły składające się ze studentów posiadających wiedzę i umiejętności związane z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej. W ciągu 24 godzin uczestnicy będą pracować nad znalezieniem najlepszego rozwiązania na któryś z problemów przedstawionych przez organizatorów. Zwycięzcy #MAP_UJ! ...

więcej

2017-03-29 do 2017-03-31 |WARSZAWA, MIEDZESZYN| XIII KNT z cyklu "Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej"


XIII Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej” organizowana przez WGiK PW, Sekcję Geodezji Inżynieryjnej SGP oraz Komitet Geodezji Polskiej Akademii Nauk

więcej

2017-03-28 do 2017-03-31 |WROCŁAW| Konferencje SKP


organizator: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Stowarzyszenie Kartografów Polskich, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Zakład Geodezji i Geoinformatyki Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej
Akademia Kartografii i Geoinformatyki, która odbędzie się pod hasłem „Redakcja cyfrowych map tematycznych – nauka i praktyka” (28-29 marca 2017 r.), oraz IX Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacji pod hasłem „Mapy tematyczne środowiska przyrodniczego” (29-31 marca 2017 r.) Akademia będzie poświęcona problematyce ...

więcej

2017-03-23 |WARSZAWA| Szkolenie pn. "Procedury i dokumentacja geodezyjna związana z określaniem przebiegu linii..."


organizator: Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Warszawie
Podczas szkolenia poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia: • nieruchomość gruntowa a działka ewidencyjna, granica nieruchomości a granica działki ewidencyjnej, księga wieczysta a kataster, stan prawny nieruchomości a stan władania; • rozgraniczenia nieruchomości w trybie administracyjnym i sądowym; • ustalenie przebiegu ...

więcej

2017-03-23 do 2017-03-25 |PIOTRKÓW TRYBUNALSKI| Kongres Geodetów Polskich


organizator: Lokalne Stowarzyszenia Geodezyjne
„Kongres (…) jest próbą zjednoczenia środowiska wokół wspólnych postulatów, które zostaną wypracowane na poszczególnych panelach tematycznych” – czytamy na stronie wydarzenia. „Wiemy, że wiele jest do zrobienia. Jednak żeby osiągnąć zakładany cel należy najpierw ruszyć z miejsca. Wierzymy, że KGP będzie początkiem ...

więcej

2017-03-04 do 2017-03-07 |BIAŁKA TATRZAŃSKA, PORONIN| XXXI Ogólnopolskie Mistrzostwa Narciarskie Geodetów


organizator: Tatrzańskie Koło Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Baza noclegowa oraz biuro zawodów znajduje się w Ośrodku Wypoczynkowym „Limba” w Poroninie (ul. Kośne Hamry 15A). Koszt uczestnictwa to 499 zł przy płatności do 5 lutego. Po tym terminie opłata zwiększa się do 550 zł. Zawody odbywają się z podziałem na 5 grup startowych.

więcej

2017-03-02 |OLSZTYN| Panel dyskusyjny poświęcony wybranym zagadnieniom z zakresu geodezyjnych przepisów prawnych


organizator: SGP
Tematyka debaty obejmie następujące zagadnienia: 1. Uwierzytelnianie dokumentacji geodezyjnej wykonywanej na potrzeby procesów budowlanych, „specustaw”, art.73 przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną z 1998 r., dotyczący nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, map do celów prawnych. 2. Rowy ...

więcej

2017-03-01 do 2017-03-02 |WARSZAWA| Szkolenie pn. "Poprawa jakości zbioru danych EGiB w odniesieniu do obowiązującego modelu EGiB"


organizator: Intergraph Polska, Dział Hexagon Safety & Infrastructure
W świetle obowiązującego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, z dniem 1 stycznia 2017 roku, organ prowadzący EGiB zobligowany jest do: • dostosowania zbioru danych ewidencyjnych do nowego, obowiązującego modelu danych EGiB, • rozpoczęcia prowadzenia ewidencji zgodnie z nowymi przepisami, • wymiany (udostępniania) ...

więcej

luty 2017

2017-02-28 |WARSZAWA| Szkolenie pn. "Obrót nieruchomościami rolnymi i lasami w świetle ostatnich zmian ustawowych..."


organizator: Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Warszawie
Podczas szkolenia poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia: • obrót nieruchomościami rolnymi – ewolucja przepisów, główne regulacje ustawy z 14 kwietnia 2016 r.; • obrót lasami – prawne ograniczenia w nabyciu lasu, prawo pierwokupu; • możliwości geodezyjnego podziału nieruchomości rolnych lub lasów – ...

więcej

2017-02-22 |WARSZAWA| Granice działek ewidencyjnych i budynki w procesach modernizacyjnych oraz tworzeniu i zasilaniu ZSIN


organizator: SGP
W programie przewidziano wystąpienia poświęcone m.in.: pomiarowi sytuacyjnemu linii brzegu, wiarygodności danych EGiB, określaniu współrzędnych narożników budynków metodami fotogrametrycznymi, jednorodności systemów do prowadzenia PZGiK oraz schematom UML danych EGiB.

więcej

grudzień 2016

2016-12-14 |WROCŁAW| GISforum


organizator: SHH
Seminarium GISforum poświęcone będzie nowoczesnym narzędziom do zarządzania infrastrukturą przedsiębiorstw wod-kan. Wydarzenie jest przygotowywane z myślą o potrzebach zarządców sieci wodociągowo-kanalizacyjnej: przedsiębiorstw wod-kan, zakładów komunalnych oraz urzędów miast i gmin. W programie zaprezentowane zostaną m.in. narzędzia GIS do ...

więcej

listopad 2016

2016-11-24 |WARSZAWA| Konferencja katastralna


organizator: Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
II Konferencja Naukowa pod hasłem „Współczesne trendy w katastrze i gospodarce nieruchomościami” Komunikat 1

więcej

2016-11-21 |KOSZALIN| Szkolenie "Problemy geodezyjno-prawne w praktyce"


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Tematyka kursu obejmuje: granice nieruchomości, rozgraniczenia (w trybie administracyjnym i sądowym oraz wg ustawy Prawo wodne), podziały nieruchomości, wznawianie znaków granicznych oraz wyznaczanie punktów granicznych, mapy do celów prawnych, a także ekspertyzy i opinie dla celów sądowych). W ramach szkolenia przewidziano także czas na pytania, ...

więcej

2016-11-21 do 2016-11-22 |WARSZAWA| III edycja konferencji Środowisko Informacji


organizator: Ministerstwo Środowiska, GDOŚ
Konferencja Środowisko Informacji jest największym w Polsce wydarzeniem gromadzącym w jednym miejscu specjalistów zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i aktywnym udostępnianiem cyfrowych danych i informacji o środowisku i jego ochronie. Organizatorami wydarzenia są Ministerstwo Środowiska i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Tematem ...

więcej

2016-11-18 |WARSZAWA| GISDAY 2016: GIS w stolicy - Bezpieczne dziś i jutro


organizator: siedem organizacji studenckich z pięciu warszawskich uczelni
Tegoroczny GIS Day, którego hasłem przewodnim jest „Bezpieczne dziś i jutro” to kolejna edycja imprezy, podczas której na uczestników czeka wiele interesujących i atrakcyjnych przedsięwzięć. W programie konferencji wstępnie zaplanowane są m.in. wystąpienia zaproszonych gości przedstawiające najciekawsze rozwiązania dotyczące systemów ...

więcej

2016-11-18 |WARSZAWA| Jubileusz 100-lecia Warszawskiej Szkoły Geodezyjnej


Uroczyste obchody jubileuszu 100-lecia funkcjonowania szkoły, która obecnie działa jako Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowe im. prof. dr. Stanisława Kluźniaka w Zespole Szkół Nr 14 w Warszawie przy ulicy Szanajcy 5. Uroczystości odbędą się pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

więcej

2016-11-16 |POLSKA| Dzień GIS 2016


Jak co roku, w trzecią środę listopada na całym świecie w ramach obchodów Dnia GIS organizowane są różnego rodzaju konferencje, warsztaty, gry, konkursy, wystawy, pokazy przybliżające szerokie możliwości wykorzystania systemów informacji geograficznej. Prezentowana jest funkcjonalność oprogramowania GIS, a także osiągnięcia w tej dziedzinie. W ...

więcej

2016-11-08 do 2016-11-09 |WARSZAWA| XXVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej


organizator: PTIP
Spotkanie nawiązuje do dorobku dotychczasowych 25 dorocznych konferencji PTIP, a jej temat wiodący stanowi odzwierciedlenie zainteresowań krajowych środowisk geoinformacyjnych reprezentujących różne zawody, specjalności i obszary działalności. Środowiska te łączy świadomość rosnącego znaczenia geoinformacji we współczesnym świecie, w którym ...

więcej

2016-11-08 do 2016-11-09 |GDYNIA| Konferencje nawigacyjne


organizator: Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Polskie Forum Nawigacyjne
• XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pod hasłem „Rola nawigacji w zabezpieczeniu działalności ludzkiej na morzu” (NavSup) • Konferencja Sekcji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN „Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji” Szczegóły

więcej

październik 2016

2016-10-25 |WARSZAWA| Geomarketing Forum 2016


organizator: Connected Life Communication Group
Które miejsce wybrać na lokalizację sklepu czy galerii handlowej? Jak sprawdzić rozmieszczenie twoich obecnych i potencjalnych klientów (biorąc pod uwagę takie elementy, jak m.in. wiek, płeć czy zasobność portfela)? Gdzie kierować działania promocyjne? Odpowiedzi na te i inne pytania padną podczas kolejnej edycji Geomarketing Forum 2016. Szacuje ...

więcej

2016-10-20 do 2016-10-21 |Lublin| LARSS Low Altitude Remote Sensing Seminar


organizator: Wydział Nauk o Ziemi, Ecotech-Complex
Seminarium LARS (Low Altitude Remote Sensing) Termin: 20-21 października 2016 Miejsce: Ecotech-Complex UMCS w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie Nurty seminarium:: • Dane hiperspektralne, RGB, LIDAR, TLS • Metody i techniki przeprowadzania analiz danych przestrzennych • Platformy akwizycji danych - UAV, samoloty, inne ...

więcej

2016-10-20 do 2016-10-21 |JACHRANKA| Forum kształcenia


organizator: GUGiK
V Forum nt. kształcenia i doskonalenia zawodowego geodetów i kartografów. Podczas spotkania kontynuowana będzie dyskusja dotycząca systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego w dziedzinie geodezji i kartografii, która w ostatnich latach zintegrowała działania środowiska geodezyjnego. Formuła tegorocznego, dwudniowego spotkania zakłada ...

więcej

2016-10-19 do 2016-10-20 |WROCŁAW| GISforum 2016


Tematyka tegorocznego wydarzenia będzie dotyczyła m.in. następujących zagadnień: geoportale, mobilny GIS, geoinformacja dla SmartCity/3DCity, Oracle Spatial, cyberbezpieczeństwo, Open Data, BIM, skanowanie laserowe, fotogrametria cyfrowa, Inteligentne Systemy Transportowe (ITS), Asset Management, internet rzeczy. Podczas konferencji dokonuje się ...

więcej

2016-10-19 do 2016-10-20 |POZNAŃ| Forum BioGIS Teledetekcja i narzędzia GIS w badaniach różnorodności flory i siedlisk przyrodniczych


organizator: Wydział Biologii UAM
Bogaty zbiór archiwalnych materiałów teledetekcyjnych gromadzonych w Polsce od lat 40-tych XX wieku, a także coraz lepsza jakość obecnie pozyskiwanych danych w zakresie rozdzielczości przestrzennej, spektralnej i czasowej pozwala na ich coraz pełniejsze wykorzystanie w ocenie różnorodności biologicznej. W ramach konferencji zaplanowano sesje ...

więcej

2016-10-14 |NADRZECZE k. Biłgoraja| Konferencja szkoleniowa ?Techniczne i prawne aspekty sporządzania dokumentacji do celów prawnych?


organizator: Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Szkolenie poprowadzi śląski WINGiK Mirosław Puzia. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni geodeci miejscy i powiatowi z Biłgoraja, Chełma, Tomaszowa Lubelskiego i Zamościa oraz wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Lublinie. W programie szkolenia znalazły się: • techniczne i prawne aspekty sporządzania ...

więcej

2016-10-13 do 2016-10-15 |SPAŁA| Seminarium nt. zmian w prawie


organizator: SGP Oddział w Łodzi
Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi zaprasza wykonawców prac geodezyjnych i pracowników administracji geodezyjnej do wzięcia udziału w kolejnej edycji seminarium pod hasłem „Zmiany w przepisach prawa dotyczących geodezji i kartografii”

więcej

2016-10-12 |WARSZAWA| Seminarium dla wykonawców geodezyjnych


organizator: Geo-System
12 października (środa) w Hotelu Gromada Airport (ul. 17 stycznia 32) w Warszawie organizowane jest seminarium dla wykonawców geodezyjnych korzystających z oprogramowania GEO-MAP oraz technologii obsługi prac geodezyjnych iGeoMap/ePODGiK. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, a formularz rejestracyjny oraz szczegółowy program znajduje się na stronie ...

więcej

2016-10-11 do 2016-10-13 |HAMBURG| Intergeo 2016


organizator: Hinte GmbH
Międzynarodowe targi, podczas których prezentowane są najnowsze technologie, sprzęt i oprogramowanie geodezyjne czołowych producentów z całego świata

więcej

2016-10-05 do 2016-10-07 |SOPOT| HxGN Local Poland


organizator: Hexagon S&I (Intergraph Polska)
Konferencja Grupy Hexagon pod hasłem „W kierunku inteligentnych zmian”. Już po raz dwudziesty firma Intergraph Polska (tym razem we współpracy z partnerami oraz innymi firmami z grupy Hexagon) organizuje konferencję poświęconą zagadnieniom z zakresu technologii informacyjnych i rozwiązań dla administracji publicznej, służb ...

więcej

2016-10-05 |WARSZAWA| Cyfrowe plany zagospodarowania przestrzennego: dyrektywa INSPIRE, zarządzanie miastem...


organizator: 24GIS
Szkolenie ma na celu zapoznanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z: • Aktualnymi wymaganiami prawnymi w zakresie informatyzacji miejscowym planów zagospodarowania przestrzennego wynikającymi m.in. z wdrażaniem ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz dyrektywy INSPIRE. • Organizacją wdrożenia ww. wymagań ...

więcej

2016-10-04 |ŁÓDŹ| Szkolenie pt. Praktyczne zagadnienia kształtowania ustroju rolnego


organizator: Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Łodzi
Szkolenie poprowadzi Aleksander Szymański, prezes Izby Notarialnej w Łodzi. Koszt uczestnictwa to 230 zł. Zgłoszenia przyjmowane są do 27 września.

więcej

wrzesień 2016

2016-09-27 do 2016-09-28 |WARSZAWA| EGNOS Service Provision Workshop 2016


organizator: ESSP
Warsztaty są organizowane przez firmę ESSP (European Satellite Services Provider) oraz Europejską Agencję ds. GNSS (GSA). Celem dwudniowego spotkania jest przedstawienie informacji na temat możliwych zastosowań systemu EGNOS, dostępnych obecnie usług oraz stanu wdrażania nowych rozwiązań. Dodatkowo przedstawione zostaną przykłady praktycznych ...

więcej

2016-09-26 do 2016-09-30 |BARCELONA (HISZPANIA)| Konferencja INSPIRE


organizator: Komisja Europejska
Na konferencję złożą się sesje plenarne dotyczące kwestii wspólnej polityki, sesje równoległe koncentrujące się w szczególności na implementacji INSPIRE, wyzwaniach interoperacyjności i rozwiązywaniu problemów badawczych czy nowych i rozwijających się technologiach i oprorgamowaniu, a także prezentacje posterowe.

więcej

2016-09-26 do 2016-09-28 |ZWIERZYNIEC| Konferencja kartograficzna


organizator: Zakład Kartografii i Geomatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Oddz. Kartograficzny PTG i Roztoczański Park Narodowy
XXXIX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna pod hasłem „Wizualizacja kartograficzna w nauce i praktyce”

więcej

2016-09-22 do 2016-09-23 |WARSZAWA| Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji


organizator: Oddział Teledetekcji i Geoinformatyki Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Pod hasłem „Zdalne techniki badania środowiska” odbędzie się XXII Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji. Jej celem jest wymiana doświadczeń i pogłębienie współpracy w zakresie teledetekcji między uczelniami, instytucjami badawczo-wdrożeniowymi, administracją publiczną i przedsiębiorcami. Zgłoszenia udziału ...

więcej

2016-09-15 do 2016-09-16 |OSTRÓW WIELKOPOLSKI| XIX Kaliska Konferencja Naukowo-Techniczna


organizator: Sekcja Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami SGP, Komitet Geodezji PAN Komisja Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Oddział SGP w Kaliszu
Hasłem tegorocznego spotkania będzie „Modernizacja katastru, informatyzacja PZGiK i interoperacyjność zbiorów danych w aspekcie utworzenia ZSIN i realizacji środków unijnych i środków z RPO w latach 2016-20” Tematy przewodnie konferencji: • Modernizacja w oparciu o pomiary sytuacyjne terenowe, fotogrametryczne i kartometryczne ...

więcej

2016-09-14 do 2016-09-16 |JACHRANKA| 3. edycja konferencji ?Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK?


organizator: Geo-System Sp. z o.o.
III Ogólnopolska Konferencja Techniczna pt. „Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK”

więcej

2016-09-13 do 2016-09-16 |ROGÓW| Geomatyka w Lasach Państwowych


organizator: Wydział Urządzania Lasu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
Celem konferencji jest, obok podsumowania dotychczasowych prac nad wdrażaniem geomatyki w LP, omówienie tematyki bieżącej, zwłaszcza zagadnień związanych z rozwojem infrastruktury danych przestrzennych oraz coraz bardziej obecnej w leśnej rzeczywistości teledetekcji, dostosowanie do potrzeb Lasów Państwowych programów edukacji kadry geomatyków, a ...

więcej

2016-09-12 do 2016-09-16 |KRAKÓW| Letnia Szkoła Geoinformacji oraz Konferencja EARSeL


organizator: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Są to dwa międzynarodowe wydarzenia poświęcone zastosowaniu badań teledetekcyjnych w leśnictwie: • Konferencja 3rd Workshop Special Interest Group on Forestry (EARSeL) pod hasłem „Breaking dimensions and resolutions of forest remote sensing data” (15-16 września) • Wydarzenie to poprzedzi 3-dniowa międzynarodowa Letnia Szkoła ...

więcej

2016-09-05 |WROCŁAW| Szkolenie "Problemy geodezyjno-prawne w praktyce"


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Tematyka kursu obejmuje: granice nieruchomości, rozgraniczenia (w trybie administracyjnym i sądowym oraz wg ustawy Prawo wodne), podziały nieruchomości, wznawianie znaków granicznych oraz wyznaczanie punktów granicznych, mapy do celów prawnych, a także ekspertyzy i opinie dla celów sądowych). W ramach szkolenia przewidziano także czas na pytania, ...

więcej

2016-09-04 do 2016-09-07 |WROCŁAW| Sympozjum Komisji 4 IAG


organizator: Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu we współpracy z Instytutem Geodezji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
IAG Commission 4 Positioning and Applications Symposium, czyli Sympozjum Komisji 4 Międzynarodowej Asocjacji Geodezji „Pozycjonowanie i Zastosowania” Zgodnie ze strukturą Komisji 4 IAG sympozjum będzie składać się z czterech sesji tematycznych: • Emerging Positioning Techniques (Nowe techniki pozycjonowania) • Geospatial ...

więcej

2016-09-03 do 2016-09-04 |BROK| Dzień Geodety na Mazowszu


organizator: Stowarzyszenie Geodetów Polskich Zarząd Oddziału w Warszawie
W programie imprezy znalazły się m.in. spotkanie integracyjne (grill), uroczysta kolacja i zabawa taneczna, grzybobranie. Koszt uczestnictwa to 250 zł.

więcej

2016-09-01 do 2016-09-03 |DĄBKI| VII Ogólnopolskie Seminarium-Szkolenie Biegłych Sądowych z zakresu Geodezji


organizator: Środkowopomorski oddział Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Koszalinie
Zaproponowana tematyka seminarium skierowana jest zarówno do czynnych biegłych sądowych oraz geodetów chętnych do podjęcia współpracy z sądami, jak i wszystkich zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji w zakresie geodezji i przepisów jej towarzyszących. W programie spotkania znalazły się m.in. następujące wykłady: • Gospodarka ...

więcej

sierpień 2016

2016-08-25 do 2016-08-27 |SIERADZ| XXXIII Mistrzostwa Polski Geodetów w Tenisie


W programie są m.in. gry pojedyncze i deblowe, a także sesje szkoleniowe, nocne zwiedzanie Sieradza z przewodnikiem oraz plenerowy grill. Organizatorem spotkania jest firma InterMap z Sieradza. Komunikat

więcej

lipiec 2016

2016-07-12 do 2016-07-19 |PRAGA (CZECHY)| Kongres ISPRS


organizator: ISPRS Praga
XXIII Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji (ISPRS) pod hasłem „Od historii człowieka do przyszłości z informacją przestrzenną”

więcej

czerwiec 2016

2016-06-29 |KATOWICE| Jublieusz katowickiego WODGiK


Seminarium pod hasłem „Geodezja wczoraj, dzisiaj, jutro” z okazji jubileuszu 25 lat Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach (1991-2016)

więcej

2016-06-29 |WROCŁAW| Szkolenie SGP we Wrocławiu


organizator: ZO SGP we Wrocławiu
Szkolenie pod hasłem „Ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi od 30 kwietnia 2016 r. – aspekty prawne, geodezyjne i ekonomiczne”. Podczas szkolenia omówione będą obowiązujące od 30 kwietnia br. ustawowe ograniczenia dotyczące obrotu nieruchomościami rolnymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność podmiotów ...

więcej

2016-06-29 |Kielce| Akademia Geomatyczna


organizator: Zakład Geomatyki Politechniki Świętokrzyskiej we współpracy z firmą TPI Sp. z o.o.
Akademia Geomatyczna – jednodniowe ogólnopolskie warsztaty szkoleniowe dla studenckich kół naukowych. W imprezie udział weźmie ponad 100 studentów przedstawicieli 7 kół naukowych o profilu „geodezja i kartografia” z całej Polski. Miejscem rozpoczęcia będzie aula 4.09. w budynku Energis Politechniki Świętokrzyskiej. Całkowity czas ...

więcej

2016-06-27 do 2016-07-01 |SAN DIEGO (USA)| Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Oprogramowania Esri


organizator: Esri Inc.
Tegoroczne spotkanie odbędzie się pod hasłem „Wiele nauki w jednym miejscu”

więcej

2016-06-23 do 2016-06-25 |SUPRAŚL| XIII PODLASKIE FORUM GIS


organizator: Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Stowarzyszenie Geodetów Polskich oddział w Białymstoku
Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Białymstoku zapraszają do wzięcia udziału XIII PODLASKIM FORUM GIS pt. „Rok mapy - zderzenie tradycji z przyszłością”. Tematyka, która będzie poruszana na Forum to: 1. Tradycja i historia mapy, a Systemy Informacji Przestrzennej. 2. Doświadczenia ...

więcej

2016-06-20 do 2016-06-22 |LUBLIN| Konferencja o urządzaniu obszarów wiejskich


organizator: IUNG w Puławach, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, RDOŚ w Lublinie, Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie i Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich
XX Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich”. Tematem spotkania będzie rozwój obszarów wiejskich – stan obecny i perspektywy Zgłoszenia na konferencję

więcej

2016-06-13 do 2016-06-14 |KRAKÓW| Krakowskie Spotkania z INSPIRE


organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa, Małopolskim Urzędem Wojewódzkim, Akademią Górniczo-Hutniczą i Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kartograficznym w Krakowie.
XII Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu „Krakowskie Spotkania z INSPIRE” odbędzie się pod hasłem „Kluczowe dane referencyjne z perspektywy krajowej i europejskiej”. Wydarzenie objął swoim patronatem Główny Geodeta Kraju. Podczas sympozjum przewidziano cztery sesje: • Rezultaty projektu European Location Framework • ...

więcej

2016-06-13 |WARSZAWA| Szkolenie "Problemy geodezyjno-prawne w praktyce"


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Tematyka kursu obejmuje: granice nieruchomości, rozgraniczenia (w trybie administracyjnym i sądowym oraz wg ustawy Prawo wodne), podziały nieruchomości, wznawianie znaków granicznych oraz wyznaczanie punktów granicznych, mapy do celów prawnych, a także ekspertyzy i opinie dla celów sądowych). W ramach szkolenia przewidziano także czas na pytania, ...

więcej

2016-06-08 do 2016-06-10 |WARSZAWA| V Ogólnopolska Konferencja GIS w Nauce


organizator: WGiSR Uniwersytetu Warszawskiego
Zaproszenie do udziału jako współgospodarze przyjęli przedstawiciele Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, gdzie kwestie zastosowań GIS stanowią główną oś zainteresowań naukowych. Gospodarzem sesji poświęconej tematyce GIS i kartografii historycznej będą pracownicy naukowi Instytutu Historii PAN, sesji specjalnej ...

więcej

2016-06-08 do 2016-06-10 |KAMIONKA K. RZESZOWA| Innowacyjne technologie geodezyjne?zastos. w różnych dziedzinach gospodarki


organizator: Wyzsza Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie, Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski WP
Konferencja od lat współorganizowana jest przez WSI-E, Instytut Geodezji Politechniki Lwowskiej, Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach, Geokart-International Sp. z o. o. w Rzeszowie, a obecnie również przez TROW i Uniwersytet Techniczny w Bratysławie. Poświęcona będzie innowacyjnym technologiom geodezyjnym i kart. stosowanych w różnych ...

więcej

2016-06-08 do 2016-06-10 |ŚWIERADÓW-ZDRÓJ| 23. Szkoła Kartograficzna


organizator: Zakład Geoinformatyki i Kartografii Uniwersytetu Wrocławskiego
Tematyka 23. Szkoły Kartograficznej będzie obejmowała zagadnienia związane z zastosowaniem samolotów bezzałogowych w badaniach o Ziemi. W ramach wydarzenia odbędą się warsztaty terenowe poprowadzone przez certyfikowanych operatorów UAV związane z pozyskiwaniem danych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych dla meteorologii, hydrologii ...

więcej

2016-06-06 do 2016-06-24 |WARSZAWA| Wystawa map


organizator: Archiwum Główne Akt Dawnych
Wystawa pod hasłem „Wielka kartografia małych miast XVII-XIX wieku”. Na wystawie zostaną pokazane kartografika mniejszych miast Rzeczypospolitej, mniej znane i rzadziej wystawiane. Jednakże wiele z tych map było sporządzanych przez wybitnych geometrów, kartografów i urbanistów, dlatego też dokładnością pomiaru i techniką wykonania nie ...

więcej

2016-06-03 do 2016-06-05 |SPAŁA| 41. Rajd Geodetów


organizator: Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Warszawie
Drużyny startują w składach 2-10 osobowych. Każde przedsiębiorstwo (instytucja) może zgłosić dowolną liczbę drużyn. W rajdzie zwycięży ta drużyna, która zdobędzie największą liczbę punktów, i to przedsiębiorstwo, którego dwa najlepsze zespoły w sumie zdobędą najwięcej punktów. W ramach imprezy przewidziano także m.in. szkolenie z zakresu ...

więcej

2016-06-02 do 2016-06-04 |GDAŃSK| Bałtycki Kongres Geodezyjny


organizator: Stowarzyszenie Geodetów Polskich o. Gdańska oraz Katedra Geodezji Politechniki Gdańskiej
Na Bałtycki Konkres Geodezyjny w Gdańsku składają się: * obchody 70-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku, * Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Geomatyka 2016 Bałtycki Kongres Geodezyjny uświetniony będzie benefisem z okazji jubileuszów Profesora Mirosława Żaka i Profesora Adama Żurowskiego. Materiały z konferencji Geomatyka ...

więcej

2016-06-02 |WROCŁAW| Konferencja pod hasłem "Informacja przestrzenna nowym impulsem dla rozwoju lokalnego"


organizator: Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
3. edycja konferencji skierowanej przede wszystkim do przedstawicieli samorządów lokalnych. Jej ideą jest pokazanie dobrych praktyk w zarządzaniu przestrzenią na szczeblu lokalnym z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej. Tegoroczna konferencja poświęcona będzie tematyce bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz monitorowaniu ...

więcej

maj 2016

2016-05-23 do 2016-05-26 |ROTTERDAM (HOLANDIA)| Światowe Forum Geoprzestrzenne


organizator: Geospatial Media and Communications BV
Tegoroczne forum odbędzie się pod hasłem „Gdzie są pieniądze? Rewolucyjne modele biznesowe”

więcej

2016-05-20 |WARSZAWA| Konferencja Jubileuszowa i Bal 95-lecia WGiK PW


organizator: Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Konferencja i bal z okazji Jubileuszu 95-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii PW organizowanego w ramach obchodów 100-lecia odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej. W roku 2016 przypada Jubileusz 95-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii, co dodatkowo wpisuje się w 100-lecie odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej. Z tej okazji ...

więcej

2016-05-19 do 2016-05-20 |LUBLIN| Ogólnopolskie Targi Geodezyjne GeoExpo 2016


organizator: GGPS Lublin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Stowarzyszenie Geodetów Polskich oddział w Lublinie
Targi geodezyjne oraz towarzyszące im: ogólnopolska konferencja naukowa „Współczesne problemy w geodezji i inżynierii środowiska”, ogólnopolska konferencja biznesowa „Nowoczesne technologie w geodezji a rozwój regionów w Polsce Wschodniej” oraz Konkurs Innowacja Targów. GeoExpo ma na celu integrację środowiska biznesowego, ...

więcej

2016-05-18 |SZCZECIN| Spotkanie "Urządzenia pomiarowe o dużej precyzji"


organizator: INFOPOMIAR
Firma INFOPOMIAR zaprasza na spotkanie pod hasłem "Urządzenia o dużej precyzji". Na spotkaniu będzie możliwość zobaczenia oraz przetestowania rozwiązań pomiarowych firmy Geomax (grupa Hexagon). W programie pokaz: - systemów skanujących, - tachimetrów robotycznych, - tachimetrów manualnych o dokładności 1", 2", - odbiorników GNSS, - ...

więcej

2016-05-11 |GDAŃSK| Seminarium poświęcone obecnym oraz nowym produktom marki SatLab


organizator: SatLab Geosolutions Polska
Podczas seminarium zostaną przedstawione najnowsze rozwiązania pomiarowe SatLab, w tym SLC (na fot.) – odbiornik RTK, współpracujący z każdym smartfonem, tabletem czy komputerem na wszystkich dostępnych platformach systemowych (Android, Windows Mobile, IOS, Windows PC). Organizatorzy przewidzieli możliwość testów urządzeń w terenie. Na ...

więcej

2016-05-07 |POZNAŃ| Konferencja naukowo-techniczna pt. ?Praktyczne zastosowania wiedzy geodezyjnej?


organizator: Zakład Kartografii i Geomatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Celem konferencji jest wymiana doświadczeń związanych z praktycznym wykorzystaniem wyników badań naukowych oraz wiedzy pozyskanej na różnych etapach kształcenia w zakresie geodezji i kartografii. Konferencja stwarza doskonałą okazję do nawiązania kontaktów przez osoby studiujące geodezję z przedstawicielami nauki, administracji i praktyki ...

więcej

2016-05-05 do 2016-05-07 |KOSZYCE (SŁOWACJA)| XXII Międzynarodowe Słowacko-Polsko-Czeskie Dni Geodezji


Tematyka spotkania koncentrować się będzie na następujących zagadnieniach: • ograniczone prawa do nieruchomości; • dane przestrzenne – jakość, dokładność i dostępność; • aspekty prawne i praktyczne wykorzystania bezzałogowych samolotów (drony); • referaty studentów z uczelni technicznych. Koszt uczestnictwa to 195 euro.

więcej

kwiecień 2016

2016-04-26 |ŁÓDŹ| Szkolenie: Opracowania geodezyjno-kartograficzne na potrzeby budownictwa


organizator: Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Łodzi
Program szkolenia pod hasłem „Opracowania geodezyjno-kartograficzne na potrzeby budownictwa w świetle nowych zasad tworzenia, aktualizacji i udostępniania powiatowej bazy GESUT, bazy BDOT500 oraz mapy zasadniczej”: • Powiatowy GESUT oraz koordynacja usytuowania projektowanych sieci: - Zakres informacji gromadzonych w bazie ...

więcej

2016-04-25 |KALISZ| Kurs SGP nt. źródeł powszechnie obowiązującego prawa


organizator: Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Program kursu pod hasłem „Źródła powszechnie obowiązującego prawa ze szczególnym uwzględnieniem przepisów w sprawie EGiB”: 1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne w zbiegu z brzmieniem rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków po 11 stycznia br.: • obiekty bazy danych EGiB; • udostępnianie danych EGiB; • ...

więcej

2016-04-23 |ŁOBEZ| Turniej siatkówki


XII Turniej Piłki Siatkowej Geodetów o Puchar Prezesa Zarządu SGP w Szczecinie Drużyny złożone z geodetów i pracowników PODGiK-ów można zgłaszać do 11 kwietnia. O udziale w rozgrywkach decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wolnych miejsc w turnieju mogą uczestniczyć zespoły spoza branży. Turniej rozegrany zostanie w systemie „każdy z ...

więcej

2016-04-21 do 2016-04-22 |WROCŁAW| Konferencja OKSG


organizator: Ogólnopolski Klub Studentów Geodezji
XI Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji Celem organizowanego wydarzenia jest wzmocnienie integracji i współpracy środowiska studentów działających w organizacjach naukowych. Dwudniowy program konferencji daje możliwość prezentacji zarównonajnowszych osiągnięć i trendów badawczych w jednostkach akademickich, jak również kierunku rozwoju ...

więcej

2016-04-21 |KATOWICE| Szkolenie z zakresu geodezji kolejowej


organizator: Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Oddział w Katowicach
Kurs poprowadzi mgr inż. Bogdan Dobrowolski, wieloletni Naczelnik Oddziału Geodezyjnego Śląskiej DOKP, współautor instrukcji kolejowych, twórca i propagator nowych technologii pomiarowych stosowanych w kolejnictwie, obecnie inspektor nadzoru geodezyjnego na budowach infrastruktury kolejowej. Koszt uczestnictwa to 190 zł.

więcej

2016-04-20 do 2016-04-22 |NOWOSYBIRSK (ROSJA)| Interexpo Geo-Syberia 2016


organizator: Syberyjska Państwowa Akademia Geodezji
12. międzynarodowa wystawa i kongres naukowy z zakresu geodezji, kartografii, katastru, fotogrametrii, teledetekcji, monitoringu środowiska, GNSS/GLONASS, skanowania laserowego i technologii LIDAR itp.

więcej

2016-04-19 |WROCŁAW| Seminarium poświęcone obecnym oraz nowym produktom marki SatLab


organizator: SatLab Polska
Polski oddział firmy SatLab zaprasza na seminarium poświęcone obecnym oraz nowym produktom marki SatLab. W planie również testy urządzeń w terenie. Dla każdego uczestnika przewidziane są vouchery rabatowe oraz przyjemny upominek. Zainteresowani proszeni są o kontakt mailowy (biuro@satlabgps.com lub z lokalnym przedstawicielem kontakt@geox.geo.pl).

więcej

2016-04-18 |KIELCE| Problemy geodezyjno-prawne w praktyce


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Tematyka kursu obejmuje: granice nieruchomości, rozgraniczenia (w trybie administracyjnym i sądowym oraz wg ustawy Prawo wodne), podziały nieruchomości, wznawianie znaków granicznych oraz wyznaczanie punktów granicznych, mapy do celów prawnych, a także ekspertyzy i opinie dla celów sądowych). W ramach szkolenia przewidziano także czas na pytania, ...

więcej

2016-04-16 do 2016-04-17 |KRAKÓW| Konferencja doktorantów UR


organizator: Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja
5th International Conference for Young Researchers ‘Multidirectional Research in Agriculture, Forestry and Technology’

więcej

2016-04-13 do 2016-04-15 |BIAŁOBRZEGI| Seminarium szkoleniowe ?Problematyka stosowania przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii?


organizator: Główna Komisja ds. Zawodu i Szkolenia Ustawicznego SGP, Zarząd Oddziału SGP w Warszawie
Wykładowcami seminarium będą profesjonalni prelegenci zajmujący się stosowaniem przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii, którzy odniosą się do aktualnych problemów branży geodezyjnej. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca. Koszt uczestnictwa to 870 zł (odpłatność do 25 marca) lub 980 zł (odpłatność po 25 marca). Honorowy patronat nad ...

więcej

2016-04-12 |POZNAŃ| Drzwi otwarte w GEOPOZ-ie


organizator: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Wzorem lat ubiegłych Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ zaprasza mieszkańców Poznania, uczniów i studentów do zapoznania się z zadaniami i sposobem funkcjonowania jednostki. Program „Drzwi otwartych” będzie niezwykle bogaty. Uczestnikom zostanie zaprezentowana stacja fotogrametryczna, Sala Obsługi Klienta oraz Miejski ...

więcej

2016-04-07 do 2016-04-08 |WARSZAWA| II Ogólnopolskie Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych


organizator: Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
Konferencja organizowana jest w ramach obchodów Jubileuszu 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego. Tematyka Sympozjum: • metody geofizyczne w badaniach przypowierzchniowych warstw ośrodka geologicznego; • modelowanie zjawisk geodynamicznych w systemach informacji przestrzennej GIS; • geodezyjny monitoring obiektów inżynierskich oraz ...

więcej

marzec 2016

2016-03-31 do 2016-04-02 |OPOLE| Olimpiada geodezyjna


organizator: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego oraz ZO SGP w Opolu
XXXVIII Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej – etap międzyszkolny i etap centralny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodzie technik geodeta

więcej

1851 rekordów, strona 3 z 19
«« « 1 2 3 4 5 6 7 ... 11 ... 16 ... » »»imprezy

nazwa / miasto
kraj / zagranica
archiwum
GEODETA testuje: ContextCapture
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS