wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Archiwum geokonferencji


POLSKA | ŚWIAT

kwiecień 2015

2015-04-23 do 2015-04-24 |RZESZÓW| X Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji


organizator: Koło Naukowe Geodetów Geo-Team działające w WSI-E
Podczas spotkania przedstawiciele studenckich kół naukowych geodetów z całej Polski – zrzeszonych w Ogólnopolskim Klubie Studentów Geodezji – podsumują swoje badania i prace.

więcej

2015-04-23 |GDAŃSK| Wpływ znowelizowanej ustawy Pgik na prowadzenie ODGiK oraz wykonywanie prac...


organizator: Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Gdańsku, Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów SGP
W trakcie szkolenia poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia: • odpowiedzialność zawodowa, • praca geodezyjna i nowe zasady jej zgłaszania, • EGiB oraz nowe zasady jej aktualizacji, • GESUT oraz nowe zasady uzgadniania projektowanych sieci, • udostępnianie materiałów PZGiK, • ustalanie wysokości opłaty, • ...

więcej

2015-04-21 |POZNAŃ| Dzień serwisowy TPI


organizator: TPI Sp. z o. o.
W ramach Dnia serwisowego TPI przewidziano m.in.: • bezpłatne sprawdzenie i rektyfikację sprzętu pomiarowego, • bezpłatne sprawdzenie i aktualizację oprogramowania, • dyskusję z specjalistami serwisu i wsparcia TPI, • płatne sprawdzenie i rektyfikację sprzętu pomiarowego wraz z uzyskaniem certyfikatu autoryzowanego serwisu ...

więcej

2015-04-20 do 2015-04-22 |NOWOSYBIRSK (ROSJA)| Interexpo Geo-Syberia 2015


organizator: Syberyjska Państwowa Akademia Geodezji
11. międzynarodowa wystawa i kongres naukowy

więcej

2015-04-20 do 2015-04-25 |STAMBUŁ (TURCJA)| WCS-CE


Światowy Szczyt Katastralny – konferencja i wystawa

więcej

2015-04-18 |ŁOBEZ| XI Turniej Piłki Siatkowej Geodetów


organizator: Grzegorz Janiec i Przyjaciele
Drużyny złożone z geodetów i pracowników PODGiK-ów można zgłaszać do 12 kwietnia. O udziale w rozgrywkach decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wolnych miejsc w turnieju mogą uczestniczyć zespoły spoza branży. więcej

więcej

2015-04-16 |KALISZ| Szkolenie związane z pomiarami GNSS oraz zagadnieniami pokrewnymi


organizator: Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Kaliszu, Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów SGP
Program kursu obejmuje m.in.: • różnica pomiędzy technologią pomiarów RTK i RTN, • normy prawne związane z pomiarami GNSS, • źródła błędów w pomiarach GNSS, • wykorzystanie systemu GLONASS, koszty, zalety, wady, • kierunki rozwoju sieci ASG-EUPOS, • zalety i wady korzystania z bezzałogowych statków latających (BSL), ...

więcej

2015-04-15 do 2015-04-17 |ROWY| XIII Szkoła Pomiarów TPI


organizator: TPI Sp. z o. o.
Prezentacja skanerów 3D, rozwiązań GNSS, najnowszych tachimetrów, technologii przemysłowych FARO, oprogramowania. Ponadto: indywidualne konsultacje, warsztaty i wykłady oraz nadmorskie atrakcje.

więcej

2015-04-15 |BIAŁYSTOK| Rozgraniczanie i podziały nieruchomości w praktyce


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Kurs poprowadzą Zenon Marzec i Bogdan Grzechnik. Koszt udziału dla członków GIG wynosi 250 zł, a dla pozostałych – 330 zł. W trakcie spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia: • sytuacja w Polsce dotycząca granic nieruchomości (działek), • pojęcie granicy ustalonej wg stanu prawnego, • rozgraniczanie nieruchomości ...

więcej

2015-04-14 |CHORZÓW| STRATEG ? zintegrowany system do prowadzenia baz danych


organizator: Geobid
Celem spotkania jest omówienie stopnia dostosowania oprogramowania Geobidu do zmienionych i ciągle zmieniających się przepisów prawa w geodezji i kartografii. W sposób szczególny omówione i przedyskutowane zostaną działania, które muszą być podjęte przez powiaty w bardzo trudnym okresie przejściowym, określonym w przepisach. Organizatorzy ...

więcej

2015-04-14 |WROCŁAW| Dzień serwisowy TPI


organizator: TPI Sp. z o. o.
W ramach Dnia serwisowego TPI przewidziano m.in.: • bezpłatne sprawdzenie i rektyfikację sprzętu pomiarowego, • bezpłatne sprawdzenie i aktualizację oprogramowania, • dyskusję z specjalistami serwisu i wsparcia TPI, • płatne sprawdzenie i rektyfikację sprzętu pomiarowego wraz z uzyskaniem certyfikatu autoryzowanego serwisu ...

więcej

2015-04-09 do 2015-04-11 |BYDGOSZCZ| XXXVII Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej


organizator: Zarząd Główny SGP, ZSB w Bydgoszczy
Zawody II i III stopnia, czyli etap międzyszkolny i centralny.

więcej

2015-04-07 |KRAKÓW| Dzień serwisowy TPI


organizator: TPI Sp. z o. o.
W ramach Dnia serwisowego TPI przewidziano m.in.: • bezpłatne sprawdzenie i rektyfikację sprzętu pomiarowego, • bezpłatne sprawdzenie i aktualizację oprogramowania, • dyskusję z specjalistami serwisu i wsparcia TPI, • płatne sprawdzenie i rektyfikację sprzętu pomiarowego wraz z uzyskaniem certyfikatu autoryzowanego serwisu ...

więcej

2015-04-01 |WARSZAWA| Atlas historyczny Polski AD 2015


organizator: Zakład Atlasu Historycznego Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Jednym z głównych tematów spotkania będą „Mapy szczegółowe XVI wieku” wydane w skali 1:250 000 w formacie A3. W trakcie seminarium organizatorzy zaprezentują nową formę prezentacji tych map, łączącą zalety atlasu książkowego i wielkoformatowych arkuszy. W tej technologii przygotowano edycję połączonej mapy głównej ośmiu województw ...

więcej

marzec 2015

2015-03-26 |WARSZAWA| Akademia Nowoczesnego Geodety


organizator: TPI
Uczestnicy Akademii mogą liczyć na: • prezentację nowych produktów (GNSS, skanery 3D), • omówienie nowego stanu prawnego – pomiary GNSS z sieciami referencyjnymi, • praktyczny test sprzętu pomiarowego i sieci TPI NETpro, • oferty specjalne i rabaty, • wieczorną biesiadę geodezyjną i inne atrakcje. Każdy ...

więcej

2015-03-26 do 2015-03-27 |WARSZAWA| Mapy krajobrazu kulturowego. Regionalizacja historyczno-kulturowa


organizator: IGiPZ PAN
Celem konferencji jest prezentacja: • historycznego dorobku geografów w podejmowaniu prób kartograficznego ilustrowania zjawisk przyrodniczo-kulturowych, • historycznego dorobku etnografów, historyków, architektów i innych w kartograficznej rejestracji zjawisk kulturowych, • różnic w podejściach: klasyfikacji – typologii ...

więcej

2015-03-25 do 2015-03-27 |MONACHIUM (NIEMCY)| PIA 15 i HRIGI 15


organizator: Uniwersytet Techniczny w Monachium we współpracy z grupami roboczymi ISPRS
Międzynarodowa Konferencja nt. Fotogrametrycznej Analizy Obrazów i Wysokorozdzielczych Zobrazowań Ziemi dla potrzeb Informacji Geoprzestrzennej

więcej

2015-03-18 |OLSZTYN| Seminarium naukowe ?Gospodarka nieruchomościami i zasobami nieruchomości?


organizator: Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego oraz Katedra Zasobów Nieruchomości WGIPiB
Seminarium związane jest z przedstawieniem najnowszych osiągnięć w zakresie gospodarki zasobami nieruchomości oraz badań rynku nieruchomości. Prelegenci: • dr Anna Banaszek – Zastosowanie kwalimetrii w gospodarowaniu zasobami nieruchomości; • dr Mirosław Bełej – Ewolucyjne aspekty funkcjonowania rynku nieruchomości.

więcej

2015-03-17 |WARSZAWA| Szkolenie pod hasłem ?Rozgraniczanie i podziały nieruchomości w praktyce?


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Kursy poprowadzą Zenon Marzec i Bogdan Grzechnik. Koszt udziału dla członków GIG wynosi 250 zł, a dla pozostałych – 330 zł. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 4 marca. W trakcie spotkań poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia: • sytuacja w Polsce dotycząca granic nieruchomości (działek), • pojęcie granicy ...

więcej

2015-03-11 do 2015-03-13 |LWÓWEK ŚLĄSKI| Akademia GISforum


organizator: SHH
Uczestnicy spotkania zaznajomią się z narzędziami do analiz przestrzennych Bentleya i funkcjami pozwalającymi przetwarzać dane przestrzenne. W ramach interaktywnych zajęć każdy z kursantów będzie mógł przedyskutować tematy związane z aplikacjami tej marki – organizatorzy wyjaśnią, jak podejść do rozwiązania problemów oraz w najlepszy sposób ...

więcej

2015-03-11 |WIELICZKA| Seminarium adresowe


organizator: Geo-System
Dotychczasowych 5 spotkań zorganizowanych w Olsztynie, Warszawie, Sandomierzu, Sycowie i Turznie cieszyło się dużym zainteresowaniem, gromadząc ponad 500 uczestników. Najbliższe seminarium kierowane jest zarówno do obecnych użytkowników systemu iMPA, jak też do pracowników miast i gmin, którzy korzystają z innych metod prowadzenia rejestru ...

więcej

2015-03-09 |WARSZAWA| Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o lasach: BDL, wielkoobszarowa...


organizator: BULiGL, LP
W ramach spotkania zostaną przedstawione rezultaty prac nad Bankiem Danych o Lasach oraz wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasów. Program seminarium przewiduje referaty oraz dyskusję, mające na celu analizę wykonanych prac oraz przedstawienie potrzeb informacyjnych z zakresu szeroko rozumianego stanu lasu z punktu widzenia prowadzenia polityki ...

więcej

2015-03-07 do 2015-03-10 |BUKOWINA TATRZAŃSKA| XXVI Ogólnopolskie Mistrzostwa Narciarskie Geodetów


organizator: SGP Oddział w Krakowie
OMNG będą połączone ze szkoleniem pod hasłem „Nowe wyzwania w funkcjonowaniu PODGiK i wykonywaniu prac geodezyjnych po nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne”, prowadzenie: Mirosław Puzia, Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. W programie także pokaz wykorzystania dronów do pomiarów ...

więcej

luty 2015

2015-02-23 do 2015-02-25 |DENVER (USA)| ILMF 2015


organizator: SPAR Point Group przy wsparciu ASPRS i MAPPS
International LiDAR Mapping Forum – trzydniowa konferencja techniczna połączona z wystawą i warsztatami poświęcona lotniczemu, naziemnemu i podwodnemu skanowaniu ze szczególnym uwzględnieniem mobilnych systemów kartograficznych

więcej

2015-02-23 do 2015-02-27 |KRAKÓW| XXIV Szkoła Eksploatacji Podziemnej, VI edycja sesji ?Geomatyka górnicza?


W ramach Szkoły Eksploatacji Podziemnej, trzeciego dnia konferencji, przewidziano VI edycję sesji „Geomatyka górnicza” poświęconej szeroko pojętym aspektom przetwarzania danych przestrzennych w górnictwie podziemnym. Podobnie jak w poprzednim roku, znacząca część referatów porusza tematykę stosowania technologii skanowania laserowego ...

więcej

2015-02-12 |WARSZAWA| GIS w Praktyce


organizator: Centrum Promocji Informatyki
Tematem seminarium są narzędzia GIS w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu informacji planistycznych. W programie przewidziano wystąpienia poświęcone m.in.: obowiązkowi tworzenia i udostępniania zbiorów danych przestrzennych dla dokumentów planistycznych (w tym dyrektywie INSPIRE), wykorzystaniu nowoczesnych technologii pomiarowych w planowaniu ...

więcej

2015-02-04 do 2015-02-06 |HAGA (HOLANDIA)| TUSExpo 2015


Międzynarodowe Targi i Konferencja nt. Systemów Bezzałogowych

więcej

2015-02-02 do 2015-02-06 |HEL| Kurs programowania w ArcGIS za pomocą Pythona


organizator: Centrum GIS Uniwersytetu Gdańskiego
W trakcie kursu uczestnicy poznają m.in. zasady: • pracy z narzędziami analizy wektorowej i rastrowej (map algebra) w Pythonie, • dostępu i tworzenia z Pythona struktur wektorowych i rastrowych w ArcGIS, • przygotowania skryptu w Pythonie, który może być używany jako narzędzie w ArcGIS, • tworzenia wykresów i rysunków za pomocą ...

więcej

styczeń 2015

2015-01-31 |OPATÓW| Jubileusz 10-lecia powstania Muzeum Geodezji i Kartografii w Opatowie


organizator: Starostwo w Opatowie, Stowarzyszenie Inicjatyw Geodezyjnych i Kartograficznych ?Geocentrum?
Podczas uroczystości organizatorzy chcieliby uczcić wszystkich geodetów, kartografów i sympatyków tego zawodu, przypomnieć wydarzenia związane z powstaniem muzeum oraz podtrzymać tradycję świąteczno-noworocznych spotkań w muzeum.

więcej

grudzień 2014

2014-12-17 |WARSZAWA| Dzień Teledetekcji na Wydziale Geodezji i Kartografii PW


organizator: Platforma Technik Kosmicznych, Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennych PW oraz Stowarzyszenie Studentów WGiK PW ?Geoida?
Jaki wpływ na działania militarne i konflikty zbrojne miały zdjęcia lotnicze i satelitarne? W jaki sposób armie wykorzystują teledetekcję do podejmowania ważnych decyzji? Czy cały czas jesteśmy śledzeni i kto jest największym podniebnym szpiegiem? Odpowiedzi na te i inne pytania poznamy podczas 12. edycji Dnia Teledetekcji. Eksperci związani z ...

więcej

2014-12-11 do 2014-12-12 |WARSZAWA| Szkolenie dla pracowników służb planowania przestrzennego na szczeblu gminy


organizator: Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji
Podczas szkolenia pn. „Dobre praktyki w zakresie ewidencji zbiorów danych przestrzennych w zagospodarowaniu przestrzennym oraz edytowania metadanych”, poruszone zostaną aspekty prawne i technicze związane z obowiązkami gmin w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej. Jednym z głównych tematów szkolenia będzie metodyka ...

więcej

2014-12-11 |KRAKÓW| 55. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego


Sekcja Geodezja Harmonogram konferencji

więcej

2014-12-08 do 2014-12-10 |HOLANDIA, AMSTERDAM| SPAR Europe i ELMF


organizator: SPAR Point Group
Konferencja SPAR Europe połączona z Europejskim Forum LiDAR-owym (ELMF, European LiDAR Mapping Forum)

więcej

2014-12-08 |OLSZTYN| Szkolenie pod hasłem ?Rozgraniczanie i podziały nieruchomości w praktyce?


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Kursy poprowadzą Zenon Marzec i Bogdan Grzechnik. Koszt udziału dla członków GIG wynosi 250 zł, a dla pozostałych – 330 zł. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 24 listopada. W trakcie spotkań poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia: • sytuacja w Polsce dotycząca granic nieruchomości (działek), • pojęcie granicy ...

więcej

2014-12-08 do 2014-12-09 |WARSZAWA| Szkolenie dla pracowników służb planowania przestrzennego na szczeblu gminy


organizator: Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji
Podczas szkolenia pn. „Dobre praktyki w zakresie ewidencji zbiorów danych przestrzennych w zagospodarowaniu przestrzennym oraz edytowania metadanych”, poruszone zostaną aspekty prawne i technicze związane z obowiązkami gmin w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej. Jednym z głównych tematów szkolenia będzie metodyka ...

więcej

2014-12-04 |WROCŁAW| Zaawansowane narzędzia Bentley dla infrastruktury


organizator: SHH, Bentley Systems
Zajęcia przeznaczone są dla przedstawicieli biur projektowych, geodezyjnych, urbanistycznych i geologicznych oraz osób pracujących na co dzień z dokumentacją infrastruktury technicznej. Tematyka seminarium obejmuje: • produkty Bentley dla infrastruktury, • przegląd możliwości Bentley Map SS3, • technologię Bentley 3D w górnictwie ...

więcej

listopad 2014

2014-11-29 do 2014-12-14 |KATOWICE| Kurs dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii


organizator: Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Katowicach
Zajęcia odbywać się będą w kolejne soboty i niedziele w godz. 8.30-17.30. Opłata za kurs wynosi 1150 zł. od osoby. Dla członków SGP z opłaconymi składkami istnieje możliwość uzyskania rabatu. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie swojego udziału oraz uiszczenie opłaty za udział w kursie do 22 listopada.

więcej

2014-11-27 |WARSZAWA| Konferencja katastralna na PW


organizator: Zakład Katastru i Godpodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej oraz Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich
Konferencja naukowa pod hasłem „Współczesne trendy w katastrze i gospodarce nieruchomościami”. Rozpoczyna ona cykl krajowych konferencji naukowych obejmujących tematykę aktualnego rozwoju systemów katastralnych w Polsce i na świecie, doskonalenia procedur gospodarowania nieruchomościami oraz współczesnych trendów w procedurach ...

więcej

2014-11-27 |ŁÓDŹ| Szkolenie pod hasłem ?Wpływ znowelizowanej ustawy Pgik na poszczególne etapy procesu inwestycyjnego?


organizator: Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Łodzi
Podczas kursu omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia: • praca geodezyjna i nowe zasady jej zgłaszania, • EGiB oraz nowe zasady jej aktualizacji, • GESUT oraz nowe zasady uzgadniania projektowanych sieci, • udostępnianie materiałów PZGiK, • ustalanie wysokości opłaty, • użytki gruntowe. Szkolenie poprowadzi ...

więcej

2014-11-26 |WARSZAWA| Seminarium poświęcone określeniu kierunków przyszłej edukacji geodetów i kartografów


organizator: Europejski Instytut Geodezji i Kartografii
Tytuł seminarium to: „Geodezja od «czystej mierniczej» do interdyscyplinarnej w 60-letnim przekazie dydaktycznym prof. Zdzisława Adamczewskiego i prof. Janusza Śledzińskiego”. W 2014 roku minęło 60 lat pracy dydaktycznej i naukowej czołowych profesorów o światowej renomie, którzy podczas seminarium podzielą się swoim ...

więcej

2014-11-21 |WARSZAWA| GIS Day 2014 ? ?GIS w Stolicy?


organizator: UW, PW, WAT, SGGW, SGSP, CBK PAN
W tym roku GIS Day 2014 – „GIS w Stolicy” połączony będzie z obchodami 50-lecia nauczania teledetekcji na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach konferencji odbędą się 4 sesje tematyczne. Pierwsza z nich nawiązywać będzie do wspomnianego wydarzenia, natomiast trzy kolejne będą prezentować GIS z perspektyw „nad, pod i na” ...

więcej

2014-11-19 |WARSZAWA| Mapy cyfrowe ? aspekty praktyczne, obszary zastosowań, nowe rozwiązania technologiczne


organizator: Centrum Promocji Informatyki
W trakcie seminarium – XXVIII w cyklu „GIS w praktyce” – zaproszeni specjaliści przedstawią m.in. nowoczesne systemy produkcji cyfrowych map topograficznych, mapy cyfrowe tworzone i aktualizowane przez społeczności internetowe oraz omówią błędy w procesie ich tworzenia. Ponadto rozpatrzona zostanie rola map cyfrowych w ...

więcej

2014-11-19 do 2014-11-21 |OLSZTYN| II Interdyscyplinarny Charakter GIS


organizator: Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM Olsztyn
Dziekan Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM, po raz kolejny ma zaszczyt zaprosić do współuczestnictwa w obchodach GISday 2014 na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, który odbędzie się w dniach 19-21 listopada 2014 r. W programie m.in. geopodchody, warsztaty komputerowe i szkolenia, ...

więcej

2014-11-07 |ZIELONA GÓRA| Szkolenie pod hasłem ?Rozgraniczanie i podziały nieruchomości w praktyce?


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Kursy poprowadzą Zenon Marzec i Bogdan Grzechnik. Koszt udziału dla członków GIG wynosi 250 zł, a dla pozostałych – 330 zł. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 27 października. W trakcie spotkań poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia: • sytuacja w Polsce dotycząca granic nieruchomości (działek), • pojęcie granicy ...

więcej

2014-11-05 do 2014-11-07 |WARSZAWA| Konferencja PTIP


organizator: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Zgodnie z tematem wiodącym konferencja będzie dotyczyła: • metodyki wzbogacania wiedzy geoprzestrzennej na podstawie powstałych ostatnio i nadal rosnących zasobów danych geoprzestrzennych, • nowych, unijnych i krajowych przepisów prawnych, specyfikacji i standardów technicznych w zakresie informacji przestrzennej, • technologii ...

więcej

2014-11-04 do 2014-11-07 |WŁOCHY, RIVA DEL GARDA (PROW. TRYDENT)| ForestSAT 2014


Międzynarodowa Konferencja ForestSAT 2014 promująca wykorzystanie metod teledetekcyjnych oraz rozwiązań GIS do monitorowania, kartowania i modelowania systemów leśnych

więcej

październik 2014

2014-10-28 |WARSZAWA| Modelowanie BIM ? praktyczne warsztaty, modelowanie od podstaw


organizator: TPI Sp. z o. o.
W trakcie warsztatów omówione zostaną zarówno podstawy BIM (Building Information Modeling), jak i jego praktyczne tworzenie i wykorzystanie. Uczestnicy dowiedzą się, jak: • pozyskiwać dane do BIM (skanowanie 3D), • interpretować wyniki, • tworzyć projekty oraz jakie narzędzia i oprogramowanie dostępne jest obecnie na rynku. ...

więcej

2014-10-24 do 2014-10-26 |POZNAŃ, LĄD| III Forum BioGIS


organizator: Wydział Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Esri Polska, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
Głównym celem konferencji pod hasłem „System Informacji Przestrzennej w badaniach różnorodności biologicznej – Edukacja GIS w nauczaniu przyrody i biologii” jest popularyzacja systemów informacji geograficznej, wymiana doświadczeń oraz dyskusja na płaszczyźnie: dostawcy technologii GIS i dydaktycy akademiccy a nauczyciele ...

więcej

2014-10-24 do 2014-10-26 |KSIĘŻE MŁYNY| Zjazd PTG


organizator: PTG
Zjazd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego z okazji 5-lecia założenia organizacji. W programie przewidziano m.in. szkolenie oraz warsztaty z zakresu stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, a także sympozjum na temat nowelizacji rozporządzenia ws. standardów technicznych wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych. Koszt ...

więcej

2014-10-23 do 2014-10-24 |TORUŃ| XXXVII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna


organizator: Katedrą Geomatyki i Kartografii UMK oraz Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Toruniu
Hasłem spotkania będzie „Kartografia w multimediach. Multimedia w kartografii”. Głównym celem, jaki przyświeca organizatorom konferencji, jest zwrócenie uwagi m.in. na: • funkcjonalno-indukcyjną rolę kartografii jako dyscypliny naukowej oferującej geowizualizcje rozszerzające zakres pozyskiwanej wiedzy, • współczesną jakość ...

więcej

2014-10-23 do 2014-10-24 |PAPROTNIA K. SOCHACZEWA| III Forum Kształcenia


organizator: Konwent Dziekanów Wydziałów Geodezyjnych, GUGiK
III Forum pod hasłem „Nowe wyzwania w kształceniu i doskonaleniu zawodowym geodetów i kartografów” Głównym celem III Forum jest pogłębienie dyskusji podjętej podczas I i II Forum na temat perspektyw rozwoju kształcenia geodetów i kartografów w Polsce oraz sformułowanie propozycji zmian w zakresie kształcenia w świetle wymagań ...

więcej

2014-10-22 |PIŁA| Publiczne i prywatne sieci stacji referencyjnych - aktualny stan techniczny i prawny


organizator: TPI, GUGiK
Szkolenia pt. „Prywatne i publiczne sieci stacji referencyjnych ASG-EUPOS i TPI NETpro – aktualny stan techniczny i prawny” poprowadzą specjaliści z GUGiK (w zakresie sieci ASG-EUPOS) oraz TPI (sieć TPI NETpro). Podczas kursu uczestnicy poznają zasady funkcjonowania obu sieci oraz zapoznają się z aktualnymi przepisami na temat ...

więcej

2014-10-21 |GDAŃSK| Publiczne i prywatne sieci stacji referencyjnych - aktualny stan techniczny i prawny


organizator: TPI, GUGiK
Szkolenia pt. „Prywatne i publiczne sieci stacji referencyjnych ASG-EUPOS i TPI NETpro – aktualny stan techniczny i prawny” poprowadzą specjaliści z GUGiK (w zakresie sieci ASG-EUPOS) oraz TPI (sieć TPI NETpro). Podczas kursu uczestnicy poznają zasady funkcjonowania obu sieci oraz zapoznają się z aktualnymi przepisami na temat ...

więcej

2014-10-20 do 2014-10-22 |BIAŁOBRZEGI| Seminarium szkoleniowe pod hasłem ?Nowelizacja przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii?


organizator: Główna Komisja ds. Zawodu i Szkolenia Ustawicznego SGP, Zarząd Oddziału SGP w Warszawie.
W trakcie seminarium poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia: • zmiany przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeń wykonawczych – geneza i przebieg prac nowelizacyjnych, nowe zasady zgłaszania prac i przyjmowania materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zmiany dotyczące zasad ...

więcej

2014-10-16 do 2014-10-17 |LEGNICA| IX Konferencja Techniczna ? ?Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu?


organizator: Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy
W tym roku obrady będą dotyczyły następujących tematów: • zmiany w Prawie geodezyjnym i kartograficznym po 12 lipca 2014 r. ze szczególnym uwzględnieniem geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, • opracowania naukowe i techniczne związane z problematyką konferencyjną, • zmiany prawne w geodezji i kartografii oraz ich wpływ na ...

więcej

2014-10-16 do 2014-10-18 |SPAŁA| Zmiany w przepisach prawa dotyczących geodezji i kartografii


organizator: Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddziału w Łodzi
Zapraszamy wykonawców prac geodezyjnych i pracowników administracji geodezyjnej do wzięcia udziału w corocznym seminarium na temat „Zmiany w przepisach prawa dotyczących geodezji i kartografii ”. W roku nowelizacji Prawa Geodezyjnego szczególnie zapraszamy do dyskusji na temat wdrożenia nowych przepisów przez organy administracji ...

więcej

2014-10-15 do 2014-10-17 |WIERCHOMLA MAŁA| XII Szkoła Pomiarów


organizator: TPI Sp. z o. o.
W ramach spotkania planowane są zajęcia związane z nowoczesnymi technologiami dla geodezji, przemysłu, GIS-u i budownictwa, a także warsztaty terenowe i konsultacje ze specjalistami. Uczestnicy Szkoły będą mogli się zapoznać z najnowszymi rozwiązaniami firm Faro, Topcon i Sokkia, oraz sieciami referencyjnymi ASG-EUPOS i TPI NETpro. Opłata za ...

więcej

2014-10-13 do 2014-10-15 |SPLIT (CHORWACJA)| Europejska Konferencja Użytkowników Oprogramowania Esri


organizator: GDi GISDATA LLC
Organizatorem tegorocznej edycji jest firma GDi GISDATA LLC, oficjalny dystrybutor Esri w tym kraju. Podczas konferencji będzie można zapoznać się z nowościami, a także zmianami dotyczącymi technologii Esri. Będzie to także znakomita okazja do poszerzenia wiedzy (m.in. poprzez uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach) oraz nawiązania kontaktów ...

więcej

2014-10-10 |WARSZAWA| Seminarium Zakładu Geodezji Planetarnej CBK PAN


organizator: CBK PAN
Po wakacyjnej przerwie Zakład Geodezji Planetarnej CBK PAN wznawia seminaria naukowe. Najbliższe odbędzie się 10 października. Jako pierwszy w nowym semestrze wystąpi dr Paweł Lejba, który przedstawi naukowe perspektywy pracy z nowym dalmierzem laserowym w Obserwatorium w Borowcu.

więcej

2014-10-08 do 2014-10-09 |WROCŁAW| Konferencja GISforum


organizator: SHH Sp. z o.o. z Wrocławia
„Systemy GIS z perspektywy użytkowników i twórców rozwiązań” to hasło tegorocznej edycji GISforum. Konferencja jest adresowana do przedstawicieli zarządców infrastruktury transportu, zakładów przemysłowych, przedsiębiorstw sieciowych, administracji publicznej oraz biur projektowych i geodezyjnych. W programie spotkania m.in. ...

więcej

2014-10-08 do 2014-10-09 |BERLIN (NIEMCY)| EUROGI imaGIne


organizator: EUROGI ? European Umbrella Organisation for Geographic Information
Inteligentne miasta, energetyka, demografia, tworzenie miejsc pracy, wzrost gospodarczy, ochrona środowiska, otwarta informacja czy transparentna administracja – to tylko wybrane dziedziny, na które istotny wpływ ma GI, i to właśnie ten wpływ ma być tematem wystąpień konferencyjnych. Uczestnicy skupią się także na wartym kilka miliardów euro ...

więcej

2014-10-07 do 2014-10-09 |NIEMCY, BERLIN| Intergeo 2014


organizator: Hinte Expo & Conference
Intergeo 2014 – targi, na których prezentowany jest najnowszy sprzęt i oprogramowanie geodezyjne czołowych producentów z całego świata

więcej

2014-10-07 do 2014-10-08 |WROCŁAW| Szkolenie z ASG-EUPOS


organizator: GUGiK
Szkolenie prowadzone będzie przez pracowników GUGiK oraz zaproszonych prelegentów, a każdy z uczestników otrzyma świadectwo odbycia kursu. Zajęcia będą poświęcone zastosowaniom satelitarnych metod obserwacji w pracach geodezyjnych i kartograficznych i zostaną podzielone na trzy bloki tematyczne: • wykorzystanie serwisów ASG-EUPOS w pomiarach ...

więcej

2014-10-06 do 2014-10-09 |BERLIN| XX Międzynarodowe Polsko-Czesko-Słowackie Dni Geodezji


organizator: Zarząd Główny SGP w Warszawie
Celem XX Międzynarodowych Polsko-Czesko-Słowackich Dni Geodezji jest integracja zawodowa oraz kulturalna geodetów z sąsiadujących krajów. Jubileuszowe spotkanie odbędzie się pod hasłem „Aktualne wyzwania w Unii Europejskiej dla geodezji i geoinformacji – Europa rozwija wspólne międzynarodowe spotkania”. Miejsce i termin ...

więcej

2014-10-01 do 2014-10-02 |WARSZAWA| Środowisko Informacji


organizator: Ministerstwo Środowiska
Konferencja poświęcona będzie temu, w jaki sposób instytucje, przedsiębiorcy i obywatele mogą korzystać z baz danych w prosty sposób i wygodnie je przeszukiwać. Celem spotkania jest również rozwój współpracy i wymiany dobrych praktyk w zakresie gromadzenia, upubliczniania i wykorzystania danych. Pierwszego dnia (1 października) odbędzie się sesja ...

więcej

wrzesień 2014

2014-09-30 |WARSZAWA| Bentley Advantage Seminar


organizator: Bentley Systems Polska
Organizatorzy zapraszają na seminarium zarówno tych, którzy chcą zmaksymalizować zwrot z inwestycji w technologie Bentleya oraz tych, którzy chcieliby się dowiedzieć, jak wykorzystując kompleksowe portfolio aplikacji i usług tej firmy, można pomóc zespołom projektowym w osiągnięciu maksymalnej efektywności. Podczas spotkania eksperci Bentleya, w ...

więcej

2014-09-26 |WARSZAWA| Zasady prowadzenia ewidencji gruntów i budynków po zmianach przepisów


organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Program szkolenia obejmuje m.in.: • udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków a przepisy o ochronie danych osobowych i o dostępie do informacji publicznej, • zmiany w definicjach obiektów ewidencyjnych: osoba, budynek, granica działki, izba, kondygnacja itd., • zmiany w treści i formie mapy ewidencyjnej, • procedury ...

więcej

2014-09-26 |WARSZAWA| Efektywne wykorzystanie danych geoprzestrzennych w modelowaniu hydraulicznym


organizator: Wydział Geodezji i Kartografii
Seminarium podsumowuje projekt Ventures/2012-9/1 realizowany na Wydziale Geodezji i Kartografii PW w latach 2012-14 i finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z funduszy strukturalnych UE. Spotkanie stanowi okazję do zapoznania się i dyskusji nad zagadnieniami wiążącymi dziedzinę geodezji i kartografii z hydrologią, które stanowią ...

więcej

2014-09-25 do 2014-09-27 |GRYBÓW| Realizacja osnów geodezyjnych a problemy geodynamiki


organizator: Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Komitet Geodezji PAN
Tematyka seminarium naukowego obejmie: • założenia i realizację projektów European Plate Observation System (EPOS) oraz Global Geodetic Observing System (GGOS PL), • działania w ramach sieci EUREF Permanent Network (EPN), • wykorzystanie sieci ASG-EUPOS w zadaniach związanych z realizacją systemu odniesień przestrzennych, • ...

więcej

2014-09-25 do 2014-09-27 |POGORZELICA| Prawo geodezyjne w społeczeństwie obywatelskim


organizator: Zachodniopomorski Oddział Geodezyjnej Izby Gospodarczej
Zamierzeniem organizatorów jest dyskusja nad nowymi aktami prawnymi (m.in. nowelizacją Prawa geodezyjnego i kartograficznego wraz z pakietem przepisów wykonawczych), ich wdrażaniem i mankamentami. Organizatorzy zakładają również, że spotkanie w Pogorzelicy zaowocuje wypracowaniem konstruktywnych wniosków do dalszych prac legislacyjnych oraz ...

więcej

2014-09-25 do 2014-09-26 |GDYNIA| Konferencja nawigacyjna NAVSUP


organizator: Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej Akademii Marynarki Wojennej
XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pod hasłem „Rola nawigacji w zabezpieczeniu aktywności ludzkiej” Tematyka konferencji obejmuje: • nawigację; • geodezyjne i hydrograficzne zabezpieczenie działalności ludzkiej na morzu, • systemy radionawigacyjne i satelitarne, • hydrometeorologiczne wsparcie ...

więcej

2014-09-25 |WARSZAWA| Konfernecja użytkowników MapInfo


organizator: Imagis
Podczas spotkania zaprezentowane zostaną: • nowości w oprogramowaniu MapInfo, • rozwiązania web GIS, • kierunki rozwoju rozwiązań klasy GIS, • wdrożenia rozwiązań Location Intelligence w Polsce i na świecie.

więcej

2014-09-22 do 2014-09-24 |WROCŁAW| XXII Jesienna Szkoła Geodezji


organizator: Stowarzyszenie Geodetów Polskich - Oddział we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Politechnika Wrocławska
W tym roku mija 40 lat od organizacji I Jesiennej Szkoły Geodezji. Jubileusz Szkoły zbiega się z ponad czterdziestoleciem badań geodynamicznych na obszarze Dolnego Śląska zainicjowanych przez prof. Stefana Caconia. Ponadto w trakcie konferencji wygłoszone zostaną referaty przygotowane przez specjalistów zagranicznych i krajowych. Tematyka ...

więcej

2014-09-19 do 2014-09-21 |CHOMIĄŻA SZLACHECKA| Ogólnopolskie Spotkanie Geodetów ?Gród Wiedzy?


organizator: Leica Geosystems
W programie spotkania znalazł się m.in. pokaz możliwości bezzałogowego statku powietrznego Aibotix i pomiary zintegrowane TPS (tachimetria) + GNSS + skaning + fotogrametria. Wieczorem organizator przewidział biesiadę z kapelą, kolację nad jeziorem i dobra zabawa do rana. Całkowity koszt uczestnictwa to 500 zł. Liczba miejsc jest ograniczona (75 ...

więcej

2014-09-18 do 2014-09-19 |POZNAŃ-WĄSOWO| Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe PTFiT "Zdalne metody pomiarowe dla potrzeb modelowania 3D"


organizator: Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, Komisja Fotogrametrii, Teledetekcji, Kartografii i SIP Komitetu Geodezji PAN, Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Zakład Geodezji Politechniki Poznańskiej
Kolejne sympozjum geoinformacyjne będzie stanowiło przegląd osiągnięć w zakresie pozyskiwania i przetwarzania różnych danych obrazowych dla potrzeb modelowania i analiz przestrzennych. Proponowana tematyka odnosi się zarówno do technicznych aspektów pozyskiwania danych różnymi technikami obrazowania jak i do ich praktycznego wykorzystania w ...

więcej

2014-09-18 |KRAKÓW| Publiczne i prywatne sieci stacji referencyjnych - aktualny stan techniczny i prawny


organizator: TPI, GUGiK
Szkolenia pt. „Prywatne i publiczne sieci stacji referencyjnych ASG-EUPOS i TPI NETpro – aktualny stan techniczny i prawny” poprowadzą specjaliści z GUGiK (w zakresie sieci ASG-EUPOS) oraz TPI (sieć TPI NETpro). Podczas kursu uczestnicy poznają zasady funkcjonowania obu sieci oraz zapoznają się z aktualnymi przepisami na temat ...

więcej

2014-09-17 do 2014-09-19 |BIAŁKA TATRZAŃSKA| Forum Nowych Technologii 2014


organizator: Intergraph Polska
Nowe technologie są obecne w niemal każdym obszarze funkcjonowania współczesnego świata. Ich rozwój inspiruje i wspomaga odnajdywanie najbardziej efektywnych metod analizowania danych, przewidywania problemów i koordynowania zasobów. Dlatego coraz większego znaczenia nabierają systemy informatyczne wspomagające procesy biznesowe. Podążając za ...

więcej

2014-09-17 |WROCŁAW| Publiczne i prywatne sieci stacji referencyjnych - aktualny stan techniczny i prawny


organizator: TPI, GUGiK
Szkolenia pt. „Prywatne i publiczne sieci stacji referencyjnych ASG-EUPOS i TPI NETpro – aktualny stan techniczny i prawny” poprowadzą specjaliści z GUGiK (w zakresie sieci ASG-EUPOS) oraz TPI (sieć TPI NETpro). Podczas kursu uczestnicy poznają zasady funkcjonowania obu sieci oraz zapoznają się z aktualnymi przepisami na temat ...

więcej

2014-09-16 do 2014-09-18 |WARSZAWA| International Scientific & Technical Conference GEOSPATIAL DATA ? VISION FOR THE FUTURE


organizator: Military University of Technology and Military Geography Directorate
The Military University of Technology invites you on behalf of the NATO/PfP Geospatial Conference to the Scientific & Technical Conference and the Mapping, Charting & Geodesy Workshop 2014. The conference and workshop will start at 9 a.m. on Tuesday, September 16, 2014 and will be completed by 2 p.m. on Thursday, September 18,2014. We are ...

więcej

2014-09-16 do 2014-09-18 |ROGÓW| VII Konferencja Geomatyka w Lasach Państwowych


organizator: Wydział Prognozowania i Planowania Zasobów Leśnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
Tegoroczna edycja konferencji odbędzie się pod hasłem „Analizy przestrzenne w leśnictwie”. Celem konferencji będzie – obok podsumowania dotychczasowych prac nad wdrażaniem geomatyki w Lasach Państwowych – omówienie m.in. zagadnień związanych z wdrażaniem analiz przestrzennych oraz dostosowaniem do potrzeb LP programów ...

więcej

2014-09-16 |ŁÓDŹ| Szkolenie GIG


organizator: Geodezyjna Izba Godpodarcza
Szkolenie dla wykonawców prac geodezyjnych oraz pracowników administracji publicznej na temat „Rozgraniczanie i podziały nieruchomości”

więcej

2014-09-12 do 2014-09-14 |LASOCIN (GÓRY SOWIE)| Rajd Goniometru


organizator: SGP Oddział we Wrocławiu, Koło Terenowe Horyzont
43. Rajd Goniometru Zgłoszenia przyjmowane są do 15 sierpnia pod adresem: 43rajdgoniometru@gmail.com

więcej

2014-09-11 do 2014-09-12 |KALISZ| XVII Konferencja Naukowo-Techniczna


organizator: Sekcja Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Sekcja Informacji i Gospodarki Przestrzennej Komitetu Geodezji PAN oraz Oddział Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Kaliszu
Tematem konferencji jest „Kataster Nieruchomości – ocena zmian wprowadzonych nowymi uregulowaniami prawnymi”. Spotkanie poświęcone zostanie nowym regulacjom prawnym w zakresie katastru nieruchomości, a w szczególności zmienionemu rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz rozporządzeniu w sprawie standardów ...

więcej

2014-09-11 do 2014-09-12 |DELFT (HOLANDIA)| Geodesign Summit Europe


Celem tegorocznego spotkania jest wypracowanie metod, które pozwolą mądrze planować bezpieczne i przyjazne mieszkańcom otoczenie. Podczas konferencji architekci, projektanci, geografowie i planiści będą dyskutować na temat nowych wyzwań, jakie stawia przed nimi zmieniający się świat. Spotkanie będzie także znakomitą okazją do porozmawiania ze ...

więcej

2014-09-09 do 2014-09-10 |SMARDZEWICE| 16. Międzynarodowa Konferencja Globemy ?Innowacyjne rozwiązania geoprzestrzenne?


organizator: Globema
W programie spotkania znajdą się m.in.: • implementacja i integracja narzędzi Google dla biznesu, w tym przykłady już wdrożonych aplikacji, • paszportyzacja i inwentaryzacja sieci telekomunikacyjnych, • system do zarządzania pracownikami w terenie, • zagadnienia związane z danymi pozyskiwanymi w terenie. Organizatorzy w ramach ...

więcej

2014-09-09 |WARSZAWA| 25-lecie Pgik


Konferencja organizowana przez głównego geodetę kraju z okazji 25-lecie uchwalenia ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Okazją do świętowania ma być także przypadająca w tym roku 30. rocznica nadania pierwszych uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Jak zapowiada GUGiK, do udziału w konferencji, która odbędzie się 9 ...

więcej

2014-09-08 do 2014-09-09 |JACHRANKA| Konferencja


organizator: Geo-System Sp. z o.o.
Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK to hasło konferencji naukowo-technicznej, która odbędzie się w podwarszawskej Jachrance w dniach 8-9 września. Jest ona skierowana przede wszystkim do pracowników starostw powiatowych zajmujących się prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ale również do osób i instytucji ...

więcej

2014-09-06 do 2014-09-07 |PIECZYSKA| Ogólnopolskie regaty żeglarskie geodetów


organizator: Zarząd Oddziału SGP w Bydgoszczy
XX Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie o Puchar Głównego Geodety Kraju na wodach Jeziora Koronowskiego Szczegóły: Bolesław Krystowczyk, tel. 603-386-627

więcej

2014-09-04 do 2014-09-06 |DĄBKI, GM. DARŁOWO| Seminarium dla biegłych sądowych


organizator: Oddział Środkowopomorski SGP w Koszalinie
Seminarium z zakresu geodezji dla biegłych sądowych Szczegóły: Ryszard Soroko ryszardsoroko@vp.pl

więcej

2014-09-04 |WARSZAWA| Publiczne i prywatne sieci stacji referencyjnych - aktualny stan techniczny i prawny


organizator: TPI, GUGiK
Szkolenia pt. „Prywatne i publiczne sieci stacji referencyjnych ASG-EUPOS i TPI NETpro – aktualny stan techniczny i prawny” poprowadzą specjaliści z GUGiK (w zakresie sieci ASG-EUPOS) oraz TPI (sieć TPI NETpro). Podczas kursu uczestnicy poznają zasady funkcjonowania obu sieci oraz zapoznają się z aktualnymi przepisami na temat ...

więcej

2014-09-03 |STALOWA WOLA| Publiczne i prywatne sieci stacji referencyjnych - aktualny stan techniczny i prawny


organizator: TPI, GUGiK
Szkolenia pt. „Prywatne i publiczne sieci stacji referencyjnych ASG-EUPOS i TPI NETpro – aktualny stan techniczny i prawny” poprowadzą specjaliści z GUGiK (w zakresie sieci ASG-EUPOS) oraz TPI (sieć TPI NETpro). Podczas kursu uczestnicy poznają zasady funkcjonowania obu sieci oraz zapoznają się z aktualnymi przepisami na temat ...

więcej

sierpień 2014

2014-08-28 do 2014-08-30 |KRAKÓW| XXXI Mistrzostwa Polski Geodetów w Tenisie Ziemnym o puchar głównego geodety kraju


organizator: Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Krakowie
W zawodach mogą brać udział: kobiety i mężczyźni będący geodetami lub studentami wydziałów geodezyjnych, pracownicy przedsiębiorstw, uczelni lub innych jednostek geodezyjnych oraz geodeci na emeryturze lub rencie. Uczestnicy Mistrzostw nie mogą być czynnymi zawodnikami (zgłoszonymi w PZT) w ciągu ostatnich pięciu lat. Mistrzostwa zostaną ...

więcej

2014-08-27 |WARSZAWA| GIS w praktyce


organizator: CPI
Spotkanie rozpocznie wystąpienie Pawła Decewicza z SGGW, który omówi znaczenie technologii geoinformatycznych w zarządzaniu przestrzenią, a także odpowie na pytanie, czy za ich pomocą można przewidzieć przyszłość i zaplanować przestrzeń miasta lub gminy. Na seminarium mowa będzie ponadto o rejestrach publicznych, ustawie o infrastrukturze ...

więcej

2014-08-02 do 2014-08-10 |MOSKWA (ROSJA)| Kongres COSPAR


40. Kongres Komitetu Badań Przestrzeni Kosmicznej (COSPAR, Comittee on Space Research)

więcej

lipiec 2014

2014-07-24 |WARSZAWA| Plan Warszawy Książnicy-Atlas z 1939. Nowoczesny plan, nowoczesne miasto, nowoczesne wydawnictwo


organizator: Muzeum Warszawy
Wykład Pawła Weszpińskiego poświęcony zostanie nowoczesnemu i prekursorkiemu planowi Warszawy wydanemu w 1939 r. przez lwowską „Książnicę-Atlas”. Elementem opowieści będzie również przedstawienie wydawnictwa oraz jego twórcy, bodaj najwybitniejszego polskiego kartografia i czołowego geografa – profesora Eugeniusza Romera. ...

więcej

2014-07-17 |OLSZTYN| Opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne w świetle nowych przepisów


organizator: Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Olsztynie
Program szkolenia obejmuje: • rodzaje opłat naliczanych i pobieranych przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej, • sposób ustalania wysokości należnych opłat, sposób ich nakładania na podmioty oraz środki prawne służące ich zaskarżaniu, • sposób egzekwowania opłat geodezyjnych i kartograficznych, • wpływ orzeczenia ...

więcej

2014-07-15 do 2014-07-17 |BREMA (NIEMCY)| FOSS4G Europe


organizator: OSGeo
Impreza organizowana jest pod auspicjami fundacji OSGeo zajmującej się rozwijaniem FOSS4G. Organizatorzy spodziewają się aż pół tysiąca uczestników. Będzie to więc największa tego typu impreza na kontynencie, swoimi rozmiarami ustępująca tylko światowemu wydaniu tej konferencji. Za główny cel spotkania organizatorzy postawili sobie budowanie ...

więcej

2014-07-14 do 2014-07-18 |USA, SAN DIEGO| Konferencja Esri


organizator: Esri Inc.
Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Oprogramowania Esri (EIUC)

więcej

2014-07-04 |WARSZAWA| Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków


organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem z 29 listopada 2013 roku w sprawie zmiany przepisów o ewidencji gruntów i budynków. Adresatami szkolenia są pracownicy powiatów i PODGiK-ów zajmujący się ewidencją gruntów i budynków oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie geodezji i kartografii. ...

więcej

czerwiec 2014

2014-06-27 |KRAKÓW| Szkolenie na temat rozgraniczania nieruchomości


organizator: Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej
Podczas kursu poruszone zostaną zagadnienia dotyczące m.in.: • relacji pomiędzy unormowaniami kodeksu cywilnego a Prawem geodezyjnym i kartograficznym, • prawnego pojęcia granicy nieruchomości, • zasad przeprowadzania rozgraniczenia nieruchomości według art. 151 kodeksu cywilnego, • kosztów postępowania rozgraniczeniowego. ...

więcej

1837 rekordów, strona 5 z 19
«« « ... 2 3 4 5 6 7 8 ... 11 ... 16 ... » »»imprezy

nazwa / miasto
kraj / zagranica
archiwum
Geospatial Revolution, odc. 2
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter Instagram RSS