wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Mapa Miejsc Pamięci Narodowej
blog
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Archiwum geokonferencjiPOLSKA | ŚWIAT

czerwiec 2014

2014-06-17 |OLSZTYN| Zarządzanie informacją przestrzenną w planowaniu przestrzennym, turystyce i rozwoju gospodarczym JST


organizator: WGiGP UMW
W trakcie spotkania przewidziano wystąpienia poświęcone: Atlasowi Warmii i Mazur, zarządzaniu informacją przestrzenną na terenie Olsztyna, a także zastosowaniu GIS w zadaniach jednostek samorządu terytorialnego oraz w rozwoju turystyki i rekreacji.

więcej

2014-06-16 do 2014-06-21 |KUALA LUMPUR (MALEZJA)| Kongres FIG


organizator: Międzynarodowa Federacja Geodetów, Stowarzyszenie Geodetów Uprawnionych Malezji (PEJUTA)
XXV Międzynarodowy Kongres FIG. Impreza organizowana jest pod hasłem „Engaging the Challenges – Enhancing the Relevance”. W jej trakcie w 10 sesjach równoległych ma zostać wygłoszonych nawet 700 referatów. Oprócz tego zaplanowano warsztaty. Prezentacje mają być wygłaszane zarówno przez zaproszonych przez organizatorów gości, jak ...

więcej

2014-06-16 do 2014-06-20 |AALBORG (DANIA)| 8. konferencja INSPIRE


organizator: JRC
Od uchwalenia INSPIRE minęło już siedem lat. W tym czasie udało się opracować specyfikacje techniczne niezbędne do zbudowania jednolitej europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej, a wiele krajów członkowskich podjęło już daleko idące działania na rzecz wdrożenia ich u siebie. Jak podkreślają organizatorzy 8. konferencji INSPIRE, teraz ...

więcej

2014-06-16 do 2014-06-20 |WARSZAWA| 34. sympozjum EARSeL & ISPRS Young Scientist Days


Sympozjum EARSeL jest cykliczną imprezą organizowaną co roku w innym mieście Europy, natomiast EARSeL & ISPRS Young Scientist Days (skierowana do młodszego grona naukowców) odbywa się po raz pierwszy i nawiązuje do Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Geoinformatyki i Teledetekcji z 2012 r. Obie konferencje połączone będą dniem otwarcia, a ...

więcej

2014-06-13 |POZNAŃ| Problemy wykonawców prac geodezyjnych przy współpracy z ODGik-ami


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Geodezyjna Izba Gospodarcza zaprasza 13 czerwca do Poznania, gdzie odbędzie się sympozjum poświęcone problemom wykonawców prac geodezyjnych przy współpracy z ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, także kolejowymi. Spotkanie będzie towarzyszyło XXII Walnemu Zgromadzeniu Członków GIG. Izba podkreśla, że w sympozjum mogą uczestniczyć ...

więcej

2014-06-12 do 2014-06-14 |CIECHANOWIEC| XI Podlaskie Forum GIS


organizator: WODGiK w Białymstoku, SGP Oddział w Białymstoku
Marszałek województwa podlaskiego oraz SGP Oddział w Białymstoku zapraszają do udziału w XI Podlaskim Forum GIS pod hasłem „Jak promować GIS, czyli marketing i edukacja w geoinformacji” Tematyka spotkania będzie obejmować: 1. Dobre praktyki Jednostek Samorządu Terytorialnego w utrzymaniu istniejących systemów GIS. 2. Marketing systemów ...

więcej

2014-06-12 do 2014-06-13 |WARSZAWA| Najnowsze techniki dokumentacyjne w archeologii ? szansa czy pułapka?


organizator: Computer Application and Quantitative Methods in Archaeology ? Polish Chapter (CAA PL) oraz Komisja ds. Innowacyjnych metod prospekcji i dokumentacji Zarządu Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich
Nieinwazyjna prospekcja terenowa, tworzenie baz danych GIS, LiDAR oraz fotografia lotnicza z użyciem bezzałogowych statków latających – m.in. te zagadnienia zostaną poruszone podczas spotkania, którego celem jest sprowokowanie dyskusji dotyczącej korzyści i ograniczeń wynikających ze stosowania najnowszych metod prospekcji terenowej, ...

więcej

2014-06-11 |WARSZAWA| Systemy GIS w leśnictwie


organizator: Centrum Promocji Informatyki
W trakcie obrad prowadzonych przez dr. Mieczysława Kunza z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu poruszone zostaną następujące zagadnienia: • geotechnologie w zastosowaniach leśnych, • ewolucja narzędzi i technologii geomatycznych w Lasach Państwowych, • teledetekcyjne metody monitorowania lasów, • ocena zmian w środowisku ...

więcej

2014-06-10 do 2014-06-11 |SZCZECIN| Nowe tendencje w gospodarce nieruchomościami


organizator: Instytut Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Instytutu Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie
Tematyka konferencji obejmuje m.in. • znaczenie użytkowania wieczystego w gospodarce nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego, obciążenia finansowe użytkowników wieczystych, wysokość opłat rocznych, • obrót nieruchomościami rolnymi – problematyka związana ze zmianą cen nieruchomości rolnych, • zarządzanie ...

więcej

2014-06-06 do 2014-06-08 |WILGA| XXXIX Rajd Geodetów


organizator: Stowarzyszenie Geodetów Polskich Zarząd Oddziału w Warszawie
Zgodnie z regulaminem w Rajdzie startują drużyny w składach od 2- do 10-osobowych. Każde przedsiębiorstwo (instytucja) może zgłosić dowolną liczbę zespołów. W rajdzie zwycięży ta drużyna, która zdobędzie największą liczbę punktów, i to przedsiębiorstwo, którego dwa najlepsze zespoły w sumie zdobędą najwięcej punktów. W ramach imprezy przewidziano ...

więcej

2014-06-04 do 2014-06-06 |WARSZAWA| Geomorfologia stosowana


organizator: Katedra Geoinżynierii SGGW w Warszawie
Zamiarem organizatorów konferencji jest konfrontacja osiągnięć badawczych środowiska geomorfologów (rzeźba denudacyjna, glacjalna, fluwialna, eoliczna i litoralna, geomorfometria, geochemia i hydrochemia, monitoring środowiska) z doświadczeniami szeroko rozumianej geoinżynierii (geotechnika, hydrotechnika, inżynieria rzeczna, ochrona środowiska, ...

więcej

2014-06-04 |POZNAŃ| Informacja przestrzenna jako czynnik rozwoju lokalnego


organizator: UMWW
Celem spotkania jest m.in.: • podniesienie świadomości znaczenia informacji przestrzennej w rozwoju samorządów lokalnych, • poszerzenie wiedzy na temat źródeł informacji geograficznej oraz możliwości wykorzystania GIS-u w codziennej pracy urzędników, • promocja zasobów danych przestrzennych zgromadzonych w wojewódzkim zasobie ...

więcej

maj 2014

2014-05-30 do 2014-05-31 |ZAWIERCIE| Akademia Technologii Trimble


organizator: Geotronics Polska
kademia Technologii Trimble to 2-dniowe spotkanie podzielone na bloki tematyczne. W tym roku organizatorzy stawiają na: • fotogrametrię naziemną z wykorzystaniem Trimble V10 i technologii Vision w TBC, • nowe funkcje odbiornika Trimble R10 GNSS, • praktyczne zastosowanie technologii Trimble VISION™ w połączeniu z Trimble ...

więcej

2014-05-29 |BYTOM| GIS w administracji samorządowej


organizator: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
Spotkanie, udział w którym jest bezpłatny, kierowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności do osób zaangażowanych w działania związane z planowaniem przestrzennym, ochroną środowiska, bezpieczeństwem publicznym, a także z promocją i rozwojem ww. jednostek. W pierwszej części konferencji planowane są ...

więcej

2014-05-28 do 2014-05-30 |KAMIONKA K. RZESZOWA| V Międzynarodowa Konferencja Naukowa


organizator: Wyższa Szkoła Inżynieryjno - Ekonomiczna w Rzeszowie
W związku z organizacją V Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu: „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki”, zachęcamy Państwa do wzięcia w niej udziału. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w załączonym komunikacie.

więcej

2014-05-23 |WARSZAWA| Seminarium kartograficzne na UW


organizator: Zakład Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego
„Kartografia a systemy informacji geograficznej” to temat seminarium, podczas którego zaplanowano 4 wystąpienia: 1. „Rozszerzona definicja mapy w kontekście rozwoju geoinformatyki” (dr hab. Dariusz Gotlib, dr hab. Robert Olszewski) 2. „Związki agendy badawczej kartografii z geomatyką” (dr hab. Marek Baranowski) ...

więcej

2014-05-23 do 2014-05-25 |BOROWICE| XXXIV Rajd Geodety


organizator: Studenckie Koło Naukowe Geodetów oraz Stowarzyszenie Studentów i Doktorantów Geodezji i Kartografii ?Zenit-Nadir? działające przy Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Jak co roku w programie spotkania przewidziano m.in. Geoolimpiadę, ognisko, koncert oraz wycieczki terenowe. Do udziału w imprezie organizatorzy zapraszają pracowników przedsiębiorstw geodezyjnych i kartograficznych, uczniów technikum geodezyjnego we Wrocławiu, studentów i absolwentów, a także dotychczasowych kierowników i organizatorów rajdów. ...

więcej

2014-05-23 do 2014-05-25 |LEWIN KŁODZKI| XII Rajd Geo-Majowy


organizator: Koło Naukowo-Badawcze GIS Politechniki Wrocławskiej
W programie imprezy tradycyjnie znalazły się m.in. Geoolimpiada, geocaching, ognisko, piesze wycieczki w Góry Stołowe oraz wiele innych atrakcji. Do udziału organizatorzy zapraszają studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Wrocławskiej, w szczególności Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, a także innych wrocławskich uczelni.

więcej

2014-05-22 do 2014-05-23 |ZAKOPANE| Warsztaty TPN


organizator: Tatrzański Park Narodowy
„Analizy przestrzenne w ochronie środowiska” to hasło tegorocznej edycji warsztatów. Ich uczestnicy będą mieli okazję poszerzyć swoje wiadomości na temat analiz przestrzennych oraz ich praktycznego wykorzystania w ochronie środowiska. Organizatorzy tym razem położyli nacisk na możliwość zdobycia praktycznych umiejętności zarówno z ...

więcej

2014-05-22 |WROCŁAW| Informacja przestrzenna nowym impulsem dla rozwoju lokalnego


organizator: Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Włodzimierz Chlebosz oraz geodeta województwa dolnośląskiego Robert Pajkert
Konferencja ma na celu podsumowanie prac Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w zakresie zmian w przestrzeni rolniczej woj. dolnośląskiego oraz prezentację rolę informacji przestrzennej w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym. W trakcie spotkania poruszona zostanie następująca tematyka: • systemy informacji przestrzennej ...

więcej

2014-05-21 do 2014-05-23 |SALONIKI (GRECJA)| GEOBIA 2014


5. edycja konferencji poświęconej teledetekcji i naukom o środowisku

więcej

2014-05-20 |KATOWICE| Rozgraniczanie i podziały nieruchomości w praktyce


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Tematyka kursu obejmuje m.in.: • Sytuację w Polsce dotyczącą granic nieruchomości (działek). Pojęcie granicy ustalonej wg stanu prawnego. Rozgraniczanie nieruchomości w trybie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (postępowanie, akt ugody, decyzja o rozgraniczeniu). • Rozgraniczanie przed sądem. Rozgraniczanie gruntów pokrytych ...

więcej

2014-05-20 |KRAKÓW| Szkolenie na temat rozgraniczania nieruchomości


organizator: Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej
W trakcie kursu poruszone zostaną następujące zagadnienia: • relacja pomiędzy unormowaniami kodeksu cywilnego a Prawem geodezyjnym i kartograficznym, • prawne pojęcie granicy nieruchomości, • zasady przeprowadzania rozgraniczenia nieruchomości według art. 151 kodeksu cywilnego, • postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości ...

więcej

2014-05-16 |WARSZAWA| Szkolenie na temat GML


organizator: Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji
Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji zaprasza na szkolenia o tematyce związanej z tworzeniem i prowadzeniem baz danych EGiB, GESUT i BDOT500 zgodnie z najnowszymi rozporządzeniami do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Tematyka szkoleń, adresowanych przede wszystkim do pracowników administracji ...

więcej

2014-05-16 do 2014-05-18 |USTKA| XXXI Mistrzostwa Polski Geodetów w Brydżu Sportowym


organizator: SGP Oddział w Koszalinie
Organizatorzy mają nadzieję, że dzięki ich inicjatywie uda się przywrócić i kontynuować w przyszłości kolejne edycje tej popularnej niegdyś ogólnopolskiej imprezy geodetów, pracowników firm i ich rodzin. Zapewniają tradycyjny przebieg rozgrywek, dobrą atmosferę i malownicze miejsce pobytu tuż nad Bałtykiem (impreza ma się odbyć w Ośrodku ...

więcej

2014-05-16 do 2014-05-17 |TCZEW| Akademia Technologii Trimble


organizator: Geotronics Polska
kademia Technologii Trimble to 2-dniowe spotkanie podzielone na bloki tematyczne. W tym roku organizatorzy stawiają na: • fotogrametrię naziemną z wykorzystaniem Trimble V10 i technologii Vision w TBC, • nowe funkcje odbiornika Trimble R10 GNSS, • praktyczne zastosowanie technologii Trimble VISION™ w połączeniu z Trimble ...

więcej

2014-05-16 |WARSZAWA| Wykład z cyklu ?Spotkania Karpackie?


organizator: Towarzystwo Karpackie
Podczas wykładu prof. Andrzej Janeczek z Instytut Archeologii i Etnologii PAN przedstawi mapę topograficzną Królestwa Galicji i Lodomerii z lat 1779-1783 zwaną mapą Miega. Prezentowane opracowanie w skali 1:28 800 składa się z 413 arkuszy (ok. 63×42 cm). Na mapie odwzorowano m.in. rzeźbę terenu, elementy hydrografii, pola uprawne i łąki, ...

więcej

2014-05-15 do 2014-05-16 |KRAKÓW| Od danych i informacji do wiedzy geoprzestrzennej ? 10 lat Spotkań z INSPIRE


„Od danych i informacji do wiedzy geoprzestrzennej – 10 lat Spotkań z INSPIRE” – pod takim hasłem odbędzie się X Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu Krakowskie Spotkania z INSPIRE. Podczas sympozjum przewidziano pięć sesji: • INSPIRE – legislacja i wdrożenia, • infrastruktura informacji przestrzennej z ...

więcej

2014-05-15 |WARSZAWA| Seminarium dotyczące prowadzenia urzędowej bazy danych adresowych w oprogramowaniu iMPA


organizator: Geo-System
Prezentacja kierowana jest zarówno do obecnych użytkowników systemu, jak i do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, którzy korzystali dotychczas z innych metod prowadzenia rejestru adresowego. W trakcie spotkania poruszona zostanie tematyka prowadzenia EMUiA w systemie iMPA oraz kierunki rozwoju aplikacji adresowej i systemu eGmina. ...

więcej

2014-05-12 do 2014-05-14 |GILCHING (NIEMCY)| Europejskie Seminarium Teledetekcji Hiperspektralnej


organizator: Exelis VIS
Seminarium adresowane jest do inżynierów, naukowców oraz wszystkich, którzy zajmują się teledetekcją na co dzień i chcieliby zacząć wykorzystywać w swojej pracy technologie przetwarzania danych hiperspektralnych. Uczestnicy poznają podstawy fizyki spektroskopii, dowiedzą się o typach sensorów i danych spektralnych wykorzystywanych obecnie przez ...

więcej

2014-05-10 |JÓZEFOSŁAW| GeoPiknik


organizator: Rada Samorządu Wydziału Geodezji i Kartografii wraz ze Stowarzyszeniem Studentów WGiK Politechniki Warszawskiej ?Geoida?
W programie imprezy m.in.: • pokaz profesjonalnego sprzętu geodezyjnego • GeoOlimpiada • mecz piłki nożnej między wykładowcami a studentami PW • gra terenowa • karaoke • eurobungee • konkursy tematyczne

więcej

2014-05-09 |PRUSZKÓW| Ustalanie rodzajów użytków gruntowych w świetle nowych przepisów prawnych


organizator: Komisja Szkolenia Ustawicznego oraz Zarząd Oddziału SGP w Warszawie
Kurs poprowadzi Jan Bielański. Koszt uczestnictwa w przypadku członków SGP, którzy mają opłacone składki, wynosi 140 zł, pozostałe osoby – 180 zł. Zgłoszenia na kurs przyjmowane są do 7 maja.

więcej

2014-05-09 |OLSZTYN| Seminarium dotyczące prowadzenia urzędowej bazy danych adresowych w oprogramowaniu iMPA


organizator: Geo-System
Prezentacja kierowana jest zarówno do obecnych użytkowników systemu, jak i do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, którzy korzystali dotychczas z innych metod prowadzenia rejestru adresowego. W trakcie spotkania poruszona zostanie tematyka prowadzenia EMUiA w systemie iMPA oraz kierunki rozwoju aplikacji adresowej i systemu eGmina. ...

więcej

2014-05-08 do 2014-05-09 |WARSZAWA| Targi geologiczne Geo Expo


organizator: Zarząd Targów Warszawskich
W ramach XII Międzynarodowych Targów Geo Expo Geologia „Geo-Eko-Tech” odbędą się konferencje, panele dyskusyjne, spotkania oraz prezentacja oferty usług, rozwiązań i sprzętu m.in. w zakresie: • Wsparcia geologiczno-inżynierskiego dla projektów infrastrukturalnych: badania geologiczne i geofizyczne, geologia inżynierska, ...

więcej

2014-05-08 do 2014-05-09 |WARSZAWA| IX Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji


organizator: Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej "Geoida"
Konferencja umożliwi wymianę doświadczeń naukowych, zaprezentowanie ciekawych prac i projektów z dziedziny geodezji. Będzie również okazją do kontaktu z branżowymi firmami wspierającymi studencką aktywność naukową. Referaty wygłaszane podczas jej trwania zostaną poddane ocenie komisji, która wyłoni najbardziej wartościowe naukowo, a równocześnie ...

więcej

2014-05-06 do 2014-05-09 |WAŁBRZYCH-KSIĄŻ| XXII Szkoła Kartograficzna


organizator: Zakład Geoinformatyki i Kartografii Uniwersytetu Wrocławskiego
Celem Szkoły będzie wymiana poglądów i prezentacja wyników badań dotyczących wykorzystania narzędzi geoinformacyjnych w szeroko rozumianych naukach o atmosferze. Ostatnie postępy w klimatologii i meteorologii są związane z rozwojem geoinformatyki. Naukowcy wykorzystują narzędzia związane z przetwarzaniem, analizą i modelowaniem danych ...

więcej

2014-05-05 do 2014-05-09 |GENEWA (SZWAJCARIA)| 6. Światowe Forum Geoprzestrzenne


W ramach konferencji zaplanowano: sympozja, warsztaty, dyskusje panelowe. Będzie to forum wymiany wiedzy na temat szerokiej gamy wykorzystywanych technologii, aplikacji czy przykładów zastosowań z całego świata.

więcej

kwiecień 2014

2014-04-29 |GDAŃSK| Rozgraniczanie i podziały nieruchomości w praktyce


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Tematyka kursu obejmuje m.in.: • Sytuację w Polsce dotyczącą granic nieruchomości (działek). Pojęcie granicy ustalonej wg stanu prawnego. Rozgraniczanie nieruchomości w trybie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (postępowanie, akt ugody, decyzja o rozgraniczeniu). • Rozgraniczanie przed sądem. Rozgraniczanie gruntów pokrytych ...

więcej

2014-04-28 do 2014-04-29 |STAMBUŁ (TURCJA)| Intergeo Eurasia


organizator: Hinte
Eurazjatycka edycja międzynarodowych targów geodezyjnych Intergeo

więcej

2014-04-28 |LUBLIN| Szkolenie na temat zarządzania PZGiK


organizator: Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej
Szkolenia poprowadzi Marian Dzikowski, specjalista ds. katastru w przedsiębiorstwie geodezyjno-informatycznym. Adresatami kursu są pracownicy: administracji geodezyjnej stopnia powiatowego, nadzoru geodezyjnego oraz innych jednostek administracji rządowej i samorządowej, a także jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Celem szkolenia jest ...

więcej

2014-04-24 do 2014-04-26 |OPOLE| Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej


organizator: Zarząd Główny SGP we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej
Okręgowy oraz centralny etap XXXVI Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej; gospodarzem tegorocznej edycji olimpiady będzie Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu, z którego pochodzili drużynowi zwycięzcy poprzedniej edycji

więcej

2014-04-23 do 2014-04-25 |BIAŁOBRZEGI| Seminarium nt. ?Problematyki stosowania aktualnych przepisów w geodezji i kartografii?


organizator: Główna Komisja ds. Zawodu i Szkolenia Ustawicznego SGP oraz Zarząd Oddziału SGP w Warszawie
Na seminarium mają zostać poruszone m.in. następujące tematy: • zmiany w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, • aktualne problemy i orzecznictwo w zakresie katastru nieruchomości, • zmiany do rozporządzenia w sprawie EGiB i ich wpływ na przebieg prac modernizacyjnych, • problematyka obsługi geodezyjnej sądów cywilnych, ...

więcej

2014-04-15 |WROCŁAW| Szkolenie ?GML w praktyce?


organizator: Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów SGP oraz SGP Oddział we Wrocławiu
Podczas szkolenia omówione zostaną m.in.: • podstawy obsługi, bazy danych w C-Geo i zależności między nimi, • zakładanie i wprowadzanie danych do elektronicznego operatu, • kalibracja rastrów, edycja i wykorzystanie danych rastrowych w trakcie pracy na mapie, • tworzenie i aktualizacja obiektów mapy zasadniczej, • proste ...

więcej

2014-04-15 |Zielona Góra| GIS Academic Day


organizator: Apator Rector
Seminarium ma na celu przybliżenie wiedzy na temat systemów informacji przestrzennej wraz z aspektami technologicznymi oraz praktycznymi wynikającymi z efektywnego zastosowania rozwiązań GIS-owych w przedsiębiorstwach zajmujących się dystrybucją energii. Autorami prezentacji są praktycy oraz eksperci w dziedzinie GIS, którzy na co dzień ...

więcej

2014-04-14 |WARSZAWA| Seminarium kartograficzne na UW


organizator: Zakład Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego
Tematem spotkania będzie geografia wojskowa, zaplanowano wystąpienie płk. Krzysztofa Danilewicza, zastępcy szefa Geografii Wojskowej

więcej

2014-04-11 |WARSZAWA| Szkolenie na temat GML


organizator: Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji
Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji zaprasza na szkolenia o tematyce związanej z tworzeniem i prowadzeniem baz danych EGiB, GESUT i BDOT500 zgodnie z najnowszymi rozporządzeniami do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Tematyka szkoleń, adresowanych przede wszystkim do pracowników administracji ...

więcej

2014-04-09 do 2014-04-11 |ZALESIE K. BARCZEWA| XI Szkoła Pomiarów TPI


organizator: TPI Sp. z o.o.
W tegorocznej edycji Szkoły przewidziano bloki tematyczne obejmujące zarówno klasyczną geodezję, technologię skanowania 3D, przemysł, GIS, jak i bloki poświęcone tematyce budowlanej (w tym systemy sterowania maszynami). Oprócz zajęć teoretycznych prowadzonych przez specjalistów i praktyków odbędą się również warsztaty z wykorzystaniem sprzętu ...

więcej

2014-04-09 |KRAKÓW| Szkolenie na temat zmian w rozporządzeniu w sprawie EGiB


organizator: Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej
Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej zaprasza na szkolenia, w trakcie których omówione zostaną zmiany w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków, które weszły w życie 31 grudnia 2013 r. Adresatami kursu są: administracja geodezyjna i kartograficzna (właściwe wydziały w urzędach marszałkowskich oraz w starostwach ...

więcej

2014-04-03 do 2014-04-04 |ANDECHS (NIEMCY)| Konferencja "3D Documentation User Meeting"


organizator: Faro Europe
Prezentacja nowych możliwości zastosowań i trendów technologicznych związanych z dokumentacją 3D jest tematem konferencji „3D Documentation User Meeting”, która odbędzie się 3 i 4 kwietnia br. w Klasztorze Andechs (Bawaria, Niemcy). „Faro 3D Documentation User Meeting” jest miejscem spotkań użytkowników i entuzjastów ...

więcej

2014-04-03 |RYBNIK| Konferencję szkoleniowa poświęcona bieżącym zagadnieniom geodezyjnym w wykonawstwie i administracji


organizator: Polskie Towarzystwo Geodezyjne
W konferencji weźmie udział śląski wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. Tematem spotkania będzie omówienie m.in.: • rozporządzeń w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, • bieżących spraw związanych z ujednoliceniem zasad ...

więcej

2014-04-03 |KATOWICE| Szkolenie z zakresu geodezji kolejowej


organizator: Katowicki Odział Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Kurs poprowadzi Bogdan Dobrowolski wieloletni naczelnik Oddziału Geodezyjnego Śląskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, współautor instrukcji kolejowych, twórca i propagator nowych technologii pomiarowych stosowanych w kolejnictwie. Program szkolenia obejmuje m.in.: • sposób pomiaru osi torów i rozjazdów, • opracowanie mapy do celów ...

więcej

marzec 2014

2014-03-28 do 2014-03-30 |TORUŃ| IV edycja Kopernikańskiego Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych


organizator: SKNG UMK
Studenckie Koło Naukowe Geografów działające przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (jeden z organizatorów) zajmuje się w ramach sympozjum przygotowaniem następujących sesji referatowych: geoinformacja, geografia społeczna i demografia, geografia fizyczna i ochrona środowiska, leśnictwo. Oprócz sesji referatowych i posterowych członkowie ...

więcej

2014-03-28 |WROCŁAW| Seminarium zastosowań sygnałów GNSS w numerycznych modelach prognozy pogody


W programie spotkania znalazło się 10 referatów przybliżających tematykę opracowania sygnałów GNSS, ich asymilacji w modelach prognostycznych wraz z prezentacją nowoczesnych systemów prognozy pogody, ich zastosowań i rozwoju. Swoje osiągnięcia naukowe zaprezentują doktoranci i pracownicy IGiG UPWr, ZKOA UWr oraz przedstawiciele Instytutu Geofizyki ...

więcej

2014-03-26 do 2014-03-27 |WARSZAWA| Problematyka stosowania znormalizowanej metodyki w krajowych projektach geoinformacyjnych


organizator: Komitet Techniczny 297 ds. Informacji Geograficznej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Celem warsztatów jest stworzenie forum dla wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami realizującymi projekty geoinformacyjne wykorzystujące znormalizowaną metodykę w ramach krajowej infrastruktury informacji przestrzennej, a także podjęcie inicjatywy popularyzacji dobrych praktyk w tym zakresie. Termin rejestracji uczestników upływa 19. marca br. ...

więcej

2014-03-23 do 2014-03-27 |BARCELONA (HISZPANIA)| GEOProcessing 2014


organizator: IARIA
Szósta Międzynarodowa Konferencja nt. Zaawansowanych Systemów Informacji Geograficznej – aplikacje i usługi

więcej

2014-03-21 |WARSZAWA| Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące nowych programów operacyjnych UE


organizator: Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Spotkanie pod hasłem „Wsparcie dla przedsiębiorstw oraz sektora nauki w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020” odbędzie się w sali kinowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie. Seminarium skierowane jest do przedstawicieli nauki, przedsiębiorstw geodezyjno-kartograficznych oraz samorządów ...

więcej

2014-03-19 |WARSZAWA| Szkolenie na temat ?Rozgraniczanie i podziały nieruchomości w praktyce?


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
W trakcie kursu omówiona zostanie tematyka dotycząca m.in.: • rozgraniczania przed sądem, • pojęcia granicy ustalonej wg. stanu prawnego, • rozgraniczania gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi, • wznawiania znaków granicznych oraz wyznaczania punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów. Koszt udziału w ...

więcej

2014-03-19 |WARSZAWA| GIS w praktyce: wykorzystanie urządzeń mobilnych GIS ? aspekty technologiczne i praktyczne


organizator: Centrum Promocji Informatyki
Podczas spotkania poruszone zostaną zagadnienia takie jak: projektowanie aplikacji mobilnych GIS, dostęp do baz danych GIS z urządzeń mobilnych oraz bezpieczeństwo tych urządzeń. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. przedstawiciele Politechniki Warszawskiej, Politechniki Gdańskiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Koszt ...

więcej

2014-03-11 |KRAKÓW| Szkolenie na temat zarządzania PZGiK po wejściu w życie nowych aktów wykonawczych do ustawy Pgik


organizator: Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej
Szkolenia poprowadzi Marian Dzikowski, specjalista ds. katastru w przedsiębiorstwie geodezyjno-informatycznym. Adresatami kursu są pracownicy: administracji geodezyjnej stopnia powiatowego, nadzoru geodezyjnego oraz innych jednostek administracji rządowej i samorządowej, a także jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Celem szkolenia jest ...

więcej

2014-03-08 do 2014-03-11 |BUKOWINA TATRZAŃSKA| XXV Ogólnopolskie Mistrzostwa Narciarskie Geodetów


organizator: SGP Oddział w Krakowie
XXV Ogólnopolskie Mistrzostwa Narciarskie Geodetów, będące sztandarową imprezą organizowaną przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Krakowie, odbędą się w dniach 8-11 marca 2014 r. w Bukowinie Tatrzańskiej w CWiR „Rysy”. Główną konkurencją zawodów jest slalom gigant, którego zwycięzca otrzymuje tytuł Mistrza Polski Geodetów. ...

więcej

2014-03-07 |ŁÓDŹ | Wpływ znowelizowanego rozporządzenia EGiB na wykonywanie prac geodezyjnych


organizator: Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Łodzi
Program szkolenia obejmuje m.in.: • EGiB w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, • aktualizację, modernizację i okresową weryfikację operatu EGiB jako bazy danych, • standardy sporządzania dokumentacji geodezyjnej dotyczącej elementów EGiB, • szczególne wymagania związane ze sporządzaniem dokumentacji geodezyjnej na ...

więcej

2014-03-05 |WARSZAWA| Oracle Spatial Day


Konferencja ma na celu prezentację szerokiego wachlarza rozwiązań Oracle z zakresu technologii przestrzennych (spatial) oraz dostarczenie praktycznej wiedzy z zakresu systemów zarządzania informacją przestrzenną. Spotkanie jest skierowane do klientów firmy Oracle oraz użytkowników technologii Oracle Spatial z instytucji i firm reprezentujących ...

więcej

2014-03-05 |WROCŁAW| Dzień Geodety 2014 na Politechnice Wrocławskiej


organizator: Koło Naukowo-Badawcze GIS, Koło Naukowe Grupa Młodych Geodetów
Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów kierunku geodezja i kartografia (i nie tylko) na Dzień Geodety na Politechnice Wrocławskiej organizowany z okazji Dnia Geodety Europejskiego i Geoinformacji. Program: 17:00-18:40 Seminaria kadry naukowej cz. I: • dr inż. Józef Woźniak „Geoinformatyka na fuzji stoi” • inż. ...

więcej

2014-03-04 |KRAKÓW| Szkolenie na temat ?Rozgraniczanie i podziały nieruchomości w praktyce?


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
W trakcie kursu omówiona zostanie tematyka dotycząca m.in.: • rozgraniczania przed sądem, • pojęcia granicy ustalonej wg. stanu prawnego, • rozgraniczania gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi, • wznawiania znaków granicznych oraz wyznaczania punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów. Koszt udziału w ...

więcej

2014-03-04 do 2014-03-05 |JAROSŁAW| Współczesne metody gromadzenia i przetwarzania danych geodezyjnych i gospodarczych


organizator: Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu
Koszt uczestnictwa w spotkaniu wynosi 900 zł (bez noclegu) lub 1200 zł (z noclegiem) i kwotę tę należy uiścić do 25 lutego. Organizatorami spotkania są: Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu, Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica w Krakowie, Katedra Geomatyki – Geodezji i Kartografii Politechniki Świętokrzyskiej w ...

więcej

luty 2014

2014-02-26 |WARSZAWA| 2nd Call for Outline Proposals under the European Space Agency?s Polish Industry Incentive Scheme


organizator: Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
W trakcie spotkania prowadzonego przez ekspertów z ESA przewidziano część ogólną (od 9:00 do 11:30) oraz spotkania bilateralne (od 11:30 do 17:00), podczas których będzie można wyjaśnić wątpliwości związane z dokumentacją konkursową, finansowaniem projektów lub ich zakresem merytorycznym. „Polish Industry Incentive Scheme” jest ...

więcej

2014-02-25 do 2014-02-28 |OŁOMUNIEC (CZECHY)| Cartocon 2014


organizator: Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu
Celem, jaki stawiają sobie organizatorzy międzynarodowej konferencji Cartocon 2014 jest zgromadzenie w jednym miejscu specjalistów z różnych dziedzin kartografii oraz umożliwienie im prezentacji swoich dokonań naukowych. W trakcie spotkania poruszone zostaną tematy dotyczące: • opracowań map i atlasów, • kartografii i statystyki, • ...

więcej

2014-02-24 do 2014-02-28 |KRAKÓW| XXIII Szkoła Eksploatacji Podziemnej


organizator: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Na SEP – największą konferencję górniczą w Europie – oprócz sesji plenarnej, turnieju wiedzy górniczej oraz wielu występów artystyczny składa się również kilkanaście sesji poświęconych różnym zagadnieniom związanym z eksploatacją złóż. Jedna z nich poświęcona będzie „Geomatyce górniczej” (trzeci dzień konferencji). Swoją ...

więcej

2014-02-13 do 2014-02-14 |WARSZAWA| Szkolenie dotyczące metody Eddy Covariance


organizator: firma DMP, Instytut Geodezji i Kartografii
W trakcie szkolenia uczestnikom przybliżona zostanie metoda Eddy Covariance, która jest techniką służącą do pomiaru przepływów m.in. ciepła, pary wodnej czy dwutlenku węgla w warstwie granicznej atmosfery. Liczba uczestników mogących wziąć udział w kursie jest ograniczona i wynosi 40 osób. Rejestracja trwa do 7 lutego br.

więcej

2014-02-12 |WARSZAWA| Szkolenie pod hasłem ?Opracowania geodezyjne i formalno-prawne dla dróg i kolei?


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
W trakcie szkolenia, skierowanego do wykonawców prac geodezyjnych oraz pracowników administracji publicznej, omówiona zostanie tematyka dotycząca m.in.: • procedury związanej z porządkowaniem stanu prawnego po wydaniu i uprawomocnieniu się kolejowych decyzji ZRID (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej), • porządkowania stanu ...

więcej

2014-02-07 |WARSZAWA| Szkolenie pod hasłem ?Rozgraniczanie i podziały nieruchomości w praktyce?


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Podczas spotkania prelegenci przedstawią zagadnienia dotyczące m.in.: • rozgraniczania przed sądem, • pojęcia granicy ustalonej wg. stanu prawnego, • rozgraniczania gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi, • wznawiania znaków granicznych oraz wyznaczania punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów.

więcej

|WARSZAWA| Bezzałogowe systemy latające (UAV) w służbie teledetekcji. Wybrane doświadczenia praktyczne


organizator: WGiK PW
Temat ten zaprezentuje Anna Zmarz reprezentująca Zakład Geoinformatyki i Teledetekcji Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

więcej

styczeń 2014

2014-01-31 |KRAKÓW| Szkolenie na temat gospodarki nieruchomościami


organizator: Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej
Nabywanie i zbywanie gruntów przez samorządy, zasiedzenie, wywłaszczenie i dziedziczenie – m.in. takie tematy poruszone zostaną w trakcie szkoleń organizowanych przez Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej. Program zajęć obejmuje m.in.: • zasady gospodarowania mieniem jednostek samorządu terytorialnego, • ...

więcej

2014-01-30 |KATOWICE| Szkolenie na temat gospodarki nieruchomościami


organizator: Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej
Nabywanie i zbywanie gruntów przez samorządy, zasiedzenie, wywłaszczenie i dziedziczenie – m.in. takie tematy poruszone zostaną w trakcie szkoleń organizowanych przez Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej. Program zajęć obejmuje m.in.: • zasady gospodarowania mieniem jednostek samorządu terytorialnego, • ...

więcej

2014-01-30 do 2014-01-31 |MADRYT (HISZPANIA)| European Roads GIS Summit


organizator: Esri
Spotkanie adresowana jest do obecnych i potencjalnych użytkowników oprogramowania GIS związanych z administrowaniem siecią drogową, opłatami za korzystanie z płatnych odcinków dróg oraz zarządzaniem ruchem. Udział w konferencji potwierdzili prelegenci z krajowych administracji drogowych w Austrii, Irlandii, Holandii i Szwajcarii. Udział w ...

więcej

2014-01-29 |ŁÓDŹ| Szkolenie na temat zmian w rozporządzeniu w sprawie EGiB


organizator: Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej
Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej zaprasza na szkolenia, w trakcie których omówione zostaną zmiany w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków, które weszły w życie 31 grudnia 2013 r. Adresatami kursu są: administracja geodezyjna i kartograficzna (właściwe wydziały w urzędach marszałkowskich oraz w starostwach ...

więcej

2014-01-28 |WARSZAWA| XX seminarium z cyklu ?Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo?


organizator: Centrum Promocji Informatyki
Wykorzystanie portali mapowych, geolokalizacji, aplikacji mobilnych i systemów GIS jest tematem XX seminarium w cyklu „Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo”, które odbędzie się 28 stycznia 2014 r. w Warszawie. W trakcie seminarium poruszone zostaną m.in. następujące tematy: • zastosowanie techniki GIS i modeli hydrodynamicznych do ...

więcej

2014-01-28 |WARSZAWA| Szkolenie na temat zmian w rozporządzeniu w sprawie EGiB


organizator: Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej
Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej zaprasza na szkolenia, w trakcie których omówione zostaną zmiany w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków, które weszły w życie 31 grudnia 2013 r. Adresatami kursu są: administracja geodezyjna i kartograficzna (właściwe wydziały w urzędach marszałkowskich oraz w starostwach ...

więcej

2014-01-27 |KRAKÓW| Szkolenie na temat prowadzenie PZGiK


organizator: Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej
Celem szkolenia jest zaprezentowanie praktycznego wpływu rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z 5 września 2013 r. na sposób prowadzenia zasobu. Adresatami kursu są pracownicy: administracji geodezyjnej stopnia powiatowego, nadzoru geodezyjnego oraz innych jednostek ...

więcej

2014-01-24 |WARSZAWA| Szkolenie pod hasłem ?Opracowania geodezyjne i formalno-prawne dla dróg i kolei?


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
W trakcie kursu omówiona zostanie tematyka dotycząca m.in.: • procedury związanej z porządkowaniem stanu prawnego po wydaniu i uprawomocnieniu się kolejowych decyzji ZRID (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej), • porządkowania stanu prawnego gruntów pod istniejącymi drogami, • wyceny nieruchomości pod inwestycje liniowe wg. ...

więcej

2014-01-18 |WĘGRÓW| Szkolenie na temat EGiB


organizator: Zarząd Oddziału SGP w Warszawie
Komisja Szkolenia Ustawicznego Zarządu Oddziału SGP w Warszawie zaprasza na szkolenie na temat „Wybranych zagadnień dotyczących ewidencji gruntów i budynków w świetle nowych przepisów wykonawczych do Prawa geodezyjnego i kartograficznego i w świetle prowadzenia PZGiK”. Kurs odbędzie się 18 stycznia 2014 r. w siedzibie Starostwa ...

więcej

2014-01-17 |WROCŁAW| Szkolenie na temat prowadzenie PZGiK


organizator: Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej
Celem szkolenia jest zaprezentowanie praktycznego wpływu rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z 5 września 2013 r. na sposób prowadzenia zasobu. Adresatami kursu są pracownicy: administracji geodezyjnej stopnia powiatowego, nadzoru geodezyjnego oraz innych jednostek ...

więcej

2014-01-16 |POZNAŃ| Szkolenie na temat zmian w rozporządzeniu w sprawie EGiB


organizator: Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej
Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej zaprasza na szkolenia, w trakcie których omówione zostaną zmiany w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków, które weszły w życie 31 grudnia 2013 r. Adresatami kursu są: administracja geodezyjna i kartograficzna (właściwe wydziały w urzędach marszałkowskich oraz w starostwach ...

więcej

2014-01-14 |WARSZAWA| Seminarium pt. ?Drony ? zastosowanie w nowoczesnym GIS, geodezji i ??


organizator: Pracownia Modelowania Środowiska i Systemów Geoinformacyjnych przy Centrum Wodnym SGGW, firma Leica Geosystems
Praktyczne zastosowania dronów na przykładzie wielowirnikowców oraz prawne aspekty ich wykorzystania są tematem seminarium pt. „Drony – zastosowanie w nowoczesnym GIS, geodezji i …”, które odbędzie się w Centrum Wodnym SGGW w Warszawie 14 stycznia 2014 r. Program seminarium obejmuje: • prezentację drona md4-1000 ...

więcej

2014-01-13 |WARSZAWA| Seminarium kartograficzne na UW


organizator: Zakład Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego
Tematem spotkania będzie getto warszawskie – od źródeł kartograficznych do map historycznych. Rozważanie wokół map do książki „Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście” (mgr Paweł E. Weszpiński)

więcej

grudzień 2013

2013-12-16 |WARSZAWA| Dzień Teledetekcji na PW


organizator: Stowarzyszenie Studentów WGiK PW ?Geoida?, Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i SIP WGiK PW
Już po raz jedenasty na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej świętowana będzie rocznica pierwszego lotu Braci Wright, którzy 17 grudnia 1903 roku wzbili się w powietrze na zaledwie 12 sekund, otwierając tym samym epokę lotnictwa. Z tej okazji 16 grudnia 2013 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w sali 315 odbędzie ...

więcej

2013-12-14 |OLSZTYN| Szkolenie pt. ?Wykonywanie prac geodezyjnych w świetle zmieniających się przepisów prawnych?


organizator: Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SGP
Program szkolenia obejmuje m.in.: omówienie zmian w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz zasad tworzenia dokumentacji w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

więcej

2013-12-10 |WARSZAWA| Bentley Advantage Forum,


organizator: Bentley Systems Polska
W trakcie spotkania organizator zaprezentuje najnowsze aplikacje przeznaczone do projektowania, konstruowania, zarządzania i utrzymywania infrastruktury w całym okresie eksploatacji. Przedstawione zostaną również rozwiązania umożliwiające pracę grupową, a także rozwiązania mobilne. Konferencja przeznaczona jest dla kadry kierowniczej i ...

więcej

2013-12-09 |WARSZAWA| Seminarium kartograficzne na UW


organizator: Zakład Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego
Tematem spotkania będą wojskowe geoprzestrzenne bazy danych topograficznych o zasięgu globalnym (płk Jerzy Pietruszka)

więcej

2013-12-05 do 2013-12-06 |KRAKÓW| GEOBIA. Zaawansowane metody analizy obiektowej geodanych obrazowych w projektach środowiskowych


organizator: ProGea Consulting
Kolejną edycja kursu pod hasłem „GEOBIA. Zaawansowane metody analizy obiektowej geodanych obrazowych w projektach środowiskowych” przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem oprogramowania eCognition 8.9. Podczas warsztatów – skierowanych głównie do uczelni wyższych, instytutów badawczych, agencji państwowych oraz administracji ...

więcej

2013-12-05 |WROCŁAW| Seminarium GIS dla gmin w praktyce


organizator: SHH Sp. z o.o. z Wrocławia
Seminarium skierowane jest do przedstawicieli urzędów gmin oraz zakładów zarządzających infrastrukturą wodno-kanalizacyjną. Jego program jest tworzony z myślą o potrzebach jednostek administracji samorządowej zajmujących się zagospodarowaniem przestrzennym, gospodarką odpadami, gospodarowaniem mieniem komunalnym i infrastrukturą wod-kan, a także ...

więcej

2013-12-05 |WROCŁAW| Seminarium o BDOT10k dla Śląska


organizator: Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, Stowarzyszenie Kartografów Polskich wraz z Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Jak opracowano pierwszą mapę topograficzną według nowego rozporządzenia, czyli BDOT10k, w województwie śląskim – to hasło seminarium, którego inicjatorem jest Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Po konsultacjach z przedstawicielami Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach BULiGL postanowił przekazać ...

więcej

listopad 2013

2013-11-28 do 2013-11-29 |FOJUTOWO (Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie)| Konferencja GIS


organizator: Tucholski Park Krajobrazowy oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
„Systemy informacji geograficznej w zarządzaniu obszarami chronionymi – od teorii do praktyki” to hasło konferencji naukowej, której celem jest prezentacja i dyskusja nad możliwości wykorzystania systemów informacji geograficznej w zastosowaniach związanych z obszarami chronionymi służących właściwemu zarządzaniu tymi obszarami i ...

więcej

2013-11-21 |WARSZAWA| GIS Day 2013 ? GIS w stolicy


organizator: Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej oraz Studenckie Koło Naukowe GISowcy z SGGW, Koło Naukowe Geoinformatyki i Teledetekcji UW, Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii PW GEOIDA i Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej PW
„Człowiek-Środowisko-Technika” pod takim hasłem odbędzie się tegoroczna warszawska edycja obchodów Dnia GIS – święta użytkowników systemów informacji geograficznej. Wydarzenie organizowane przez największe stołeczne uczelnie będzie częścią obchodzonego na całym świecie Tygodnia Świadomości Geograficznej. Ogólnowarszawska formuła ...

więcej

2013-11-20 |BIAŁYSTOK| GIS Day w Białymstoku


Po raz pierwszy w stolicy Podlasia 20 listopada br. na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej odbędzie się międzynarodowy dzień promocji technologii związanych z przetwarzaniem informacji geograficznej. W ramach tego wydarzenia przewidziano wiele atrakcji. Na sesji wykładowej zaprezentowane zostaną geoportale i ...

więcej

2013-11-20 |BYTOM| GISDAY 2013 w Bytomiu


organizator: Urząd Miejski w Bytomiu
Proponowane zagadnienia: • Jak wykorzystać GIS do budowy inteligentnego miasta (Smart Cities) - koncepcja zarządzania miastem w oparciu o zasady konkurencyjności, zastosowanie wysokich technologii, ochronę zasobów naturalnych, mądre wykorzystywanie kapitału społecznego i partycypację społeczną. • Jak zbudować nowoczesne Centrum Obsługi ...

więcej

2013-11-20 |WROCŁAW| GIS Day na Uniwersytecie Wrocławskim


organizator: Koło Naukowe Studentów Geografii im. Juliana Czyżewskiego Uniwersytetu Wrocławskiego
„GIS – moje hobby, moja praca” – pod takim hasłem odbędzie się Dzień GIS na Uniwersytecie Wrocławskim

więcej

2013-11-20 |OLSZTYN| GIS Day w Olsztynie


organizator: Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Interdyscyplinarny charakter GIS to tytuł ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego, która ma uhonorować obchody GISday 2013. W programie m.in. wykłady specjalistów GIS, targi wystawiennicze sponsorów, pokazy technologii LIDAR oraz bezzałogowego aparatu latającego. ...

więcej

2013-11-20 |KIELCE| GIS Day 2013 na Politechnice Świętokrzyskiej


Rektor Politechniki Świętokrzyskiej, rektor Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego, marszałek województwa świętokrzyskiego oraz prezydent Kielc zapraszają na spotkanie pod hasłem „GIS inspiruje”, które odbędzie się w ramach obchodów GIS Day 2013 na Poltechnice Świętokrzyskiej Ramowy program GIS Day 2013

więcej

2013-11-20 |WROCŁAW| GIS Day 2013 na Politechnice Wrocławskiej


organizator: Koło Naukowo-Badawcze GIS, Zakład Geodezji i Geoinformatyki Politechniki Wrocławskiej
"Z GIS-em widać więcej" - to hasło tegorocznej edycji GIS Daya, organizowanego przez Koło Naukowo-Badawcze GIS oraz Zakład Geodezji i Geoinformatyki WGGG Politechniki Wrocławskiej. Zaplanowana na 20 listopada 2013 roku konferencja będzie miała wyjątkowo sentymentalny charakter - w tym roku mija już bowiem 10 lat od pierwszej edycji GIS Daya ...

więcej

1831 rekordów, strona 6 z 19
«« « ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 11 ... 16 ... » »»

reklama

imprezy

nazwa / miasto

kraj / zagranica


archiwum

reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt